Zarząd Powiatu

Zarząd Powiatu

Program "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW DO PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - EDYCJA 2024 Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych ogłosiło nabór wniosków w ramach programu [...]

Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024Powiat Skarżyski reprezentowany przez Starostę Artura Berusa, Wicestarostę Annę Leżańską oraz Skarbnik Powiatu Urszulę Wrona [...]

Zarząd Powiatu

Artur Berus starosta e-mail starosta@skarzysko.powiat.pltelefon 41 3953001 telefon wewn. 14fax 41 2524001 pok. 101 Starosta jest [...]

metryczka