Ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia geodezyjne

Ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia geodezyjne

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wł. działek 6625, 6626, 4672/4

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz. U z 2021, poz. 1990.), rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów  i budynków (Dz. [...]

Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, GG-II.6821.3.6.2023

Starosta Skarżyski ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna Skarżysko-Kamienna, dnia 11.04.2024 r. GG-II.6821.3.6.2023   Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania [...]

Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, GG-II.6821.3.5.2023

Starosta Skarżyski ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna Skarżysko-Kamienna, dnia 11.04.2024 r. GG-II.6821.3.5.2023   Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 6536

Skarżysko – Kamienna, dn. 09.04.2024r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 6536obręb 261001_1.0014 SKARŻYSKO KSIĄZECESkarżysko – KamiennaZAWIADOMIENIEo czynnościach [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 6534/2

Skarżysko – Kamienna, dn. 09.04.2024r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 6534/2obręb 261001_1.0014 SKARŻYSKO KSIĄZECESkarżysko – KamiennaZAWIADOMIENIEo [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 6534/1

Skarżysko – Kamienna, dn. 09.04.2024r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 6534/1obręb 261001_1.0014 SKARŻYSKO KSIĄZECESkarżysko – KamiennaZAWIADOMIENIEo [...]

Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, znak: GG-II.6821.3.11.2023

Starosta Skarżyski ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna   Skarżysko-Kamienna, dnia 09.04.2024 r. GG-II.6821.3.11.2023   Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu [...]

Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, znak: GG-II.6821.3.9.2023

Starosta Skarżyski ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna   Skarżysko-Kamienna, dnia 08.04.2024 r. GG-II.6821.3.9.2023   Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, znak: GG-II.6821.3.14.2023

Starosta Skarżyski ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna                                 [...]

Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, znak: GG-II.6821.3.17.2023

Starosta Skarżyski ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna   Skarżysko-Kamienna, dnia 03.04.2024 r. GG-II.6821.3.17.2023     Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego o wydaniu decyzji w sprawie [...]

Decyzja znak GG-II.680.12.37.2020 z dnia 29.03.2024 r.

STAROSTA SKARŻYSKIul. Konarskiego 2026-110 Skarżysko-KamiennaSkarżysko-Kamienna, dnia 29.03.2024 r.GG-II.680.12.37.2020D E C Y Z J ANa podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniuwspólnot gruntowych (tekst [...]

Decyzja nr GG-II.680.12.1.2021 z dnia 29.03.2024 r.

STAROSTA SKARŻYSKIul. Konarskiego 2026-110 Skarżysko-KamiennaSkarżysko-Kamienna, dnia 29.03.2024 r.GG-II.680.12.1.2021D E C Y Z J ANa podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniuwspólnot gruntowych (tekst [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych, wł. działek nr 941, 942, 943, gm. Suchedniów obr. Mostki

Na podstawie § 32  Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390), uprzejmie zawiadamiam,   że wykonywane są [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel dz. 271

Skarżysko – Kamienna, dn. 25.03.2024r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. 271obręb 261002_2.0017 SOBÓTKABliżynZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel dz. 269

Skarżysko – Kamienna, dn. 25.03.2024r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. 269obręb 261002_2.0017 SOBÓTKABliżynZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 25.03.2024 r., znak: GG-II.6821.3.4.2023

Starosta Skarżyski ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna                                 [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, wł. działek: 333,334,335 Gm. Skarżysko Kościelne

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz. U z 2021, poz. 1990.), oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - władający działką nr 38/3

                                          &nbs [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel dz. 1933/2

Skarżysko – Kamienna, dn. 18.03.2024r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz.1933/2obręb 261004_2.0012 SKARŻYSKO KOŚCIELNESkarżysko KościelneZAWIADOMIENIEo czynnościach [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 1931

Skarżysko – Kamienna, dn. 18.03.2024r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 1931obręb 261004_2.0012 SKARŻYSKO KOŚCIELNESkarżysko KościelneZAWIADOMIENIEo czynnościach [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 1927/2

Skarżysko – Kamienna, dn. 18.03.2024r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 1927/2obręb 261004_2.0012 SKARŻYSKO KOŚCIELNESkarżysko KościelneZAWIADOMIENIEo [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel dz. 1925

Skarżysko – Kamienna, dn. 18.03.2024r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. 1925obręb 261004_2.0012 SKARŻYSKO KOŚCIELNESkarżysko KościelneZAWIADOMIENIEo czynnościach [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel dz. 1924/2

Skarżysko – Kamienna, dn. 18.03.2024r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz.1924/2obręb 261004_2.0012 SKARŻYSKO KOŚCIELNESkarżysko KościelneZAWIADOMIENIEo czynnościach [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 1919

Skarżysko – Kamienna, dn. 18.03.2024r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 1919obręb 261004_2.0012 SKARŻYSKO KOŚCIELNESkarżysko KościelneZAWIADOMIENIEo czynnościach [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 1918/2.

Skarżysko – Kamienna, dn. 18.03.2024r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 1918/2obręb 261004_2.0012 SKARŻYSKO KOŚCIELNESkarżysko KościelneZAWIADOMIENIEo [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - Właściciele/władający działką nr 282

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-SMieczysław Szymańskiul. Kasztanowa 1226-110 Skarżysko-KamiennaWłaściciele/władającydziałką nr 282 położonąul. Słoneczna26-110 Skarżysko-Kamienna(ark. 64, obręb 06 Rejów)Data: 16.03.2024 r.Nr ewid. [...]

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych - Właściciele/Władający działki: 508, 524, 528, 529, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 531, 532 i 533

Skarżysko-Kamienna, dnia 15.03.2024 r.ZAWIADOMIENIEo czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych / wyznaczenia punktówgranicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków / o czynnościach podjętychw celu [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych, o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel/władający działką nr 4171/3

GeoPunkt Usługi GeodezyjneKamil Karlikowskipl. Floriański 1, pok. 31926-110 Skarżysko-KamiennaNIP: 663-178-81-24 tel. 508-077-857e-mail: geodeta.geopunkt@gmail.comwłaściciel/ władający działką nr 4171/3 obr.SuchedniówZAWIADOMIENIEo [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych - właściciel/władający działką nr 4171/2

GeoPunkt Usługi GeodezyjneKamil Karlikowskipl. Floriański 1, pok. 31926-110 Skarżysko-KamiennaNIP: 663-178-81-24 tel. 508-077-857e-mail: geodeta.geopunkt@gmal.comwłaściciel/ władający działką nr 4171/2 obr. SuchedniówZAWIADOMIENIEo [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych - właściciel/władający działką nr 4166/1

GeoPunkt Usługi GeodezyjneKamil Karlikowskipl. Floriański 1, pok. 31926-110 Skarżysko-KamiennaNIP: 663-178-81-24 tel. 508-077-857e-mail: geodeta.geopunkt@gmail.com właściciel/ władający działką nr 4166/1  obr. [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych, o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel/władający działką nr 4169/1

GeoPunkt Usługi GeodezyjneKamil Karlikowskipl. Floriański 1, pok. 31926-110 Skarżysko-KamiennaNIP: 663-178-81-24 tel. 508-077-857e-mail: geodeta.geopunkt@gmail.com właściciel/ władający działką nr 4169/1  obr. [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel/władający działką nr 6201

GeoPunkt Usługi GeodezyjneKamil Karlikowskipl. Floriański 1, pok. 31926-110 Skarżysko-KamiennaNIP: 663-178-81-24 tel. 508-077-857e-mail: geodeta.geopunkt@gmail.com                       [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel/władający działką nr 6199

GeoPunkt Usługi GeodezyjneKamil Karlikowskipl. Floriański 1, pok. 31926-110 Skarżysko-KamiennaNIP: 663-178-81-24 tel. 508-077-857e-mail: geodeta.geopunkt@gmail.com                       [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel/władający działką nr 6197

właściciel/ władający działką nr 6197obr. SuchedniówZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel/władający działką nr 6196/2, 6198/2, 6200/2

właściciel/ władający działką nr 6196/2, 6198/2,6200/2obr. SuchedniówZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 502

Skarżysko – Kamienna, dn. 12.03.2024r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. 502obręb 261001_1.0001 MILICASkarżysko – KamiennaZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 51.

Skarżysko – Kamienna, dn. 12.03.2024r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 51obręb 261001_1.0001 MILICASkarżysko – KamiennaZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel dz. 50/1

Skarżysko – Kamienna, dn. 12.03.2024r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. 50/1obręb 261001_1.0001 MILICASkarżysko – KamiennaZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia [...]

Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym znak: GG-II.6821.3.16.2022

Starosta Skarżyski ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna Skarżysko-Kamienna, dnia 29.02.2024 r. GG-II.6821.3.16.2022   Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele/władający działką nr 443 we wsi Świerczek

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-SMieczysław Szymańskiul. Kasztanowa 1226-110 Skarżysko-Kamiennawłaściciele/władającydziałką nr 443 we wsi Świerczekgmina Skarżysko KościelneData: 27.02.2024r.Nr ewid. zgłoszenia: [...]

Zawiadomienie z dnia 27.02.2024 r., znak GG-II.6821.3.6.2023

Starosta Skarżyskiul. Konarskiego 2026-110 Skarżysko-KamiennaSkarżysko-Kamienna, dnia 27.02.2024 r.GG-II.6821.3.6.2023Z A W I A D O M I E N I EZgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodekspostępowania [...]

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych, 0001 Suchedniów - Miasto, 386

GCPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 20-150 Lublin, ul. Bursaki 19A NIP 712-335-82-28, REGON 369124325 Załącznik:            W związku z realizacją zlecenia [...]

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych, obr. 0001 Suchedniów - Miasto, Poliś

GCPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 20-150 Lublin, ul. Bursaki 19A NIP 712-335-82-28, REGON 369124325 Załącznik:            W związku z realizacją zlecenia w [...]

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych, obr. 0001 Czerwona Górka

GCPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 20-150 Lublin, ul. Bursaki 19A NIP 712-335-82-28, REGON 369124325 Załącznik:            W związku z realizacją zlecenia w [...]

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych, obr. 0001 Suchedniów - miasto

GCPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 20-150 Lublin, ul. Bursaki 19A NIP 712-335-82-28, REGON 369124325, Załącznik:            W związku z realizacją zlecenia [...]

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych, obr. Suchedniów - miasto

GCPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 20-150 Lublin, ul. Bursaki 19A NIP 712-335-82-28, REGON 369124325, Załącznik:            W związku z realizacją [...]

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych, 0001 Suchedniów

GCPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 20-150 Lublin, ul. Bursaki 19A NIP 712-335-82-28, REGON 369124325, Załącznik:            W związku z realizacją [...]

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych, obr. Suchedniów

W związku z realizacją zlecenia w zakresie wykonania projektów podziałów działek niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „PRACE NA LINII KOLEJOWEJ NR 8 NA ODCINKU SKARŻYSKO KAMIENNA – KIELCE – KOZŁÓW" POIiŚ 5.1-30” [...]

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych, ob. 0001 Suchedniów

GCPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 20-150 Lublin, ul. Bursaki 19A NIP 712-335-82-28, REGON 369124325, Załącznik:   W związku z realizacją zlecenia w zakresie wykonania projektów podziałów [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel/władający działką nr 750

właściciel/ władający działką nr 750 obr. PogorzałeZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i [...]

Zawiadomienie z dnia 27.02.2024 r., znaj GG-II.6821.3.5.2023

Starosta Skarżyskiul. Konarskiego 2026-110 Skarżysko-KamiennaSkarżysko-Kamienna, dnia 27.02.2024 r.GG-II.6821.3.5.2023Z A W I A D O M I E N I EZgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodekspostępowania [...]

Zawiadomienie z dnia 22.02.2024 r., znak GG-II.6821.3.9.2023

Starosta Skarżyskiul. Konarskiego 2026-110 Skarżysko-KamiennaSkarżysko-Kamienna, dnia 22.02.2024 r.GG-II.6821.3.9.2023Z A W I A D O M I E N I EZgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodekspostępowania [...]

Zawiadomienie z dnia 22.02.2024, znak GG-II.6821.3.10.2023

Starosta Skarżyskiul. Konarskiego 2026-110 Skarżysko-KamiennaSkarżysko-Kamienna, dnia 22.02.2024 r.GG-II.6821.3.10.2023Z A W I A D O M I E N I EZgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodekspostępowania [...]

Zawiadomienie z dnia 22.02.2024 r., anak GG-II.6821.3.17.2023

Starosta Skarżyskiul. Konarskiego 2026-110 Skarżysko-Kamienna Skarżysko-Kamienna, dnia 22.02.2024 r.GG-II.6821.3.17.2023Z A W I A D O M I E N I EZgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodekspostępowania [...]

Zawiadomienie z dnia 22.02.2024 r., znak GG-II.6821.3.11.2023

Starosta Skarżyskiul. Konarskiego 2026-110 Skarżysko-KamiennaSkarżysko-Kamienna, dnia 22.02.2024 r.GG-II.6821.3.11.2023Z A W I A D O M I E N I EZgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodekspostępowania [...]

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Udzielające pozwoleń wodnoprawnych dla Zarządu Powiatu Skarżyskiego na: wykonanie urządzeń wodnych tj. budowę, przebudowę i likwidację rowów przydrożnych drogi powiatowej 1751T [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, obr. 0001 Suchedniów

Działając na  podstawie  w/w  ustaw  i  rozporządzeń  oraz    na  podstawie   zgłoszenia  pracy  geodezyjnej  nr  GG.6641.835.2023  w Starostwie Powiatowym [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel dz. 42

Skarżysko – Kamienna, dn. 19.02.2024r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. 42obręb 261001_1.0003 PLACESkarżysko – KamiennaZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - dz. 41

Skarżysko – Kamienna, dn. 19.02.2024r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 41obręb 261001_1.0003 PLACESkarżysko – KamiennaZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel dz. 40

Skarżysko – Kamienna, dn. 19.02.2024r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. 40obręb 261001_1.0003 PLACESkarżysko – KamiennaZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - właściciele dz. 3/1

Skarżysko – Kamienna, dn. 19.02.2024r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 3/1obręb 261001_1.0003 PLACESkarżysko – KamiennaZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości - Właściciele działek numer 1531/7, 2251, 2254/3, 2253/1, 1568/1

USŁUGI GEODEZYJNE, WYCENA NIERUCHOMOŚCITomasz Tusznio26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 97NIP 663 129 54 33 REGON 260482316Skarżysko-Kamienna, dnia 16.02.2024 r....................................................................wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości - Właściciele działek numer 187, 188, 197/1, 198/1, 200

USŁUGI GEODEZYJNE, WYCENA NIERUCHOMOŚCITomasz Tusznio26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 97NIP 663 129 54 33 REGON 260482316Skarżysko-Kamienna, dnia 16.02.2024 r....................................................................wykonawca prac [...]

Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania z dnia 15.02.2024 r.

STAROSTA SKARŻYSKIul. Konarskiego 2026-110 Skarżysko-KamiennaSkarżysko-Kamienna, dnia 15.02.2024 r.GG-II.683.34.2022Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego o wydaniu decyzjiw sprawie ustalenia odszkodowaniaStarosta Skarżyski, działając na [...]

Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym z dnia 15.02.2024. znak GG-II.6821.3.14.2021

Starosta Skarżyskiul. Konarskiego 2026-110 Skarżysko-KamiennaSkarżysko-Kamienna, dnia 15.02.2024 r.GG-II.6821.3.14.2021Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobukorzystania z nieruchomości o [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenie przebiegu granic nieruchomości - właściciel/władający działkami nr 35 i 87

właściciel/ władający działkami nr 35 i 87 obr.KucębówZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel/władający działkami nr 34/2 i 86/2

właściciel/ władający działkami nr 34/2 i 86/2 obr. KucębówGeoPunkt Usługi GeodezyjneKamil Karlikowskipl. Floriański 1, pok. 31926-110 Skarżysko-KamiennaNIP: 663-178-81-24 tel. 508-077-857e-mail: geodeta.geopunkt@gmail.comZAWIADOMIENIEo [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel/władający działką nr 34/3

właściciel/ władający działką nr 34/3 obr. KucębówZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele/władający działką nr 85

właściciel/ władający działką nr 85 obr. KucębówZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne ikartograficzne [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel/władający działką nr 33

właściciel/ władający działką nr 33 obr. KucębówZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne ikartograficzne [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel/władający działką nr 13

właściciel/ władający działką nr 13 obr. KucębówZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne ikartograficzne [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punków granicznych/ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej - Właściciele działek: 1283, 1285, 1287, 1289, 1291, 1281, 1868

Skarżysko - Kamienna, dnia 12.02.2024r.„GEO-SKAR”BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCHKatarzyna Rozwadowska27-220 Mirzec, Gadka 231 Atel.kom. 793-669-229NIP 6641928816 REGON [...]

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia granic nieruchomości Właściciele/Władający/ działką 535 gm.Skarżysko-Kamienna obr łyżwy.

                                         &nbs [...]

Zawiadomienie z dnia 13.02.2024r., znak GG-II.6821.3.2.2023

Starosta Skarżyskiul. Konarskiego 2026-110 Skarżysko-KamiennaSkarżysko-Kamienna, dnia 13.02.2024 r.GG-II.6821.3.2.2023Z A W I A D O M I E N I EZgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodekspostępowania [...]

Zawiadomienie z dnia 13.02.2024 r., znak GG-II.6821.3.3.2023

tarosta Skarżyskiul. Konarskiego 2026-110 Skarżysko-KamiennaSkarżysko-Kamienna, dnia 13.02.2024 r.GG-II.6821.3.3.2023Z A W I A D O M I E N I EZgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodekspostępowania [...]

Zawiadomienie z dnia 13.02.2024 r. , znak GG-II6821.3.8.2023

Starosta Skarżyskiul. Konarskiego 2026-110 Skarżysko-KamiennaSkarżysko-Kamienna, dnia 13.02.2024 r.GG-II.6821.3.8.2023Z A W I A D O M I E N I EZgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodekspostępowania [...]

Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania GG-II.683.17.2023

STAROSTA SKARŻYSKI ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna Skarżysko-Kamienna, dnia 13.02.2024 r. GG-II.683.17.2023     Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej/przyjęcia granic nieruchomości - Właściciele działek: 258, 259, 260, 262

Skarżysko - Kamienna, dnia 12.02.2024r.„GEO-SKAR”BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCHKatarzyna Rozwadowska27-220 Mirzec, Gadka 231 Atel.kom. 793-669-229NIP 6641928816 REGON [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej - Właściciele działek: 5159/1, 5159/4, 5159/3, 5158

Skarżysko - Kamienna, dnia 12.02.2024r.„GEO-SKAR”BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCHKatarzyna Rozwadowska27-220 Mirzec, Gadka 231 Atel.kom. 793-669-229NIP 6641928816 REGON [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej/przyjęcia granic nieruchomości - Właściciele działek: 97/1, 71, 101/1 ark. 7

Skarżysko - Kamienna, dnia 12.02.2024r.„GEO-SKAR”BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCHKatarzyna Rozwadowska27-220 Mirzec, Gadka 231 Atel.kom. 793-669-229NIP 6641928816 REGON [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel dz. 185

Skarżysko – Kamienna, dn. 09.02.2024r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. 185obręb 261001_1.0008 BZINEKSkarżysko – KamiennaZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - Właściciele działek numer 475, 476, 478, 479, 484/2, 508

USŁUGI GEODEZYJNE, WYCENA NIERUCHOMOŚCITomasz Tusznio26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 97NIP 663 129 54 33 REGON 260482316Skarżysko-Kamienna, dnia 07.02.2024 r....................................................................wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - Właściciele działek numer 120/3, 121/1, 122/1, 123/1, 123/4, 162/2

USŁUGI GEODEZYJNE, WYCENA NIERUCHOMOŚCITomasz Tusznio26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 97NIP 663 129 54 33 REGON 260482316Skarżysko-Kamienna, dnia 07.02.2024 r....................................................................wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 6

Skarżysko – Kamienna, dn. 05.02.2024r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 6obręb 261001_1.0005 MŁODZAWYSkarżysko – KamiennaZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 5

Skarżysko – Kamienna, dn. 05.02.2024r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 5obręb 261001_1.0005 MŁODZAWYSkarżysko – KamiennaZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 4

Skarżysko – Kamienna, dn. 05.02.2024r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 4obręb 261001_1.0005 MŁODZAWYSkarżysko – KamiennaZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia [...]

