Ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 20.03.2024r. w sprawie przetargu na najem lokali użytkowych w budynku przy ul. Sikorskiego 20

OGŁOSZENIEZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 20 marca 2024r. Zarząd Powiatu Skarżyskiego działając na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023r. [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 31.01.2024r. w sprawie przetargu na najem lokali użytkowych w budynku przy ul. Sikorskiego 20

OGŁOSZENIEZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 31 stycznia 2024r. Zarząd Powiatu Skarżyskiego działając na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023r. [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 24.01.2024r. w sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym

OGŁOSZENIEZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 24 stycznia 2024r.  w sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym   Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 6 grudnia 2023r. w sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

OGŁOSZENIEZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 6 grudnia 2023r.   w sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym   Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 października 2023r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

OGŁOSZENIEZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 25 października 2023r.   w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym   Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 10 października 2023r. w sprawie czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości- działka 87/4

Załącznik do Uchwały Nr 47/144/2023 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 10 października 2023r.Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 10 października 2023 roku Na podstawie art. 37 ust.1, art. [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 13.09.2023 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym - działka 87/4

OGŁOSZENIEZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 13 września 2023r.   w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym   Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości przy ul. Oseta Wasilewskiego 5

Załącznik do Uchwały Nr 27/83/2023 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 14 czerwca 2023r.Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 14 czerwca 2023 roku Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38 ust 1 i 2, art. 39 [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 14 czerwca 2023r. w sprawie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości- działka 87/4

Załącznik do Uchwały Nr 27/84/2023 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 14 czerwca 2023r.Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 14 czerwca 2023 rokuNa podstawie art. 37 ust.1, art. 38 ust 1 i 2, art. 39 [...]

wpis do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Świętokrzyskiego

Na podstawie art. 9 ust. 3a i 3b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840), Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach informuje, że decyzją z dnia 31.05.2023 r., [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 10.05.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu lokali przeznaczonych do oddania w nieodpłatne użytkowanie i użyczenie

OGŁOSZENIEZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 10 maja 2023r.   w sprawie sporządzenia wykazu lokali przeznaczonych do oddania w nieodpłatne użytkowanie i użyczenie Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 marca 2023r. w sprawie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości- działka 87/4

Załącznik do Uchwały Nr 11/31/2023 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 marca 2023r.Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 marca 2023 roku Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38, art. 67 ust.1 i 2 [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 27.02.2023 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym - działka 87/4

OGŁOSZENIEZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 27 lutego 2023r.   w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym   Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 27.02.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

OGŁOSZENIEZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 27 lutego 2023r.  w sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 1 lutego 2023 roku w sprawie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości przy ul. Oseta Wasilewskiego 5

Załącznik do Uchwały Nr 5/19/2023 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 1 lutego 2023r.Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 1 lutego 2023 roku  Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38 ust. 1 i 2, art [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 stycznia 2023r. w sprawie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości przy ul. Tysiąclecia

Załącznik do Uchwały Nr 3/7//2023 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 19.01.2023r.Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 stycznia 2023 roku  Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38 ust 1 i 2, [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 11.01.2023r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym

OGŁOSZENIEZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 11 stycznia 2023r.   w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym   Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 28.12.2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

OGŁOSZENIEZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 28 grudnia 2022r.   w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym   Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 21.12.2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Plac Floriański 1

OGŁOSZENIEZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO   z dnia 21 grudnia 2022r.   Zarząd Powiatu Skarżyskiego działając na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 21.12.2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym

OGŁOSZENIEZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia  21 grudnia 2022r.   w sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym   Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 października 2022r. w sprawie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości- działka 87/4

Załącznik do Uchwały Nr 50/121/2022 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 19.10.2022r.Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 października 2022 roku Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38, art. [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 5 października 2022r. w sprawie czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości przy ul. Rynek 11

Załącznik do Uchwały Nr 48/114/2022 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 5.10.2022r.Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 5 października 2022 roku  Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38 ust 1 i 2, art [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu SKarżyskiego z dnia 28.09.2022 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 28 września 2022r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o [...]

Ogłoszenie o możliwości posadowienia tablicy reklamowej na działce powiatu skarżyskiego

Powiat Skarżyski informuję, że w zasobach nieruchomości posiada działkę Nr 66/3 przy ul. Krasińskiego w Skarżysku-Kamiennej o pow. 0,0148 ha (ark. mapy nr 19, obręb 0003 Place), z przeznaczeniem na [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 lipca 2022r. w sprawie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Załącznik do Uchwały Nr 37/75/2022 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 lipca 2022r.Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 lipca 2022 roku Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38 ust. 1 i 2, art [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 lipca 2022r. w sprawie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Załącznik doUchwały Nr 37/76/2022 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 lipca 2022r.Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 lipca 2022 roku Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38 ust 1 i 2, art 39 ust. [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 kwietnia 2022r. w sprawie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Załącznik do Uchwały Nr 19/32/2022 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 kwietnia 2022r.Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 20 kwietnia 2022 roku  Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38 ust 1 i 2, art [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 marca 2022r. w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Załącznik do Uchwały Nr 14/29/2022 Zarządu Powiatu Skarżyskiego  z dnia 30 marca 2022r.Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 marca 2022 roku  Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38, art. [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 16 marca 2022r. w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Załącznik do Uchwały Nr 12/24/2022 Zarządu Powiatu Skarżyskiego  z dnia 16 marca.2022r.Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 16 marca 2022 roku  Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38, art. [...]

metryczka