Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenia o naborze

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko Podinspektor w Biurze Obsługi Interesanta w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich W STAROSTWIE POWIATOWYM W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana: Pani Kaja Anioł zamieszkała: w Skarżysku-Kamiennej Uzasadnienie dokonanego [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko Inspektor w Wydziale Architektury, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego W STAROSTWIE POWIATOWYM W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana: Pani Aleksandra Kotańska zamieszkała: w Skarżysku-Kamiennej Uzasadnienie [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko Podinspektor w Referacie Pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu W STAROSTWIE POWIATOWYM W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana: Pani Izabela Piętak zamieszkała: w Skarżysku-Kamiennej Uzasadnienie dokonanego [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa W STAROSTWIE POWIATOWYM W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa W STAROSTWIE POWIATOWYM W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury [...]

Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Biurze Obsługi Interesanta w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich (styczeń)

1. Wymagania niezbędne:a) obywatelstwo  polskie,b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub [...]

Nabór na wolne stanowisko pracy - Inspektor w Wydziale Architektury, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego

1. Wymagania niezbędne:a) obywatelstwo  polskie,b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub [...]

Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Referacie Pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu

1. Wymagania niezbędne:a) obywatelstwo  polskie,b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub [...]

Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

                 1. Wymagania niezbędne:a) obywatelstwo  polskie,b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za [...]

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Młodszy Referent w Referacie ds. Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany: Pan Mateusz Kuroś zamieszkały: Bliżyn Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pan [...]

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Medycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie (drugie)

DyrektorZespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej – Curieul.  Szpitalna 1, 26-110 Skarżysko – Kamiennaogłasza konkurs (drugi)na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw [...]

Młodszy Referent w Referacie do spraw Gospodarki Nieruchomościami w Wydziele Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

1. Wymagania niezbędne:a) obywatelstwo  polskie,b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub [...]

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Medycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie

DyrektorZespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej – Curieul.  Szpitalna 1, 26-110 Skarżysko – Kamiennaogłasza konkursna stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Medycznych w [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko Referent w Zespole ds. Obsługi Zarządu Powiatu i Kadr W STAROSTWIE POWIATOWYM W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko Referent w Zespole ds. Obsługi Zarządu Powiatu i Kadr W STAROSTWIE POWIATOWYM W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru [...]

Nabór na wolne stanowisko pracy - Referent w Zespole do spraw Obsługi Zarządu Powiatu i Kadr (nabór-październik)

1. Wymagania niezbędne:a) obywatelstwo  polskie,b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub [...]

Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy Referent w Referacie do spraw Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (nabór październik)

1. Wymagania niezbędne:a) obywatelstwo  polskie,b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko Młodszy Referent w Referacie do spraw Geodezji i Kartografii w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami W STAROSTWIE POWIATOWYM W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ.

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana: Pani Anna Szymańska zamieszkała: w Skarżysku-Kamiennej Uzasadnienie dokonanego [...]

Informacja o wyniku naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn .:"Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w branży transportu kolejowego"

Informacja o wyniku naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn.: „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w branży transportu kolejowego, w dziedzinie: [...]

Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy Referent w Referacie do spraw Geodezji i Kartografii w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (ogłoszenie)

1. Wymagania niezbędne:a) obywatelstwo  polskie,b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub [...]

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Referenta w Referacie Pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana: Pani Paulina Nowak zamieszkała: w Skarżysku-Kamiennej Uzasadnienie dokonanego [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko Młodszy Referent w Referacie do spraw Geodezji i Kartografii w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami W STAROSTWIE POWIATOWYM W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko Młodszy Referent w Referacie do spraw Geodezji i Kartografii w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami W STAROSTWIE POWIATOWYM W [...]

nabór na wolne stanowisko pracy - Referent w Referacie Pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu

1. Wymagania niezbędne:a) obywatelstwo  polskie,b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko Referent w Zespole ds. Obsługi Zarządu Powiatu i Kadr W STAROSTWIE POWIATOWYM W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko Referent w Zespole ds. Obsługi Zarządu Powiatu i Kadr W STAROSTWIE POWIATOWYM W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru [...]

Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy Referent w Referacie do spraw Geodezji i Kartografii w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

1. Wymagania niezbędne:a) obywatelstwo  polskie,b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub [...]

Nabór na wolne stanowisko pracy - Referent w Zespole do spraw Obsługi Zarządu Powiatu i Kadr

1. Wymagania niezbędne:a) obywatelstwo  polskie,b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub [...]

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn.:"Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w branży transportu kolejowego"

Powiat Skarżyski – jako organ prowadzący szkołę w zakresie kształcenia zawodowego             w Zespole Szkół Transportowo-Mechatrnonicznych w Skarżysku-Kamiennej, [...]

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektor w Referacie ds. Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko Podinspektor w Referacie ds. Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami W STAROSTWIE POWIATOWYM W [...]

Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Referacie do spraw Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

1. Wymagania niezbędne:a) obywatelstwo  polskie,b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko Młodszy Referent w Referacie ds. Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami W STAROSTWIE POWIATOWYM W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana: Pani Patrycja Stęplowska zamieszkała: w Skarżysku-Kamiennej Uzasadnienie [...]

Nabór specjalistów przeprowadzających konsultacje specjalistyczne dla nauczycieli i rodziców dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi- etap 8

Powiat Skarżyski w ramach programu pilotażowego  pn.: „Pilotażowe wdrożenie modułu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” ogłasza nabór na specjalistów przeprowadzających konsultacje [...]

Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy Referent w Referacie do spraw Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

1. Wymagania niezbędne:a) obywatelstwo  polskie,b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub [...]

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn.: "Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w branży transportu kolejowego"

Zmiana terminu składania ofert Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia  pn.: „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w branży [...]

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Inspektor w Referacie Pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu (stanowisko do spraw prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych z rejestracją pojazdów i nadawaniem uprawnień)

W STAROSTWIE POWIATOWYM W SKARŻYSKU-KAMIENNEJKomisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana:  Pani Marzena Serekzamieszkała: w Skarżysku-KamiennejUzasadnienie [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor w Referacie Pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu (rejestracja pojazdów) W STAROSTWIE POWIATOWYM W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor w Referacie Pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu (rejestracja pojazdów) W STAROSTWIE POWIATOWYM W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ Komisja Rekrutacyjna [...]

Nabór na wolne stanowisko pracy - Inspektor w Referacie Pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu (stanowisko do spraw prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych z rejestracją pojazdów i nadawaniem uprawnień) - 2 ogł.

1. Wymagania niezbędne:a) obywatelstwo  polskie,b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko INSPEKTOR W REFERACIE POJAZDÓW W WYDZIALE KOMUNIKACJI I TRANSPORTU (stanowisko do spraw prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych z rejestracją pojazdów i nadawaniem uprawnień)

Komisja Rekrutacyjna informuje, że nabór na stanowisko urzędnicze – Inspektor w Referacie Pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu (stanowisko do spraw prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych z rejestracją pojazdów i [...]

Nabór na wolne stanowisko pracy - Inspektor w Referacie Pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu (rejestracja pojazdów)

1. Wymagania niezbędne:a) obywatelstwo  polskie,b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub [...]

Nabór na wolne stanowisko pracy - Inspektor w Referacie Pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu (stanowisko do spraw prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych z rejestracją pojazdów i nadawaniem uprawnień)

1. Wymagania niezbędne:a) obywatelstwo  polskie,b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub [...]

Nabór specjalistów przeprowadzających konsultacje specjalistyczne i indywidualne dla nauczycieli i rodziców dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi.

Powiat Skarżyski w ramach programu pilotażowego  pn. „Pilotażowe wdrożenie modułu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”ogłasza nabór na specjalistów przeprowadzających konsultacje [...]

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Inspektor ds. finansowo-oświatowych w Wydziale Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana:  Pani Kamila Świerczyńskazamieszkała: w Skarżysku-KamiennejUzasadnienie dokonanego wyboru:Pani Kamila [...]

