Plany postępowań o udzielenie zamówień jednostek organizacyjnych

Plany postępowań o udzielenie zamówień jednostek organizacyjnych

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia przez Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej w roku 2020 [...]

Plan zamówień publicznych

Plan zamówień publicznych Zarządu Dróg Powiatowych na rok 2019 [...]

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Zarząd Dróg Powiatowych    w Skarżysku-Kamiennej w roku 2018 [...]

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 r. przewidzianych do przeprowadzenia przez Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej [...]

metryczka