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu, wszczęcie postępowania administracyjnego

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania administracyjnego, nr. WR.ZUZ.4210.3.2024 [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, wł. dz. 4175/1

Na podstawie §32 Rozporządzenia Ministra Rozwoju , Pracy i Technologii z dnia 27  lipca 2021 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390 z późn. zm.), oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, wł. dz. 4176, 4178/1, obręb Suchedniów

Na podstawie §32 Rozporządzenia Ministra Rozwoju , Pracy i Technologii z dnia 27  lipca 2021 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390 z późn. zm.), oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, wł. dz. 4180/1

Na podstawie §32 Rozporządzenia Ministra Rozwoju , Pracy i Technologii z dnia 27  lipca 2021 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390 z późn. zm.), oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel dz. 113

Skarżysko – Kamienna, dn. 30.01.2024r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 113obręb 261004_2.0006 KIERZ NIEDŹWIEDZISkarżysko KościelneZAWIADOMIENIEo czynnościach [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 112

Skarżysko – Kamienna, dn. 30.01.2024r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. 112obręb 261004_2.0006 KIERZ NIEDŹWIEDZISkarżysko KościelneZAWIADOMIENIEo czynnościach [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, wł. dz. 2876

Na podstawie §32 Rozporządzenia Ministra Rozwoju , Pracy i Technologii z dnia 27  lipca 2021 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390 z późn. zm.), oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, wł. dz. 2874

Na podstawie §32 Rozporządzenia Ministra Rozwoju , Pracy i Technologii z dnia 27  lipca 2021 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390 z późn. zm.), oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w [...]

Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania z dnia 18.01.2024 r., znak: GG-II.683.26.2023

STAROSTA SKARŻYSKIul. Konarskiego 2026-110 Skarżysko-KamiennaSkarżysko-Kamienna, dnia 18.01.2024 r.GG-II.683.26.2023Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o wszczęciu postępowaniaw sprawie ustalenia odszkodowaniaStarosta Skarżyski, działając na [...]

Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania z dnia 18.01.2024 r., znak: GG-II.683.4.2023

STAROSTA SKARŻYSKIul. Konarskiego 2026-110 Skarżysko-KamiennaSkarżysko-Kamienna, dnia 18.01.2024 r.GG-II.683.4.2023Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o wszczęciu postępowaniaw sprawie ustalenia odszkodowaniaStarosta Skarżyski, działając na [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 66

Skarżysko – Kamienna, dn. 17.01.2024r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 66Skarżysko – KamiennaObręb 261001_1.0009 ZACHODNIEZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 65

Skarżysko – Kamienna, dn. 17.01.2024r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 65Skarżysko – KamiennaObręb 261001_1.0009 ZACHODNIEZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia [...]

Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o wszczęciu postępowania w spawie ustalenia odszkodowania z dnia 12.01.2024 r., znak: GG-II.683.46.2023

STAROSTA SKARŻYSKIul. Konarskiego 2026-110 Skarżysko-KamiennaSkarżysko-Kamienna, dnia 12.01.2024 r.GG-II.683.46.2023Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o wszczęciu postępowaniaw sprawie ustalenia odszkodowaniaStarosta Skarżyski, działając na [...]

Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania z dnia 12.01.2024r., znak: GG-II.683.45.2023

STAROSTA SKARŻYSKIul. Konarskiego 2026-110 Skarżysko-KamiennaSkarżysko-Kamienna, dnia 12.01.2024 r.GG-II.683.45.2023Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o wszczęciu postępowaniaw sprawie ustalenia odszkodowaniaStarosta Skarżyski, działając na [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel/władający działką nr 299

właściciel/ władający działką nr 299obr. Lipowe Pole PlebańskieZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne [...]

Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym z dnia 10.01.2024 r., znak GG-6821.3.30.2022

Starosta Skarżyskiul. Konarskiego 2026-110 Skarżysko-KamiennaSkarżysko-Kamienna, dnia 10.01.2024 r.GG-II.6821.3.30.2022Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobukorzystania z nieruchomości o [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel nieustalony działka nr 328

WŁAŚCICIEL NIEUSTALONYdziałka nr 328obr. Lipowe Pole PlebańskieZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel/władający działkami nr 304 i 305

Kamil Karlikowskipl. Floriański 1, pok. 31926-110 Skarżysko-KamiennaNIP: 663-178-81-24 tel. 508-077-857e-mail: geodeta.geopunkt@gmail.comwłaściciel/ władający działkami nr 304 i 305obr. Lipowe Pole PlebańskiZAWIADOMIENIEo czynnościach [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 697

Skarżysko – Kamienna, dn. 09.01.2024r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 697obręb 261002_2.0015 PŁACZKÓWBliżynZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 696

Skarżysko – Kamienna, dn. 09.01.2024r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 696obręb 261002_2.0015 PŁACZKÓWBliżynZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - władający samoistnie dz. 695

Skarżysko – Kamienna, dn. 09.01.2024r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwładający samoistnie dz. 695obręb 261002_2.0015 PŁACZKÓWBliżynZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 694

Skarżysko – Kamienna, dn. 09.01.2024r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 694obręb 261002_2.0015 PŁACZKÓWBliżynZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - własność dz.666

Skarżysko – Kamienna, dn. 09.01.2024r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłasność dz. 666obręb 261002_2.0015 PŁACZKÓWBliżynZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel dz. 4100

Skarżysko – Kamienna, dn. 09.01.2024r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. 4100obręb 261005_4.0001 SUCHEDNIÓWSuchedniówZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel dz. 4096/1

Skarżysko – Kamienna, dn. 09.01.2024r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. 4096/1obręb 261005_4.0001 SUCHEDNIÓWSuchedniówZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel dz. 4101

Skarżysko – Kamienna, dn. 08.01.2024r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. 4101obręb 261005_4.0001 SUCHEDNIÓWSuchedniówZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel dz. 4099

Skarżysko – Kamienna, dn. 08.01.2024r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. 4099obręb 261005_4.0001 SUCHEDNIÓWSuchedniówZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel dz. 4098

Skarżysko – Kamienna, dn. 08.01.2024r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. 4098obręb 261005_4.0001 SUCHEDNIÓWSuchedniówZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - Właściciele działki nr 369

Majków, dn. 02.01.2024r.SZACH MAP Krzysztof KabałaUl. S. Żeromskiego 12626-110 MajkówTel: 788-333-276Właścicieledziałki nr 369obręb 0001 Majkówgm. Skarżysko KościelneZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomościna [...]

Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości i nieuregulowanym stanie prawnym

Starosta Skarżyskiul. Konarskiego 2026-110 Skarżysko-KamiennaOGŁOSZENIE STAROSTY SKARŻYSKIEGOo zamiarze ograniczenia sposobu korzystaniaz nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnymNa podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 w związku z [...]

Ogłoszenie Starosty Skarżyskego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Starosta Skarżyskiul. Konarskiego 2026-110 Skarżysko-KamiennaOgłoszenie Starosty Skarżyskiegoo zamiarze ograniczenia sposobu korzystaniaz nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnymNa podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 w związku [...]

Zawiadomienie z dnia 20.12.2023 r. znak GG-II.6821.3.14.2021

Starosta Skarżyskiul. Konarskiego 2026-110 Skarżysko-KamiennaSkarżysko-Kamienna, dnia 20.12.2023 r.GG-II.6821.3.14.2021Z A W I A D O M I E N I EStosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowaniaadministracyjnego [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych - Właściciele/Władający/ działkami nr 631, 634

Geodeta uprawniony nr 7962 Skarżysko – Kamienna, dn.19.12. 2023r.Alfreda Dulęba...................................................................wykonawca prac geodezyjnych Właściciele/Władający/ działkami nr 631, 634Obr.POGORZAŁE [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - Właściciele działek numer 34/2, 2225/1, 2225/2, 2222/2

USŁUGI GEODEZYJNE, WYCENA NIERUCHOMOŚCITomasz Tusznio26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 97NIP 663 129 54 33 REGON 260482316Skarżysko-Kamienna, dnia 12.12.2023 r....................................................................wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - Właściciele dziełek numer 5, 6, 7, 34,9, 6685/2

USŁUGI GEODEZYJNE, WYCENA NIERUCHOMOŚCITomasz Tusznio26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 97NIP 663 129 54 33 REGON 260482316Skarżysko-Kamienna, dnia 12.12.2023 r....................................................................wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - Właściciele działek numer 958/1, 959, 1021, 961, 980

USŁUGI GEODEZYJNE, WYCENA NIERUCHOMOŚCITomasz Tusznio26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 97NIP 663 129 54 33 REGON 260482316Skarżysko-Kamienna, dnia 12.12.2023 r....................................................................wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel/władający działką nr 621 obr. Pogorzałe

właściciel/ władający działką nr 621 obr. PogorzałeZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele/władający działką nr 30/1 obr. Kamienna

właściciel/ władający działką nr 30/1 obr. KamiennaZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne ikartograficzne [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele/władający działką nr 29 obr. Kamienna

właściciel/ władający działką nr 29 obr. KamiennaZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne ikartograficzne [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel/władający działką nr 26/2 obr. Kamienna

właściciel/ władający działką nr 26/2 obr. KamiennaZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne ikartograficzne [...]

Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym z dnia 30.11.2023r.

Starosta Skarżyskiul. Konarskiego 2026-110 Skarżysko-KamiennaSkarżysko-Kamienna, dnia 30.11.2023 r.GG-II.6821.3.15.2022Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobukorzystania z nieruchomości o [...]

Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym znak GG-II.6821.3.19.2022

Starosta Skarżyskiul. Konarskiego 2026-110 Skarżysko-KamiennaSkarżysko-Kamienna, dnia 29.11.2023 r.GG-II.6821.3.19.2022Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobukorzystania z nieruchomości o [...]

Zawiadomienie, znak GG-II.6821.3.22.2023

STAROSTA SKARŻYSKIul. Konarskiego 2026-110 Skarżysko-KamiennaSkarżysko-Kamienna, dnia 23.11.2023 r.GG-II.6821.3.22.2023Z A W I A D O M I E N I EZgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodekspostępowania [...]

Zawiadomienie, znak GG-II.6821.3.21.2023

STAROSTA SKARŻYSKIul. Konarskiego 2026-110 Skarżysko-KamiennaSkarżysko-Kamienna, dnia 23.11.2023 r.GG-II.6821.3.21.2023Z A W I A D O M I E N I EZgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodekspostępowania [...]

Zawiadomienie, znak GG-II-6821.3.19.2023

STAROSTA SKARŻYSKIul. Konarskiego 2026-110 Skarżysko-KamiennaSkarżysko-Kamienna, dnia 23.11.2023 r.GG-II.6821.3.19.2023Z A W I A D O M I E N I EZgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodekspostępowania [...]

Zawiadomienie, znak GG-6821.3.18.2023

STAROSTA SKARŻYSKIul. Konarskiego 2026-110 Skarżysko-KamiennaSkarżysko-Kamienna, dnia 23.11.2023 r.GG-II.6821.3.18.2023Z A W I A D O M I E N I EZgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodekspostępowania [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości/przyjęcia granic nieruchomości - Właściciele działek numer 165, 168, 213, 93/6

USŁUGI GEODEZYJNE, WYCENA NIERUCHOMOŚCITomasz Tusznio26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 97NIP 663 129 54 33 REGON 260482316Skarżysko-Kamienna, dnia 16.11.2023 r....................................................................wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 3678/1

Skarżysko – Kamienna, dn. 16.11.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 3678/1obręb 261005_4.0001 SUCHEDNIÓWSuchedniówZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 5213/1, 3677/1

Skarżysko – Kamienna, dn. 16.11.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 5213/1, 3677/1obręb 261005_4.0001 SUCHEDNIÓWSuchedniówZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel dz. 3547

Skarżysko – Kamienna, dn. 16.11.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. 3547obręb 261005_4.0001 SUCHEDNIÓWSuchedniówZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 5301/3

Skarżysko – Kamienna, dn. 16.11.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 5301/3obręb 261005_4.0001 SUCHEDNIÓWSuchedniówZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia [...]

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych/wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków/ - Właściciele/władający działki 1220 i 1223

WŁAŚCICIELE / WŁADAJĄCYDZIAŁKI 1220 i 1223obręb Bliżyn gm. BliżynZAWIADOMIENIEo czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych / wyznaczenia punktówgranicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków / o [...]

Zawiadomienie o ustalenia granic nieruchomości - Właściciele działek numer 554, 556, 557

USŁUGI GEODEZYJNE, WYCENA NIERUCHOMOŚCITomasz Tusznio26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 97NIP 663 129 54 33 REGON 260482316Skarżysko-Kamienna, dnia 10.11.2023 r....................................................................wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - Właściciele działek numer 4262/1, 4264, 4266/1

USŁUGI GEODEZYJNE, WYCENA NIERUCHOMOŚCITomasz Tusznio26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 97NIP 663 129 54 33 REGON 260482316Skarżysko-Kamienna, dnia 09.11.2023 r....................................................................wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 3153/2, 3153/3

Skarżysko – Kamienna, dn. 09.11.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 3153/2, 3153/3obręb 261005_4.0001 SUCHEDNIÓWSuchedniówZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 532,536

Skarżysko – Kamienna, dn. 09.11.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 531obręb 261001_1.0015 POGORZAŁESkarżysko – KamiennaZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 531

Skarżysko – Kamienna, dn. 09.11.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 531obręb 261001_1.0015 POGORZAŁESkarżysko – KamiennaZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - Właściciel/użytkownik działki nr 4211

Właściciel/ użytkownik działki nr 4211ZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne ikartograficzne (Dz. U. z 2021 [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - Właściciel/użytkownik działki 4213

Właściciel/ użytkownik działki nr 4213ZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne ikartograficzne (Dz. U. z 2021 [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - Właściciel/użytkownik działki 4288

Właściciel/ użytkownik działki nr 4288ZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne ikartograficzne (Dz. U. z 2021 [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych i wyznaczeniu punktów granicznych nieruchomości, dz. 4770/1

Działając na zlecenie Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej, na podstawie § 31-33 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021r. poz. 1390 z [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych i wyznaczeniu punktów granicznych nieruchomości

Działając na zlecenie Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej, na podstawie § 31-33 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021r. poz. 1390 z [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych i wyznaczeniu punktów granicznych nieruchomości, działki nr 485

Działając na zlecenie Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej, na podstawie § 31-33 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021r. poz. 1390 z [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 209/1

Skarżysko – Kamienna, dn. 06.11.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 209/1obręb 261003_2.0010 PODŁAZIEŁącznaZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel dz. 209/2

Skarżysko – Kamienna, dn. 06.11.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. 209/2obręb 261003_2.0010 PODŁAZIEŁącznaZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 210

Skarżysko – Kamienna, dn. 06.11.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 210obręb 261003_2.0010 PODŁAZIEŁącznaZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, dz. 160 obr. Podłazie

na podstawie § 31 rozporządzenia z dn. 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 ze zm.) o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości - na podstawie § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, 74,255,266 obr. Podłazie

na podstawie § 31 rozporządzenia z dn. 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 ze zm.) o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości - na podstawie § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, dz. 73,159,254, obr. Podłazie

na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752) o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości – na podstawie § 31 rozporządzenia z dn. 27 lipca [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych dz. 157,158,251,253 obr. Podłazie

na podstawie § 31 rozporządzenia z dn. 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 ze zm.) o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości - na podstawie § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, dz. 2/6 obr. Zachodnie

- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752) o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości – na podstawie § 31 rozporządzenia z dn. 27 lipca [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych dz. 2/5 obr. Zachodnie

- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752) o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości – na podstawie § 31 rozporządzenia z dn. 27 lipca [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, dz.1/5 obr. Zachodnie

na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752) o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości – na podstawie § 31 rozporządzenia z dn. 27 lipca [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej/przyjęcia granic nieruchomości - Właściciele działki: 69 ark. 49

Skarżysko - Kamienna, dnia 03.11.2023r.Usługi Geodezyjne WycenaNieruchomości TomaszTusznioul. Langiewicza 97, 26-130 Suchedniów tel.504 054 596NIP 663 129 54 33 Regon [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej - Właściciele działek: 1/281, 1/181/ 1/242

Skarżysko - Kamienna, dnia 03.11.2023r.„GEO-SKAR”BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCHKatarzyna Rozwadowska27-220 Mirzec, Gadka 231 Atel.kom. 793-669-229NIP 6641928816 REGON [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej - Właściciele działek: 227, 228, 229

Skarżysko - Kamienna, dnia 30.10.2023r.„GEO-SKAR”BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCHKatarzyna Rozwadowska27-220 Mirzec, Gadka 231 Atel.kom. 793-669-229NIP 6641928816 REGON [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości - Właściciele działek numer 422, 425, 426, 427, 1051

USŁUGI GEODEZYJNE, WYCENA NIERUCHOMOŚCITomasz Tusznio26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 97NIP 663 129 54 33 REGON 260482316Skarżysko-Kamienna, dnia 17.10.2023 r....................................................................wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej/przyjęcia granic nieruchomości

Skarżysko - Kamienna, dnia 16.10.2023r.„GEO-SKAR”BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCHKatarzyna Rozwadowska27-220 Mirzec, Gadka 231 Atel.kom. 793-669-229NIP 6641928816 REGON [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej - właściciele działek: 376/4, 370/1, 370/6, 370/2, 378/1, 380/7

Skarżysko - Kamienna, dnia 16.10.2023r.GEO-SKAR”BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCHKatarzyna Rozwadowska27-220 Mirzec, Gadka 231 Atel.kom. 793-669-229NIP 6641928816 REGON [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych działki nr 3925/2, gm. Skarżysko-Kamienna

Na podstawie § 32  Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390), uprzejmie zawiadamiam,   że wykonywane są [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych, działka 3928 gm. Skarżysko-Kamienna

Na podstawie § 32  Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390), uprzejmie zawiadamiam,   że wykonywane są [...]

zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości, działka 3932 obr. Skarżysko Książęce gm. Skarżysko-Kamienna

Na podstawie § 32  Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390), uprzejmie zawiadamiam,   że wykonywane są [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel/władający działką nr 87

właściciel/ władający działką nr 87 obr. ZagórzeZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne ikartograficzne [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel/władający działką nr 86/4

właściciel/ władający działką nr 86/4 obr. ZagórzeZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne ikartograficzne [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel/władający działką nr 86/3

właściciel/ władający działką nr 86/3 obr. ZagórzeZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne ikartograficzne [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel/władający działką nr 86/2

 właściciel/ władający działką nr 86/2 obr. Zagórze   ZAWIADOMIENIE   o czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych - na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel/władający działką nr 41/10

właściciel/ władający działką nr 41/10 obr. ZagórzeZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel/władający działkami nr 41/5, 41/6, 41/7, 41/8

 właściciel/ władający działkami nr 41/5, 41/6, 41/7, 41/8  obr. Zagórze   ZAWIADOMIENIE   o czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych - na podstawie art. 39 ust. [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele/władający działką nr 40

właściciel/ władający działką nr 40 obr. ZagórzeZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne ikartograficzne [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 724.

Skarżysko – Kamienna, dn. 10.10.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 724Skarżysko – Kamiennaobręb 261001_1.0015 POGORZAŁEZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 723.

Skarżysko – Kamienna, dn. 10.10.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 723Skarżysko – Kamiennaobręb 261001_1.0015 POGORZAŁEZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - Właściciele dz. 721, 722

Skarżysko – Kamienna, dn. 10.10.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 721, 722Skarżysko – Kamiennaobręb 261001_1.0015 POGORZAŁEZAWIADOMIENIEo czynnościach [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia granic nieruchomości - Właściciele działek numer 271, 273, 334, 335, 336, 337, 179/1200

USŁUGI GEODEZYJNE, WYCENA NIERUCHOMOŚCITomasz Tusznio26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 97NIP 663 129 54 33 REGON 260482316Skarżysko-Kamienna, dnia 04.10.2023 r....................................................................wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości - Właściciele działek numer 119, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 430, 403

USŁUGI GEODEZYJNE, WYCENA NIERUCHOMOŚCITomasz Tusznio26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 97NIP 663 129 54 33 REGON 260482316Skarżysko-Kamienna, dnia 04.10.2023 r....................................................................wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości - Właściciele działek numer 530, 430, 459, 461, 460.

USŁUGI GEODEZYJNE, WYCENA NIERUCHOMOŚCITomasz Tusznio26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 97NIP 663 129 54 33 REGON 260482316Skarżysko-Kamienna, dnia 04.10.2023 r....................................................................wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości Właściciele działek numer 3509/4, 3514/3, 3514/4, 3511/4, 3513/2, 3512/3, 3512/2

USŁUGI GEODEZYJNE, WYCENA NIERUCHOMOŚCITomasz Tusznio26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 97NIP 663 129 54 33 REGON 260482316Skarżysko-Kamienna, dnia 04.10.2023 r....................................................................wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - władający samoistnie dz. 4644.

Skarżysko – Kamienna, dn. 03.10.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwładający samoistnie dz. 4644Skarżysko – KamiennaObręb 261001_1.0014 SKARŻYSKO KSIĄŻĘCEZAWIADOMIENIEo [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 4434/1

Skarżysko – Kamienna, dn. 03.10.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 4434/1Skarżysko – KamiennaObręb 261001_1.0014 SKARŻYSKO KSIĄŻĘCEZAWIADOMIENIEo [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel dz. 4432/1.