Nabór na wolne stanowisko pracy - Inspektor ds. finanoswo-oświatowych w Wydziale Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

Nabór na wolne stanowisko pracy  Inspektor ds. finansowo-oświatowych w Wydziale Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki1. Wymagania niezbędne:a) obywatelstwo  polskie,b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie [...]

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektor w Zespole ds. Polityki Społecznej i Senioralnej

     INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko Podinspektor w Zespole ds. Polityki Społecznej i Senioralnej   W  STAROSTWIE  POWIATOWYM  [...]

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn.: "Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie mechatroniki"

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn.: „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w [...]

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana:  Pani Ewa Pandyra zamieszkała: w Skarżysku-KamiennejUzasadnienie dokonanego wyboru:Pani Ewa Pandyra posiada [...]

Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Zespole ds. Polityki Społecznej i Senioralnej

1. Wymagania niezbędne:a) obywatelstwo  polskie,b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub [...]

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektor ds. Leśnictwa i Rolnictwa w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-KamiennejKomisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany:  PanJarosław Kaczmarski  zamieszkały: w [...]

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

1. Wymagania niezbędne:1) obywatelstwo  polskie,2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub [...]

Nabór specjalistów przeprowadzających konsultacje specjalistyczne dla nauczycieli i rodziców dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi.

Nabór specjalistów przeprowadzających konsultacje specjalistyczne dla nauczycieli i rodziców dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. Powiat Skarżyski w ramach programu pilotażowego  pn. „Pilotażowe wdrożenie modułu [...]

Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. Leśnictwa i Rolnictwa w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

1. Wymagania niezbędne:a) obywatelstwo  polskie,b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub [...]

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Młodszy Referent W Referacie do spraw Gospodarki Nieruchomościami

w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej                                    [...]

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kasjer w Wydziale Finansowym

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana: Pani Edyta Kralewska zamieszkała: w Skarżysku-Kamiennej Uzasadnienie dokonanego [...]

Nabór na wolne stanowisko pracy - Kasjer w Wydziale Finansowym

1. Wymagania niezbędne:a) obywatelstwo  polskie,b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub [...]

Nabór specjalistów przeprowadzających konsultacje specjalistyczne dla nauczycieli i rodziców dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi - ogłoszenie z dnia 12.07.2022 r.

Powiat Skarżyski w ramach programu pilotażowego  pn. „Pilotażowe wdrożenie modułu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”ogłasza nabór na specjalistów przeprowadzających konsultacje [...]

Nabór na wolne stanowisko pracy Młodszy Referent w Referacie do spraw Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

1. Wymagania niezbędne:a) obywatelstwo  polskie,b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia [...]

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektor w Referacie ds. Gospodarki Nieruchomościami

w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami W STAROSTWIE POWIATOWYM W SKARŻYSKU-KAMIENNEJKomisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została [...]

Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Referacie do spraw Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (II)

1. Wymagania niezbędne:a) obywatelstwo  polskie,b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub [...]

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektor w Referacie do spraw Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Komisja Rekrutacyjna informuje, że nabór na wyżej wymienione stanowisko został  nierostrzygnięty.Uzasadnienie : W odpowiedzi na ogłoszenie naborze na wyżej wymienione stanowisko wpłynęły cztery oferty, spośród, których [...]

Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Referacie do spraw Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

                                1. Wymagania niezbędne:a) obywatelstwo  polskie,b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw [...]

Nabór specjalistów przeprowadzających konsultacje specjalistyczne dla nauczycieli i rodziców dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

Powiat Skarżyski w ramach programu pilotażowego  pn. „Pilotażowe wdrożenie modułu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”ogłasza nabór na specjalistów przeprowadzających konsultacje [...]

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownik Referatu ds. Mienia i Obsługi Gospodarczej

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany:  Pan Dariusz Zalegazamieszkały: w Skarżysku - Kamiennej Uzasadnienie dokonanego wyboru:Pan Dariusz Zalega [...]

