Apele i Oświadczenia Rady

Apele i Oświadczenia Rady

Apel Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 marca 2024 roku

APELRady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wstrzymania prac gospodarczych oraz planów utworzenia Rezerwatu „BLIŻYN” na obszarze NATURA 2000 „LASY SUCHEDNIOWSKIE”.   W związku z ukazaniem się w dniu 08.01.2024 r. w przestrzeni [...]

Oświadczenie Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 lutego 2024 roku

OŚWIADCZENIE NR 1/2024 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 15 lutego 2024 roku w sprawie reparacji od Niemiec Na podstawie § 5 ust. 3 pkt b Statutu Powiatu Skarżyskiego, uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu Skarżyskiego Nr [...]

Apel Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 września 2018 roku

w sprawie: zmiany zasad ryczałtowego finansowania szpitali powiatowych w związku z trudna sytuacją finansową Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej - Curieznajduje się w załączniku [...]

metryczka