Skarżysko – Kamienna, dn. 03.10.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. 4432/1Skarżysko – KamiennaObręb 261001_1.0014 SKARŻYSKO KSIĄŻĘCEZAWIADOMIENIEo [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości - Właściciele działek numer 9, 11, 49/2, 139, 264/2, 1130, 10

USŁUGI GEODEZYJNE, WYCENA NIERUCHOMOŚCITomasz Tusznio26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 97NIP 663 129 54 33 REGON 260482316Skarżysko-Kamienna, dnia 02.10.2023 r....................................................................wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, władający działką nr 38/3, gm. Bliżyn

Działając na podstawie §32 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021r, poz. 1390) ze zmianami z dnia 15.03.2023 (Dz.U. z 2023, poz. 745), zawiadamiam, że na [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, wł. działkami 525/6, 525/4 gm. Bliżyn

Działając na podstawie §32 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021r, poz. 1390) ze zmianami z dnia 15.03.2023 (Dz.U. z 2023, poz. 745), zawiadamiam, że na [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, działki nr 270/1 obręb Rejów

na podstawie art. 39 ust. 1 / ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2023 poz. 1752) o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości – na podstawie § 32 ust. 1 rozporządzenia z dn. 27 lipca [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - Właściciele działki nr 1633

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-SMieczysław Szymańskiul. Kasztanowa 1226-110 Skarżysko-KamiennaWłaściciele działki nr 1633położonej w BliżynieData: 15.09.2023 rNr ewid. zgłoszenia: GG.6641.939.2023ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia [...]

Zawiadomienie z dnia 15.09.2023 r., znak GG-II.6821.3.32.2022

Skarżysko-Kamienna, dnia 15.09.2023 r. GG-II.6821.3.32.2022       Z A W I A D O M I E N I E       Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

Zawiadomienie z dnia 12.09.2023 r., znak: GG-II.6821.3.30.2022

Skarżysko-Kamienna, dnia 12.09.2023 r.GG-II.6821.3.30.2022Z A W I A D O M I E N I EStosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowaniaadministracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) uprzejmie [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - współwłaściciele dz.95/1

Skarżysko – Kamienna, dn. 26.05.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwspółwłaściciele dz. 95/1obręb 261002_2.0010 KUCĘBÓWBliżynZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - współwłaściciele dz. 43/1

Skarżysko – Kamienna, dn. 26.05.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwspółwłaściciele dz. 43/1obręb 261002_2.0010 KUCĘBÓWBliżynZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - współwłaściciele dz. 41

Skarżysko – Kamienna, dn. 26.05.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwspółwłaściciele dz. 41obręb 261002_2.0010 KUCĘBÓWBliżynZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel dz. 19/2

Skarżysko – Kamienna, dn. 26.05.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. 19/2obręb 261002_2.0010 KUCĘBÓWBliżynZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości - Właściciele działek numer 952, 979, 984/7, 984/5

USŁUGI GEODEZYJNE, WYCENA NIERUCHOMOŚCITomasz Tusznio26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 97NIP 663 129 54 33 REGON 260482316Skarżysko-Kamienna, dnia 25.05.2023 r....................................................................wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych Właściciele działek 561/4, 561/2, 562, 563, 564

Skarżysko - Kamienna, dnia 24.05.2023 r.„GEO-SKAR”BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCHKatarzyna Rozwadowska27-220 Mirzec, Gadka 231 Atel.kom. 793-669-229NIP 6641928816 REGON [...]

zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych dz. 119/2 obr.Bzinek

Działając na podstawie ww. ustaw i rozporządzenia, zgłoszenia pracy geodezyjnej w PODGIK w Skarżysku-Kamiennej pod nr GG.6641.508.2022, oraz zlecenia właścicieli działek nr 115, 116, 117, 118 położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. [...]

zawiadomienie o czynnościach wznowienia punktów granicznych władający dz. 119/2 obr. Bzinek

Działając na podstawie ww. ustaw i rozporządzenia, zgłoszenia pracy geodezyjnej w PODGIK w Skarżysku-Kamiennej pod nr GG.6641.508.2022, oraz zlecenia właścicieli działek nr 115, 116, 117, 118 położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. [...]

zawiadomienie o czynnościach wznowienia punktów granicznych władający dz. 114/2 obr. Bzinek

Działając na podstawie ww. ustaw i rozporządzenia, zgłoszenia pracy geodezyjnej w PODGIK w Skarżysku-Kamiennej pod nr GG.6641.508.2022, oraz zlecenia właścicieli działek nr 115, 116, 117, 118 położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. [...]

zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych władający dz. 68 obr. Bzinek

Działając na podstawie ww. ustaw i rozporządzenia, zgłoszenia pracy geodezyjnej w PODGIK w Skarżysku-Kamiennej pod nr GG.6641.508.2022, oraz zlecenia właścicieli działek nr 115, 116, 117, 118 położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. [...]

zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych władający dz. 64 Bzinek

Działając na podstawie ww. ustaw i rozporządzenia, zgłoszenia pracy geodezyjnej w PODGIK w Skarżysku-Kamiennej pod nr GG.6641.508.2022, oraz zlecenia właścicieli działek nr 115, 116, 117, 118 położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych - znak:GG.6641.35.2023

GEO-BIS Biuro Usług Geodezyjnych Skarżysko – Kamienna 2023-05-18inż. Łukasz Bernaciakul. Wojska Polskiego 927 – 200 StarachowiceIdentyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnejw PODGiK w Skarżysku - Kamiennej: GG.6641.35.2023ZAWIADOMIENIEo [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic nieruchomości - znak: GG.664134.2023.

GEO-BIS Biuro Usług Geodezyjnych Skarżysko – Kamienna 2023-05-18inż. Łukasz Bernaciakul. Wojska Polskiego 927 – 200 StarachowiceIdentyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnejw PODGiK w Skarżysku - Kamiennej: GG.6641.34.2023ZAWIADOMIENIEo [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic nieruchomości - znak: GG.6641.34.2023

GEO-BIS Biuro Usług Geodezyjnych Skarżysko – Kamienna 2023-05-18inż. Łukasz Bernaciakul. Wojska Polskiego 927 – 200 StarachowiceIdentyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnejw PODGiK w Skarżysku - Kamiennej: GG.6641.34.2023ZAWIADOMIENIEo [...]

Informacja Starosty Skarżyskiego, znak GG-III.6620.5.72.2022 z dnia 16.05.2023 r.

Skarżysko-Kamienna, 16.05.2023 r.STAROSTA SKARŻYSKIul. Konarskiego 2026-110 Skarżysko-KamiennaGG-III.6620.5.72.2022INFORMACJA STAROSTY SKARŻYSKIEGOStosownie do art. 24a ust.4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel/władający działką nr 3970/2

właściciel/ władający działką nr 3970/2ZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne ikartograficzne (Dz. U. z [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych , o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel/władający działką nr 3968/2

właściciel/ władający działką nr 3968/2ZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne ikartograficzne (Dz. U. z [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel/władający działką nr 214,

właściciel/ władający działką nr 214, obr. BzinekZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne ikartograficzne [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości -Właściciele/Władający/działką 5/3

Skarżysko – Kamienna, dn.15,05,2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnych Właściciele/Władający/ działką5/3 obr.Gózd gm. ŁącznaZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia granic [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - Właściciele/Władający/działką 6/6

Skarżysko – Kamienna, dn.15,05 2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnych Właściciele/Władający/ działką6/6 obr.Gózd gm. ŁącznaZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia granic [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - Właściciele/Władający/działkami 6/3

Skarżysko – Kamienna, dn.15.05. 2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnych Właściciele/Władający/ działkami6/3 obr.Gózd gm. ŁącznaZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia granic [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości - Właściciel/władający działką nr 180

USŁUGI GEODEZYJNE I PROJEKTOWEZdzisław AulejtnerPl. Floriański 1 pok. 30626-110 Skarżysko-Kamiennatel. 41 252-73-34Regon 292374174, NIP 663-117-13-69 Właściciel/ władający działką nr 180, obr. ZagórzeZAWIADOMIENIEo czynnościach [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości , o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości - Właściciel/władający działką nr 177

USŁUGI GEODEZYJNE I PROJEKTOWEZdzisław AulejtnerPl. Floriański 1 pok. 30626-110 Skarżysko-Kamiennatel. 41 252-73-34Regon 292374174, NIP 663-117-13-69Właściciel/ władający działką nr 177, obr. ZagórzeZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości - Właściciel/władający działką nr 176

USŁUGI GEODEZYJNE I PROJEKTOWEZdzisław AulejtnerPl. Floriański 1 pok. 30626-110 Skarżysko-Kamiennatel. 41 252-73-34Regon 292374174, NIP 663-117-13-69Właściciel/ władający działką nr 176, obr. ZagórzeZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości - Właściciel/władający działką nr 175

Właściciel/ władający działką nr 175, obr. ZagórzeZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne ikartograficzne [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - Właściciele dziełek numer 1579, 1582, 1583/3, 1583/4, 1584, 1711/2

USŁUGI GEODEZYJNE, WYCENA NIERUCHOMOŚCITomasz Tusznio26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 97NIP 663 129 54 33 REGON 260482316Skarżysko-Kamienna, dnia 09.05.2023 r....................................................................wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości - Właściciele działek numer 28/2, 370, 526/1, 390, 393, 391, 392

USŁUGI GEODEZYJNE, WYCENA NIERUCHOMOŚCITomasz Tusznio26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 97NIP 663 129 54 33 REGON 260482316Skarżysko-Kamienna, dnia 09.05.2023 r....................................................................wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - Właściciele działek numer 34/9, 1181/2, 1182/1, 1182/2

USŁUGI GEODEZYJNE, WYCENA NIERUCHOMOŚCITomasz Tusznio26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 97NIP 663 129 54 33 REGON 260482316Skarżysko-Kamienna, dnia 09.05.2023 r....................................................................wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej -Właściciele działki: 160

Skarżysko - Kamienna, dnia 08.05.2023r. .GEO-SKAR”BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCHKatarzyna Rozwadowska27-220 Mirzec, Gadka 231 Atel.kom. 793-669-229NIP 6641928816 REGON [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek - Skarżysko-Kam.

Skarżysko Kamienna, dn. 04.05.2023r.........................................................(Wykonawca prac geodezyjnych )j. ewid: 261001_ 1 Skarżysko-Kamiennaobręb ewid: 261001_1.0014 Skarżysko Książęcedz: [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych, o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - Właściciele/władający działkami o numerach 219, 220/2, 221, 222

WŁAŚCICIELE/WŁADAJĄCYDZIAŁKAMI O NUMERACH219, 220/2, 221, 222obręb 0003 BugajZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych - na podstawie art. 39 ust. 1 / ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - Właściciele/Władający działkami o numerach 380, 815, 818

WŁAŚCICIELE/WŁADAJĄCYDZIAŁKAMI O NUMERACH380, 815, 818OBRĘB 0012 SKARŻYSKO KOŚCIELNEZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych - na podstawie art. 39 ust. 1 / ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych, o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - Właściciele /władający działkami o numerach 2214, 2215/1, 2215/3, 2215/4, 2215/5

WŁASCICIELE/WŁADAJACYDZIAŁKAMI O NUMERACH2214, 2215/1, 2215/3, 2215/4, 2215/5obręb 14 Skarżysko KsiążęceZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych - na podstawie art. 39 ust. 1 / ust. 5 [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - Właściciele/Władający działkami o numerach 2502/3, 2503/2, 6499

WŁAŚCICIELE/WŁADAJĄCYDZIAŁKAMI O NUMERACH2502/3, 2503/2, 6499OBRĘB 01 SUCHEDNIÓWZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych - na podstawie art. 39 ust. 1 / ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. [...]

zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych dz. 165/1 i 166

Na podstawie art. 39 ust. 3, 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo Geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2022 r. poz 2185 ze zm.) / §31 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w Sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - Właściciele działek numer 2416, 2417, 2418/5, 2418/7, 2418/9, 2398, 2431, 2430/4

USŁUGI GEODEZYJNE, WYCENA NIERUCHOMOŚCITomasz Tusznio26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 97NIP 663 129 54 33 REGON 260482316Skarżysko-Kamienna, dnia 25.04.2023 r....................................................................wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/przyjęcia granic nieruchomości - Właściciele działki 266

Skarżysko - Kamienna, dnia 24.04.2023r.„GEO-SKAR”BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCHKatarzyna Rozwadowska27-220 Mirzec, Gadka 231 Atel.kom. 793-669-229NIP 6641928816 REGON [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Właściciele działek: 769/1, 769/2, 770/1, 770/2

Skarżysko - Kamienna, dnia 24.04.2023 r.GEO-SKAR”BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCHKatarzyna Rozwadowska27-220 Mirzec, Gadka 231 Atel.kom. 793-669-229NIP 6641928816 REGON [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/przyjęcia granic nieruchomości - Właściciele działek: 772/1, 774/1, 775/1

Skarżysko - Kamienna, dnia 24.04.2023 r.„GEO-SKAR”BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCHKatarzyna Rozwadowska27-220 Mirzec, Gadka 231 Atel.kom. 793-669-229NIP 6641928816 REGON [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/przyjęcia granic nieruchomości - Właściciele działki: 8/2 ark.49

Skarżysko - Kamienna, dnia 24.04.2023r.„GEO-SKAR”BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCHKatarzyna Rozwadowska27-220 Mirzec, Gadka 231 Atel.kom. 793-669-229NIP 6641928816 REGON [...]

Zawiadomienie o czynnościach przebiegu granic działek ewidencyjnych - z dnia 18.04.2023 r.

Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnejw PODGiK w Skarżysku - Kamiennej: GG.6641.202.2023ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnychna podstawie § 32 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - współwłaściciele dz. 4375

Skarżysko – Kamienna, dn. 17.04.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwspółwłaściciele dz. 4375obręb 261001_1.0014 SKARŻYSKO KSIĄŻĘCESkarżysko – KamiennaZAWIADOMIENIEo [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel dz. 4371/2

Skarżysko – Kamienna, dn. 17.04.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. nr 4371/2obręb 261001_1.0014 SKARŻYSKO KSIĄŻĘCESkarżysko – KamiennaZAWIADOMIENIEo [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - Właściciele/władający działką nr 4053

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-SMieczysław Szymańskiul. Kasztanowa 1226-110 Skarżysko-KamiennaWłaściciele/władający działką nr 4053położoną w Skarżysku-Kamiennejul. Dionizego Czachowskiego 20Data: 17.04.2023 rNr ewid. zgłoszenia: [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - Właściciele/władający działką nr 4057.

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-SMieczysław Szymańskiul. Kasztanowa 1226-110 Skarżysko-KamiennaWłaściciele/władający działką nr 4057położoną w Skarżysku-Kamiennejobręb 13 Nowy Młyn, arkusz 93Data: 17.04.2023 rNr ewid. zgłoszenia: [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - Właściciele/władający działką nr 4056

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-SMieczysław Szymańskiul. Kasztanowa 1226-110 Skarżysko-KamiennaWłaściciele/władający działką nr 4056położoną w Skarżysku-Kamiennejprzy ul. Dionizego CzachowskiegoData: 17.04.2023 rNr ewid. zgłoszenia: [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - współwłaściciele dz. 4225, 4231/1

Skarżysko – Kamienna, dn. 13.04.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwspółwłaściciele dz. 4225, 4231/1obręb 261005_4.0001 SUCHEDNIÓWSuchedniówZAWIADOMIENIEo czynnościach [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - współwłaściciele dz. 4224/1

Skarżysko – Kamienna, dn. 13.04.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwspółwłaściciele dz. 4224/1obręb 261005_4.0001 SUCHEDNIÓWSuchedniówZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel dz. 163

Skarżysko – Kamienna, dn. 05.04.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. 163obręb 261005_5.0005 KRZYŻKASuchedniówZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel dz. 98

Skarżysko – Kamienna, dn. 05.04.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. 98obręb 261005_5.0005 KRZYŻKASuchedniówZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel dz. 97

Skarżysko – Kamienna, dn. 05.04.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. 97obręb 261005_5.0005 KRZYŻKASuchedniówZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel dz. 96

Skarżysko – Kamienna, dn. 05.04.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. 96obręb 261005_5.0005 KRZYŻKASuchedniówZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel dz. 95

Skarżysko – Kamienna, dn. 05.04.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. 95obręb 261005_5.0005 KRZYŻKASuchedniówZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebieg granic działki ewidencyjnej - właściciele działek: 1229/1, 1229/2, 1233, 1234/1, 1235/1, 1236/1, 1237/1, 1238/1, 1240/1

Skarżysko - Kamienna, dnia 31.03.2023 r.„GEO-SKAR”BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCHKatarzyna Rozwadowska27-220 Mirzec, Gadka 231 Atel.kom. 793-669-229NIP 6641928816 REGON 260304454...............................................Wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - właściciele/władający działkami 268

Skarżysko – Kamienna, dn.29,03 2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnych Właściciele/Władający/ działkami269,obręb Łyżwy , Skarżysko-KamZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - właściciele/władający/ działkimi 267/2

Skarżysko – Kamienna, dn.29,03 2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnych Właściciele/Władający/ działkami267/2,obręb Łyżwy,Skarżysko-KamZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia [...]

zawiadomienie dot. ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr. 261005_4.0001.5036/2

         W związku z realizacją zlecenia w zakresie wykonania projektów podziałów działek niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „PRACE NA LINII KOLEJOWEJ NR 8 NA ODCINKU SKARŻYSKO [...]

zawiadomienie dot. ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

W związku z realizacją zlecenia w zakresie wykonania projektów podziałów działek niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „PRACE NA LINII KOLEJOWEJ NR 8 NA ODCINKU SKARŻYSKO KAMIENNA – KIELCE – KOZŁÓW" POIiŚ 5.1-30” [...]

zawiadomienie dot. działek obręb Suchedniów

W związku z realizacją zlecenia w zakresie wykonania projektów podziałów działek niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „PRACE NA LINII KOLEJOWEJ NR 8 NA ODCINKU SKARŻYSKO KAMIENNA – KIELCE – KOZŁÓW" POIiŚ 5.1-30” [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości - właściciele działek nr 92, 94, 96, 97

USŁUGI GEODEZYJNE, WYCENA NIERUCHOMOŚCITomasz Tusznio26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 97NIP 663 129 54 33 REGON 260482316Skarżysko-Kamienna, dnia 22.03.2023 r....................................................................wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, działka nr 158

Działając na podstawie ww. ustaw i rozporządzenia, zgłoszenia pracy geodezyjnej w PODGIK w Skarżysku-Kamiennej pod nr GG.6641.1160.2022, oraz zlecenia użytkownika działek nr 130, 131, 156/2 i 157 położonych w Skarżysku-Kamiennej przy [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, działka nr 131 i 157

Działając na podstawie ww. ustaw i rozporządzenia, zgłoszenia pracy geodezyjnej w PODGIK w Skarżysku-Kamiennej pod nr GG.6641.1160.2022, oraz zlecenia użytkownika działek nr 130, 131, 156/2 i 157 położonych w Skarżysku-Kamiennej przy [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, działki nr 130

Działając na podstawie ww. ustaw i rozporządzenia, zgłoszenia pracy geodezyjnej w PODGIK w Skarżysku-Kamiennej pod nr GG.6641.1160.2022, oraz zlecenia użytkownika działek nr 130, 131, 156/2 i 157 położonych w Skarżysku-Kamiennej przy [...]

zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych, dz. 588

Na podstawie art. 39 ust. 3, 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo Geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2022 r. poz 2185 ze zm.) / §31 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w Sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - właściciele/władający działką nr 3943

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-SMieczysław Szymańskiul. Kasztanowa 1226-110 Skarżysko-KamiennaWłaściciele/władający działką nr 3942położoną w Skarżysku-Kamiennejobręb 13 Nowy Młyn, arkusz 92Data: 21.03.2023 rNr ewid. zgłoszenia: [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - właściciele/władający działką nr 3942

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-SMieczysław Szymańskiul. Kasztanowa 1226-110 Skarżysko-KamiennaWłaściciele/władający działką nr 3942położoną w Skarżysku-Kamiennejobręb 13 Nowy Młyn, arkusz 92Data: 21.03.2023 rNr ewid. zgłoszenia: [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - właściciele/władający działką nr 4057

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-SMieczysław Szymańskiul. Kasztanowa 1226-110 Skarżysko-KamiennaWłaściciele/władający działką nr 4057położoną w Skarżysku-Kamiennejobręb 13 Nowy Młyn, arkusz 93Data: 20.03.2023 rNr ewid. zgłoszenia: [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - właściciele/władający działką nr 4054

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-SMieczysław Szymańskiul. Kasztanowa 1226-110 Skarżysko-KamiennaWłaściciele/władający działką nr 4054położoną przy ul. Czachowskiego 1826-110 Skarżysko-KamiennaData: 20.03.2023 rNr ewid. zgłoszenia: [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - właściciele działki nr 345/2.

