Kadencja VI (2018/2023)

Kadencja VI (2018/2023)

Uchwała Nr 426/LXII/2024 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 marca 2024 roku

Uchwała Nr 426/LXII/2024Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 21 marca 2024 roku   zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych   Na podstawie art. [...]

Uchwała Nr 425/LXII/2024 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 marca 2024 roku

Uchwała Nr 425/LXII/2024Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 21 marca 2024 roku   zmieniająca Statut Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” w Skarżysku-Kamiennej   Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca [...]

Uchwała Nr 424/LXII/2024 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 marca 2024 roku

Uchwała Nr 424/LXII/2024Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 21 marca 2024 roku   w sprawie przekształcenia mieszkań chronionych prowadzonych przez Dom Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” w mieszkania [...]

Uchwała Nr 423/LXII/2024 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 marca 2024 roku

Uchwała Nr 423/LXII/2024Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 21 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zalewach: „Kamionka” w Suchedniowie oraz w Mostkach, [...]

Uchwała Nr 422/LXII/2024 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 marca 2024 roku

Uchwała Nr 422/LXII/2024Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 21 marca 2024 roku   w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały o zakazie pływania łodziami o spalinowym napędzie mechanicznym, w tym skuterów wodnych, na [...]

Uchwała Nr 421/LXII/2024 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 marca 2024 roku

Uchwała Nr 421/LXII/2024Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 marca 2024 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Skarżyskiego Na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. [...]

Uchwała Nr 420/LXII/2024 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 marca 2024 roku

Uchwała Nr 420/LXII/2024 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 marca 2024 roku w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego [...]

Uchwała Nr 419/LXII/2024 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 marca 2024 roku

Uchwała Nr 419/LXII/2024 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 marca 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Powiatu Skarżyskiego Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o [...]

Uchwała Nr 418/LXII/2024 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 marca 2024 roku

Uchwała Nr 418/LXII/2024Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 21 marca 2024 [...]

Uchwała Nr 417/LXII/2024 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 marca 2024 roku

Uchwała Nr 417/LXII/2024Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 21 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2024 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. [...]

Uchwała Nr 416/LXII/2024 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 marca 2024 roku

Uchwała Nr 416/LXII/2024Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 21 marca 2024 roku   w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2024-2035   Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 [...]

Uchwała Nr 415/LXII/2024 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 marca 2024 roku

Uchwała Nr 415/LXII/2024Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 21 marca 2024 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Skarżyskim na lata 2024- 2026 Na podstawie art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 [...]

Uchwała Nr 414/LXII/2024 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 marca 2024 roku

Uchwała Nr 414/LXII/2024Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 21 marca 2024 roku w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Skarżyskiego na lata 2024- 2030 Na podstawie art. 19 pkt 1 ustawy z [...]

Uchwała Nr 413/LXII/2024 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 marca 2024 roku

Uchwała Nr 413/LXII/2024Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 21 marca 2024 roku   w sprawie przyjęcia „Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy w powiecie skarżyskim na lata 2024-2030” [...]

Uchwała Nr 412/LXI/2024 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 marca 2024 roku

Uchwała Nr 412/LXI/2024Rady Powiatu Skarżyskiego          z dnia 7 marca 2024 roku              w sprawie pokrycia straty finansowej netto Zespołu Opieki Zdrowotnej [...]

Uchwała Nr 411/LXI/2024 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 marca 2024 roku

Uchwała Nr 411/LXI/2024Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 7 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2024 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. [...]

Uchwała Nr 410/LXI/2024 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 marca 2024 roku

Uchwała Nr 410/LXI/2024Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 7 marca 2024 roku  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2024-2035   Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o [...]

Uchwała Nr 409/LX/2024 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 lutego 2024 roku

Uchwała Nr 409/LX/2024Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 15 lutego 2024 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia przez Radę Powiatu Skarżyskiego uchwały w sprawie reparacji od Niemiec Na podstawie art. [...]

Uchwała Nr 408/LX/2024 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 lutego 2024 roku

Uchwała Nr 408/LX/2024Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 15 lutego 2024 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Skarżyskiego oraz Komisji Stałych Rady na 2024 rok Na podstawie art. 17 ust.2 ustawy z dnia 5 [...]

Uchwała Nr 407/LX/2024 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 lutego 2024 roku

Wojewoda Świętokrzyski rozstrzygnięciem nadzorczym Znak:PNK.I.4131.49.2024 z dnia 18.03.2024 roku stwierdził nieważność uchwały Nr 407/LX/2024 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 lutego 2024 roku, w części dotyczącej § 3 ust. [...]

Uchwała Nr 406/LX/2024 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 lutego 2024 roku

Uchwała Nr 406/LX/2024Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 15 lutego 2024 roku   w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej   Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o [...]

Uchwała Nr 405/LX/2024 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 lutego 2024 roku

Uchwała Nr 405/LX/2024Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2024 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. [...]

Uchwała Nr 404/LX/2024 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 lutego 2024 roku

Uchwała Nr 404/LX/2024Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 15 lutego 2024 roku   w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2024-2035   Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 [...]

Uchwała Nr 403/LIX/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2023 roku

Uchwała Nr 403/LIX/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego na rok 2024 Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca [...]

Uchwała Nr 402/LIX/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2023 roku

Uchwała Nr 402/LIX/2023Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 21 grudnia 2023 roku   w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na okres dłuższy niż trzy lata   [...]

Uchwała Nr 401/LIX/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2023 roku

Uchwała Nr 401/LIX/2023Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium studentom kierunku lekarskiego Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia [...]

Uchwała Nr 400/LIX/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2023 roku

Uchwała Nr 400/LIX/2023Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 21 grudnia 2023 roku   w sprawie wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej wchodzącej w skład Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej Na [...]

Uchwała Nr 399/LIX/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2023 roku

Uchwała Nr 399/LIX/2023Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 Na podstawie art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 [...]

Uchwała Nr 398/LIX/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2023 roku

Uchwała Nr 398/LIX/2023Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. [...]

Uchwała Nr 397/LIX/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2023 roku

Uchwała Nr 397/LIX/2023Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 21 grudnia 2023 roku   w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2023-2035   Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca [...]

Uchwała Nr 396/LIX/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2023 roku

Uchwała Nr 396/LIX/2023    Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2024-2035 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca [...]

Uchwała Nr 395/LIX/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2023 roku

Uchwała Nr 395/LIX/2023Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2024 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia [...]

Uchwała Nr 394/LVIII/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 listopada 2023 roku

Uchwała Nr 394/LVIII/2023Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 30 listopada 2023 roku  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie umowy najmu lokali użytkowych na okres dłuższy niż trzy lata   [...]

Uchwała Nr 393/LVIII/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 listopada 2023 roku

Uchwała Nr 393/LVIII/2023Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 30 listopada 2023 roku   w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na okres dłuższy niż trzy lata   [...]

Uchwała Nr 392/LVIII/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 listopada 2023 roku

Uchwała Nr 392/LVIII/2023Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 30 listopada 2023 roku   w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości Powiatu Skarżyskiego   Na podstawie art. [...]

Uchwała Nr 391/LVIII/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 listopada 2023 roku

Uchwała Nr 391/LVIII/2023Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 30 listopada 2023 roku   w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości Powiatu Skarżyskiego   Na podstawie art. [...]

Uchwała Nr 390/LVIII/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 listopada 2023 roku

Uchwała Nr 390/LVIII/2023Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 30 listopada 2023 roku   w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach Powiatu Skarżyskiego   Na podstawie art. 12 [...]

Uchwała Nr 389/LVIII/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 listopada 2023 roku

Uchwała Nr 389/LVIII/2023Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność [...]

Uchwała Nr 388/LVIII/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 listopada 2023 roku

Uchwała Nr 388/LVIII/2023Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w roku 2024 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości [...]

Uchwała Nr 387/LVIII/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 listopada 2023 roku

Uchwała Nr 387/LVIII/2023Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 30 listopada 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr 182/XXIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych [...]

Uchwała Nr 386/LVIII/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 listopada 2023 roku

  Uchwała Nr 386/LVIII/2023Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmiany Programu naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii [...]

Uchwała Nr 385/LVIII/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 listopada 2023 roku

Uchwała Nr 385/LVIII/2023Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej   Na podstawie art. 59 ust. 4 ustawy z [...]

Uchwała Nr 384/LVIII/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 listopada 2023 roku

Uchwała Nr 384/LVIII/2023Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. [...]

Uchwała Nr 383/LVIII/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 listopada 2023 roku

Uchwała Nr  383/LVIII/2023Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 30 listopada 2023 roku   w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2023-2035   Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 [...]

