Wykonanie budżetu

Wykonanie budżetu

Wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na koniec IV kwartału 2023r.

W załączeniu wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na dzień 31 grudnia 2023r. Dochody budżetowe - plan 161 431 588,42zł, wykonanie 160 576 713,31zł (99,47%) Dochody bieżące – plan 135 320 794,05zł, [...]

Wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na koniec III kwartału 2023r.

W załączeniu wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na dzień 30 września 2023r. Dochody budżetowe - plan 157 922 462,44zł, wykonanie 116 656 791,59zł (73,87%) Dochody bieżące – plan [...]

Wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na koniec II kwartału 2023r.

W załączeniu wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na dzień 30 czerwca 2023r.Dochody budżetowe - plan 150 704 026,12zł, wykonanie 81 539 279,29zł (54,11%) Dochody bieżące – plan 126 001 391,75zł, [...]

Wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na koniec I kwartału 2023r.

W załączeniu wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na dzień 31 marca 2023r.    Dochody budżetowe - plan 160 116 693,85zł,  wykonanie 44 308 690,25zł (27,67%)Dochody bieżące - plan 125 014 879,38zł, [...]

Informacja uzupełniająca dotycząca wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2022 rok

Kwota dotacji otrzymanych w 2022 roku od innych jednostek samorządu terytorialnego – 723 932,54zł.Kwota udzielonych dotacji na zadania bieżące i majątkowe w 2022 roku innym jednostkom samorządu terytorialnego – 264 885,24zł.Powiat [...]

Wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na koniec IV kwartału 2022r.

W załączeniu wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na dzień 31 grudnia 2022r. Dochody budżetowe - plan 151 148 124,15, wykonanie 152 656 838,08 (101%) Dochody bieżące – plan 123 661 763,50, wykonanie 128 800 [...]

Wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na koniec III kwartału 2022r.

W załączeniu wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na dzień 30 września 2022r. Dochody budżetowe - plan 146 603 266,93, wykonanie 121 066 842,22 (82,58%) Dochody bieżące – plan 119 126 906,28, [...]

Wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na koniec II kwartału 2022r.

W załączeniu wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na dzień 30 czerwca 2022r. Dochody budżetowe - plan 148 090 381,93, wykonanie 82 525 935,92 (55,73%) Dochody bieżące – plan 117 764 622,28, wykonanie [...]

Wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na koniec I kwartału 2022r.

W załączeniu wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na dzień 31 marca 2022r. Dochody budżetowe - plan 144 142 610,42, wykonanie 46 303 106,48 (32,12%) Dochody bieżące – plan 114 455 883,29, wykonanie [...]

Informacja uzupełniająca dotycząca wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2021 rok

Kwota dotacji otrzymanych w 2021 roku od innych jednostek samorządu terytorialnego – 2 882 817,37zł.Kwota udzielonych dotacji na zadania bieżące i majątkowe w 2021 roku innym jednostkom samorządu terytorialnego – 366 551,25zł.Powiat [...]

Wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na koniec IV kwartału 2021r.

W załączeniu wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na dzień 31 grudnia 2021r. wg sprawozdań rocznych Dochody budżetowe - plan 133 372 981,53, wykonanie 138 673 938,04 (103,97%) Dochody bieżące – plan [...]

Wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na koniec III kwartału 2021r.

W załączeniu wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na dzień 30 września 2021r. Dochody budżetowe - plan 138 878 162,29, wykonanie 102 422 457,29 (73,75%) Dochody bieżące – plan 114 810 540,09, [...]

Wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na koniec II kwartału 2021r.

W załączeniu wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na dzień 30 czerwca 2021r. Dochody budżetowe - plan 135 870 015,43, wykonanie 67 172 356,92 (49,44%) Dochody bieżące – plan 113 865 761,51, [...]

Wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na koniec I kwartału 2021r.

W załączeniu wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na dzień 31 marca 2021r. Dochody budżetowe – plan 132 639 738,19 wykonanie 37 754 590,79 (28,46%) w tym Dochody bieżące- plan 113 683 292,21 wykonanie 37 145 [...]

Informacja uzupełniająca dotycząca wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2020 rok

Kwota dotacji otrzymanych w 2020 roku od innych jednostek samorządu terytorialnego – 1 459 243,33zł.Kwota udzielonych dotacji na zadania bieżące i majątkowe w 2020 roku innym jednostkom samorządu terytorialnego – 84 310,73zł.Powiat [...]

Wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na koniec IV kwartału 2020r.

W załączeniu wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na dzień 31 grudnia 2020r. wg sprawozdań rocznych.DANE  OGÓLNE o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2020 roku  Dochody budżetowe - plan 121 753 639,20 wykonanie 121 439 [...]

Wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na koniec III kwartału 2020r.

W załączeniu wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na dzień 30 września 2020r.DANE  OGÓLNE o wykonaniu budżetu za III kwartał 2020 roku   Dochody budżetowe – plan 120 628 130,97, wykonanie 95 004 010,58 [...]

Wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na koniec II kwartału 2020r.

W załączeniu wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na dzień 30 czerwca 2020r. [...]

Wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na koniec I kwartału 2020r.

W załączeniu wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na dzień 31 marca 2020r. [...]

