Opinie RIO

Opinie RIO

Uchwała Nr 5/2024 Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Skarżyskiego Uchwała nr 5/2024 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 stycznia 2024 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu [...]

Uchwała Nr 6/2024 Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Uchwała Nr 6/2024 Składu Orzekającego RIO w Kielcach Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Powiatu Skarżyskiego na 2024 rok Uchwała nr 6/2024 V Składu Orzekającego Regionalnej [...]

Uchwała Nr 141/2023 Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Powiatu Skarżyskiego na 2024 rok  Uchwała nr 141/2023 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 grudnia 2023 [...]

Uchwała Nr 142/2023 Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Skarżyskiego na 2024 rok Uchwała nr 142/2023 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 grudnia 2023 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej [...]

Uchwała Nr 143/2023 Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2024-2035  Uchwała nr 143/2023 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 grudnia 2023 roku w [...]

Uchwała Nr 62/2023 IV Składu Orzekającego RIO w Kielcach.

Opinia o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2022 rok Uchwała nr 62/2023 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania [...]

Uchwała Nr 14/2023 Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Skarżyskiego   Uchwała nr 14/2023 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 stycznia 2023 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej [...]

Uchwała Nr 15/2023 Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Powiatu Skarżyskiego na 2023 rok  Uchwała nr 15/2023 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 stycznia 2023 roku w [...]

Uchwała Nr 171/2022 Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Skarżyskiego na 2023 rok Uchwała Nr 171/2022 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 grudnia [...]

Uchwała Nr 173/2022 Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2023-2035 Uchwała nr 173/2022 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie [...]

Uchwała Nr 172/2022 Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Skarżyskiego na 2023 rok Uchwała nr 172/2022 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej [...]

Uchwała Nr 33/2022 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach.

Opinia o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2021 rokUchwała Nr 33/2022 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania [...]

Uchwała Nr 16/2022 Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Powiatu Skarżyskiego na 2022 rok  Uchwała Nr 16/2022 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 stycznia 2022 [...]

Uchwała Nr 15/2022 Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu SkarżyskiegoUchwała Nr 15/2022 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty [...]

Uchwała Nr 153/2021 Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Skarżyskiego na 2022 rokUchwała Nr 153/2021 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 grudnia [...]

Uchwała Nr 151/2021 Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2022-2035 Uchwała Nr 151/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 grudnia 2021 roku w sprawie [...]

Uchwała Nr 152/2021 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Skarżyskiego na 2022 rok Uchwała Nr 152/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej [...]

Uchwała Nr 107/2021 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za I półrocze 2021 rokUchwała Nr 107/2021 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcachz dnia 10 września 2021 rokuw sprawie opinii o informacji [...]

Uchwała Nr 54/2021 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach.

Opinia o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2020 rokUchwała Nr 54/2021 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania [...]

Uchwała Nr 20/2021 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Skarżyskiego [...]

Uchwała Nr 153/II/2020 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2021-2035Uchwała Nr 153/2020 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie [...]

Uchwała Nr 152/II/2020 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Skarżyskiego na 2020 rokUchwała Nr 152/2020 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały [...]

Uchwała Nr 101/2020 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za I półrocze 2020 rokUchwała Nr 101/2020 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 września 2020 roku w sprawie opinii o [...]

Uchwała Nr 53/2020 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach.

Opinia o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2019 rok [...]

Uchwała Nr 4/2020 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Powiatu Skarżyskiego na 2020 rok. [...]

Uchwała Nr 3/2020 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Skarżyskiego [...]

Uchwała Nr 154/II/2019 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Skarżyskiego na 2020 rok. [...]

Uchwała Nr 155/II/2019 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2020-2035 [...]

Uchwała Nr 153/II/2019 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Skarżyskiego na 2020 rok [...]

Uchwała Nr 104/II/2019 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za I półrocze 2019 rok [...]

Uchwała Nr 58/I/2019 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2018 rok [...]

Uchwała Nr 22/I/2019 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Skarżyskiego [...]

Uchwała Nr 182/II/2018 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2019-2035 [...]

Uchwała Nr 181/II/2018 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Skarżyskiego na 2019 rok [...]

Uchwała Nr 104/II/2018 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za I półrocze 2018 rok [...]

Uchwała Nr 54/I/2018 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2017 rok [...]

Uchwała Nr 1/I/2018 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Skarżyskiego [...]

Uchwała Nr 125/II/2017 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Skarżyskiego na 2018 rok [...]

Uchwała Nr 126/II/2017 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2018-2035 [...]

Uchwała Nr 79/II/2017 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za I półrocze 2017 rok [...]

Uchwała Nr 43/I/2017 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2016 rok [...]

Uchwała Nr 1/I/2017 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Skarżyskiego [...]

Uchwała Nr 120/II/2016 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Skarżyskiego na 2017 rok [...]

Uchwała Nr 121/II/2016 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035 [...]

Uchwała Nr 69/II/2016 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za I półrocze 2016 rok [...]

Uchwała Nr 30/I/2016 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2015 rok [...]

Uchwała Nr 12/I/2016 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu założonego w uchwale budżetowej Powiatu Skarżyskiego na 2016 rok. [...]

Uchwała Nr 11/I/2016 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Skarżyskiego [...]

Uchwała Nr 94/II/2015 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu założonego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Skarżyskiego na 2016 rok [...]

Uchwała Nr 93/II/2015 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Skarżyskiego na 2016 rok [...]

Uchwała Nr 95/II/2015 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2016-2035 [...]

Uchwała Nr 74/II/2015 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za I półrocze 2015 rok [...]

Uchwała Nr 40/I/2015 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2014 rok [...]

Uchwała Nr 20/I/2015 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Skarżyskiego [...]

Uchwała Nr 139/II/2014 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Skarżyskiego na 2015 rok [...]

Uchwała Nr 140/II/2014 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2030 [...]

Uchwała Nr 77/II/2014 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za I półrocze 2014 rok [...]

Uchwała Nr 48/I/2014 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2013 rok [...]

Uchwała Nr 21/I/2014 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu założonego w uchwale budżetowej Powiatu Skarżyskiego na 2014 [...]

Uchwała Nr 22/I/2014 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Skarżyskiego [...]

metryczka