Uchwała Nr 382/LVI/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 października 2023 roku

Uchwała Nr 382/LVI/2023Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 17 października 2023 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy chodników przy ulicach Książęcej i Rycerskiej w Skarżysku-Kamiennej Na podstawie art. 16a ust. 1 [...]

Uchwała Nr 381/LVI/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 października 2023 roku

Uchwała Nr 381/LVI/2023Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 17 października 2023 roku   w sprawie wyrażenia zgody na  zbycie i zawarcie umowy sprzedaży udziału w 1/2 części prawa użytkowania wieczystego [...]

Uchwała Nr 380/LV/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 września 2023 roku

UCHWAŁA Nr 380/LV/2023 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 21 września 2023 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku o podniesienie minimalnej wysokości świadczenia pieniężnego w drodze uchwały Rady Powiatu Na podstawie art. 16a [...]

Uchwała Nr 379/LV/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 września 2023 roku

UCHWAŁA Nr 379/LV/2023 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 21 września 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie kolejnej umowy najmu Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca [...]

Uchwała Nr 378/LV/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 września 2023 roku

Uchwała Nr 378/LV/2023Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 21 września 2023 roku zmieniająca uchwałę nr 348/L/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które [...]

Uchwała Nr 377/LV/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 września 2023 roku

Uchwała Nr 377/LV/2023Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 21 września 2023 roku   w sprawie wskazania przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej   Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 [...]

Uchwała Nr 376/LV/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 września 2023 roku

Uchwała Nr 376/LV/2023Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 21 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. [...]

Uchwała Nr 375/LV/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 września 2023 roku

Uchwała Nr 375/LV/2023Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 21 września 2023 roku   w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2023-2035   Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca [...]

Uchwała Nr 374/LIV/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 1 września 2023 roku

Uchwała Nr 374/LIV/2023Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 1 września 2023 roku   w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych oraz Członka Zarządu Powiatu   Na podstawie art. 16a [...]

Uchwała Nr 373/LIV/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 1 września 2023 roku

Uchwała Nr 373/LIV/2023Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 1 września 2023 roku   w sprawie przekazania skargi według właściwości   Na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym [...]

Uchwała Nr 372/LIII/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 1 sierpnia 2023 roku

Uchwała Nr 372/LIII/2023Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. [...]

Uchwała Nr 371/LIII/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 1 sierpnia 2023 roku

Uchwała Nr  371/LIII/2023Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 1 sierpnia 2023 roku   w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2023-2035   Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 [...]

Uchwała Nr 370/LII/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2023 roku

UCHWAŁA Nr 370/LII/2023 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia Specjalnej Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej Na podstawie art. 12 pkt 8 [...]

Uchwała Nr 369/LII/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2023 roku

Uchwała Nr 369/LII/2023Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 28 czerwca 2023 r.w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatuNa podstawie art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym [...]

Uchwała Nr 368/LII/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2023 roku

Uchwała Nr 368/LII/2023Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiau na 2023 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. [...]

Uchwała Nr 367/LII/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2023 roku

Uchwała Nr 367/LII/2023Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 28 czerwca 2023 roku   w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2023-2035   Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca [...]

Uchwała Nr 366/LII/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2023 roku

UCHWAŁA Nr 366/LII/2023RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie Na podstawie [...]

Uchwała Nr 365/LII/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2023 roku

UCHWAŁA Nr 365/LII/2023RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie za [...]

Uchwała Nr 364/LII/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2023 roku

UCHWAŁA Nr 364/LII/2023RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 28 czerwca 2023 roku  w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Obwodu Lecznictwa Kolejowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Na [...]

Uchwała Nr 363/LII/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2023 roku

  UCHWAŁA Nr 363/LII/2023RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Obwodu Lecznictwa Kolejowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w [...]

Uchwała Nr 362/LII/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2023 roku

  UCHWAŁA Nr 362/LII/2023RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej  Na podstawie art. 53a ust. 4 [...]

Uchwała Nr 361/LII/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2023 roku

UCHWAŁA Nr 361/LII/2023RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 28 czerwca 2023 roku      w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej za 2022 [...]

Uchwała Nr 360/LII/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2023 roku

Uchwała Nr 360/LII/2023Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 28 czerwca 2023 r.w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Skarżyskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za [...]

Uchwała Nr 359/LII/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2023 roku

Uchwała Nr 359/LII/2023Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2022 rok Na podstawie [...]

Uchwała Nr 358/LII/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2023 roku

UCHWAŁA Nr 358/LII/2023 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Skarżyskiego wotum zaufania Na podstawie art. 12 pkt 6a i art. 30a ust. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku [...]

Uchwała Nr 357/LI/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 maja 2023 roku

UCHWAŁA Nr 357/LI/2023 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Skarżyskiego w zakresie działania Powiatowego Rzecznika Konsumentów Na podstawie [...]

Uchwała Nr 356/LI/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 maja 2023 roku

UCHWAŁA Nr 356/LI/2023RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 18 maja 2023 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Skarżyskiego Na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym [...]

Uchwała Nr 355/LI/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 maja 2023 roku

UCHWAŁA Nr 355/LI/2023 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i zawarcie umowy sprzedaży na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy [...]

Uchwała Nr 354/LI/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 maja 2023 roku

Uchwała Nr 354/LI/2023Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 18 maja 2023 r. w sprawie przedterminowego wykupu obligacji Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie [...]

Uchwała Nr 353/LI/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 maja 2023 roku

Uchwała Nr 353/LI/2023Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 18 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. [...]

Uchwała Nr 352/LI/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 maja 2023 roku

  Uchwała Nr 352/LI/2023Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 18 maja 2023 roku   w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2023-2035   Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca [...]

Uchwała Nr 351/L/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 marca 2023 roku

UCHWAŁA Nr 351/L/2023 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 23 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Skarżyskiego oraz Komisji Stałych Rady na 2023 rok Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 [...]

Uchwała Nr 350/L/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 marca 2023 roku

Uchwała Nr 350/L/2023Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 23 marca 2023 roku   w sprawie przyjęcia od Wojewody Świętokrzyskiego zadań z zakresu administracji rządowej   Na podstawie art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca [...]

Uchwała Nr 349/L/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 marca 2023 roku

Uchwała Nr 349/L/2023Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 23 marca 2023 roku w sprawie złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego Na podstawie art. 28a ust. 5 i 7 pkt 2 w związku z art. 29  ust. 1 pkt [...]

Uchwała Nr 348/L/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 marca 2023 roku

UCHWAŁA Nr 348/L/2023 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 23 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego [...]

Uchwała Nr 347/L/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 marca 2023 roku

Uchwała Nr 347/L/2023Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 23 marca 2023 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu oraz ustalenia zakresu i formy informacji za I półrocze roku budżetowego Na podstawie [...]

Uchwała Nr 346/L/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 marca 2023 roku

Uchwała Nr 346/L/2023Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 23 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Powiat Skarżyski długoterminowej pożyczki Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. c ustawy [...]

Uchwała Nr 345/L/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 marca 2023 roku

Uchwała Nr 345/L/2023Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 23 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. [...]

Uchwała Nr 344/L/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 marca 2023 roku

Uchwała Nr 344/L/2023Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 23 marca 2023 roku   w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2023-2035   Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. [...]

Uchwała Nr 343/XLIX/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 lutego 2023 roku

Uchwała Nr 343/XLIX/2023Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. [...]

Uchwała Nr 342/XLIX/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 lutego 2023 roku

Uchwała Nr 342/XLIX/2023Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 15  lutego 2023 roku   w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2023-2035   Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 [...]

Uchwała Nr 341/XLVIII/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku

UCHWAŁA Nr 341/XLVIII/2022 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego na rok 2023 Na podstawie [...]

Uchwała Nr 340/XLVIII/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku

UCHWAŁA Nr 340/XLVIII/2022 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i zawarcie umowy sprzedaży na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy [...]

Uchwała Nr 339/XLVIII/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku

Uchwała Nr 339/XLVIII/2022Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 21 grudnia 2022 roku  w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2022, 2023 i 2024 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w [...]

Uchwała Nr 338/XLVIII/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku

Uchwała Nr 338/XLVIII/2022Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie Na podstawie [...]

Uchwała Nr 337/XLVIII/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku

Uchwała Nr 337/XLVIII/2022Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 Na podstawie art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 [...]

Uchwała Nr 336/XLVIII/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku

Uchwała Nr 336/XLVIII/2022Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2022 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. [...]

Uchwała Nr 335/XLVIII/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku

Uchwała Nr 335/XLVIII/2022Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 21 grudnia 2022 roku   w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2022-2035   Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca [...]