Nabór specjalistów przeprowadzających konsultacje specjalistyczne dla nauczycieli i rodziców dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. Termin składania ofert do dnia 14.01.2022 r.

Powiat Skarżyski w ramach programu pilotażowego  pn. „Pilotażowe wdrożenie modułu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”ogłasza nabór na specjalistów przeprowadzających konsultacje [...]

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu ds. Mienia i Obsługi Gospodarczej

                                  1. Wymagania niezbędne:1) obywatelstwo  polskie,2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni [...]

Nabór specjalistów przeprowadzających konsultacje specjalistyczne dla nauczycieli i rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Powiat Skarżyski w ramach programu pilotażowego  pn. „Pilotażowe wdrożenie modułu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”ogłasza nabór na specjalistów przeprowadzających konsultacje [...]

Nabór specjalistów przeprowadzających konsultacje specjalistyczne w zakresie tworzenia IPET (Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny)

Powiat Skarżyski w ramach programu pilotażowego  pn. „Pilotażowe wdrożenie modułu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”ogłasza nabór na specjalistów przeprowadzających konsultacje [...]

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektor Centrum Obsługi Placówek w Skarżysku-Kamiennej

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany:  Pan Rafał Miernik  zamieszkały: w Skarżysku-KamiennejUzasadnienie dokonanego wyboru:Pan Rafał [...]

Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektor w Biurze Obsługi Interesanta w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana:  Pani Monika Chylickazamieszkała: w Skarżysku-KamiennejUzasadnienie dokonanego wyboru:Pani Monika Chylicka [...]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Centrum Obsługi Placówek w Skarżysku-Kamiennej

                                                                      [...]

Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Biurze Obsługi Interesanta w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

1. Wymagania niezbędne:a) obywatelstwo  polskie,b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub [...]

Informacja o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Geolog powiatowy

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany:  Pan Wiesław Mrózzamieszkały: w KielcachUzasadnienie dokonanego wyboru:Pan Wiesław Mróz spełnił wymagania [...]

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Geolog powiatowy

1/4 etatu1. Wymagania niezbędne:1) obywatelstwo polskie,2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego [...]

Informacja o wyniku naboru na stanowisko - Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany:  Pan Jacek Wierzchowskizamieszkały: w Skarżysko - KamiennaUzasadnienie dokonanego wyboru:Pan Jacek Wierzchowski [...]

Nabór na wolne stanowisko pracy - Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej

STAROSTWO POWIATOWEw Skarżysku - Kamiennejul. Konarskiego 2026-110 Skarżysko -Kamiennaogłasza nabór na wolne stanowisko pracyInspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Skarżysku - [...]

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektor Centrum Obsługi Placówek w Skarżysku-Kamiennej

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko, nie została zatrudniona żadna osoba spośród kandydatów, którzy aplikowali na przedmiotowe stanowisko.Uzasadnienie:W wyniku ogłoszenia [...]

Ogłoszenie o naborze lekarzy do pracy w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku-Kamiennej

Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej poszukuje do pracy w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku-Kamiennej lekarzy posiadających specjalizację z zakresu: chirurgii, chorób wewnętrznych, ginekologii i [...]

Ogłoszenie o naborze do pracy lekarzy i psychologów w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku-Kamiennej

Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej poszukuje do pracy w Powiatowym Zespoledo Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku-Kamiennej lekarzy posiadających specjalizację z zakresu : chirurgii, chorób wewnętrznych, ginekologii i [...]

Ogłoszenie o wynikach naboru - radca prawny

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko Radca Prawny W STAROSTWIE POWIATOWYM W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ     Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko [...]

Ogłoszenie o wynikach naboru - archiwista, podinspektor - Wydział komunikacji i Transportu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko Archiwista (1/2 etatu) – Podinspektor (1/2 etatu) w Wydziale Komunikacji i Transportu W STAROSTWIE POWIATOWYM W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ     Komisja Rekrutacyjna informuje, że w [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy .Wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy -Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej – ½ etatu [...]

Ogloszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Radca Prawny w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej

Ogłoszenie o naborze Radca Prawny  w Starostwie Powiatowym  w Skarżysku-Kamiennej [...]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Centrum Seniora w Skarżysku -Kamiennej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Centrum Seniora w Skarżysku -Kamiennej [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - archiwista/podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - archiwista/podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu [...]

Informacja o wynikach naboru - podinspektor w Wydziale Architektury, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego

Informacja o wynikach naboru - podinspektor w Wydziale Architektury, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy -Podinspektor w Wydziale Architektury, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy -Podinspektor w Wydziale Architektury, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Pracownik w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Pracownik w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami [...]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich [...]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektor w Referacie uprawnień do kierowania i transportu

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko  został wybrany:   Pan Piotr Żmijewski zamieszkały: w  Skarżysku - [...]

Informacja o wynikach naboru Inspektor ds. kadr i szkoleń w Zespole ds. obsługi Zarządu Powiatu i Kadr

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na  stanowisko Inspektor ds. kadr i szkoleń w Zespole ds. obsługi Zarządu Powiatu i Kadr w Starostwie Powiatowym w [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego o konkursie na stanowisko Dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku -Kamiennej ul.Sokola 50

Ogłoszenie  o konkursie na stanowisko Dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku -Kamiennej [...]

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - inspektor ds.kadr i szkoleń w Zespole ds. obsługi Zarządu Powiatu i Kadr w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - inspektor ds.kadr i szkoleń w Zespole ds. obsługi Zarządu Powiatu i Kadr w Starostwie Powiatowym [...]

Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na  stanowisko Pracownik w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Skarżysku [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego o konkursie na stanowisko Dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku -Kamiennej

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego o konkursie na stanowisko Dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku -Kamiennej [...]

Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno- Wychowawczych

Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno- Wychowawczych [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu o konkursie na Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej

Ogłoszenie Zarządu Powiatu o konkursie na Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej [...]

Ogłoszenie o naborze lekarzy do pracy w komisjach orzekających w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

                                         &nbs [...]

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno -Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno -Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej [...]

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie [...]

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora II LO im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora II LO im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej [...]

Ponowne ogłoszenie o konkursie na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-CurieOgłoszenie [...]

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Inspektor w Wydziale Finansowym

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Inspektor w Wydziale Finansowym [...]

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji,Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko Pracownik w Referacie ds. Geodezji i Kartografii w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami W STAROSTWIE POWIATOWYM   W [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy -Pracownik w Referacie ds. Geodezji i Kartografii w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

  STAROSTWO POWIATOWE w Skarżysku - Kamiennej ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko -Kamienna   OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Pracownik w Referacie ds. Geodezji i Kartografii   w Wydziale [...]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko -Pracownik w Referacie Geodezji i Kartografii

Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Pracownik w Referacie Geodezji i Kartografii w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami W STAROSTWIE POWIATOWYM W [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy -Pracownik w Referacie ds. Geodezji i Kartografii w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Pracownik w Referacie ds. Geodezji i Kartografii w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy -Inspektor w Referacie ds. Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Inspektor w Referacie ds. Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami [...]

Konkurs na stanowisko:Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie [...]

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora ZOZ w Skarżysku -Kamiennej

 Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej – Curie informuje, iż konkurs nie doprowadził do wybrania [...]

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej – Curie

Ogłoszenie Zarządu powiatu o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej – Curie [...]

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Inspektor ds. Gospodarki Mieniem Powiatu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko Inspektor ds. Gospodarki Mieniem Powiatu i Inwestycji w Wydziale Inwestycji i Administrowania Mieniem   W STAROSTWIE POWIATOWYM   W [...]

Informacja o wynikach naboru -Pracownik w Referacie ds. Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Pracownik w Referacie ds. Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami W STAROSTWIE POWIATOWYM W [...]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor ds. Organizacyjno – Gospodarczych

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko Podinspektor ds. Organizacyjno – Gospodarczych w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich   W STAROSTWIE POWIATOWYM   W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ Komisja Rekrutacyjna [...]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i nadzoru nad projektami

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i nadzoru nad projektami w Wydziale Inwestycji i Administrowania Mieniem – ½ etatu   W STAROSTWIE POWIATOWYM   W [...]

