Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Sprzedaż i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego niezbędnego do realizacji „Edukacyjnego laboratorium internetowego” w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”

zamawiający: Powiat Skarżyski
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji
nr sprawy: IM.272.29.2023
wartość: poniżej 215.000 euro
termin składania ofert: 25 września 2023  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)