Uchwała Nr 334/XLVIII/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku

Uchwała Nr  334/XLVIII/2022    Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia  21 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2023-2035 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy [...]

Uchwała Nr 333/XLVIII/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku

Uchwała Nr 333/XLVIII/2022Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2023 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia [...]

Uchwała Nr 332/XLVII/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 listopada 2022 roku

UCHWAŁA Nr 332/XLVII/2022 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Skarżyskiego do przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia firmy audytorskiej Na podstawie art. 66 ust. 4 [...]

Uchwała Nr 331/XLVII/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 listopada 2022 roku

Uchwała Nr 331/XLVII/2022Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 24 listopada 2022 r.  w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2023 rok  Na podstawie [...]

Uchwała Nr 330/XLVII/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 listopada 2022 roku

UCHWAŁA Nr 330/XLVII/2022 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie kolejnej umowy najmu Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o [...]

Uchwała Nr 329/XLVII/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 listopada 2022 roku

Uchwała Nr 329/XLVII/2022Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 24 listopada 2022 roku zmieniająca Uchwałę Nr 292/XLII/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które [...]

Uchwała Nr 328/XLVII/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 listopada 2022 roku

Uchwała Nr 328/XLVII/2022Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w roku 2023 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości [...]

Uchwała Nr 327/XLVII/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 listopada 2022 roku

Uchwała Nr 327/XLVII/2022Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 24 listopada 2022 r.  zmieniająca Uchwałę Nr 170/XXII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe [...]

Uchwała Nr 326/XLVII/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 listopada 2022 roku

Uchwała Nr 326/XLVII/2022Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 24 listopada 2022 r.  w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi [...]

Uchwała Nr 325/XLVII/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 listopada 2022 roku

Uchwała Nr 325/XLVII/2022Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 24 listopada 2022 r.  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2022 rok  Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia [...]

Uchwała Nr 324/XLVII/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 listopada 2022 roku

Uchwała Nr 324/XLVII/2022Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 24  listopada 2022 roku   w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2022-2035   Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 [...]

Uchwała Nr 323/XLVI/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 września 2022 roku

UCHWAŁA Nr 323/XLVI/2022 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 22 września 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej Na podstawie art. 16a ust. 1 [...]

Uchwała Nr 322/XLVI/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 września 2022 roku

UCHWAŁA Nr 322/XLVI/2022 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 22 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie kolejnej umowy najmu Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o [...]

Uchwała Nr 321/XLVI/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 września 2022 roku

UCHWAŁA Nr 321/XLVI/2022 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 22 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy ul. Sokolej w Skarżysku-Kamiennej Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 [...]

Uchwała Nr 320/XLVI/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 września 2022 roku

UCHWAŁA Nr 320/XLVI/2022 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 22 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy ul. Tysiąclecia w Skarżysku-Kamiennej Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z [...]

Uchwała Nr 319/XLVI/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 września 2022 roku

UCHWAŁA NR 319/XLVI/2022 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 22 września 2022 r.w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieliNa podstawie art. 49 ust. 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia [...]

Uchwała Nr 318/XLVI/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 września 2022 roku

UCHWAŁA NR 318/XLVI/2022Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 22 września 2022 r.   w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2022 rok               Na podstawie art. [...]

Uchwała Nr 317/XLVI/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 września 2022 roku

Uchwała Nr 317/XLVI/2022Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 22 września 2022 roku   w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2022-2035  Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 [...]

Uchwała Nr 316/XLV/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 czerwca 2022 roku

UCHWAŁA Nr 316/XLV/2022 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” w Skarżysku-Kamiennej Na [...]

Uchwała Nr 315/XLV/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 czerwca 2022 roku

UCHWAŁA Nr 315/XLV/2022 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości Powiatu Skarżyskiego Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. [...]

Uchwała Nr 314/XLV/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 czerwca 2022 roku

UCHWAŁA NR 314/XLV/2022 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 30 czerwca 2022 roku zmieniająca Uchwałę Nr 171/XXII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla [...]

Uchwała Nr 313/XLV/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 czerwca 2022 roku

UCHWAŁA Nr 313/XLV/2022 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 30 czerwca 2022 roku zmieniająca Uchwałę Nr 170/XXII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki [...]

Uchwała Nr 312/XLV/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 czerwca 2022 roku

UCHWAŁA Nr 312/XLV/2022 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 30 czerwca 2022 roku zmieniająca Uchwałę Nr 80/XIV/2007 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania nagrody Starosty Skarżyskiego dla dyrektorów [...]

Uchwała Nr 311/XLV/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 czerwca 2022 roku

UCHWAŁA NR 311/XLV/ 2022Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 30 czerwca 2022 roku   w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2022 rok               Na podstawie art. [...]

Uchwała Nr 310/XLV/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 czerwca 2022 roku

Uchwała Nr 310/XLV/2022Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 30 czerwca 2022 roku   w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2022-2035   Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca [...]

Uchwała Nr 309/XLV/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 czerwca 2022 roku

UCHWAŁA Nr 309/XLV/2022RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 30 czerwca 2022 roku  w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie Na [...]

Uchwała Nr 308/XLV/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 czerwca 2022 roku

UCHWAŁA Nr 308/XLV/2022RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 30 czerwca 2022 roku   w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii [...]

Uchwała Nr 307/XLV/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 czerwca 2022 roku

UCHWAŁA Nr 307/XLV/2022RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 30 czerwca 2022 roku   w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Obwodu Lecznictwa Kolejowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej [...]

Uchwała Nr 306/XLV/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 czerwca 2022 roku

UCHWAŁA Nr 306/XLV/2022RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 30 czerwca 2022 roku   w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej za 2021r. Na podstawie art. 53 ust. [...]

Uchwała Nr 305/XLV/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 czerwca 2022 roku

UCHWAŁA Nr 305/XLV/2022RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 30 czerwca 2022 roku  w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej  Na podstawie art. 53a ust. 4 [...]

Uchwała Nr 304/XLV/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 czerwca 2022 roku

UCHWAŁA Nr 304/XLV/2022RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 30 czerwca 2022 roku  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej za 2021 rok Na podstawie art. [...]

Uchwała Nr 303/XLV/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 czerwca 2022 roku

Uchwała Nr 303/XLV/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Skarżyskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2021 rok Na podstawie art. 12 [...]

Uchwała Nr 302/XLV/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 czerwca 2022 roku

Uchwała Nr 302/XLV/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 czerwca 2022 rokuw sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2021 rok Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy [...]

Uchwała Nr 301/XLV/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 czerwca 2022 roku

UCHWAŁA Nr 301/XLV/2022RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 30 czerwca 2022 roku   w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Skarżyskiego wotum zaufania   Na podstawie art. 12 pkt 6a i art. 30a ust. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 [...]

Uchwała Nr 300/XLIV/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 maja 2022 roku

UCHWAŁA Nr 300/XLIV/2022RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 26 maja 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie kolejnej umowy najmu Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca [...]

Uchwała Nr 299/XLIV/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 maja 2022 roku

UCHWAŁA Nr 299/XLIV/2022RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 26 maja 2022 roku   w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkówNa podstawie art. [...]

Uchwała Nr 298/XLIV/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 maja 2022 roku

Uchwała Nr 298/XLIV/2022Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 26 maja 2022 roku   zmieniająca rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2022 rok   Na podstawie art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z [...]

Uchwała Nr 297/XLIV/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 maja 2022 roku

Uchwała Nr 297/XLIV/2022Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 26 maja 2022 roku   w sprawie nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitalowi Powiatowemu im. Marii Skłodowskiej-Curie Na podstawie art. 42 [...]

Uchwała Nr 296/XLIV/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 maja 2022 roku

UCHWAŁA NR 296/XLIV/2022Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 26 maja 2022 roku   w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2022 rok               Na podstawie art. 12 [...]

Uchwała Nr 295/XLIV/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 maja 2022 roku

Uchwała Nr 295/XLIV/2022Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 26 maja 2022 roku   w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2022-2035   Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 [...]

Uchwała Nr 294/XLII/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 31 marca 2022 rok

UCHWAŁA Nr 294/XLII/2022RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 31 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Skarżyskiego na lata 2021-2030” Na podstawie art. 19 ust. 3a ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o [...]

Uchwała Nr 293/XLII/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 31 marca 2022 roku

UCHWAŁA Nr 293/XLII/2022 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie przekazania petycji według właściwości Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2018r. [...]

Uchwała Nr 292/XLII/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 31 marca 2022 roku

UCHWAŁA Nr 292/XLII/2022 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego [...]

Uchwała Nr 291/XLII/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 31 marca 2022 roku

UCHWAŁA Nr 291/XLII/2022 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przez nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Skarżyskiego Na podstawie art. 12 pkt 8 [...]