Informacja o wynikach naboru na 2 stanowiska Inspektor w Zespole ds. Obsługi Zarządu Powiatu i Kadr

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na 2 stanowiska Inspektor  w Zespole ds. Obsługi Zarządu Powiatu  i Kadr W STAROSTWIE POWIATOWYM   W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ     Komisja Rekrutacyjna informuje, że w [...]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Zastępca Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   stanowisko Zastępca Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów W STAROSTWIE POWIATOWYM   W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ     Komisja Rekrutacyjna [...]

Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska w Biurze Obsługi Interesanta – Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na 2 stanowiska   w Biurze Obsługi Interesanta – Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich W STAROSTWIE POWIATOWYM   W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ     Komisja Rekrutacyjna [...]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektor ds. Obronnych w Zespole ds. Zarządzania Kryzysowego

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko Inspektor ds. Obronnych w Zespole ds. Zarządzania Kryzysowego   W STAROSTWIE POWIATOWYM W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ   Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia [...]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Naczelnik Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem

INFORMACJA O WYNIKU NABORU  stanowisko Naczelnik Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko  został wybrany [...]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko ds. Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi   W STAROSTWIE POWIATOWYM   W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ       Komisja Rekrutacyjna informuje, że [...]

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Inspektor ds. Zdrowia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko Inspektor ds. Zdrowia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej  W STAROSTWIE POWIATOWYM   W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ   Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku [...]

Informacja o wyniku naboru na stanowisko -Podinspektor ds. Polityki Społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko Podinspektor ds. Polityki Społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej   W STAROSTWIE POWIATOWYM   W [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i nadzoru nad projektami w Wydziale Inwestycji i Administrowania Mieniem- ½ etatu

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i nadzoru nad projektami w Wydziale Inwestycji i Administrowania Mieniem [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko -Inspektor ds. Gospodarki Mieniem Powiatu i Inwestycji w Wydziale Inwestycji i Administrowania Mieniem

Inspektor ds. Gospodarki Mieniem Powiatu  i Inwestycji w  Wydziale Inwestycji i  Administrowania Mieniem [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Inspektor ds. Zdrowia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

 Inspektor ds. Zdrowia    w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Podinspektor ds. Polityki Społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

Podinspektor ds. Polityki Społecznej  w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko -Inspektor ds. obronnych - Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego

Inspektor  ds. obronnych -  Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego [...]

Ogłoszenie o naborze - Stanowisko ds. Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Stanowisko ds. Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi [...]

Ogłoszenie o naborze -Naczelnik Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem [...]

Ogłoszenie o naborze - Zastępca Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Biurze Rzecznika Konsumentów

Zastępca Powiatowego Rzecznika w Biurze Rzecznika Konsumentów [...]

Podinspektor ds. Organizacyjno – Gospodarczych w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

Ogłoszenie o naborze - Podinspektor ds. Organizacyjno – Gospodarczych w  Wydziale  Organizacyjnym  i Spraw Obywatelskich [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy -Inspektor w Zespole ds. Obsługi Zarządu Powiatu i Kadr

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Inspektor w Zespole ds. Obsługi Zarządu Powiatu i Kadr [...]

Ogłoszenie o naborze lekarzy do pracy w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Ogłoszenie o naborze lekarzy do pracy w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności [...]

Informacja o wynikach naboru - inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii,Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Informacja o wynikach naboru - inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii,Katastru i Gospodarki Nieruchomościami [...]

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy - Inspektor ds. leśnictwa i rolnictwa [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii,Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - Referat ds. Gospodarowania Nieruchomościami

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy -Inspektor w Referacie ds. Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Inspektor ds. leśnictwa i rolnictwa

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Inspektor do spraw leśnictwa i rolnictwa w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa [...]

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku -Kamiennej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo -Mechatronicznych [...]

Archiwum

[...]

metryczka