Audyt wewnętrzny

Audyt wewnętrzny

Plan audytu wewnętrznego na rok 2024

Zadania zapewniające do zrealizowania w 2024 roku:1. Ocena prawidłowości wykorzystania urlopów pracowników Międzyzakładowego Ośrodek Medycyny Pracy – stan na 31.12.2023r.2. Ocena sposobu wykonania podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego [...]

Plan audytu wewnętrznego na 2023 rok.

Zadania Zapewniające do realizacji w 2023 roku:1. Ocena prawidłowości nadawania uprawnień i rozliczania odpowiedzialności pracowników  Starostwa Powiatowego.2. Ocena przestrzegania obowiązujących procedur dotyczących bhp i ppoż w [...]

Plan audytu wewnętrznego na rok 2021

Załącznik do Zarządzenia Starosty Skarżyskiego Nr  92 z dnia 31.12.2020r. PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ NA ROK 2021 Zespół Kontroli i Audytu Wewnętrznego Skarżysko Kamienna grudzień [...]

Plan audytu wewnętrznego na rok 2018

Plan audytu wewnętrznego na rok 2018Zarządzenie [...]

Plan audytu wewnętrznego na rok 2022 - Załącznik do Zarządzenia 73/2021

Tematy Zadań Zapewniających Planowanych na 2022 roku: 1. Budżet Ocena prawidłowości gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz procedur dotyczących przekształcenia prawa [...]

metryczka