Uchwała Nr 290/XLII/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 31 marca 2022 roku

Uchwała Nr 290/XLII/2022Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 31 marca 2022r.  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół i placówek oświatowych, dla których organem [...]

Uchwała Nr 289/XLII/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 31 marca 2022 roku

UCHWAŁA NR 289/XLII/2022Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 31 marca 2022 r.     w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2022 rok              Na podstawie art. [...]

Uchwała Nr 288/XLII/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 31 marca 2022 roku

Uchwała Nr 288/XLII /2022Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 31 marca 2022 roku  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2022-2035   Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 [...]

Uchwała Nr 287/XLII/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 31 marca 2022 roku

UCHWAŁA Nr 287/XLII/2022RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 31 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Skarżyskim na lata 2022-2026 Na podstawie art. 35a ust. 1 pkt 1 [...]

Uchwała Nr 286/XLII/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 31 marca 2022 roku

UCHWAŁA Nr 286/XLII/2022 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Skarżyskim na [...]

Uchwała Nr 285/XLI/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 lutego 2022 roku

UCHWAŁA Nr 285/XLI/2022 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 17 lutego 2022 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Skarżyskiego oraz Komisji Stałych Rady na 2022 rok Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o [...]

Uchwała Nr 284/XLI/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 lutego 2022 roku

UCHWAŁA Nr 284/XLI/2022 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 17 lutego 2022 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego na rok 2022 Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. [...]

Uchwała Nr 283/XLI/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 lutego 2022 roku

UCHWAŁA Nr 283/XLI/2022 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 17 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Wiejskiej Na podstawie art. 12 pkt [...]

Uchwała Nr 282/XLI/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 lutego 2022 roku

UCHWAŁA Nr 282/XLI/2022 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 17 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. [...]

Uchwała Nr 281/XLI/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 lutego 2022 roku

UCHWAŁA Nr 281/XLI/2022 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 17 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach Powiatu Skarżyskiego Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy [...]

Uchwała Nr 280/XLI/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 lutego 2022 roku

UCHWAŁA NR 280/XLI/2022Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 17 lutego 2022 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2022 rok               Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy [...]

Uchwała Nr 279/XLI/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 lutego 2022 roku

Uchwała Nr 279/XLI/2022Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 17 lutego 2022 roku   w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2022-2035   Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 [...]

Uchwała Nr 278/XL/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 stycznia 2022 roku

UCHWAŁA NR 278/XL/2022Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 20 stycznia 2022 r.   w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2022 rok               Na podstawie art. 12 [...]

Uchwała Nr 277/XXXIX/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 grudnia 2021 roku

UCHWAŁA Nr 277/XXXIX/2021RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Skarżyskiego Na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym [...]

Uchwała Nr 276/XXXIX/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 grudnia 2021 roku

UCHWAŁA Nr 276/XXXIX/2021RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 27 grudnia 2021 roku   zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” w Skarżysku-Kamiennej [...]

Uchwała Nr 275/XXXIX/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 grudnia 2021 roku

UCHWAŁA NR 275/XXXIX/2021RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 27 grudnia 2021 r.     zmieniająca Uchwałę Nr 170/XXII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe [...]

Uchwała Nr 274/XXXIX/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 grudnia 2021 roku

UCHWAŁA NR  274/XXXIX/2021Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 27 grudnia 2021 roku   w sprawie określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 [...]

Uchwała Nr 273/XXXIX/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 grudnia 2021 roku

UCHWAŁA NR 273/XXXIX/2021Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 27 grudnia 2021 r.   w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021 rok               Na podstawie art. [...]

Uchwała Nr 272/XXXIX/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 grudnia 2021 roku

  Uchwała Nr 272/XXXIX/2021Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 27 grudnia 2021 roku   w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2021-2035   Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 [...]

Uchwała Nr 271/XXXIX/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 grudnia 2021 roku

Uchwała Nr 271/XXXIX/2021  Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2022-2035   Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 [...]

Uchwała Nr 270/XXXIX/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 grudnia 2021 roku

UCHWAŁA NR 270/XXXIX/2021RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 27 grudnia 2021 r.   w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2022 rok   Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. [...]

Uchwała Nr 269/XXXVIII/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 grudnia 2021 roku

UCHWAŁA NR 269/XXXVIII/2021Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 13 grudnia 2021 r.   w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021 rok               Na podstawie art. [...]

Uchwała Nr 268/XXXVIII/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 grudnia 2021 roku

Uchwała Nr 268/XXXVIII/2021Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 13 grudnia 2021 roku   w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2021-2035   Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca [...]

Uchwała Nr 267/XXXVIII/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 grudnia 2021 roku

  Uchwała Nr 267/XXXVIII/2021Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 13 grudnia 2021 r.   w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2022 rok   Na podstawie art. 94 [...]

Uchwała Nr 266/XXXVII/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 listopada 2021 roku

Uchwała Nr 266/XXXVII/2021Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 25 listopada 2021r.   w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym powiatu skarżyskiego   Na postawie art. [...]

Uchwała Nr 265/XXXVII/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 listopada 2021 roku

UCHWAŁA Nr 265/XXXVII/2021RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 25 listopada 2021 roku   w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Skarżyskiego Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym [...]

Uchwała Nr 264/XXXVII/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 listopada 2021 roku

UCHWAŁA Nr 264/XXXVII/2021 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach Powiatu Skarżyskiego Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. [...]

Uchwała Nr 263/XXXVII/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 listopada 2021 roku

UCHWAŁA Nr 263/XXXVII/2021 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 25 listopada 2021 rokuw sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy [...]

Uchwała Nr 262/XXXVII/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 listopada 2021 roku

UCHWAŁA NR 262/XXXVII/2021RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 25 listopada 2021r.   w sprawie ustalenia wysokości opłat w roku 2022 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku [...]

Uchwała Nr 261/XXXVII/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 listopada 2021 roku

Uchwała Nr 261/XXXVII/2021Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 25 listopada 2021 roku   w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi [...]

Uchwała Nr 260/XXXVII/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 listopada 2021 roku

UCHWAŁA Nr 260/XXXVII/2021RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 25 listopada 2021 roku   w sprawie zmiany Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie Na [...]

Uchwała Nr 259/XXXVII/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 listopada 2021 roku

UCHWAŁA NR 259/XXXVII/2021Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 25 listopada 2021 roku   w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021 rok               Na podstawie [...]

Uchwała Nr 258/XXXVII/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 listopada 2021 roku

Uchwała Nr 258/XXXVII/2021Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 25 listopada 2021 roku   w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2021-2035   Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 [...]

Uchwała Nr 257/XXXVII/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 listopada 2021 roku

  UCHWAŁA Nr 257/XXXVII/2021RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 25 listopada 2021 roku     w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Skarżyskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028” [...]

Uchwała Nr 256/XXXVI/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 września 2021 roku

UCHWAŁA Nr 256/XXXVI/2021 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 30 września 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej Na podstawie art. 16a ust. 1 [...]

Uchwała Nr 255/XXXVI/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 września 2021 roku

UCHWAŁA Nr 255/XXXVI/2021RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 30 września 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach Powiatu Skarżyskiego Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 [...]

Uchwała Nr 254/XXXVI/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 września 2021 roku

UCHWAŁA NR 254/XXXVI/2021Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 30 września 2021 roku   w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021 rok               Na podstawie [...]

Uchwała Nr 253/XXXVI/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 września 2021 roku

  Uchwała Nr 253/XXXVI/2021Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 30 września 2021 roku   w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2021-2035   Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z [...]

Uchwała Nr 252/XXXVI/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 września 2021 roku

UCHWAŁA Nr 252/XXXVI/2021RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 30 września 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Bliżyn Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. [...]

Uchwała Nr 251/XXXV/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 sierpnia 2021 roku

UCHWAŁA Nr 251/XXXV/2021RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 18 sierpnia 2021 roku   w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. [...]

Uchwała Nr 250/XXXV/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 sierpnia 2021 roku

UCHWAŁA Nr 250/XXXV/2021RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 18 sierpnia 2021 roku   w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie Na [...]

Uchwała Nr 249/XXXV/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 sierpnia 2021 roku

UCHWAŁA Nr 249/XXXV/2021RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 18 sierpnia 2021 roku   w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie umowy dzierżawy pomieszczenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ [...]

Uchwała Nr 248/XXXV/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 sierpnia 2021 roku

UCHWAŁA NR 248/XXXV/2021Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 18 sierpnia 2021 roku   w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021 rok               Na podstawie art. [...]

Uchwała Nr 247/XXXV/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 sierpnia 2021 roku

Uchwała Nr 247/XXXV/2021Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 18 sierpnia 2021 roku   w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2021-2035   Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca [...]