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-SMieczysław Szymańskiul. Kasztanowa 1226-110 Skarżysko-KamiennaWłaściciele działki nr 345/2położonej we wsi Nowkigmina BliżynData: 18.03.2023r.Nr ewid. zgłoszenia: GG.6641.60.2022ZAWIADOMIENIEo czynnościach [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - właściciele działki nr 348.

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-SMieczysław Szymańskiul. Kasztanowa 1226-110 Skarżysko-KamiennaWłaściciele działki nr 348położonej we wsi Nowkigmina BliżynData: 18.03.2023r.Nr ewid. zgłoszenia: GG.6641.60.2022ZAWIADOMIENIEo czynnościach [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 1413

Skarżysko – Kamienna, dn. 10.03.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 1413obręb 261002_2.0021 WOŁÓWBliżyn, WołówZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 1401

Skarżysko – Kamienna, dn. 10.03.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 1411obręb 261002_2.0021 WOŁÓWBliżyn, WołówZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - władający samoistnie dz. 1409

Skarżysko – Kamienna, dn. 10.03.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwładający samoistnie dz. 1409obręb 261002_2.0021 WOŁÓWBliżyn, WołówZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel dz. 1407

Skarżysko – Kamienna, dn. 10.03.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. 1407obręb 261002_2.0021 WOŁÓWBliżyn, WołówZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 1405

Skarżysko – Kamienna, dn. 10.03.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 1405obręb 261002_2.0021 WOŁÓWBliżyn, WołówZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel dz. 1401

Skarżysko – Kamienna, dn. 10.03.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. 1401obręb 261002_2.0021 WOŁÓWBliżyn, WołówZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - z dnia 10.03.2023 r.

Wykonawca prac geodezyjnychPRACOWNIA GEODEZYJNARadom 10.03.2023r.GEONET JAN FUDALI26-600 Radom ul. Struga 26/28ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnychNa podstawie § 32 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU, PRACY I [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 164

Skarżysko – Kamienna, dn. 07.03.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 164obręb 261001_1.0004 KAMIENNASkarżysko – KamiennaZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel dz. 207, 209

Skarżysko – Kamienna, dn. 07.03.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. 207, 209obręb 261001_1.0004 KAMIENNASkarżysko – KamiennaZAWIADOMIENIEo czynnościach [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 206

Skarżysko – Kamienna, dn. 07.03.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 206obręb 261001_1.0004 KAMIENNASkarżysko – KamiennaZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia [...]

Zawiadomienie ustalenia granic nieruchomości - właściciele działek numer 820, 1501, 1502, 1503, 1504

USŁUGI GEODEZYJNE, WYCENA NIERUCHOMOŚCITomasz Tusznio26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 97NIP 663 129 54 33 REGON 260482316Skarżysko-Kamienna, dnia 07.03.2023 r....................................................................wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - właściciele działki nr 345/2

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-SMieczysław Szymańskiul. Kasztanowa 1226-110 Skarżysko-KamiennaWłaściciele działki nr 345/2położonej we wsi Nowkigmina BliżynData: 03.03.2023r.Nr ewid. zgłoszenia: GG.6641.60.2022ZAWIADOMIENIEo czynnościach [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - właściciele działki nr 348

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-SMieczysław Szymańskiul. Kasztanowa 1226-110 Skarżysko-KamiennaWłaściciele działki nr 348położonej we wsi Nowkigmina BliżynData: 03.03.2023r.Nr ewid. zgłoszenia: GG.6641.60.2022ZAWIADOMIENIEo czynnościach [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel dz. 1047

Skarżysko – Kamienna, dn. 28.02.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. 1047obręb 261001_1.0015 POGORZAŁESkarżysko – KamiennaZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel dz. 1042

Skarżysko – Kamienna, dn. 28.02.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. 1042obręb 261001_1.0015 POGORZAŁESkarżysko – KamiennaZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel dz. 1048

Skarżysko – Kamienna, dn. 28.02.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. 1048obręb 261001_1.0015 POGORZAŁESkarżysko – KamiennaZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - władający samoistnie dz. 1046

Skarżysko – Kamienna, dn. 28.02.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwładający samoistnie dz. 1046obręb 261001_1.0015 POGORZAŁESkarżysko – KamiennaZAWIADOMIENIEo czynnościach [...]

zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, działka nr 555 z działkami sąsiednimi nr 554, 556 w Płaczkowie

Działając na podstawie w/w przepisów, zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku – Kamiennej, zawiadamiam: Pana (Panią), że w dniu 25.05.2023 o godz. 9.30 [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - z dnia 27.02.2023 r.

Myszków, dn. 27.02.2023NIERUCHOMOŚCIKarolina Góźdź-SkułaWzdół-Kolonia 326-010 Bodzentyntel. 505 052 983Pani / PanWłaściciele/ władającyZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - na podstawie §38 ust. [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - Płaczków

Myszków, dn. 27.02.2023NIERUCHOMOŚCIKarolina Góźdź-SkułaWzdół-Kolonia 326-010 Bodzentyntel. 505 052 983Pani / PanWłaściciele/ władającyZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - na podstawie §38 ust. [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel dz. 37

Skarżysko – Kamienna, dn. 27.02.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. 37obręb 261001_1.0002 BORKISkarżysko – KamiennaZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel dz. 32

Skarżysko – Kamienna, dn. 27.02.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. 32obręb 261001_1.0002 BORKISkarżysko – KamiennaZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel dz. 31

Skarżysko – Kamienna, dn. 27.02.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. 31obręb 261001_1.0002 BORKISkarżysko – KamiennaZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 30

Skarżysko – Kamienna, dn. 27.02.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. 30obręb 261001_1.0002 BORKISkarżysko – KamiennaZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia [...]

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych objętych zgłoszeniem pracy geodezyjnej o nr GG.6641.717.2022

GCPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ20-150 Lublin, ul. Bursaki 19ANIP 712-335-82-28, REGON 369124325,Załącznik:W związku z realizacją zlecenia w zakresie wykonania projektów podziałów działek niezbędnych do realizacji zadania [...]

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych objętych zgłoszeniem pracy geodezyjnej o nr GG.6641.713.2022

GCPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ20-150 Lublin, ul. Bursaki 19ANIP 712-335-82-28, REGON 369124325,Załącznik:W związku z realizacją zlecenia w zakresie wykonania projektów podziałów działek niezbędnych do realizacji zadania [...]

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych objętych zgłoszeniem pracy geodezyjnej o nr GG.6641.712.2022

GCPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ20-150 Lublin, ul. Bursaki 19ANIP 712-335-82-28, REGON 369124325,Załącznik:W związku z realizacją zlecenia w zakresie wykonania projektów podziałów działek niezbędnych do realizacji zadania [...]

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych objętych zgłoszeniem pracy geodezyjnej o nr GG.6641.711.2022

GCPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ20-150 Lublin, ul. Bursaki 19ANIP 712-335-82-28, REGON 369124325,Załącznik:W związku z realizacją zlecenia w zakresie wykonania projektów podziałów działek niezbędnych do realizacji zadania [...]

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych objętych zgłoszeniem pracy geodezyjnej o nr GG.6641.710.2022

GCPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ20-150 Lublin, ul. Bursaki 19ANIP 712-335-82-28, REGON 369124325,Załącznik:W związku z realizacją zlecenia w zakresie wykonania projektów podziałów działek niezbędnych do realizacji zadania [...]

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych objętych zgłoszeniem pracy geodezyjnej o nr GG.6641.708.2022

GCPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ20-150 Lublin, ul. Bursaki 19ANIP 712-335-82-28, REGON 369124325,Załącznik:W związku z realizacją zlecenia w zakresie wykonania projektów podziałów działek niezbędnych do realizacji zadania [...]

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych objętych zgłoszeniem pracy geodezyjnej o nr GG.6641.706.2022

GCPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ20-150 Lublin, ul. Bursaki 19ANIP 712-335-82-28, REGON 369124325,Załącznik:W związku z realizacją zlecenia w zakresie wykonania projektów podziałów działek niezbędnych do realizacji zadania [...]

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych objętych zgłoszeniem pracy geodezyjnej o nr GG.6641.699.20222

GCPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ20-150 Lublin, ul. Bursaki 19ANIP 712-335-82-28, REGON 369124325,Załącznik:W związku z realizacją zlecenia w zakresie wykonania projektów podziałów działek niezbędnych do realizacji zadania [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dziełek ewidencyjnych - Właściciele działki nr 4158

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-SMieczysław Szymańskiul. Kasztanowa 1226-110 Skarżysko-KamiennaWłaściciele działki nr 4158położonej w Skarżysku-Kamiennejw obrębie Skarżysko Książęcearkusz 111Data: 22.02.2023r.Nr ewid. zgłoszenia: [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 262

Skarżysko – Kamienna, dn. 21.02.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. 262obręb 261002_2.0002 BRZEŚCIEBliżynZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 261.

Skarżysko – Kamienna, dn. 21.02.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 261obręb 261002_2.0002 BRZEŚCIEBliżynZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 254/1

Skarżysko – Kamienna, dn. 21.02.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 253obręb 261002_2.0002 BRZEŚCIEBliżynZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 253

Skarżysko – Kamienna, dn. 21.02.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 253obręb 261002_2.0002 BRZEŚCIEBliżynZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 252

Skarżysko – Kamienna, dn. 21.02.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. 252obręb 261002_2.0002 BRZEŚCIEBliżynZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 251

Skarżysko – Kamienna, dn. 21.02.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 251obręb 261002_2.0002 BRZEŚCIEBliżynZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 250.

Skarżysko – Kamienna, dn. 21.02.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 250obręb 261002_2.0002 BRZEŚCIEBliżynZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 249

Skarżysko – Kamienna, dn. 21.02.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 249obręb 261002_2.0002 BRZEŚCIEBliżynZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 248

Skarżysko – Kamienna, dn. 21.02.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. 248obręb 261002_2.0002 BRZEŚCIEBliżynZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz.. 247.

Skarżysko – Kamienna, dn. 21.02.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 247obręb 261002_2.0002 BRZEŚCIEBliżynZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 237.

Skarżysko – Kamienna, dn. 21.02.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 237obręb 261002_2.0002 BRZEŚCIEBliżynZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel dz. 248.

Skarżysko – Kamienna, dn. 21.02.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. 248obręb 261002_2.0002 BRZEŚCIEBliżynZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 247..

Skarżysko – Kamienna, dn. 21.02.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 247obręb 261002_2.0002 BRZEŚCIEBliżynZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 261

Skarżysko – Kamienna, dn. 21.02.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 261obręb 261002_2.0002 BRZEŚCIEBliżynZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 250

Skarżysko – Kamienna, dn. 21.02.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 250obręb 261002_2.0002 BRZEŚCIEBliżynZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel dz. 248

Skarżysko – Kamienna, dn. 21.02.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. 248obręb 261002_2.0002 BRZEŚCIEBliżynZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 237

Skarżysko – Kamienna, dn. 21.02.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 237obręb 261002_2.0002 BRZEŚCIEBliżynZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel dz. 246/1

Skarżysko – Kamienna, dn. 21.02.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. 246/1obręb 261002_2.0002 BRZEŚCIEBliżynZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel dz. 244/1.

Skarżysko – Kamienna, dn. 21.02.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. 244/1obręb 261002_2.0002 BRZEŚCIEBliżynZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 247.

Skarżysko – Kamienna, dn. 21.02.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. 247obręb 261002_2.0002 BRZEŚCIEBliżynZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 247

Skarżysko – Kamienna, dn. 21.02.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 247obręb 261002_2.0002 BRZEŚCIEBliżynZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 244/2

Skarżysko – Kamienna, dn. 21.02.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 244/2obręb 261002_2.0002 BRZEŚCIEBliżynZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel dz. 244/1

Skarżysko – Kamienna, dn. 21.02.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. 244/1obręb 261002_2.0002 BRZEŚCIEBliżynZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Właściciele działek: 503, 504

Skarżysko - Kamienna, dnia 20.02.2023 r.GEO-SKAR”BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCHKatarzyna Rozwadowska27-220 Mirzec, Gadka 231 Atel.kom. 793-669-229NIP 6641928816 REGON [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych, o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości - właściciele/władający działką o numerze 109

WŁAŚCICIELE/WŁADAJĄCYDZIAŁKĄ O NUMERZE 109ARKUSZ 55 OBRĘB 0007 BÓRZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych - na podstawie art. 39 ust. 1 / ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych, o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości - właściciele/władający działką o numerze 108

WŁAŚCICIELE/WŁADAJĄCYDZIAŁKĄ O NUMERZE 108ARKUSZ 55 OBRĘB 0007 BÓRZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych - na podstawie art. 39 ust. 1 / ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych, o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości - właściciele/władający działką o numerze 104

WŁAŚCICIELE/WŁADAJĄCYDZIAŁKĄ O NUMERZE 104ARKUSZ 55 OBRĘB 0007 BÓRZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych - na podstawie art. 39ust. 1 / ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych, o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości - właściciele/władający działką o numerze 103

WŁAŚCICIELE/WŁADAJĄCYDZIAŁKĄ O NUMERZE 103ARKUSZ 55 OBRĘB 0007 BÓRZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych - na podstawie art. 39 ust. 1 / ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych - właściciele/władający działką o numerze 102

WŁAŚCICIELE/WŁADAJĄCYDZIAŁKĄ O NUMERZE 102ARKUSZ 55 OBRĘB 0007 BÓRZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych - na podstawie art. 39 ust. 1 / ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - Władający działką nr 545

Majków, dn. 13.02.2023r.SZACH MAP Krzysztof KabałaUl. S. Żeromskiego 12626-110 MajkówTel: 788-333-276Władającydziałką nr 545obręb 0021 Wołówgm. BliżynZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych- gmina Bliżyn

Wykonawca prac geodezyjnychPRACOWNIA GEODEZYJNARadom 13.02.2023r.GEONET JAN FUDALI26-600 Radom ul. Struga 26/28ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnychNa podstawie § 32 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU, PRACY I [...]

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 08 lutego 2023 r.

PaństwoweGospodarstwo WodneWody PolskieDyrektorRegionalnego ZarząduGospodarki Wodnejw WarszawieWA.RUZ.4210.22.2023.JSMOBWIESZCZENIEDyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego GospodarstwaWodnego Wody Polskiez dnia 08 [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel dz. 59

Skarżysko – Kamienna, dn. 26.01.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. 59obręb 261001_1.0012 ŁYŻWYSkarżysko – KamiennaZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel dz. 57, 58, 59

Skarżysko – Kamienna, dn. 26.01.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. 57, 58, 59obręb 261001_1.0012 ŁYŻWYSkarżysko – KamiennaZAWIADOMIENIEo czynnościach [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 53/1

Skarżysko – Kamienna, dn. 26.01.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 53/1obręb 261001_1.0012 ŁYŻWYSkarżysko – KamiennaZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 47/6

Skarżysko – Kamienna, dn. 26.01.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 47/6obręb 261001_1.0012 ŁYŻWYSkarżysko – KamiennaZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 56

Skarżysko – Kamienna, dn. 26.01.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 56obręb 261001_1.0012 ŁYŻWYSkarżysko – KamiennaZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel dz. 55

Skarżysko – Kamienna, dn. 26.01.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. 55obręb 261001_1.0012 ŁYŻWYSkarżysko – KamiennaZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 216/3

Skarżysko – Kamienna, dn. 25.01.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 216/3obręb 261001_1.0004 KAMIENNASkarżysko – KamiennaZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 214

Skarżysko – Kamienna, dn. 25.01.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 214obręb 261001_1.0004 KAMIENNASkarżysko – KamiennaZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel dz. 209

Skarżysko – Kamienna, dn. 25.01.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. 209obręb 261001_1.0004 KAMIENNASkarżysko – KamiennaZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel dz. 208

Skarżysko – Kamienna, dn. 25.01.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 208obręb 261001_1.0004 KAMIENNASkarżysko – KamiennaZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 186

Skarżysko – Kamienna, dn. 25.01.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 186obręb 261001_1.0004 KAMIENNASkarżysko – KamiennaZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych - właściciele/władający działką o numerze 2502/9.

WŁAŚCICIELE/WŁADAJĄCYDZIAŁKĄ O NUMERZE 2502/9OBRĘB SUCHEDNIÓWZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych - na podstawie art. 39 ust. 1 / ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - władający samoistnie z. 377.

Skarżysko – Kamienna, dn. 25.01.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwładający samoistnie dz. 377obręb 261002_2.0011 MROCZKÓWBliżynZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia [...]

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych ... właściciel/władający działką nr 116

Skarżysko-Kamienna, dnia 24.01.2023 r.ZAWIADOMIENIEo czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych / wyznaczenia punktówgranicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków / o czynnościach podjętychw celu [...]

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych... właściciel/władający działką nr 113

Skarżysko-Kamienna, dnia 24.01.2023 r.ZAWIADOMIENIEo czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych / wyznaczenia punktówgranicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków / o czynnościach podjętychw celu [...]

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych...właściciel/władający działką nr 112

Skarżysko-Kamienna, dnia 24.01.2023 r.ZAWIADOMIENIEo czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych / wyznaczenia punktówgranicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków / o czynnościach podjętychw celu [...]

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych... - właściciel / władający działką nr 108

Skarżysko-Kamienna, dnia 24.01.2023 r.ZAWIADOMIENIEo czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych / wyznaczenia punktówgranicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków / o czynnościach podjętychw celu [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel dz. 6296

Skarżysko – Kamienna, dn. 24.01.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. 6296obręb 261001_1.0014 SKARŻYSKO KSIĄŻĘCESkarżysko – KamiennaZAWIADOMIENIEo [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - władający samoistnie dz. 6294

Skarżysko – Kamienna, dn. 24.01.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwładający samoistnie dz. 6294obręb 261001_1.0014 SKARŻYSKO KSIĄŻĘCESkarżysko – KamiennaZAWIADOMIENIEo [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel dz. 6295

Skarżysko – Kamienna, dn. 24.01.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. 6295obręb 261001_1.0014 SKARŻYSKO KSIĄŻĘCESkarżysko – KamiennaZAWIADOMIENIEo [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 4159

Skarżysko – Kamienna, dn. 24.01.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 4159obręb 261001_1.0014 SKARŻYSKO KSIAŻĘCESkarżysko – KamiennaZAWIADOMIENIEo [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 4158

Skarżysko – Kamienna, dn. 24.01.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 4158obręb 261001_1.0014 SKARŻYSKO KSIAŻĘCESkarżysko – KamiennaZAWIADOMIENIEo [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel dz. 4155

Skarżysko – Kamienna, dn. 24.01.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. 4155obręb 261001_1.0014 SKARŻYSKO KSIAŻĘCESkarżysko – KamiennaZAWIADOMIENIEo czynnościach [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - właściciel dz. 4157

Skarżysko – Kamienna, dn. 24.01.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. 4157obręb 261001_1.0014 SKARŻYSKO KSIAŻĘCESkarżysko – KamiennaZAWIADOMIENIEo czynnościach [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 3033/2, 3180/2

Skarżysko – Kamienna, dn. 24.01.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 3033/2, 3180/2obręb 261001_1.0014 SKARŻYSKO KSIĄŻĘCESkarżysko – KamiennaZAWIADOMIENIEo [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel dz. 3032/2

Skarżysko – Kamienna, dn. 24.01.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. 3032/2obręb 261001_1.0014 SKARŻYSKO KSIĄŻĘCESkarżysko – KamiennaZAWIADOMIENIEo [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel dz. 6420

Skarżysko – Kamienna, dn. 24.01.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. 6420obręb 261001_1.0014 SKARŻYSKO KSIĄŻĘCESkarżysko – KamiennaZAWIADOMIENIEo [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel dz. 2739

Skarżysko – Kamienna, dn. 24.01.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. 2739obręb 261001_1.0014 SKARŻYSKO KSIĄŻĘCESkarżysko – KamiennaZAWIADOMIENIEo [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - władający samoistnie dz. 2737

Skarżysko – Kamienna, dn. 24.01.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwładający samoistnie dz. 2737obręb 261001_1.0014 SKARŻYSKO KSIĄŻĘCESkarżysko – KamiennaZAWIADOMIENIEo [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - Właściciel dz. 2738

Skarżysko – Kamienna, dn. 24.01.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. 2738obręb 261001_1.0014 SKARŻYSKO KSIĄŻĘCESkarżysko – KamiennaZAWIADOMIENIEo [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - Właściciele dz. 2734

Skarżysko – Kamienna, dn. 24.01.2023r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 2734obręb 261001_1.0014 SKARŻYSKO KSIĄŻĘCESkarżysko – KamiennaZAWIADOMIENIEo [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/przyjęcia granic działek ewidencyjnych - Właściciele działek: 159, 160/3

Skarżysko - Kamienna, dnia 20.01.2023 r.„GEO-SKAR”BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCHKatarzyna Rozwadowska27-220 Mirzec, Gadka 231 Atel.kom. 793-669-229NIP 6641928816 REGON 260304454...............................................Wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic, obręb:21 - Wołów

( nadawca )Zawiadomienie skierowanewspółwłaściciela działki nr 609(obręb: 21 - Wołów)ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granicDziałając na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej przyjętego w PODGiKw Skarżysku Kamiennym pod [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebieg granic działek ewidencyjnych - Właściciele działek: 282/2, 285, 286, 287, 288, 289

Skarżysko - Kamienna, dnia 19.01.2023 r.GEO-SKAR”BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCHKatarzyna Rozwadowska27-220 Mirzec, Gadka 231 Atel.kom. 793-669-229NIP 6641928816 REGON [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Właściciele działek: 503, 504

Skarżysko - Kamienna, dnia 18.01.2023 r.GEO-SKAR”BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCHKatarzyna Rozwadowska27-220 Mirzec, Gadka 231 Atel.kom. 793-669-229NIP 6641928816 REGON [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ przyjęcia granic działek ewidencyjnych Właściciele działki: 272

Skarżysko - Kamienna, dnia 18.01.2023 r.„GEO-SKAR”BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCHKatarzyna Rozwadowska27-220 Mirzec, Gadka 231 Atel.kom. 793-669-229NIP 6641928816 REGON 260304454...............................................Wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi - Właściciel/ Użytkownik Wieczysty Działki nr 822 i 837

Właściciel/ Użytkownik WieczystyDziałki nr 822 i 837ZAWIADOMIENIEo czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic oraz przyjęcia granicnieruchomości podlegającej podziałowiNa podstawie §31 Rozporządzenia Ministra Rozwoju , [...]