Informacja uzupełniająca dotycząca wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2019 rok

Kwota dotacji otrzymanych w 2019 roku od innych jednostek samorządu terytorialnego – 1.211.189,65złKwota udzielonych dotacji na zadania bieżące i majątkowe w 2019 roku innym jednostkom samorządu terytorialnego – 151.418,18złPowiat [...]

Wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na koniec IV kwartału 2019r.

W załączeniu wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na dzień 31 grudnia 2019r.  [...]

Wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na koniec III kwartału 2019r.

W załączeniu wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na dzień 30 września 2019r. [...]

Wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na koniec II kwartału 2019r.

W załączeniu wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na dzień 30 czerwca 2019r. [...]

Wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na koniec I kwartału 2019r.

W załączeniu wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na dzień 31 marca 2019r. [...]

Informacja uzupełniająca dotycząca wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2018 rok

Kwota dotacji otrzymanych w 2018r od innych jednostek samorządu terytorialnego – 937.908złKwota udzielonych dotacji na zadania bieżące i majątkowe w 2018r innym jednostkom samorządu terytorialnego – 203.327,54złPowiat Skarżyski otrzymał [...]

Wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na koniec IV kwartału 2018r.

W załączeniu wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na dzień 31 grudnia 2018r. [...]

Wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na koniec III kwartału 2018r.

W załączeniu wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na dzień 30 wrzesień 2018r. [...]

Wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na koniec II kwartału 2018r.

W załączeniu wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na dzień 30 czerwca 2018r. [...]

Wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na koniec I kwartału 2018r.

W załączeniu wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na dzień 31 marca 2018r. [...]

Informacja uzupełniająca dotycząca wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2017 rok

1. Kwota dotacji otrzymanych w 2017r od innych jednostek samorządu terytorialnego – 1.643.477,88zł 2. Kwota udzielonych dotacji na zadania bieżące i majątkowe w 2017r innym jednostkom samorządu terytorialnego – 180.755,01zł 3. [...]

Wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na koniec IV kwartału 2017r.

W załączeniu wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na dzień 31 grudnia 2017r. [...]

Wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na koniec III kwartału 2017r.

W załączeniu wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na dzień 30 września 2017r. [...]

Wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na koniec II kwartału 2017r.

W załączeniu wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na dzień 30 czerwca 2017r. [...]

Wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na koniec I kwartału 2017r.

W załączeniu wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na dzień 31 marca 2017r. [...]

Informacja uzupełniająca dotycząca wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2016 rok

1. Kwota dotacji otrzymanych w 2016r od innych jednostek samorządu terytorialnego – 1.037.145zł 2. Kwota udzielonych dotacji na zadania bieżące i majątkowe w 2016r innym jednostkom samorządu terytorialnego – 208.971,12zł 3. Powiat [...]

Wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na koniec IV kwartału 2016r.

W załączeniu wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na dzień 31 grudnia 2016r. wg sprawozdań rocznych [...]

Wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na koniec III kwartału 2016r.

W załączeniu wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na dzień 30 września 2016r. [...]

Wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na koniec II kwartału 2016r.

W załączeniu wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na dzień 30 czerwca 2016r. [...]

Wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na koniec I kwartału 2016r.

W załączeniu wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na dzień 31 marca 2016r. [...]

Informacja uzupełniająca dotycząca wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2015 rok

1. Kwota dotacji otrzymanych w 2015r od innych jednostek samorządu terytorialnego – 1.505.565,43zł 2. Kwota udzielonych dotacji na zadania bieżące i majątkowe w 2015r innym jednostkom samorządu terytorialnego – 343.370,28zł 3. [...]

Wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na koniec IV kwartału 2015r.

W załączeniu wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na dzień 31 grudnia 2015r. [...]

Wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na koniec III kwartału 2015r.

W załączeniu wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na dzień 30 września 2015r. [...]

Wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na koniec II kwartału 2015r.

W załączeniu wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na dzień 30 czerwca 2015r [...]

Wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na koniec I kwartału 2015r.

W załączeniu wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na dzień 31 marca 2015r. [...]

Informacja uzupełniająca dotycząca wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2014 rok

1. Kwota dotacji otrzymanych w 2014r od innych jednostek samorządu terytorialnego – 1.963.616,84zł 2. Kwota udzielonych dotacji na zadania bieżące i majątkowe w 2014r innym jednostkom samorządu terytorialnego – 183.640,57zł 3. [...]

Wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na koniec IV kwartału 2014r.

W załączeniu wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na dzień 31 grudnia 2014r. [...]

Wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na koniec III kwartału 2014 r

W załączeniu wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na dzień 30 wrzesień 2014r [...]

Wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na koniec II kwartału 2014 r.

W załączeniu wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na dzień 30 czerwiec 2014r. [...]

Informacja uzupełniająca dotycząca wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2013 rok

1. Kwota dotacji otrzymanych w 2013r od innych jednostek samorządu terytorialnego – 1.408.683,23zł 2. Kwota udzielonych dotacji na zadania bieżące i majątkowe w 2013r innym jednostkom samorządu terytorialnego – 260.665,23zł 3. [...]

Wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na koniec I kwartału 2014 r.

W załączeniu wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na dzień 31 marca 2014r. [...]

Wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na koniec IV kwartału 2013 r.

W załączeniu wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na dzień 31 grudnia 2013r. [...]

Archiwum

[...]

metryczka