Uchwała Nr 246/XXXIV/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2021 roku

UCHWAŁA Nr 246/XXXIV/2021RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 25 czerwca 2021 roku   w sprawie skargi Gminy Skarżysko-Kamienna na uchwałę w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych     Na podstawie art. 12 [...]

Uchwała Nr 245/XXXIV/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2021 roku

Uchwała Nr 245/XXXIV/2021Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 25 czerwca 2021r.   w sprawie zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2021 rok   Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 42 [...]

Uchwała Nr 244/XXXIV/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2021 roku

UCHWAŁA Nr 244/XXXIV/2021RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 25 czerwca 2021 roku   w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2020 i 2021 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w [...]

Uchwała Nr 243/XXXIV/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2021 roku

UCHWAŁA NR 243/XXXIV/2021Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 25 czerwca 2021 roku   w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021 rok               Na podstawie art. [...]

Uchwała Nr 242/XXXIV/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2021 roku

Uchwała Nr  242/XXXIV/2021Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 25 czerwca 2021 roku   w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2021-2035   Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia [...]

Uchwała Nr 241/XXXIV/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2021 roku

UCHWAŁA Nr 241/XXXIV/2021 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Skarżyskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2020 rok Na podstawie art. 12 pkt [...]

Uchwała Nr 240/XXXIV/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2021 roku

UCHWAŁA Nr 240/XXXIV/2021 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 25 czerwca 2021 rokuw sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2020 rok Na podstawie art. 12 pkt 6 [...]

Uchwała Nr 239/XXXIV/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2021 roku

UCHWAŁA Nr 239/XXXIV/2021RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 25 czerwca 2021 roku   w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Skarżyskiego wotum zaufania   Na podstawie art. 12 pkt 6a i art. 30a ust. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 [...]

Uchwała Nr 238/XXXIV/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2021 roku

UCHWAŁA Nr 238/XXXIV/2021RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 25 czerwca 2021 roku   w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Obwodu Lecznictwa Kolejowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej [...]

Uchwała Nr 237/XXXIV/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2021 roku

UCHWAŁA Nr 237/XXXIV/2021RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 25 czerwca 2021 roku   w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Obwodu Lecznictwa Kolejowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w [...]

Uchwała Nr 236/XXXIV/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2021 roku

UCHWAŁA Nr 236/XXXIV/2021RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 25 czerwca 2021 roku   w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej   Na podstawie art. 53a ust. 4 [...]

Uchwała Nr 235/XXXIV/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2021 roku

UCHWAŁA Nr 235/XXXIV/2021RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 25 czerwca 2021 roku   w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej za 2020 rok   Na [...]

Uchwała Nr 234/XXXIII/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 maja 2021 roku

  Uchwała Nr 234/XXXIII/2021Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 27 maja 2021 roku     w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Legionów [...]

Uchwała Nr 233/XXXIII/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 maja 2021 roku

Uchwała Nr 233/XXXIII/2021Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 27 maja 2021r.   w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych   Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o [...]

Uchwała Nr 231/XXXIII/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 maja 2021 roku

Uchwała Nr 231/XXXIII/2021Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 27 maja 2021 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2021-2035Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. [...]

Uchwała Nr 232/XXXIII/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 maja 2021 roku

UCHWAŁA NR 232/XXXIII/2021Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 27 maja 2021 roku     w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021 rok          [...]

Uchwała Nr 230/XXXIII/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 maja 2021 roku

Uchwała Nr 230/XXXIII/2021Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 27 maja 2021 roku   zmieniająca uchwałę Nr 216/XXX/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz gmin Powiatu Skarżyskiego Na podstawie [...]

Uchwała Nr 229/XXXII/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 kwietnia 2021 roku

UCHWAŁA NR 229/XXXII/2021 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 21 kwietnia 2021 rokuw sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej Na podstawie art. 16a ust. 1 [...]

Uchwała Nr 228/XXXII/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 kwietnia 2021 roku

Uchwała Nr 228/XXXII/2021Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2021 rok Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 42 ust. 1 [...]

Uchwała Nr 227/XXXII/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 kwietnia 2021 roku

Uchwała Nr 227/XXXII/2021Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z [...]

Uchwała Nr 226/XXXII/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 kwietnia 2021 roku

Uchwała Nr 226/XXXII/2021Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 21 kwietnia 2021 roku   w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2021-2035   Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 [...]

Uchwała Nr 225/XXXI/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 marca 2021 roku

UCHWAŁA Nr 225/XXXI/2021RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 25 marca 2021 roku    zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagrody  „Powiatowe Dęby”    Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 [...]

Uchwała Nr 224/XXXI/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 marca 2021 roku

UCHWAŁA NR 224/XXXI/2021RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 25 marca 2021 roku    w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy    Na podstawie art. 12 pkt [...]

Uchwała Nr 223/XXXI/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 marca 2021 roku

UCHWAŁA Nr 223/XXXI/2021RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 25 marca 2021 roku   w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu [...]

Uchwała Nr 222/XXXI/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 marca 2021 roku

UCHWAŁA NR 222/XXXI/2021RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 25 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia „Programu oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w powiecie skarżyskim na [...]

Uchwała Nr 221/XXXI/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 marca 2021 roku

UCHWAŁA NR 221/XXXI/2021RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 25 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie skarżyskim na lata 2021- 2023” Na podstawie art. 12 [...]

Uchwała Nr 220/XXX/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 lutego 2021 roku

UCHWAŁA NR 220/XXX/2021 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Skarżyskiego oraz Komisji Stałych Rady na 2021 rok Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 [...]

Uchwała Nr 219/XXX/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 lutego 2021 roku

UCHWAŁA NR 219/XXX/2021RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 25 lutego 2021 r.w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 313/XLIV/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty [...]

Uchwała Nr 218/XXX/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 lutego 2021 roku

UCHWAŁA NR 218/XXX/2021RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 25 lutego 2021 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021 rokNa podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920), [...]

Uchwała Nr 217/XXX/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 lutego 2021 roku

Uchwała Nr 217/XXX/2021Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 25 lutego 2021 rokuw sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2021-2035Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie [...]

Uchwała Nr 216/XXX/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 lutego 2021 roku

UCHWAŁA NR 216/XXX/2021RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 25 lutego 2021 roku   w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz gmin Powiatu Skarżyskiego   Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie [...]

Uchwała Nr 215/XXX/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 lutego 2021 roku

UCHWAŁA NR 215/XXX/2021RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 25 lutego 2021 roku   w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Skarżysko-Kamienna   Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie [...]

Uchwała Nr 214/XXX/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 lutego 2021 roku

UCHWAŁA NR 214/XXX/2021RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 25 lutego 2021 roku   w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Skarżyskiego na lata 2021- 2023    Na podstawie [...]

Uchwała Nr 213/XXX/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 lutego 2021 roku

UCHWAŁA NR 213/XXX/2021RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 25 lutego 2021 roku   w sprawie przyjęcia „Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy w powiecie skarżyskim na lata 2021-2023” [...]

Uchwała Nr 212/XXIX/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 stycznia 2021 roku

Uchwała Nr 212/XXIX/2021Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii [...]

Uchwała Nr 211/XXIX/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 stycznia 2021 roku

Uchwała Nr 211/XXIX/2021Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany programu naprawczego Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku- Kamiennej Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z [...]

Uchwała Nr 210/XXVIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr 210/XXVIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku  w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na okres dłuższy niż trzy lata [...]

Uchwała Nr 209/XXVIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr 209/XXVIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku  w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na okres dłuższy niż trzy lata [...]

Uchwała Nr 208/XXVIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr 208/XXVIII/2020Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 30 grudnia 2020 r.w sprawie oceny wniosków składanych w ramach inicjatywy lokalnejNa podstawie art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i [...]

Uchwała Nr 207/XXVIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr 207/XXVIII/2020Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 30 grudnia 2020 r.w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2021 rokNa podstawie art. 12 pkt 11 i art. 42 ust. 1 ustawy z [...]

Uchwała Nr 206/XXVIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr 206/XXVIII/2020Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie: określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 [...]

Uchwała Nr 205/XXVIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr 205/XXVIII/2020Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 30 grudnia 2020 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rokNa podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r.poz. 920), w [...]

Uchwała Nr 204/XXVIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 grudnia 2020 r.

Uchwala Nr 204/XXVIII/2020Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 30 grudnia 2020 rokuw sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2020-2035Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie [...]

Uchwała Nr 203/XXVIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 grudnia 2020 r.

Uchwala Nr 203/XXVIII/2020Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 30 grudnia 2020 rokuw sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2021-2035Na podstawie art. 12 piet 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o [...]