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi Właściciel/użytkownik Wieczysty Działki nr 828

Właściciel/ Użytkownik WieczystyDziałki nr 828ZAWIADOMIENIEo czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic oraz przyjęcia granicnieruchomości podlegającej podziałowiNa podstawie §31 Rozporządzenia Ministra Rozwoju , Pracy i [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości/przyjęcia granic nieruchomości - Obr. - 6-Rejów

Skarżysko - Kamienna, dnia 03.01.2023 r.„GEO-SKAR”BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCHKatarzyna Rozwadowska27-220 Mirzec, Gadka 231 Atel.kom. 793-669-229NIP 6641928816 REGON [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właścivel dz. 176

Skarżysko – Kamienna, dn. 21.12.2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. 176BliżynObręb 261002_2.0005 GILÓWZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel dz. 175/1

Skarżysko – Kamienna, dn. 21.12.2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. 175/1BliżynObręb 261002_2.0005 GILÓWZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel/ władający działką nr 540/2, obr. Kucębów

właściciel/ władający działką nr 540/2, obr. KucębówZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel/władający działką nr 540/1, obr. Kucębów

właściciel/ władający działką nr 540/1, obr. KucębówZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel/władający działką nr 60, obr. Kucębów

właściciel/ władający działką nr 60, obr. KucębówZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne ikartograficzne [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel/władający działką nr 61, obr. Kucębów

właściciel/ władający działką nr 61, obr. KucębówZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne ikartograficzne [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic działek ewidencyjnych/przyjęcia granic działek ewidencyjnych - Gm Skarżysko Kościelne

Skarżysko - Kamienna, dnia 16.12.2022 r.„GEO-SKAR”BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCHKatarzyna Rozwadowska27-220 Mirzec, Gadka 231 Atel.kom. 793-669-229NIP 6641928816 REGON 260304454...............................................Wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - władający samoistnie dz. 377

Skarżysko – Kamienna, dn. 12.12.2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwładający samoistnie dz. 377ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomościNa podstawie [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości - właściciele działek numer 630, 631, 632, 633, 634, 635

USŁUGI GEODEZYJNE, WYCENA NIERUCHOMOŚCITomasz Tusznio26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 97NIP 663 129 54 33 REGON 260482316Skarżysko-Kamienna, dnia 09.12.2022 r....................................................................wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości - gm. Suchedniów obręb 0001

USŁUGI GEODEZYJNE, WYCENA NIERUCHOMOŚCITomasz Tusznio26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 97NIP 663 129 54 33 REGON 260482316Skarżysko-Kamienna, dnia 09.12.2022 r....................................................................wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia granic nieruchomości - m. Skarżysko-Kamienna

USŁUGI GEODEZYJNE, WYCENA NIERUCHOMOŚCITomasz Tusznio26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 97NIP 663 129 54 33 REGON 260482316Skarżysko-Kamienna, dnia 09.12.2022 r....................................................................wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel dz. 82, 176

Skarżysko – Kamienna, dn. 07.12.2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. 82, 176.ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomościNa podstawie §32 [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - władający samoistnie dz. 81.

Skarżysko – Kamienna, dn. 07.12.2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwładający samoistnie dz. 81ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomościNa podstawie [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele 79,80

Skarżysko – Kamienna, dn. 07.12.2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 79, 80ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomościNa podstawie §32 [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel dz. 76

Skarżysko – Kamienna, dn. 07.12.2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. 76ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomościNa podstawie §32 [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości/przyjęcia granic nieruchomości - Właściciele działki numer 1050

USŁUGI GEODEZYJNE, WYCENA NIERUCHOMOŚCITomasz Tusznio26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 97NIP 663 129 54 33 REGON 260482316Skarżysko-Kamienna, dnia 06.12.2022 r....................................................................wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości - Właściciele działek numer 1444/1, 1447, 1451, 820

USŁUGI GEODEZYJNE, WYCENA NIERUCHOMOŚCITomasz Tusznio26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 97NIP 663 129 54 33 REGON 260482316Skarżysko-Kamienna, dnia 06.12.2022 r....................................................................wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 233.

Skarżysko – Kamienna, dn. 06.12.2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 233ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomościNa podstawie §32 [...]

zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, działka nr 88/2, obręb 0007 Bór

Na podstawie § 32 rozporządzenia z dn. 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 ze zm.) o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości - na podstawie § 7 ust. 1 rozporządzenia [...]

zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, obręb 0007 Bór

Na podstawie § 32 rozporządzenia z dn. 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 ze zm.) o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości - na podstawie § 7 ust. 1 rozporządzenia [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - Właściciel działki nr 51

Majków, dn. 05.12.2022r.SZACH MAP Krzysztof KabałaUl. S. Żeromskiego 12626-110 MajkówTel: 788-333-276Właścicieldziałki nr 51obręb 0001 Majkówgm. Skarżysko KościelneZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - Właściciele działek nr 56 i 122

Majków, dn. 05.12.2022r.SZACH MAP Krzysztof KabałaUl. S. Żeromskiego 12626-110 MajkówTel: 788-333-276Właścicieledziałek nr 56 i 122obręb 0001 Majkówgm. Skarżysko KościelneZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - Właściciele działki nr 216

Majków, dn. 05.12.2022r.SZACH MAP Krzysztof KabałaUl. S. Żeromskiego 12626-110 MajkówTel: 788-333-276Właścicieledziałki nr 216obręb 0001 Majkówgm. Skarżysko KościelneZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - Władający działką nr 924

Majków, dn. 05.12.2022r.SZACH MAP Krzysztof KabałaUl. S. Żeromskiego 12626-110 MajkówTel: 788-333-276Władającydziałką nr 924obręb 0001 Majkówgm. Skarżysko KościelneZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 724

Skarżysko – Kamienna, dn. 02.12.2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 724Skarżysko – Kamiennaobręb 261001_1.0015 POGORZAŁEZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 723

Skarżysko – Kamienna, dn. 02.12.2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 723Skarżysko – Kamiennaobręb 261001_1.0015 POGORZAŁEZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - właściciele dz. 721, 722

Skarżysko – Kamienna, dn. 02.12.2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 721, 722Skarżysko – Kamiennaobręb 261001_1.0015 POGORZAŁEZAWIADOMIENIEo czynnościach [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 260.

Skarżysko – Kamienna, dn. 29.11.2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 260ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomościNa podstawie §32 [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 259.

Skarżysko – Kamienna, dn. 29.11.2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 259ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomościNa podstawie §32 [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - władający dz. 257.

Skarżysko – Kamienna, dn. 29.11.2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwładający dz. 257ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomościNa podstawie §32 [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - władający dz. 256.

Skarżysko – Kamienna, dn. 29.11.2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwładający dz. 256ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomościNa podstawie §32 [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - władający dz. 255.

Skarżysko – Kamienna, dn. 29.11.2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwładający dz. 255ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomościNa podstawie §32 [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 258.

Skarżysko – Kamienna, dn. 29.11.2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 258ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomościNa podstawie §32 [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - Właściciele działki nr 21

NIERUCHOMOŚCI                                                                   [...]

zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, Ob.8-Jastrzębia

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz. U z 2021, poz. 1990.), oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 39

Skarżysko – Kamienna, dn. 28.11.2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 39ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomościNa podstawie §32 [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 37

Skarżysko – Kamienna, dn. 28.11.2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 37ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomościNa podstawie §32 [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel dz. 36

Skarżysko – Kamienna, dn. 28.11.2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. 36ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomościNa podstawie §32 [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel dz. 35

Skarżysko – Kamienna, dn. 28.11.2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. 35ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomościNa podstawie §32 [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - władający samoistnie dz. 32.

Skarżysko – Kamienna, dn. 28.11.2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwładający samoistnie dz. 32ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomościNa podstawie [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel dz. 33

Skarżysko – Kamienna, dn. 28.11.2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. 33ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomościNa podstawie §32 [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - władający samoistnie dz. 31

Skarżysko – Kamienna, dn. 28.11.2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwładający samoistnie dz. 31ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomościNa podstawie [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 34

Skarżysko – Kamienna, dn. 28.11.2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 34ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomościNa podstawie §32 [...]

zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości, Bór wł. działek 113,114,115,125,126,127

Na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U z 2021, poz. 1390 t.j. z dnia 30.07.2021 r. ), ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o Gospodarce Nieruchomościami [...]

zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, Gilów dz. 176

Na podstawie §32 Rozporządzenia Ministra Rozwoju , Pracy i Technologii z dnia 27  lipca 2021 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390 z późn. zm.), oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w [...]

zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, właściciel dz. 175/1

Na podstawie §32 Rozporządzenia Ministra Rozwoju , Pracy i Technologii z dnia 27  lipca 2021 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390 z późn. zm.), oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości - Właściciele działek gm Bliżyn

USŁUGI GEODEZYJNE, WYCENA NIERUCHOMOŚCITomasz Tusznio26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 97NIP 663 129 54 33 REGON 260482316Skarżysko-Kamienna, dnia 21.09.2022 r....................................................................wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych - Właściciele/Władający/działki 135/5

Skarżysko – Kamienna, dn.09.11. 2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnych Właściciele/Władający/ działki 135/5Obr.Czerwona Górka gmina ŁącznaZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych - Właściciel/Władający/działki 139

Skarżysko – Kamienna, dn.09.11. 2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnych Właściciele/Władający/ działki 139Obr.Czerwona Górka gmina ŁącznaZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych - Właściciele/Władający/ działki 141

Skarżysko – Kamienna, dn.09.11. 2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnych Właściciele/Władający/ działki 141Obr.Czerwona Górka gmina ŁącznaZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych - Właściciele/Władający/ działki 138

Skarżysko – Kamienna, dn.09.11. 2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnych Właściciele/Władający/ działki 138Obr.Czerwona Górka gmina ŁącznaZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek j. ewid. 261004_2 Skarżysko-Kościelne

j. ewid: 261004_2 Skarżysko Kościelneobręb ewid: 261004_2.0012 Skarżysko Kościelnedz: 261004_2.0012.3369( oznaczenie działek/dane adresowe )Z A W I A D O M I E N I Eo czynnościach ustalenia przebiegu granic działekNa podstawie § 31-33 [...]

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi - Działka nr 154

Właściciel/ użytkownik wieczystyDziałki nr 154ZAWIADOMIENIEo czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznychuprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków oraz przyjęcia granic [...]

Zawiadomienie

Opis:W związku z pracami geodezyjnymi polegającymi na sporządzeniu mapy zprojektem podziału nieruchomości w ramach ustawy ZRID położonej w obrębie 0005Lipowe Pole Skarbowe jednostka ewidencyjna 261004_2 Skarżysko Kościelne, wobrębie 0014 [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel/władający działką nr 157 obr. 8 Bzinek

właściciel/ władający działką nr 157 obr. 8 BzinekZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel władający działką nr 156/2 obr. 8 Bzinek

właściciel/ władający działką nr 156/2 obr. 8 BzinekZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel/władający działkami nr 155/2, 155/3 obr. 8 Bzinek

właściciel/ władający działkami nr 155/2, 155/3 obr. 8 BzinekZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i [...]

zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic, nr działki 143

Działając na podstawie ww. ustaw i rozporządzenia, zgłoszenia pracy geodezyjnej w PODGIK w Skarżysku-Kamiennej pod nr GG.6641.449.2021, oraz zlecenia użytkownika działki nr 142 położonej w [...]

zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic, działka nr. 141

Działając na podstawie ww. ustaw i rozporządzenia, zgłoszenia pracy geodezyjnej w PODGIK w Skarżysku-Kamiennej pod nr GG.6641.449.2021, oraz zlecenia użytkownika działki nr 142 położonej w [...]

zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic , działka nr. 137

Działając na podstawie ww. ustaw i rozporządzenia, zgłoszenia pracy geodezyjnej w PODGIK w Skarżysku-Kamiennej pod nr GG.6641.449.2021, oraz zlecenia użytkownika działki nr 142 położonej w [...]

zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, działka nr 142

Działając na podstawie ww. ustaw i rozporządzenia, zgłoszenia pracy geodezyjnej w PODGIK w Skarżysku-Kamiennej pod nr GG.6641.449.2021, oraz zlecenia użytkownika działki nr 142 położonej w [...]

zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, działka nr 26

Działając na podstawie ww. ustaw i rozporządzenia, zgłoszenia pracy geodezyjnej w PODGIK w Skarżysku-Kamiennej pod nr GG.6641.450.2021, oraz zlecenia użytkownika działek nr 23, 25, 26 położonych w Drożdżowie [...]

zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, nr działki 25 i 27

Działając na podstawie ww. ustaw i rozporządzenia, zgłoszenia pracy geodezyjnej w PODGIK w Skarżysku-Kamiennej pod nr GG.6641.450.2021, oraz zlecenia użytkownika działek nr 23, 25, 26 położonych w Drożdżowie [...]

zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, działka nr 23

Działając na podstawie ww. ustaw i rozporządzenia, zgłoszenia pracy geodezyjnej w PODGIK w Skarżysku-Kamiennej pod nr GG.6641.450.2021, oraz zlecenia użytkownika działek nr 23, 25, 26 położonych w Drożdżowie [...]

zawiadomienie, działka nr 22 obr. 4 Drożdżów

Działając na podstawie ww. ustaw i rozporządzenia, zgłoszenia pracy geodezyjnej w PODGIK w Skarżysku-Kamiennej pod nr GG.6641.450.2021, oraz zlecenia użytkownika działek nr 23, 25, 26 położonych w Drożdżowie [...]

zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, nr 221

na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości – na podstawie § 31 rozporządzenia z dn. 27 [...]

zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, nr 192 i 223

- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości – na podstawie § 31 rozporządzenia z dn. 27 [...]

zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych

na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości – na podstawie § 31 rozporządzenia z dn. 27 [...]

zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, nr. 161 i 222 obr. 4 Drożdzów

- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości – na podstawie § 31 rozporządzenia z dn. [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - Właściciele działki nr 107

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-SMieczysław Szymańskiul. Kasztanowa 1226-110 Skarżysko-KamiennaWłaściciele działki nr 107położonej przy ul. Krakowskiej 22w Skarżysku-KamiennejData: 02.11.2022r.Nr ewid. zgłoszenia: [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - Właściciele działki nr 106/2

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-SMieczysław Szymańskiul. Kasztanowa 1226-110 Skarżysko-KamiennaWłaściciele działki nr 106/2położonej przy ul. Krakowskiej 22w Skarżysku-KamiennejData: 02.11.2022r.Nr ewid. zgłoszenia: [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - Właściciele działki nr 167

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-SMieczysław Szymańskiul. Kasztanowa 1226-110 Skarżysko-KamiennaWłaściciele działki nr 167położonej przy ul. Krakowskiej 22w Skarżysku-KamiennejData: 02.11.2022r.Nr ewid. zgłoszenia: [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - Właściciele działki nr 106/1

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-SMieczysław Szymańskiul. Kasztanowa 1226-110 Skarżysko-KamiennaWłaściciele działki nr 106/1położonej przy ul. Krakowskiej 22w Skarżysku-KamiennejData: 02.11.2022r.Nr ewid. zgłoszenia: [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - Właściciele działki nr 168

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-SMieczysław Szymańskiul. Kasztanowa 1226-110 Skarżysko-KamiennaWłaściciele działki nr 168położonej przy ul. Krakowskiej 22w Skarżysku-KamiennejData: 02.11.2022r.Nr ewid. zgłoszenia: [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - Właściciele działki nr 179

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-SMieczysław Szymańskiul. Kasztanowa 1226-110 Skarżysko-KamiennaWłaściciele działki nr 179położonej przy ul. Krakowskiej 22w Skarżysku-KamiennejData: 02.11.2022r.Nr ewid. zgłoszenia: [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - Właściciele działki nr 153

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-SMieczysław Szymańskiul. Kasztanowa 1226-110 Skarżysko-KamiennaWłaściciele działki nr 153położonej przy ul. Krakowskiej 22w Skarżysku-KamiennejData: 02.11.2022r.Nr ewid. zgłoszenia: [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - Właściciele działki nr 169

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-SMieczysław Szymańskiul. Kasztanowa 1226-110 Skarżysko-KamiennaWłaściciele działki nr 169położonej przy ul. Krakowskiej 22w Skarżysku-KamiennejData: 02.11.2022r.Nr ewid. zgłoszenia: [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - Właściciele działki nr 170

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-SMieczysław Szymańskiul. Kasztanowa 1226-110 Skarżysko-KamiennaWłaściciele działki nr 170położonej przy ul. Krakowskiej 22w Skarżysku-KamiennejData: 02.11.2022r.Nr ewid. zgłoszenia: [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - Właściciele działki nr 180

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-SMieczysław Szymańskiul. Kasztanowa 1226-110 Skarżysko-KamiennaWłaściciele działki nr 180położonej przy ul. Krakowskiej 22w Skarżysku-KamiennejData: 02.11.2022r.Nr ewid. zgłoszenia: [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków / o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Właściciele działki nr 167/6

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-SMieczysław Szymańskiul. Kasztanowa 1226-110 Skarżysko-KamiennaWłaściciele działki nr 167/6położonej przy ul. 3 Majaw Skarżysku-KamiennejData: 02.11.2022r.Nr ewid. zgłoszenia: GG.6641.1238.2022ZAWIADOMIENIEo [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków / o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Właściciele działki nr 167/1

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-SMieczysław Szymańskiul. Kasztanowa 1226-110 Skarżysko-KamiennaWłaściciele działki nr 167/1położonej przy ul. 3 Maja 257Aw Skarżysku-KamiennejData: 02.11.2022r.Nr ewid. zgłoszenia: [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - Właściciele działki nr 167/10

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-SMieczysław Szymańskiul. Kasztanowa 1226-110 Skarżysko-KamiennaWłaściciele działki nr 167/10położonej przy ul. 3 Maja 257Aw Skarżysku-KamiennejData: 02.11.2022r.Nr ewid. zgłoszenia: [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków / o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - właściciel działki nr 611/9

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-SMieczysław Szymańskiul. Kasztanowa 1226-110 Skarżysko-KamiennaWłaściciele działki nr 611/9położonej w Skarżysku-Kamiennejprzy ul. GierymskiegoData: 31.10.2022r.Nr ewid. zgłoszenia: [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości

Skarżysko - Kamienna, dnia 24.10.2022 r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychZAWIADOMIENIEo czynnościach wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia granic nieruchomościNa podstawie art. [...]

zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych, działka 765

Na podstawie § 32  Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390), uprzejmie zawiadamiam,   że wykonywane [...]

zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych, Łączna

Na podstawie § 32  Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390), uprzejmie zawiadamiam,   że wykonywane [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel/władający działką nr 95/1 obr. 20 Wojtyniów

właściclel/ władający działką nr 95/1 obr. 20 WojtyniówZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel/władający działką nr 91 obr. 20 Wojtyniów

właściclel/ władający działką nr 91 obr. 20 WojtyniówZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel dz. 178

Skarżysko – Kamienna, dn. 18.10.2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. 178ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomościNa podstawie §32 [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 177

Skarżysko – Kamienna, dn. 18.10.2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 177ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomościNa podstawie §32 [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 180

Skarżysko – Kamienna, dn. 18.10.2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 180ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomościNa podstawie §32 [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel dz. 179

Skarżysko – Kamienna, dn. 18.10.2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. 179ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomościNa podstawie §32 [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 51

Skarżysko – Kamienna, dn. 18.10.2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 591ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomościNa podstawie §32 [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 589/1, 589/3

Skarżysko – Kamienna, dn. 18.10.2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 589/1, 589/3ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomościNa podstawie [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - Właściciele działki nr 236/2

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-SMieczysław Szymańskiul. Kasztanowa 1226-110 Skarżysko-KamiennaWłaściciele działki nr 236/2Data: 11.10.2022r.Nr ewid. zgłoszenia: GG.6641.1118.2022ZAWIADOMIENIEo czynnościach wyznaczenia punktów granicznych [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek - dz: 261005_4.0001.4487

j. ewid: 261005_4 Suchedniów- miastoobręb ewid: 261005_4.0001Suchedniówdz: 261005_4.0001.4487( oznaczenie działek/dane adresowe )Z A W I A D O M I E N I Eo czynnościach ustalenia przebiegu granic działekNa podstawie § 31-33 Rozporządzenia [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 233

Skarżysko – Kamienna, dn. 07.10.2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 233ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomościNa podstawie §32 [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 234

Skarżysko – Kamienna, dn. 07.10.2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 234ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomościNa podstawie §32 [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - władający dz. 256

Skarżysko – Kamienna, dn. 06.10.2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwładający dz. 256ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomościNa podstawie §32 [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - władający dz. 257

Skarżysko – Kamienna, dn. 06.10.2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwładający dz. 257ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomościNa podstawie §32 [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 260

Skarżysko – Kamienna, dn. 06.10.2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 260ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomościNa podstawie §32 [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 258

Skarżysko – Kamienna, dn. 06.10.2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 258ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomościNa podstawie §32 [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - władający dz. 255

Skarżysko – Kamienna, dn. 06.10.2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwładający dz. 255ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomościNa podstawie §32 [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 259

Skarżysko – Kamienna, dn. 06.10.2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 259ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomościNa podstawie §32 [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 91/1

Skarżysko – Kamienna, dn. 05.10.2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 91/1ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomościNa podstawie §32 [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 87/1

Skarżysko – Kamienna, dn. 05.10.2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 87/1ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomościNa podstawie §32 [...]