Uchwała Nr 202/XXVIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr 202/XXVIII/2020Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 30 grudnia 2020 r.w sprawie uchwalenia budżetu powiatu skarżyskiego na 2021 rokNa podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. [...]

Uchwała Nr 201/XXVII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr 201/ XXVII/ 2020Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 17 grudnia 2020w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2020-2035Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie [...]

Uchwała Nr 200/XXVII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr 200/XXVII/2020Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 17 grudnia 2020 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rokNa podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r.poz. 920), w [...]

Uchwała Nr 199/XXVII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 grudnia 2020 roku

Uchwała Nr 199/XXVII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 grudnia 2020 roku  w sprawie powołania na stanowisko Skarbnika Powiatu Skarżyskiego Na podstawie art. 12 pkt 3 i art. 37 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca [...]

Uchwała Nr 198/XXVII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 grudnia 2020 roku

Uchwała Nr 198/XXVII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 grudnia 2020 roku  w sprawie odwołania ze stanowiska Skarbnika Powiatu Skarżyskiego Na podstawie art. 12 pkt 3 i art. 37 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca [...]

Uchwała Nr 197/XXVI/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 listopada 2020 roku

Uchwała Nr 197/XXVI/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 listopada 2020 roku  w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego na rok 2021 Na podstawie art. 17 ust. 2 [...]

Uchwała Nr 196/XXVI/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 listopada 2020 roku

Uchwała Nr 196/XXVI/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 listopada 2020 roku  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego na rok [...]

Uchwała Nr 195/XXVI/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 listopada 2020 roku

Uchwała Nr 195/XXVI/2020Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 listopada 2020 roku  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie kolejnej umowy najmu [...]

Uchwała Nr 194/XXVI/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 listopada 2020 roku

Uchwała Nr 194/XXVI/2020Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 26 listopada 2020 r.w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku [...]

Uchwała Nr 193/XXVI/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 listopada 2020 roku

Uchwała Nr 193/XXVI/2020Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 26 listopada 2020 r.w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu Skarżyskiego na lata 2020-2024”Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o [...]

Uchwała Nr 192/XXVI/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 listopada 2020 roku

Uchwała Nr 192/XXVI/2020Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 listopada 2020 roku  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu [...]

Uchwała Nr 191/XXVI/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 listopada 2020 roku

Uchwała Nr 191/XXVI/2020Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 26 listopada 2020 r.w sprawie ustalenia wysokości opłat w roku 2021 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od [...]

Uchwała Nr 190/XXVI/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 listopada 2020 roku

Uchwała Nr 190/XXVI/2020Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 26 listopada 2020 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rokNa podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r.poz. 920), w [...]

Uchwała Nr 189/XXVI/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 listopada 2020 roku

Uchwala Nr 189/XXVI/2020Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 26 listopada 2020w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2020-2035Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie [...]

Uchwała Nr 188/XXV/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 października 2020 roku

Uchwała Nr 188/XXV/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 października 2020 roku  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz gmin Powiatu Skarżyskiego Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o [...]

Uchwała Nr 187/XXV/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 października 2020 r.

Uchwała Nr 187/XXV/2020Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 28 października 2020 r.w sprawie zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2020 rok Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 42 ust. 1 ustawy z [...]

Uchwała Nr 186/XXIV/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 października 2020

Uchwała Nr 186/XXIV/2020Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 października 2020 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rokNa podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. [...]

Uchwała Nr 185/XXIV/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 października 2020

Uchwała Nr 185/XXIV/2020 Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 15 października 2020w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2020-2035Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o [...]

Uchwała Nr 184/XXIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 września 2020 r.

Uchwała Nr 184/XXIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 września 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu Skarżyskiego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Kielcach oraz [...]

Uchwała Nr 183/XXIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 września 2020 r.

Uchwała Nr 183/XXIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy [...]

Uchwała Nr 182/XXIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 września 2020 r.

Uchwała Nr 182/XXIII/2020Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 25 września 2020 r.w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Skarżyskiego od dnia 1 września 2020 rokuNa [...]

Uchwała Nr 181/XXIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 września 2020 r.

Uchwała Nr 181/XXIII/2020Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 25 września 2020 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rokNa podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920), [...]

Uchwała Nr 180/XXIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 września 2020 r.

Uchwala Nr180/XXIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 25 września 2020 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2020-2035  Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o [...]

Uchwała Nr 179/XXIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 września 2020 r.

Uchwała Nr 179/XXIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 września 2020 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. [...]

Uchwała Nr 178/XXIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 września 2020 roku

Uchwała Nr 178/XXIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii [...]

Uchwała Nr 177/XXIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 września 2020 roku

Uchwała Nr 177/XXIII/2020Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 września 2020 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Obwodu Lecznictwa Kolejowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej [...]

Uchwała Nr 176/XXIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 września 2020 roku

Uchwała Nr 176/XXIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Obwodu Lecznictwa Kolejowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej [...]

Uchwała Nr 175/XXIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 września 2020 roku

Uchwała Nr 175/XXIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 września 2020 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej Na [...]

Uchwała Nr 174/XXIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 września 2020 roku

Uchwała Nr 174/XXIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej za 2019 [...]

Uchwała Nr 173/XXII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2020 roku

Uchwała Nr 173/XXII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2020 roku  w sprawie: wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego Na podstawie art. 85 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 [...]

Uchwała Nr 172/XXII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowychznajduje się w załącznikuWojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach stwierdził nieważność Uchwały Nr 172/XXII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie [...]

Uchwała Nr 171/XXII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2020 roku

Wojewoda Świętokrzyski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 30.07.2020 roku, Znak: PNK.I.4130.40.2020, stwierdził nieważność zapisu § 3 ust. 3 uchwały Nr 171/XXII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2020 rok [...]

Uchwała Nr 170/XXII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2020 roku

Uchwała Nr 170/XXII/2020Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 25 czerwca 2020 r.w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki [...]

Uchwała Nr 169/XXII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2020 roku

Uchwała Nr 169/XXII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie: utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych [...]

Uchwała Nr 168/XXII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2020 roku

Uchwała Nr 168/XXII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2020 roku  w sprawie: utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Armii [...]

Uchwała Nr 167/XXII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 166/XXII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2020 - 2035znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 165/XXII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2020 roku

Uchwała Nr 165/XXII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2020 roku  w sprawie: udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Skarżyskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2019 [...]

Uchwała Nr 164/XXII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2020 roku

Uchwała Nr 164/XXII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2020 roku  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2019 [...]

Uchwała Nr 163/XXII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2020 roku

Uchwała Nr 163/XXII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2020 roku  w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu Skarżyskiego wotum zaufania za 2019 rok Na podstawie art. 12 pkt 6a oraz art. 30a ust. 9 [...]

Uchwała Nr 162/XXI/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 maja 2020 roku

Uchwała Nr 162/XXI/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 maja 2020 roku  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego na rok [...]

Uchwała Nr 161/XXI/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 maja 2020 roku

Uchwała Nr 161/XXI/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 maja 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr 153/XX/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny [...]

Uchwała Nr 160/XXI/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 maja 2020 roku

Uchwała Nr 160/XXI/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Skarżysku-Kamiennej oraz Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 [...]

Uchwała Nr 159/XXI/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 maja 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rokznajduje się w załączeniu [...]

Uchwała Nr 158/XXI/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 maja 2020 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2020 - 2035znajduje się w załączeniu [...]

Uchwała Nr 157/XX/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku

Uchwała Nr 157/XX/2020Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Skarżyskiego  Na podstawie art. 16a ust.1 i [...]

Uchwała Nr 156/XX/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku

Uchwała Nr 156/XX/2020Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 30 kwietnia 2020 r.w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiorniku wodnym Rejów w Skarżysku-Kamiennej Na podstawie art. 12 pkt [...]

Uchwała Nr 155/XX/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku

Uchwała Nr 155/XX/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu [...]

Uchwała Nr 154/XX/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku

Uchwała Nr 154/XX/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Suchedniowie przy ul. Sportowej 3  Na [...]

Uchwała Nr 153/XX/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku

Uchwała Nr 153/XX/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. [...]

Uchwała Nr 152/XX/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 151/XX/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2020 - 2035znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 150/XIX/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 marca 2020 roku

Uchwała Nr 150/XIX/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie pokrycia straty finansowej netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie za rok [...]

Uchwała Nr 149/XIX/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 marca 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rokznajduje się w załączniku  [...]