Zawiadomienie, znak GG.II.6821.3.21.2020

Skarżysko-Kamienna, dnia 05.10.2022 r. GG-II.6821.3.21.2020   ZAWIADOMIENIE   Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek j. ewid: 261004_2 Skarżysko-Kościelne

Skarżysko Kamienna, dn. 04.10.2022r.........................................................(Wykonawca prac geodezyjnych )j. ewid: 261004_2 Skarżysko Kościelneobręb ewid: 261004_2.0001 Majkówdz: 261004_2.0001.616( oznaczenie działek/dane [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - władający dz. 545

Skarżysko – Kamienna, dn. 04.10.2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwładający dz. 545ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomościNa podstawie §32 [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel dz. 2768

Skarżysko – Kamienna, dn. 30.09.2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. 2768ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomościNa podstawie §32 [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - właściciele dz. 2770

Skarżysko – Kamienna, dn. 30.09.2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 2770ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomościNa podstawie §32 [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 6420

Skarżysko – Kamienna, dn. 30.09.2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. 6420ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomościNa podstawie §32 [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych /wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia granic nieruchomości/przyjęcia granic nieruchomości

Skarżysko - Kamienna, dnia 30.09.2022 r.„GEO-SKAR”BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH Katarzyna Rozwadowska 27-220 Mirzec, Gadka 231 A tel.kom. 793-669-229 NIP 6641928816 REGON [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - władający dz. 2769

Skarżysko – Kamienna, dn. 30.09.2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwładający dz. 2769ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomościNa podstawie §32 [...]

Zawiadomienie, znak GG-II.6821.3.5.2021 z dnia 30.09.2022 r.

STAROSTA SKARŻYSKIul. Konarskiego 2026-110 Skarżysko-KamiennaSkarżysko-Kamienna, dnia 30.09.2022 r.GG-II.6821.3.5.2021ZAWIADOMIENIEStosownie do art. 36 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowaniaadministracyjnego [...]

Zawiadomienie, znak GG-II.680.12.7.2018, z dnia 30.09.2022

Starosta Skarżyskiul. Konarskiego 2026-110 Skarżysko-Kamienna                                   Skarżysko-Kamienna, dnia 30.09.2022 [...]

Obwieszczenie Starosty Starosty Skarżyskiego o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Starosta Skarżyskiul. Konarskiego 2026-110 Skarżysko-KamiennaSkarżysko-Kamienna, dnia 29.09.2022 r.GG-II.6821.3.2.2020Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania znieruchomości o [...]

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi - Działki nr 115

Właściciel/ Użytkownik wieczystyDziałki nr 115ZAWIADOMIENIEo czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznychuprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków* oraz przyjęcia granic [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Skarżysko - Kamienna, dnia 27.09.2022 rGEO-SKAR” BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH Katarzyna Rozwadowska 27-220 Mirzec, Gadka 231 A tel.kom. 793-669-229 NIP 6641928816 REGON [...]

Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Starosta Skarżyskiul. Konarskiego 2026-110 Skarżysko-KamiennaSkarżysko-Kamienna, dnia 27.09.2022 r.GG-II.6821.3.19.2020Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania znieruchomości o [...]

zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia granic nieruchomości obręb 0013 Nowy Młyn

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz. U z 2020, poz. 276.), oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U [...]

zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia granic nieruchomości/ przyjęcia granic nieruchomości

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz. U z 2020, poz. 276.), oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - Obr. 1 - Majków

Skarżysko - Kamienna, dnia 23.09.2022 r.GEO-SKAR”BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCHKatarzyna Rozwadowska27-220 Mirzec, Gadka 231 Atel.kom. 793-669-229NIP 6641928816 REGON [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości/przyjęcia granic nieruchomości - obręb 0014 Skarżysko-Kościelne

USŁUGI GEODEZYJNE, WYCENA NIERUCHOMOŚCITomasz Tusznio26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 97NIP 663 129 54 33 REGON 260482316Skarżysko-Kamienna, dnia 21.09.2022 r....................................................................wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - Obr. 14 - Skarżysko-Książęce

Skarżysko - Kamienna, dnia 21.09.2022 r.„GEO-SKAR” BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH Katarzyna Rozwadowska 27-220 Mirzec, Gadka 231 A tel.kom. 793-669-229 NIP 6641928816 REGON [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - Gm. Skarżysko-Kamienna

Skarżysko - Kamienna, dnia 21.09.2022 r.„GEO-SKAR” BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH Katarzyna Rozwadowska 27-220 Mirzec, Gadka 231 A tel.kom. 793-669-229 NIP 6641928816 REGON [...]

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych, nr 339

Na podstawie art. 39 ust. 3, 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo Geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz 1990 ze zm.) / §31 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w Sprawie Ewidencji Gruntów i [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych, o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości - właściciel/władający działką nr 248/2

właściciel/ władający działką nr 248/2ZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne ikartograficzne (Dz. U. z [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych, o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości - właściciel/władający działką nr 250/5

właściciel/ władający działką nr 250/5ZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne ikartograficzne (Dz. U. z [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych / o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości - właściciel/władający działką nr 249/3

właściciel/ władający działką nr 249/3ZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne ikartograficzne (Dz. U. z [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych, o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości - Właściciel/władający działka nr 248/12

Właściciel/ władający działką nr 248/12ZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne ikartograficzne (Dz. U. z [...]

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania administracyjnego

Radom, 8 września 2022r.WA.ZUZ.4.4210.206.2022.PLOBWIESZCZENIEDyrektora Zarządu Zlewni w Radomiuo wszczęciu postępowania administracyjnegoStosownie do treści art.49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia /wznowienia punktów granicznych - działka nr 656/1

Myszków, dn.15.09.2021NIERUCHOMOŚCIKarolina Góźdź-SkułaWzdół-Kolonia 326-010 Bodzentyntel. 505 052 983Pani / PanWłaściciele/ władającydziałekZAWIADOMIENIEo czynnościach wyznaczenia/wznowienia punktów granicznych - na podstawie art. 32 [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia/wznowienia punktów granicznych - działka nr 210/1

Myszków, dn.15.09.2021NIERUCHOMOŚCIKarolina Góźdź-SkułaWzdół-Kolonia 326-010 Bodzentyntel. 505 052 983Właściciele/Władający działekZAWIADOMIENIEo czynnościach wyznaczenia/wznowienia punktów granicznych - na podstawie art. 32 i 39 [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości - właściciel/władający działką nr 1222

właściciel/ władający działką nr 1222ZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości właściciel władający działką nr 289

właściciel/ władający działką nr 289ZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne         [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - Właściciele działki nr 777/2

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-SMieczysław Szymańskiul. Kasztanowa 1226-110 Skarżysko-KamiennaWłaściciele działki nr 777/2położonej w Odrowążku26-120 BliżynData: 7.09.2022 rNr ewid. zgłoszenia: GG.6641.629.2022ZAWIADOMIENIEo czynnościach [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków / o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - Właściciel działki nr 256

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-S Mieczysław Szymański ul. Kasztanowa 12 26-110 Skarżysko-Kamienna Właściciele działki nr 256 położonej we wsi Górki 26-120 Bliżyn Data: 5.09.2022 r Nr ewid. [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków / o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - Właściciele działki nr 257

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-SMieczysław Szymańskiul. Kasztanowa 1226-110 Skarżysko-KamiennaWłaściciele działki nr 257położonej we wsi Górki26-120 BliżynData: 5.09.2022 rNr ewid. zgłoszenia: GG.6641.178.2022ZAWIADOMIENIEo czynnościach [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków / o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - Właściciele działki nr 255

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-SMieczysław Szymańskiul. Kasztanowa 1226-110 Skarżysko-KamiennaWłaściciele działki nr 255położonej we wsi Górki26-120 BliżynData: 5.09.2022 rNr ewid. zgłoszenia: GG.6641.178.2022ZAWIADOMIENIEo czynnościach [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków / o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - Właściciele działki nr 254

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-SMieczysław Szymańskiul. Kasztanowa 1226-110 Skarżysko-KamiennaWłaściciele działki nr 254położonej we wsi Górki26-120 BliżynData: 5.09.2022 rNr ewid. zgłoszenia: GG.6641.178.2022ZAWIADOMIENIEo czynnościach [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków / o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - Właściciele działki nr 251

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-SMieczysław Szymańskiul. Kasztanowa 1226-110 Skarżysko-KamiennaWłaściciele działki nr 251położonej we wsi Górki26-120 BliżynData: 5.09.2022 rNr ewid. zgłoszenia: GG.6641.178.2022ZAWIADOMIENIEo czynnościach [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek - j. ewid: 261001_1 Skarżysko-Kamienna

j. ewid: 261001_1 Skarżysko-Kamiennaobręb ewid: 261001_1.0014 Skarżysko Książęcedz: 261001_1.0014.3097( oznaczenie działek/dane adresowe )Z A W I A D O M I E N I Eo czynnościach ustalenia przebiegu granic działekNa podst. §38 ust.1 [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek - obręb ewid: Skarżysko Książęce

j. ewid: 261001_1 Skarżysko-Kamiennaobręb ewid: 261001_1.0014 Skarżysko Książęcedz: 261001_1.0014.3100/1, 261001_1.0014.3097( oznaczenie działek/dane adresowe )Z A W I A D O M I E N I Eo czynnościach ustalenia przebiegu granic działekNa [...]

zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, obręb 0008 Mostki gm. Suchedniów

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz. U z 2020, poz. 276.), oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U [...]

zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, obręb 0010 Podłazie

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz. U z 2020, poz. 276.), oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U [...]

zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, obręb 0002 Grzybowa Góra

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz. U z 2020, poz. 276.), oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U [...]

zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, obręb 0004 Kamienna m. Skarżysko-Kamienna

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz. U z 2020, poz. 276.), oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U [...]

zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, obręb 0004 Skarżysko-Kamienna

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz. U z 2020, poz. 276.), oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U [...]

zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, obręb 0001 Suchedniów, ul. Kielecka

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz. U z 2020, poz. 276.), oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U [...]

zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, obręb 0001 Suchedniów, ul. Warszawska

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz. U z 2020, poz. 276.), oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U [...]

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

PaństwoweGospodarstwo WodneWody PolskieDyrektorRegionalnego ZarząduGospodarki Wodnejw WarszawiePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskieRegionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawatel.: +48 22 58 70 211 | [...]

zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych działka 17 Gmina Bliżyn

na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052) o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości – na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenia z dn. 29 [...]

zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych działka 14 Gmina Bliżyn

na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052) o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości – na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenia z dn. 29 [...]

zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, gm. Suchedniów

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz. U z 2020, poz. 276.), oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek - Suchedniów

j. ewid: 261005_4 Suchedniów –miastoobręb ewid: 261005_4.0001 Suchedniówdz: 261005_4.0001.4997/1( oznaczenie działek/dane adresowe )Z A W I A D O M I E N I Eo czynnościach ustalenia przebiegu granic działekNa podst. §38 ust.1 [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek - Skarżysko-Kościelne

j. ewid: 261004_2 Skarżysko Kościelneobręb ewid: 261004_2.0005 Lipowe Pole Skarbowedz: 261004_2.0005.217/2( oznaczenie działek/dane adresowe )Z A W I A D O M I E N I Eo czynnościach ustalenia przebiegu granic działekNa podst. §38 ust.1 [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel/władający działkami nr 1143 i 1166

właściciel/ władający działkami nr 1143 i 1166ZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - Właściciel/władający działkami nr 551 i 554

właściciel/ władający działkami nr 551 i 554ZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. [...]

Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków/ ustaleniu przebiegu granic nieruchomości/ przyjęcia przebiegu granic - Właściciel działki 1451.

Usługi Geodezyjne, Kartograficzne i Wysokościowe Tomasz Sieroń 25-090 Dyminy, ul. Zacisze 22 NIP 657-129-92-54 Regon 290949363 ....................................................    ( wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków/ ustaleniu przebiegu granic nieruchomości / przyjęcia przebiegu granic - Właściciel działki: 1451

Usługi Geodezyjne, Kartograficzne i Wysokościowe Tomasz Sieroń 25-090 Dyminy, ul. Zacisze 22 NIP 657-129-92-54 Regon 290949363 ....................................................    ( wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków / ustaleniu przebiegu granic nieruchomości/ przyjęcia przebiegu granic - Właściciel działki: 93

Usługi Geodezyjne, Kartograficzne i Wysokościowe Tomasz Sieroń 25-090 Dyminy, ul. Zacisze 22 NIP 657-129-92-54 Regon 290949363 ....................................................    ( wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków/ ustaleniu przebiegu granic nieruchomości/ przyjęcia przebiegu granic - Właściciel działki: 2273/1 i 2273/2

Usługi Geodezyjne, Kartograficzne i Wysokościowe Tomasz Sieroń 25-090 Dyminy, ul. Zacisze 22 NIP 657-129-92-54 Regon 290949363 ....................................................    ( wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków/ ustaleniu przebiegu granic nieruchomości/ przyjęcia przebiegu granic właściciel działki 2309/1 i 2309/2.

Usługi Geodezyjne, Kartograficzne i Wysokościowe Tomasz Sieroń 25-090 Dyminy, ul. Zacisze 22 NIP 657-129-92-54 Regon 290949363 ....................................................    ( wykonawca prac geodezyjnych ) [...]

Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków/ ustaleniu przebiegu granic nieruchomości/ przyjęcia przebiegu granic - Właściciel działki: 1644/2.

Usługi Geodezyjne, Kartograficzne i Wysokościowe Tomasz Sieroń 25-090 Dyminy, ul. Zacisze 22 NIP 657-129-92-54 Regon 290949363 ....................................................    ( wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków/ ustaleniu granic nieruchomości/ przyjęcia przebiegu granic - Właściciel działki: 1289/1 i 1288/2

Usługi Geodezyjne, Kartograficzne i Wysokościowe Tomasz Sieroń 25-090 Dyminy, ul. Zacisze 22 NIP 657-129-92-54 Regon 290949363 ....................................................    ( wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków/ ustaleniu przebiegu granic nieruchomości/ przyjęcia przebiegu granic - Właściciel działki: 1289/1 i 1288/2

Usługi Geodezyjne, Kartograficzne i Wysokościowe Tomasz Sieroń 25-090 Dyminy, ul. Zacisze 22 NIP 657-129-92-54 Regon 290949363 ....................................................    ( wykonawca prac geodezyjnych) [...]

Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych z ewidencji granicznych z ewidencji gruntów i budynków/ ustaleniu przebiegu granic nieruchomości/ przyjęcia przebiegu granic - właściciel działki 2479 i 2485

Usługi Geodezyjne, Kartograficzne i Wysokościowe Tomasz Sieroń 25-090 Dyminy, ul. Zacisze 22 NIP 657-129-92-54 Regon 290949363 ....................................................    ( wykonawca prac geodezyjnych ) [...]

Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków/ ustaleniu przebiegu granic nieruchomości/ przyjęcia przebiegu granic - właściciel działki 2479 i 2485

Usługi Geodezyjne, Kartograficzne i Wysokościowe Tomasz Sieroń 25-090 Dyminy, ul. Zacisze 22 NIP 657-129-92-54 Regon 290949363 ....................................................    ( wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków/ ustaleniu przebiegu granic nieruchomości/ przyjęcia przebiegu granic - Właściciel działki: 2523

  Usługi Geodezyjne, Kartograficzne i Wysokościowe Tomasz Sieroń 25-090 Dyminy, ul. Zacisze 22 NIP 657-129-92-54 Regon 290949363 ....................................................    ( wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych i budynków/ ustaleniu przebiegu granic nieruchomości/ przyjęcia przebiegu granic - właściciel działki: 2523

  Usługi Geodezyjne, Kartograficzne i Wysokościowe Tomasz Sieroń 25-090 Dyminy, ul. Zacisze 22 NIP 657-129-92-54 Regon 290949363 ....................................................    ( wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków/ ustaleniu przebiegu granic nieruchomości/ przyjęcia przebiegu granic - Właściciel działki: 2810/2

Usługi Geodezyjne, Kartograficzne i Wysokościowe Tomasz Sieroń 25-090 Dyminy, ul. Zacisze 22 NIP 657-129-92-54 Regon 290949363 ....................................................    ( wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków/ ustaleniu przebiegu granic nieruchomości/ przyjęcia przebiegu granic - właściciel działki: 2810/2a

Usługi Geodezyjne, Kartograficzne i Wysokościowe Tomasz Sieroń 25-090 Dyminy, ul. Zacisze 22 NIP 657-129-92-54 Regon 290949363 ....................................................    ( wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków/ ustaleniu przebiegu granic nieruchomości/ przyjęcia przebiegu granic - Właściciel działki: 1903/1 i 1903/2

Usługi Geodezyjne, Kartograficzne i Wysokościowe Tomasz Sieroń 25-090 Dyminy, ul. Zacisze 22 NIP 657-129-92-54 Regon 290949363 ....................................................    ( wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków/ ustaleniu przebiegu granic nieruchomości/ przyjęcia przebiegu granic - Właściciel działki 2309/1 i 2309/2.

Usługi Geodezyjne, Kartograficzne i Wysokościowe Tomasz Sieroń 25-090 Dyminy, ul. Zacisze 22 NIP 657-129-92-54 Regon 290949363 ....................................................    ( wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków/ ustaleniu przebiegu granic nieruchomości/ przyjęcia przebiegu granic - Właściciel działki: 2309/1 i 2309/2.

Usługi Geodezyjne, Kartograficzne i Wysokościowe Tomasz Sieroń 25-090 Dyminy, ul. Zacisze 22 NIP 657-129-92-54 Regon 290949363 .........................................    ( wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków/ ustaleniu przebiegu granic nieruchomości/ przyjęcia granic nieruchomości - Właściciel działki: 2797/2

Usługi Geodezyjne, Kartograficzne i Wysokościowe Tomasz Sieroń 25-090 Dyminy, ul. Zacisze 22 NIP 657-129-92-54 Regon 290949363 ....................................................    ( wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków/ ustaleniu przebiegu granic nieruchomości/ przyjęcia przebiegu granic - właściciel działki: 2309/1 i 2309/2

Usługi Geodezyjne, Kartograficzne i Wysokościowe Tomasz Sieroń 25-090 Dyminy, ul. Zacisze 22 NIP 657-129-92-54 Regon 290949363 ....................................................    ( wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków/ ustaleniu przebiegu granic nieruchomości / przyjęcia przebiegu granic - właściciel działki: 2607/3.

Usługi Geodezyjne, Kartograficzne i Wysokościowe Tomasz Sieroń 25-090 Dyminy, ul. Zacisze 22 NIP 657-129-92-54 Regon 290949363 ....................................................    ( wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków/ ustaleniu przebiegu granic nieruchomości / przyjęcia przebiegu granic - Właściciel działki: 2607/3

Usługi Geodezyjne, Kartograficzne i Wysokościowe Tomasz Sieroń 25-090 Dyminy, ul. Zacisze 22 NIP 657-129-92-54 Regon 290949363 ....................................................    ( wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków/ ustaleniu przebiegu granic nieruchomości/ przyjęcia przebiegu granic - Właściciel działki: 1644/2

  Usługi Geodezyjne, Kartograficzne i Wysokościowe Tomasz Sieroń 25-090 Dyminy, ul. Zacisze 22 NIP 657-129-92-54 Regon 290949363 ....................................................    ( wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków/ ustaleniu przebiegu granic nieruchomości/ przyjęcia przebiegu granic - Właściciel działki: 1716/1 i 1716/2

Usługi Geodezyjne, Kartograficzne i Wysokościowe Tomasz Sieroń 25-090 Dyminy, ul. Zacisze 22 NIP 657-129-92-54 Regon 290949363 ....................................................    ( wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków/ ustaleniu przebiegu granic nieruchomości / przyjęcia przebiegu granic - Właściciel działki: 2544.

Usługi Geodezyjne, Kartograficzne i Wysokościowe Tomasz Sieroń 25-090 Dyminy, ul. Zacisze 22 NIP 657-129-92-54 Regon 290949363 ....................................................    ( wykonawca prac geodezyjnych ) [...]

Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków/ ustaleni przebiegu granic nieruchomości / przyjęcia przebiegu granic - Właściciel działki nr 2544

Usługi Geodezyjne, Kartograficzne i Wysokościowe Tomasz Sieroń 25-090 Dyminy, ul. Zacisze 22 NIP 657-129-92-54 Regon 290949363 ....................................................    ( wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków/ ustaleniu przebiegu granic nieruchomości / przyjęcia przebiegu granic - właściciel działki: 2544

  Usługi Geodezyjne, Kartograficzne i Wysokościowe Tomasz Sieroń 25-090 Dyminy, ul. Zacisze 22 NIP 657-129-92-54 Regon 290949363 ....................................................    ( wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków/ ustaleniu przebiegu granic nieruchomości / przyjęcia przebiegu granic - Właściciel działki: 2544

Usługi Geodezyjne, Kartograficzne i Wysokościowe Tomasz Sieroń 25-090 Dyminy, ul. Zacisze 22 NIP 657-129-92-54 Regon 290949363 ....................................................    ( wykonawca prac geodezyjnych ) [...]

Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków / ustaleniu przebiegu granic nieruchomości /przyjęcia przebiegu granic - Właściciel działki: 1423/1

Usługi Geodezyjne, Kartograficzne i Wysokościowe Tomasz Sieroń 25-090 Dyminy, ul. Zacisze 22 NIP 657-129-92-54 Regon 290949363 ....................................................    ( wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków/ ustaleniu przebiegu granic nieruchomości/ przyjęcia przebiegu granic - Właściciel działki: 1423/1

Usługi Geodezyjne, Kartograficzne i Wysokościowe Tomasz Sieroń 25-090 Dyminy, ul. Zacisze 22 NIP 657-129-92-54 Regon 290949363 ....................................................    ( wykonawca prac geodezyjnych ) [...]

Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków/ ustaleniu przebiegu granic nieruchomości/ przyjęcia przebiegu granic - właściciel działki: 1976/89

Usługi Geodezyjne, Kartograficzne i Wysokościowe Tomasz Sieroń 25-090 Dyminy, ul. Zacisze 22 NIP 657-129-92-54 Regon 290949363 ....................................................    ( wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków/ustaleniu przebiegu granic nieruchomości / przyjęcia przebiegu granic - Właściciel działki: 1976/98

Usługi Geodezyjne, Kartograficzne i Wysokościowe Tomasz Sieroń 25-090 Dyminy, ul. Zacisze 22 NIP 657-129-92-54 Regon 290949363 ....................................................    ( wykonawca prac geodezyjnych ) [...]

Zawiadomienie o wyznaczeni punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków/ ustaleniu przebiegu granic nieruchomości - Właściciel działki: 2712

Usługi Geodezyjne, Kartograficzne i Wysokościowe Tomasz Sieroń 25-090 Dyminy, ul. Zacisze 22 NIP 657-129-92-54 Regon 290949363 ....................................................    ( wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków / ustaleniu przebiegu granic nieruchomości / przyjęcia przebiegu granic - Właściciel działki: 2712

Usługi Geodezyjne, Kartograficzne i Wysokościowe Tomasz Sieroń 25-090 Dyminy, ul. Zacisze 22 NIP 657-129-92-54 Regon 290949363 ....................................................    ( wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków/ ustaleniu przebiegu granic nieruchomości / przyjęcia przebiegu granic - Właściciel działki: 2712

Usługi Geodezyjne, Kartograficzne i Wysokościowe Tomasz Sieroń 25-090 Dyminy, ul. Zacisze 22 NIP 657-129-92-54 Regon 290949363 ....................................................    ( wykonawca prac geodezyjnych ) [...]

Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków/ ustaleniu przebiegu granic nieruchomości - Właściciel działki: 1422

Usługi Geodezyjne, Kartograficzne i Wysokościowe Tomasz Sieroń 25-090 Dyminy, ul. Zacisze 22 NIP 657-129-92-54 Regon 290949363 ....................................................    ( wykonawca prac geodezyjnych ) [...]

Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków/ ustaleniu przebiegu granic nieruchomości/ przyjęcia przebiegu granic - Właściciel działki: 1422

Usługi Geodezyjne, Kartograficzne i Wysokościowe Tomasz Sieroń 25-090 Dyminy, ul. Zacisze 22 NIP 657-129-92-54 Regon 290949363 ....................................................    ( wykonawca prac geodezyjnych ) [...]

Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków/ ustaleniu przebiegu granic nieruchomości/przyjęcia przebiegu granic - Właściciel działki: 2271 i 2268/1

Usługi Geodezyjne, Kartograficzne i Wysokościowe Tomasz Sieroń 25-090 Dyminy, ul. Zacisze 22 NIP 657-129-92-54 Regon 290949363 ....................................................    ( wykonawca prac geodezyjnych ) [...]

Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków/ustaleniu przebiegu granic nieruchomości/ przyjęcia przebiegu granic - Właściciel działki: 1055/1

Usługi Geodezyjne, Kartograficzne i Wysokościowe Tomasz Sieroń 25-090 Dyminy, ul. Zacisze 22 NIP 657-129-92-54 Regon 290949363 ....................................................    ( wykonawca prac geodezyjnych ) [...]

Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków/ustaleniu przebiegu granic nieruchomości - Właściciel działki: 2352/1 i 2352/2

  Usługi Geodezyjne, Kartograficzne i Wysokościowe Tomasz Sieroń 25-090 Dyminy, ul. Zacisze 22 NIP 657-129-92-54 Regon 290949363 ....................................................    ( wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków/ ustaleniu przebiegu granic nieruchomości - Właściciel działki: 2352/1 i 2352/2

Usługi Geodezyjne, Kartograficzne i Wysokościowe Tomasz Sieroń 25-090 Dyminy, ul. Zacisze 22 NIP 657-129-92-54 Regon 290949363 ....................................................    ( wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o wyznaczeni punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków/ustaleniu przebiegu granic nieruchomości/ przyjęcia przebiegu granic - Właściciel działki: 2352/1 i 2352/2

       Kielce, dn. 29.07.2022r.   Usługi Geodezyjne, Kartograficzne i Wysokościowe Tomasz Sieroń 25-090 Dyminy, ul. Zacisze 22 NIP 657-129-92-54 Regon [...]

Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków/ustaleniu przebiegu granic nieruchomości / przyjęcia przebiegu granic - Właściciel działki: 2014

 Kielce, dn. 29.07.2022r.   Usługi Geodezyjne, Kartograficzne i Wysokościowe Tomasz Sieroń 25-090 Dyminy, ul. Zacisze 22 NIP 657-129-92-54 Regon [...]

Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków/ustaleniu przebiegu granic nieruchomości/przyjęcia przebiegu granic - Właściciel działki: 2730

Kielce, dn. 29.07.2022r.   Usługi Geodezyjne, Kartograficzne i Wysokościowe Tomasz Sieroń 25-090 Dyminy, ul. Zacisze 22 NIP 657-129-92-54 Regon [...]

Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków/ustaleniu przebiegu granic nieruchomości/przyjęcia przebiegu granic - Właściciel działki: 2692/3

 Kielce, dn. 29.07.2022r.   Usługi Geodezyjne, Kartograficzne i Wysokościowe Tomasz Sieroń 25-090 Dyminy, ul. Zacisze 22 NIP 657-129-92-54 Regon [...]

Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków/ustaleniu przebiegu granic nieruchomości/przyjęcia przebiegu granic - Właściciel działki: 2692/1

Kielce, dn. 29.07.2022r.   Usługi Geodezyjne, Kartograficzne i Wysokościowe Tomasz Sieroń 25-090 Dyminy, ul. Zacisze 22 NIP 657-129-92-54 Regon [...]

Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków /ustaleniu przebiegu granic nieruchomości/przyjęcia przebiegu granic - Właściciel działki: 1336/1 i 1336/2

Kielce, dn. 29.07.2022r.Usługi Geodezyjne, Kartograficznei WysokościoweTomasz Sieroń25-090 Dyminy, ul. Zacisze 22NIP 657-129-92-54 Regon 290949363....................................................( wykonawca prac geodezyjnych ) Właściciel [...]

Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków/ustaleniu przebiegu granic nieruchomości/przyjęcia przebiegu granic - Właściciel działki: 2731/1 i 2731/2

Kielce, dn. 29.07.2022r.Usługi Geodezyjne, Kartograficznei WysokościoweTomasz Sieroń25-090 Dyminy, ul. Zacisze 22NIP 657-129-92-54 Regon 290949363....................................................( wykonawca prac geodezyjnych ) Właściciel [...]

Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków/ustaleniu przebiegu granic nieruchomości/przyjęcia przebiegu granic - Właściciel działki: 2450/1 i 2450/2

Kielce, dn. 29.07.2022r.Usługi Geodezyjne, Kartograficznei WysokościoweTomasz Sieroń25-090 Dyminy, ul. Zacisze 22NIP 657-129-92-54 Regon 290949363....................................................( wykonawca prac geodezyjnych ) Właściciel [...]

Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków/ustaleniu przebiegu granic nieruchomości/przyjęcia przebiegu granic

Kielce, dn. 29.07.2022r.Usługi Geodezyjne, Kartograficznei WysokościoweTomasz Sieroń25-090 Dyminy, ul. Zacisze 22NIP 657-129-92-54 Regon 290949363....................................................( wykonawca prac geodezyjnych ) Właściciel [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - władający samoistnie dz. 572

Skarżysko – Kamienna, dn. 25.07.2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwładający samoistnie dz. 572ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomościNa podstawie [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - Właściciele działek: 1531/7, 1622/2, 1625/1. 1626/1, 1628/1, 1624/2, 1568/1

Skarżysko - Kamienna, dnia 25.07.2022 r.„GEO-SKAR”BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCHKatarzyna Rozwadowska27-220 Mirzec, Gadka 231 Atel.kom. 793-669-229NIP 6641928816 REGON 26030447a4...............................................Wykonawca [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości/przyjęcia granic nieruchomości - Właściciele działek: 574/3, 364/3 365/2, 367/1, 606, 355/1, 364/2, 365/1, 574/2

Skarżysko - Kamienna, dnia 25.07.2022 r.„GEO-SKAR”BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCHKatarzyna Rozwadowska27-220 Mirzec, Gadka 231 Atel.kom. 793-669-229NIP 6641928816 REGON 260304454...............................................Wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości - Właściciele działek: 106, 108, 109/1, 109/2, 110/1, 110/2

Skarżysko - Kamienna, dnia 25.07.2022 r.„GEO-SKAR”BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCHKatarzyna Rozwadowska27-220 Mirzec, Gadka 231 Atel.kom. 793-669-229NIP 6641928816 REGON 260304454...............................................Wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości - Właściciele działek: 44/1, 44/2, 69, 43, 70, 99

Skarżysko - Kamienna, dnia 25.07.2022 r.„GEO-SKAR”BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCHKatarzyna Rozwadowska27-220 Mirzec, Gadka 231 Atel.kom. 793-669-229NIP 6641928816 REGON 26030447a4...............................................Wykonawca [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych - Właściciele/Władający/działkami nr 84,102

Skarżysko – Kamienna, dn.21.07. 2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnych Właściciele/Władający/ działkami nr 84,102obr.Zagórze gm. ŁącznaZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych - Właściciele/Władający/działki 925/4

Skarżysko – Kamienna, dn.15.07. 2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnych Właściciele/Władający/ działki 925/4Obr.Czerwona Górka gmina ŁącznaZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenie granic działek ewidencyjnych - Właściciele/Władający/działką nr 925/1

Skarżysko – Kamienna, dn.15.07.2022...................................................................wykonawca prac geodezyjnych Właściciele/Władający/ działką nr 925/1obr.Czerwona Górka gm. ŁącznaZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych - Właściciele/Władający/działką nr 925/3

Skarżysko – Kamienna, dn.15.07. 2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnych Właściciele/Władający/ działką nr 925/3obr.Czerwona Górka gm. ŁącznaZAWIADOMIENIEo czynnościach [...]

Zawiadomienie - właściciel /władając działką nr 1371 obr. Suchedniów

właściciel/ władający działką nr 1371 obr. SuchedniówZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel/władający działką nr 237 obr. Suchedniów

właściciel/ władający działką nr 2374 obr. SuchedniówZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel/władając działką nr 2363 obr. Suchedniów

właściciel/ władający działką nr 2363 obr. SuchedniówZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych /o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - właściciel/władający działką nr 2361 obr. Suchedniów

właściciel/ władający działką nr 2361 obr. SuchedniówZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel dz. 14

Skarżysko – Kamienna, dn. 08.07.2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. 14ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomościNa podstawie §32 [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - władający dz. 12

Skarżysko – Kamienna, dn. 08.07.2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwładający dz. 12ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomościNa podstawie §32 [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciele dz. 11

Skarżysko – Kamienna, dn. 08.07.2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 11ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomościNa podstawie §32 [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel/władający działką nr 530/1 obr. 14 Odrowążek

właściciel/ władający działką nr 530/1 obr. 14 OdrowążekZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne   [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel/władający działkami nr 521/3, 527/3 obr. 14 Odrowążek

właściciel/ władający działkami nr 521/3, 527/3obr. 14 OdrowążekZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel/władający działką nr 518/1 obr. 14 Odrowążek

właściciel/ władający działką nr 518/1 obr. 14 OdrowążekZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i [...]

zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, dz. 1402, 1403

Na podstawie §32 Rozporządzenia Ministra Rozwoju , Pracy i Technologii z dnia 27  lipca 2021 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390 z późn. zm.), oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w [...]

zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, dz. 224

Na podstawie §32 Rozporządzenia Ministra Rozwoju , Pracy i Technologii z dnia 27  lipca 2021 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390 z późn. zm.), oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w [...]

zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, dz. 222

Na podstawie §32 Rozporządzenia Ministra Rozwoju , Pracy i Technologii z dnia 27  lipca 2021 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390 z późn. zm.), oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w [...]

Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków

Skarżysko-Kamienna, 04.07.2022 r.GG-III.6620.5.72.2022I N F O R M A C J Ao rozpoczęciu prac geodezyjnychoraz o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynkówZgodnie z art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 17.05.1989 r. [...]

zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, dz. 3/2

Na podstawie §32 Rozporządzenia Ministra Rozwoju , Pracy i Technologii z dnia 27  lipca 2021 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390 z późn. zm.), oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w [...]

zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, dz. 9

Na podstawie §32 Rozporządzenia Ministra Rozwoju , Pracy i Technologii z dnia 27  lipca 2021 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390 z późn. zm.), oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w [...]

zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, dz. 7

Na podstawie §32 Rozporządzenia Ministra Rozwoju , Pracy i Technologii z dnia 27  lipca 2021 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390 z późn. zm.), oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w [...]

zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, dz. 12

Na podstawie §32 Rozporządzenia Ministra Rozwoju , Pracy i Technologii z dnia 27  lipca 2021 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390 z późn. zm.), oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w [...]

zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, dz. 10

Na podstawie §32 Rozporządzenia Ministra Rozwoju , Pracy i Technologii z dnia 27  lipca 2021 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390 z późn. zm.), oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w [...]

zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, Sorbin

Na podstawie §32 Rozporządzenia Ministra Rozwoju , Pracy i Technologii z dnia 27  lipca 2021 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390 z późn. zm.), oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek - j.ewid: 261001_1 Skarżysko-Kamienna

Skarżysko Kamienna, dn. 27.05.2022r.........................................................(Wykonawca prac geodezyjnych )j. ewid: 261001_1 Skarżysko-Kamiennaobręb ewid: 261001_1.0004 Kamiennadz: 261001_1.0004.AR_31.42( oznaczenie działek/dane [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - Właściciele działki nr 6300

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-SMieczysław Szymańskiul. Kasztanowa 1226-110 Skarżysko-KamiennaWłaściciele działki nr 6300położonej w Skarżysku-Kamiennejobręb Skarżysko Książęcearkusz 107Data: 27.06.2022 r.Nr ewid. zgłoszenia: [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków -Właściciele działki nr 6301

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-SMieczysław Szymańskiul. Kasztanowa 1226-110 Skarżysko-KamiennaWłaściciele działki nr 6301położonej w Skarżysku-Kamiennejobręb Skarżysko Książęcearkusz 107Data: 27.06.2022 r.Nr ewid. zgłoszenia: [...]

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - Właściciel/Użytkownik Wieczysty Działki nr 28

Właściciel/ Użytkownik WieczystyDziałki nr 28ZAWIADOMIENIEo czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznychuprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków*Na podstawie §38 ust. 1 i 2 [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - Właściciele działki nr 135/4

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-SMieczysław Szymańskiul. Kasztanowa 1226-110 Skarżysko-KamiennaWłaściciele działki nr 135/4położonej w Skarżysku-Kamiennejprzy ul. 1 Maja(obręb Kamienna, arkusz 31)Data: 23.06.2022 r.Nr ewid. zgłoszenia: [...]

zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych

Na podstawie § 32  Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390), uprzejmie zawiadamiam, że wykonywane są czynności [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - właściciel dz. 3549

Skarżysko – Kamienna, dn. 14.06.2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. nr 3549ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia granic nieruchomościNa podstawie Rozporządzenia [...]