Uchwała Nr 148/XIX/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 marca 2020 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2020 - 2035znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 147/XVIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 lutego 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 146/XVIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 lutego 2020 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2020 - 2035znajduje sie w załączniku [...]

Uchwała Nr 145/XVIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 lutego 2020 roku

Uchwała Nr 145/XVIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na okres dłuższy niż trzy [...]

Uchwała Nr 144/XVIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 lutego 2020 roku

Uchwała Nr 144/XVIII/2020Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 lutego 2020 roku  w sprawie wyłączenia i zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz Młodzieżowego Ośrodka [...]

Uchwała Nr 143/XVII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 stycznia 2020 roku

Uchwała Nr 143/XVII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 stycznia 2020 roku  w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Skarżyskiego oraz Komisji Stałych Rady na 2020 rok  Na podstawie art. 17 ust.2 ustawy [...]

Uchwała Nr 142/XVII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 stycznia 2020 roku

Uchwała Nr 142/XVII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego na rok 2020  Na podstawie art. 17 [...]

Uchwała Nr 141/XVII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 stycznia 2020 roku

Uchwała Nr 141/XVII/2020Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 23 stycznia 2020 r.w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. [...]

Uchwała Nr 140/XVII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 stycznia 2020 roku

Uchwała Nr 140/XVII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 stycznia 2020 roku  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na okres dłuższy niż trzy [...]

Uchwała Nr 139/XVII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 stycznia 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 138/XVII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 stycznia 2020 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2020 - 2035znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 137/XVI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku

UCHWAŁA NR 137/XVI/2019RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 19 grudnia 2019 r.w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego [...]

Uchwała Nr 136/XVI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku

UCHWAŁA NR 136/XVI/2019RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 19 grudnia 2019 r.w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu [...]

Uchwała Nr 135/XVI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku

Uchwała Nr 135/XVI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku  w sprawie zmiany Uchwały Nr 126/XV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie wyboru firmy audytorskiej [...]

Uchwała Nr 134/XVI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku

UCHWAŁA NR 134/XVI/2019RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 19 grudnia 2019 r.w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2020 rok Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 [...]

Uchwała Nr 133/XVI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku

Uchwała Nr 133/XVI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku  w sprawie zmiany uchwały nr 49/VI/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z 30 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia Powiatowej Strategii Rozwiązywania [...]

Uchwała Nr 132/XVI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku

Uchwała Nr 132/XVI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku  w sprawie przystąpienia Powiatu Skarżyskiego do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 [...]

Uchwała Nr 131/XVI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie: określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 130/XVI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 129/XVI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2019-2035znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 128/XVI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2020 - 2035znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 127/XVI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu skarżyskiego na 2020 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 126/XV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2019 roku

Uchwała Nr 126/XV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2019 roku  w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2019, 2020 i 2021 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w [...]

Uchwała Nr 125/XV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2019 roku

Uchwała Nr 125/XV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2019 roku  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na okres dłuższy niż trzy lata  Na [...]

Uchwała Nr 124/XV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2019 roku

Uchwała Nr 124/XV/2019Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 28 listopada 2019 r.w sprawie zmiany uchwały Nr 118/XIV/2019 z dnia 29 października 2019r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Powiatu [...]

Uchwała Nr 123/XV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2019 roku

Uchwała Nr 123/XV/2019Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 28 listopada 2019 r.w sprawie ustalenia wysokości opłat w roku 2020 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia [...]

Uchwała Nr 122/XV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2019 roku

Uchwała Nr 122/XV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2019 roku  w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami [...]

Uchwała Nr 121/XV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rokznajduje się w załączeniu [...]

Uchwała Nr 120/XV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2019 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2019-2035znajduje się w załączeniu [...]

Uchwała Nr 119/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku

Uchwała Nr 119/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku  zmieniająca uchwałę nr 46/VII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej [...]

Uchwała Nr 118/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku

Uchwała Nr 118/XIV/2019Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 29 października 2019 r.w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego powiatu skarżyskiego Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 3 [...]

Uchwała Nr 117/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku

Uchwała Nr 117/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z [...]

Uchwała Nr 116/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku

Uchwała Nr 116/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku  w sprawie zmiany Uchwały Nr 139/XXI/2008 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 kwietnia 2008 roku w sprawie utworzenia Zespołu [...]

Uchwała Nr 115/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku

Uchwała Nr 115/XIV/2019Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Skarżysku-Kamiennej  Na podstawie art. 12 [...]

Uchwała Nr 114/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku

Uchwała Nr 114/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum Nr 6 im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego wchodzącego w skład [...]

Uchwała Nr 113/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku

Uchwała Nr 113/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum Nr 3 wchodzącego w skład Zespołu [...]

Uchwała Nr 112/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku

Uchwała Nr 112/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku   w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum Nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół [...]

Uchwała Nr 111/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku

Uchwała Nr 111/XIV/2019Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. [...]

Uchwała Nr 110/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku

Uchwała Nr 110/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego wchodzącego w skład Zespołu Placówek [...]

Uchwała Nr 109/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku

Uchwała Nr 109/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego III Liceum Ogólnokształcącegodla Dorosłych wchodzącego w skład [...]

Uchwała Nr 108/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku

Uchwała Nr 108/XIV/2019Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół [...]

Uchwała Nr 107/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku

Uchwała Nr 107/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu [...]

Uchwała Nr 106/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku

Uchwała Nr 106/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w [...]

Uchwała Nr 105/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku

Uchwała Nr 105/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego [...]

Uchwała Nr 104/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku

Uchwała Nr 104/XIV/2019Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 29 października 2019 r.w sprawie zmiany uchwały nr 252/XXXVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania [...]

Uchwała Nr 103/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku

Uchwała Nr 103/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Skarżyskiego do przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia firmy audytorskiej do przeprowadzenia [...]

Uchwała Nr 102/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku

Uchwała Nr 102/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. [...]

Uchwała Nr 101/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku

Uchwała Nr 101/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku  w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku- Kamiennej Na podstawie art. 12 [...]

Uchwała Nr 100/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku

Uchwała Nr 100/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku- Kamiennej Na podstawie art. 12 [...]

Uchwała Nr 99/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 98/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2019 - 2035znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 96/XIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 września 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 97/XIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 września 2019 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie od Wojewody Świętokrzyskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowejznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 95/XIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 września 2019 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2019 - 2035znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 94/XII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennejznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 93/XII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr 402/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta [...]

Uchwała Nr 92/XII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr 401/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat [...]

Uchwała Nr 91/XII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 315/XLVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: określenia regulaminu przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieliznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 90/XII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 252/XXXVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których [...]

Uchwała Nr 89/XII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 88/XII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2019-2035znajduje się w załączniku  [...]

Uchwała Nr 87-XI-2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 8 sierpnia 2019 roku

w sprawie: podtrzymania stanowiska zawartego w Uchwale Nr 73/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w [...]

Uchwała Nr 86-XI-2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 8 sierpnia 2019 roku

w sprawie: przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat skarżyski”znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 85-XI-2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 8 sierpnia 2019 roku

w sprawie: uchylenia uchwały Nr 334/XLVII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyrażenia zgody na ujawnianie należności pieniężnych Powiatu Skarżyskiego w Rejestrze Należności Publicznoprawnychznajduje się w załącznik [...]

Uchwała Nr 84-XI-2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 8 sierpnia 2019 roku

w sprawie: zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2019 rok znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 83/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr 83/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości Powiatu Skarżyskiego  Na podstawie art.12 pkt 8 lit.a [...]

Uchwała Nr 82/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr 82/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości Powiatu Skarżyskiego  Na podstawie art.12 pkt 8 lit.a [...]

Uchwała Nr 81/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr 81/X/2019Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 4 im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Skarżysku-Kamiennej [...]

Uchwała Nr 80/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr 80/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych [...]

Uchwała Nr 79/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr 79/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 r.  w sprawie: dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych [...]

Uchwała Nr 78/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr 78/X/2019Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Armii [...]

Uchwała Nr 77/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok znajduje się w załączniku  [...]

Uchwała Nr 76/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2019-2035znajduje się w załączniku  [...]

Uchwała Nr 75/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr 75/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 r.  w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej  Na podstawie art. [...]

Uchwała Nr 74/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr 74/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 r.  w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej  Na podstawie [...]

Uchwała Nr 73/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr 73/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 r.  w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w [...]

Uchwała Nr 72/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr 72/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 r.  w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. [...]

Uchwała Nr 71/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr 71/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. [...]

Uchwała Nr 70/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr 70/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 r.  w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej  Na podstawie art. 12 pkt 11 [...]

Uchwała Nr 69/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr 69/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej za 2018 [...]

Uchwała Nr 68/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr 68/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej  Na podstawie art. 12 [...]

Uchwała Nr 67/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr 67/X/2019Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej za 2018 [...]

Uchwała Nr 66/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr 66/X/2019Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 r.  w sprawie: udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Skarżyskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.  Na podstawie art. 12 pkt 6 i art. 30 [...]

Uchwała Nr 65/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr 65/X/2019Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 r.  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2018 [...]

Uchwała Nr 64/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr 64/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 r.  w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu Skarżyskiego wotum zaufania  Na podstawie art. 30a ust. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku [...]

Uchwała Nr 63/IX/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 maja 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 62/IX/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 maja 2019 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2019-2035znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 61/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 roku

Uchwała Nr 61/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego  z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych [...]

Uchwała Nr 60/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 roku

Uchwała Nr 60/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu Skarżyskiego oraz Zarządu Dróg Powiatowych.  Na podstawie art. 16a [...]

Uchwała Nr 59/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 roku

Uchwała Nr 59/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 roku  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Łączna  Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie [...]

Uchwała Nr 58/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 roku

Uchwała Nr 58/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 106/XIII/2000 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 lutego 2000 roku w sprawie wyrażenia zgody na [...]

Uchwała Nr 57/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 roku

Uchwała Nr 57/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie: uchwalenia Powiatowego Programu na Rzecz Bezpieczeństwa Obywateli  Na podstawie art. 12 pkt 9b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 [...]

Uchwała Nr 56/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 roku

Uchwała Nr 56/VIII/2019Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 9 maja 2019 r.w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie [...]

Uchwała Nr 55/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 roku

Uchwała Nr 55/VIII/2019Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 9 maja 2019 r.w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Skarżyskiego od dnia 1 września 2019 r. Na [...]

Uchwała Nr 54/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 roku

Uchwała Nr 54/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie: likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Suchedniowie, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Suchedniowie, Technikum [...]

Uchwała Nr 53/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 52/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2019-2035znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 51/VII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 marca 2019 roku

Uchwała Nr 51/VII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Skarżyskiego VI kadencji do pracy w komisji bezpieczeństwa i [...]

Uchwała Nr 50/VII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 marca 2019 roku

Uchwała Nr 50/VII/2019Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej  Na podstawie art. 42a ust.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z [...]

Uchwała Nr 49/VII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 marca 2019 roku

Uchwała Nr 49/VII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 marca 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 142/XX/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyznaczenia kierunków działań restrukturyzacyjnych Zespołu [...]

Uchwała Nr 48/VII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 marca 2019 roku

Uchwała Nr 48/VII/2019Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Obwodzie Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej  Na podstawie [...]

Uchwała Nr 47/VII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 marca 2019 roku

Uchwała Nr 47/VII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Skarżyskim na lata [...]

Uchwała Nr 46/VII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 marca 2019 roku

Uchwała Nr 46/VII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu [...]

Uchwała Nr 45/VII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok [...]

Uchwała Nr 44/VII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2019-2035znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 43/VI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 lutego 2019 roku

Uchwała Nr 43/VI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 lutego 2019 roku  w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Skarżyskiego oraz Komisji Stałych Rady na 2019 rok.  Na podstawie art. 17 ust.2 ustawy z [...]

Uchwała Nr 42/VI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 lutego 2019 roku

Uchwała Nr 42/VI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 lutego 2019 roku  w sprawie: odwołania radnego Adama Cioka ze składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu [...]

Uchwała Nr 41/VI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 lutego 2019 roku

Uchwała Nr 41/VI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 lutego 2019 roku    w sprawie: zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Suchedniowie, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Suchedniowie, Technikum [...]

Uchwała Nr 40/VI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 lutego 2019 roku

Uchwała Nr 40/VI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 lutego 2019 roku  w sprawie: rozwiązania Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie, ul. Sportowa 3.  Na podstawie art. 91 ust. 7 w związku z [...]

Uchwała Nr 39/VI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 lutego 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 38/VI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 lutego 2019 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2019-2035znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 37/V/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 6 lutego 2019 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2019-2035znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 36/V/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 6 lutego 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 35/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku

Uchwała Nr 35/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku  w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego na rok 2019  Na podstawie art. 17 ust. 2 [...]

Uchwała Nr 34/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku

Uchwała Nr 34/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku  w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Skarżyskiego. Na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy z [...]

Uchwała Nr 33/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku

Uchwała Nr 33/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku  w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego.  Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 5 [...]

Uchwała Nr 32/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku

Uchwała Nr 32/IV/2019Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku  w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu dla Centrum Obsługi Placówek w [...]

Uchwała Nr 31/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku

Uchwała Nr 31/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu dla Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” [...]

Uchwała Nr 30/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku

Uchwała Nr 30/IV/2019Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy Międzyzakładowym Ośrodku Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej  Na podstawie art. [...]

Uchwała Nr 29/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku

Uchwała Nr 29/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy Obwodzie Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej  Na podstawie [...]

Uchwała Nr 28/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku

Uchwała Nr 28/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitalu Powiatowym im. Marii [...]

Uchwała Nr 27/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku

Uchwała Nr 27/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku  w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcie kolejnej umowy najmu  Na podstawie art. 12 pkt 8 [...]

Uchwała Nr 26/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku

Uchwała Nr 26/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku  w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej  Na podstawie art. 12 [...]

Uchwała Nr 25/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 24/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2019 - 2035znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 23/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku

Uchwała Nr 23/IV/2019Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku  w sprawie: wyboru członka Zarządu Powiatu Skarżyskiego. Na podstawie art. 27 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku [...]

Uchwała Nr 22/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2019 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 21/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2019 - 2035znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 20/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku

Uchwała Nr 20/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku  w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Starosty Skarżyskiego. Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie [...]

Uchwała Nr 19/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku

UCHWAŁA NR 19/III/2018RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 20 grudnia 2018 r.w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Skarżyskiego Na podstawie art. 2 ust. 4, art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z [...]

Uchwała Nr 18/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku

Uchwała Nr 18/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie: powołania stałych komisji Rady Powiatu Skarżyskiego, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego.  Na podstawie [...]

Uchwała Nr 17/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku

Uchwała Nr 17/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku  w sprawie: powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Skarżyskiego Na podstawie art. 16a ust.1 i 2 ustawy z dnia 5 [...]

Uchwała Nr 16/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku

Uchwała Nr 16/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku  w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego Na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 [...]

Uchwała Nr 15/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku

UCHWAŁA NR 15/III/2018RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 20 grudnia 2018 r.w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2019 rok Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 [...]

Uchwała Nr 14/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku

Uchwała Nr 14/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie: pokrycia straty finansowej netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie za rok [...]

Uchwała Nr 13/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku

Uchwała Nr 13/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku  w sprawie: zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. [...]

Uchwała Nr 12/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku

UCHWAŁA NR 12/III/2018RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 20 grudnia 2018 r.w sprawie: ustalenia wysokości opłat w roku 2019 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia [...]

Uchwała Nr 11/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku

w sprawie: określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 10/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 9/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2018 - 2035znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 8/II/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 listopada 2018 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 7/II/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 listopada 2018 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2018 - 2035znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 6/II/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 listopada 2018 roku

Uchwała Nr 6/II/2018Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie: wyboru członka Zarządu Powiatu Skarżyskiego.  Na podstawie art. 27 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku [...]

Uchwała Nr 5/II/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 listopada 2018 roku

Uchwała Nr 5/II/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie: wyboru członka Zarządu Powiatu Skarżyskiego.  Na podstawie art. 27 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku [...]

Uchwała Nr 4/II/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 listopada 2018 roku

Uchwała Nr 4/II/2018Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 listopada 2018 roku  w sprawie: wyboru Wicestarosty Powiatu Skarżyskiego.  Na podstawie art. 27 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku [...]

Uchwała Nr 3/II/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 listopada 2018 roku

Uchwała Nr 3/II/2018Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 listopada 2018 roku  w sprawie: wyboru Starosty Powiatu Skarżyskiego.  Na podstawie art. 27 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie [...]

Uchwała Nr 2/I/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 listopada 2018 roku

Uchwała Nr 2/I/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 listopada 2018 roku  w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Skarżyskiego.  Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku [...]

Uchwała Nr 1/I/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 listopada 2018 roku

Uchwała Nr 1/I/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Skarżyskiego.  Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku [...]

metryczka