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi - Działki nr 154

Właściciel/ użytkownik wieczystyDziałki nr 154ZAWIADOMIENIEo czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznychuprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków oraz przyjęcia granic [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości/przyjęcia granic nieruchomości

Skarżysko - Kamienna, dnia 09.06.2022 r.„GEO-SKAR”BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH Katarzyna Rozwadowska 27-220 Mirzec, Gadka 231 A tel.kom. 793-669-229 NIP 6641928816 REGON 260304454 [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej - Łączna

Kielce, dnia 08.06.2022 r.Pracownia GeodezyjnaAgnieszka Wcześniak25-214 Kielceul. Jana Karskiego 52tel: 602194543(nadawca )Jedn. ewid. 261003_2 ŁącznaObręb: 0001 Czerwona GórkaID Działki: 261003_2.0001.954/3ID Działki: 261003_2.0001.954/4ID [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - właściciel z. 1977

Skarżysko – Kamienna, dn. 08.06.2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. 1977ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia granic nieruchomościNa podstawie § 37 i § 38, [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - właściciele dz. 1415

Skarżysko – Kamienna, dn. 08.06.2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 1415ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia granic nieruchomościNa podstawie § 37 i § 38, [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - Właściciel dz. 1424, 1425

Skarżysko – Kamienna, dn. 08.06.2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. 1424, 1425ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia granic nieruchomościNa podstawie § 37 i § 38, [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - właściciele dz. 1407, 1408/1

Skarżysko – Kamienna, dn. 08.06.2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 1407, 1408/1ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia granic nieruchomościNa podstawie § 37 i § [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - Właściciele dz. 61/2

Skarżysko – Kamienna, dn. 08.06.2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 61/2ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia granic nieruchomościNa podstawie § 37 i § 38, [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - Właściciele dz. 58/4

Skarżysko – Kamienna, dn. 08.06.2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 58/4ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia granic nieruchomościNa podstawie § 37 i § 38, [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - Właściciele działki nr 49/1

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-SMieczysław Szymańskiul. Kasztanowa 1226-110 Skarżysko-KamiennaWłaściciele działki nr 49/1położonej w Skarżysku-Kamiennejobręb Młodzawyark. 70Data: 07.06.2022 r.Id. zgłoszenia: GG.6641.32.2022ZAWIADOMIENIEo [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - Właściciele działki nr 53

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-SMieczysław Szymańskiul. Kasztanowa 1226-110 Skarżysko-KamiennaWłaściciele działki nr 53położonej w Skarżysku-Kamiennejobręb Młodzawyark. 70Data: 07.06.2022 r.Id. zgłoszenia: GG.6641.32.2022ZAWIADOMIENIEo [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - właściciele dz. 233

Skarżysko – Kamienna, dn. 07.06.2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 233ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia granic nieruchomościNa podstawie § 37 i § 38, [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - właściciele dz. 235

Skarżysko – Kamienna, dn. 07.06.2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 235ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia granic nieruchomościNa podstawie § 37 i § 38, [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - właściciele dz. 234

Skarżysko – Kamienna, dn. 07.06.2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciele dz. 234ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia granic nieruchomościNa podstawie § 37 i § 38, [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości / przyjęcia granic nieruchomości - Obr. Skarżysko-Kościelne

Skarżysko - Kamienna, dnia 06.06.2022 r.„GEO-SKAR” BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH Katarzyna Rozwadowska 27-220 Mirzec, Gadka 231 A tel.kom. 793-669-229 NIP 6641928816 REGON [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości/przyjęcia granic nieruchomości - obr. Skarżysko-Kościelne

Skarżysko - Kamienna, dnia 06.06.2022 rBIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH Katarzyna Rozwadowska 27-220 Mirzec, Gadka 231 A tel.kom. 793-669-229 NIP 6641928816 REGON 260304454…................................................................ [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej - właściciel działki nr ewid. 518

Kielce, dnia 01.06.2022 r.Pracownia GeodezyjnaAgnieszka Wcześniak25-214 Kielceul. Jana Karskiego 52tel: 602194543(nadawca )Właściciel działki nr ewid. 518Jedn. ewid. 261003_2 ŁącznaObręb: 0001 Czerwona GórkaZ A W I A D O M I E N I Eo [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej - Czerwona Górka

Kielce, dnia 01.06.2022 r.Pracownia GeodezyjnaAgnieszka Wcześniak25-214 Kielceul. Jana Karskiego 52tel: 602194543(nadawca )Właściciel działki nr ewid. 513/1Jedn. ewid. 261003_2 ŁącznaObręb: 0001 Czerwona GórkaZ A W I A D O M I E N I Eo [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - władający samoistnie dz. nr 4201

Skarżysko – Kamienna, dn. 27.05.2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwładający samoistnie dz. nr 4201ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia granic nieruchomościNa podstawie § 37 i [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - właściciel dz. nr 4200

Skarżysko – Kamienna, dn. 27.05.2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychwłaściciel dz. nr 4200ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia granic nieruchomościNa podstawie § 37 i § 38, [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - Właściciele działek 968, 969, 72/1

Skarżysko - Kamienna, dnia 27.05.2022 r.„GEO-SKAR” BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH Katarzyna Rozwadowska 27-220 Mirzec, Gadka 231 A tel.kom. 793-669-229 NIP 6641928816 REGON [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości - Właściciele działek 4409, 4410, 4411/2, 4648

Skarżysko - Kamienna, dnia 27.05.2022 r.GEO-SKAR” BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH Katarzyna Rozwadowska 27-220 Mirzec, Gadka 231 A tel.kom. 793-669-229 NIP 6641928816 REGON [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek - Bliżyn

j. ewid: 261002_2 Bliżynobręb ewid: 261002_2.0020 Wojtyniówdz: 261002_2.0020.956261002_2.0020.793( oznaczenie działek/dane adresowe )Z A W I A D O M I E N I Eo czynnościach ustalenia przebiegu granic działekNa podst. §38 ust.1 rozporządzenia [...]

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi - Działki nr 4413

Właściciel/ Użytkownik wieczystyDziałki nr 4413ZAWIADOMIENIEo czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznychuprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków* oraz przyjęcia granic [...]

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi - Działki nr 4409

Właściciel/ użytkownik wieczystyDziałki nr 4409ZAWIADOMIENIEo czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznychuprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków* oraz przyjęcia granic [...]

zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych. Bliżyn

na podstawie art. 39 ust. 1 / ust. 5 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990),*   o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - na podstawie § 31 rozporządzenia [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel/władający działką nr 562

właściciel/ władający działką nr 562ZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne(Dz. U. z 2021 [...]

Zawiadomieni o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel /władający działkiami nr 559/1 i 561/1

właściciel/ władający działkami nr 559/1 i 561/1ZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - właściciel /władający działką nr 558/3

właściciel/ władający działką nr 558/3ZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne(Dz. U. z [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel / władający działką nr 1143

właściciel/ władający działką nr 1143ZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne(Dz. U. z [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - Właściciel / władający działką nr 556

właściciel/ władający działką nr 556ZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne(Dz. U. z 2021 [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - Właściciel / władający działką nr 552

właściciel/ władający działką nr 552ZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne(Dz. U. z 2021 [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - Właściciel /władający działką nr 550/1

właściciel/ władający działką nr 550/1ZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - Właściciel/władający działką nr 549

właściciel/ władający działką nr 549ZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel władający działką nr 548

właściciel/ władający działką nr 548ZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - Właściciel /władający działką nr 539

właściciel/ władający działką nr 539ZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel /władający działką nr 538/2

właściciel/ władający działką nr 538/2ZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - Właściciel/władając działką nr 537

właściciel/ władający działką nr 537ZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z [...]

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - Działki nr 119.

Właściciel/ Użytkownik wieczystyDziałki nr 119ZAWIADOMIENIEo czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznychuprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków*Na podstawie §38 ust. 1 i 2 [...]

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - Działki nr 119

Właściciel/ Użytkownik wieczystyDziałki nr 119ZAWIADOMIENIEo czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznychuprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków*Na podstawie §38 ust. 1 i 2 [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości, Gm. Suchedniów - Miasto

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U z 2021, poz. 1390 t.j. z dnia 30.07.2021 r. ) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej (GG.6641.430.2022) [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia granic nieruchomości. Gm. Łączna

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2021, poz. 1990. t.j. z dnia 03.11.2021 r.), oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości - Właściciele działek numer 1745, 1748, 1749, 1746

USŁUGI GEODEZYJNE, WYCENA NIERUCHOMOŚCITomasz Tusznio26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 97NIP 663 129 54 33 REGON 260482316Skarżysko-Kamienna, dnia 04.05.2022 r....................................................................wykonawca prac [...]

zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków, działka nr 1081

na podstawie art. 39 ust. 1 / ust. 5 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990),*   o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - na podstawie § 31 rozporządzenia [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych - Właściciele/Władający działką o numerze 2502/9

WŁAŚCICIELE/WŁADAJĄCYDZIAŁKĄ O NUMERZE 2502/9OBRĘB SUCHEDNIÓWZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych - na podstawie art. 39 ust. 1 / ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych - Właściciele/Władający działkami o numerze 6 i 55

WŁAŚCICIELE/WŁADAJĄCYDZIAŁKAMI O NUMERZE 6 i 55OBRĘB 22 ZAGÓRZEZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych - na podstawie art. 39 ust. 1 / ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - Właściciele działek 319,349

Skarżysko - Kamienna, dnia 28.04.2022 r.„GEO-SKAR”BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCHKatarzyna Rozwadowska27-220 Mirzec, Gadka 231 Atel.kom. 793-669-229NIP 6641928816 REGON [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek - Właściciele, Spadkobiercy Działki nr 750/1

Skarżysko-Kamienna, 26.04.2022r.Właściciele, Spadkobiercy Działki nr 750/1położonej w Mostkach gmina SuchedniówZawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działekNa podstawie § 32 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i [...]

zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych, działka nr 104

Na podstawie § 32  Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390), uprzejmie zawiadamiam,   że wykonywane [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - Właściciele działki nr 2791.

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-SMieczysław Szymańskiul. Kasztanowa 1226-110 Skarżysko-KamiennaWłaścicieledziałki nr 2791 położonejw obrębie Skarżysko Książęcegmina Skarżysko-KamiennaData: 13.04.2022 r.Nr ewid. zgłoszenia: [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - Właściciele działki nr 2734.

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-SMieczysław Szymańskiul. Kasztanowa 1226-110 Skarżysko-KamiennaWłaścicieledziałki nr 2734 położonejw obrębie Skarżysko Książęcegmina Skarżysko-KamiennaData: 13.04.2022 r.Nr ewid. zgłoszenia: [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - Właściciele działki nr 2738.

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-SMieczysław Szymańskiul. Kasztanowa 1226-110 Skarżysko-KamiennaWłaścicieledziałki nr 2738 położonejw obrębie Skarżysko Książęcegmina Skarżysko-KamiennaData: 13.04.2022 r.Nr ewid. zgłoszenia: [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - Właściciele działki nr 2737.

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-SMieczysław Szymańskiul. Kasztanowa 1226-110 Skarżysko-KamiennaWłaścicieledziałki nr 2737 położonejw obrębie Skarżysko Książęcegmina Skarżysko-KamiennaData: 13.04.2022 r.Nr ewid. zgłoszenia: [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - Właściciele działki nr 2791

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-SMieczysław Szymańskiul. Kasztanowa 1226-110 Skarżysko-KamiennaWłaścicieledziałki nr 2791 położonejw obrębie Skarżysko Książęcegmina Skarżysko-KamiennaData: 13.04.2022 r.Nr ewid. zgłoszenia: [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - Właściciele działki nr 2734

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-SMieczysław Szymańskiul. Kasztanowa 1226-110 Skarżysko-KamiennaWłaścicieledziałki nr 2734 położonejw obrębie Skarżysko Książęcegmina Skarżysko-KamiennaData: 13.04.2022 r.Nr ewid. zgłoszenia: [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - Właściciele działki nr 2738

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-SMieczysław Szymańskiul. Kasztanowa 1226-110 Skarżysko-KamiennaWłaścicieledziałki nr 2738 położonejw obrębie Skarżysko Książęcegmina Skarżysko-KamiennaData: 13.04.2022 r.Nr ewid. zgłoszenia: [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - Właściciele działki nr 2737

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-SMieczysław Szymańskiul. Kasztanowa 1226-110 Skarżysko-KamiennaWłaścicieledziałki nr 2737 położonejw obrębie Skarżysko Książęcegmina Skarżysko-KamiennaData: 13.04.2022 r.Nr ewid. zgłoszenia: [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - Właściciele działki nr 2845

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-SMieczysław Szymańskiul. Kasztanowa 1226-110 Skarżysko-KamiennaWłaścicieledziałki nr 2845 położonejw obrębie Skarżysko Książęcegmina Skarżysko-KamiennaData: 13.04.2022 r.Nr ewid. zgłoszenia: [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel/władający działką nr 74 obr. Zagórze

właściciel/ władający działką nr 74 obr. ZagórzeZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel/władający działką nr 73 obr. Zagórze

właściciel/ władający działką nr 73 obr. ZagórzeZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - Właściciele działki nr 3296/2.

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-SMieczysław Szymańskiul. Kasztanowa 1226-110 Skarżysko-KamiennaWłaścicieledziałki nr 3296/2 położonejw obrębie Skarżysko Kościelnegmina Skarżysko KościelneData: 11.04.2022 r.Nr ewid. zgłoszenia: [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - Właściciele działki nr 158

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-SMieczysław Szymańskiul. Kasztanowa 1226-110 Skarżysko-KamiennaWłaścicieledziałki nr 158 położonejw obrębie Skarżysko Kościelnegmina Skarżysko KościelneData: 11.04.2022 r.Nr ewid. zgłoszenia: [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - Właściciele działki nr 3295

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-SMieczysław Szymańskiul. Kasztanowa 1226-110 Skarżysko-KamiennaWłaścicieledziałki nr 3295 położonejw obrębie Skarżysko Kościelnegmina Skarżysko KościelneData: 11.04.2022 r.Nr ewid. zgłoszenia: [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - Właściciele działki nr 3293

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-SMieczysław Szymańskiul. Kasztanowa 1226-110 Skarżysko-KamiennaWłaścicieledziałki nr 3293 położonejw obrębie Skarżysko Kościelnegmina Skarżysko KościelneData: 11.04.2022 r.Nr ewid. zgłoszenia: [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - Właściciele działek nr 3291/1

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-SMieczysław Szymańskiul. Kasztanowa 1226-110 Skarżysko-KamiennaWłaściciele działki nr 3291/1położonej w Skarżysku Kościelnymgmina Skarżysko KościelneData: 11.04.2022 r.Nr ewid. zgłoszenia: [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych - Właściciele działki nr 3296/1

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-SMieczysław Szymańskiul. Kasztanowa 1226-110 Skarżysko-KamiennaWłaścicieledziałki nr 3296/1 położonejw obrębie Skarżysko Kościelnegmina Skarżysko KościelneData: 11.04.2022 r.Nr ewid. zgłoszenia: [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - Właściciele działki nr 3292

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-SMieczysław Szymańskiul. Kasztanowa 1226-110 Skarżysko-KamiennaWłaścicieledziałki nr 3292 położonejw obrębie Skarżysko Kościelnegmina Skarżysko KościelneData: 11.04.2022 r.Nr ewid. zgłoszenia: [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - właściciele działki nr 3294

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-SMieczysław Szymańskiul. Kasztanowa 1226-110 Skarżysko-KamiennaWłaścicieledziałki nr 3294 położonejw obrębie Skarżysko Kościelnegmina Skarżysko KościelneData: 11.04.2022 r.Nr ewid. zgłoszenia: [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Kierz Niedźwiedzi

Wykonawca prac geodezyjnych Warszawa, 11.04.2022 r.InterTIMul. Stanów Zjednoczonych 72/180004-036 WarszawaZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnychNa podstawie § 31-33 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych -Płaczków

Wykonawca prac geodezyjnych Warszawa, 11.04.2022 r.InterTIMul. Stanów Zjednoczonych 72/180004-036 WarszawaZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnychNa podstawie § 31-33 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości - Gm. Suchedniów

Skarżysko - Kamienna, dnia 11.04.2022 r.„GEO-SKAR”BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCHKatarzyna Rozwadowska27-220 Mirzec, Gadka 231 Atel.kom. 793-669-229NIP 6641928816 REGON [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości - Gm. Bliżyn

Skarżysko - Kamienna, dnia 05.04.2022 r.…................................................................wykonawca prac geodezyjnychWł a ś c i c i e l e d z i a łek346, 349Ob r . Wo ł ówGm. B l i ż y nZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia [...]

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic - Działki nr 162/1

Właściciel/ Użytkownik wieczystyDziałki nr 162/1ZAWIADOMIENIEo czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granicNa podstawie §38 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju , Pracy i Technologi z dnia 27 lipca 2021 r., w sprawie [...]

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic - Działki nr 163

Właściciel/ Użytkownik wieczystyDziałki nr 163ZAWIADOMIENIEo czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granicNa podstawie §38 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju , Pracy i Technologi z dnia 27 lipca 2021 r., w sprawie [...]

Zawiadomienie o czynnościach przebiegu granic działek - Pogorzałe.

Skarżysko Kamienna, dn.04.04.2022r.........................................................(Wykonawca prac geodezyjnych )j. ewid: 261001_1 Skarżysko -Kamiennaobręb ewid: 261001_1.0015 Pogorzałedz: [...]

zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, Majków

ZAWIADOMIENIE o czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) o [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości - Michniów.

USŁUGI GEODEZYJNE, WYCENA NIERUCHOMOŚCITomasz Tusznio26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 97NIP 663 129 54 33 REGON 260482316Skarżysko-Kamienna, dnia 31.03.2022 r....................................................................wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości - Michniów

USŁUGI GEODEZYJNE, WYCENA NIERUCHOMOŚCITomasz Tusznio26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 97NIP 663 129 54 33 REGON 260482316Skarżysko-Kamienna, dnia 31.03.2022 r....................................................................wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości/przyjęcia granic nieruchomości - gm. Bliżyn.

USŁUGI GEODEZYJNE, WYCENA NIERUCHOMOŚCITomasz Tusznio26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 97NIP 663 129 54 33 REGON 260482316Skarżysko-Kamienna, dnia 30.03.2022 r....................................................................wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości - gm. Bliżyn.

USŁUGI GEODEZYJNE, WYCENA NIERUCHOMOŚCITomasz Tusznio26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 97NIP 663 129 54 33 REGON 260482316Skarżysko-Kamienna, dnia 30.03.2022 r....................................................................wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości/przyjęcia granic nieruchomości - gm. Suchedniów

USŁUGI GEODEZYJNE, WYCENA NIERUCHOMOŚCITomasz Tusznio26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 97NIP 663 129 54 33 REGON 260482316Skarżysko-Kamienna, dnia 24.03.2022 r....................................................................wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej Łączna

Kielce, dnia 21.03.2022 r.Pracownia GeodezyjnaAgnieszka Wcześniak25-214 Kielceul. Jana Karskiego 52tel: 602194543(nadawca )Jedn. ewid. 261003_2 ŁącznaObręb: 0010 PodłazieID Działki: 261003_2.0010.242/1ID Działki: 261003_2.0010.242/2ID [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości/przyjęcia granic nieruchomości - Właściciel działki 1240/1

Skarżysko - Kamienna, dnia 21.03.2022 r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychWł a ś c i c i e l d z i a ł k i 1 2 4 0 /1Ob r . S u c h e d n i ówGm. S u c h e d n i ówZAWIADOMIENIEo [...]

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia i przyjęcia granic działki

ZAWIADOMIENIEdo stawienia się na gruncie w celu ustalenia i przyjęcia granic działkiZawiadamia się: Maria Habazamieszkały: Brzezinki 45, Masłówdo stawienia się w dniu. 14.04.2022.o godz. 12ººw charakterze zainteresowanegoNA GRUNCIE – [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości - właściciele działek 226, 228, 233

Skarżysko - Kamienna, dnia 14.03.2022 r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychWła ś c i c i e le d z i a łek 226,228,233obr. Świ e r c z e kgm. S k a r ż y s k o Ko ś c i e [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości/przyjęcia granic nieruchomości - właściciele działek numer 21, 43, 44, 126/1

USŁUGI GEODEZYJNE, WYCENA NIERUCHOMOŚCITomasz Tusznio26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 97NIP 663 129 54 33 REGON 260482316Skarżysko-Kamienna, dnia 10.03.2022 r....................................................................wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości - Właściciele działek numer 361/1, 362/1, 361/3.

USŁUGI GEODEZYJNE, WYCENA NIERUCHOMOŚCITomasz Tusznio26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 97NIP 663 129 54 33 REGON 260482316Skarżysko-Kamienna, dnia 08.03.2022 r....................................................................wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych - właściciele/władający/działką nr 145/2

Skarżysko – Kamienna, dn.7,03 2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnych Właściciele/Władający/ działką nr 145/2obr.Łączna gm. ŁącznaZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia granic [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych - właściciele/władający/działkami nr 450, 454

Skarżysko – Kamienna, dn.7,03 2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnych Właściciele/Władający/ działkami nr 450,454obr.Łączna gm. ŁącznaZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych - właściciele/władający/działkami 449,453

Skarżysko – Kamienna, dn.7,03 2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnych Właściciele/Władający/ działkami 449 ,453obr.Łączna gm. ŁącznaZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych - właściciele/władający/działką nr 2

Skarżysko – Kamienna, dn.7,03 2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnych Właściciele/Władający/ działką nr 2obr.Łączna gm. ŁacznaZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia granic [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych - właściciele/władający/działkami nr 143, 452

Skarżysko – Kamienna, dn.7,03 2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnych Właściciele/Władający/ działkami nr 143,452obr.Łączna gm. ŁącznaZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych - właściciele/władający/działką nr 142

Skarżysko – Kamienna, dn.7,03 2022r....................................................................                        [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych - właściciele/władający/działek 12/2

Skarżysko – Kamienna, dn.7,03 2022r...................................................................                        [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych - Właściciele/Władający działkami 144, 448, 451

Skarżysko – Kamienna, dn.7,03 2022r....................................................................wykonawca prac geodezyjnych Właściciele/Władający/ działkami144,448,451 obr.Łączna gm. ŁącznaZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia granic nieruchomości/przyjęcia granic nieruchomości - Właściciele działek 259, 408/1

Skarżysko - Kamienna, dnia 07.03.2022 r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychWł a ś c i c i e l e d z i a ł e k259, 408/1Obr. Gr z y b owa Gó r agm. S k a r ż y s k o Ko ś c i e l n [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia granic nieruchomości/przyjęcia granic nieruchomości - właściciel działki 3346

Skarżysko - Kamienna, dnia 07.03.2022 r....................................................................wykonawca prac geodezyjnychWła ś c i c i e l d z i a ł k i 3 3 46obr. S k a r ż ysko Koś c i e l n egm. S k a r ż y s k o Ko ś c i e [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości/przyjęcia granic nieruchomości - właściciele działek numer 99/61, 335, 162, 108

USŁUGI GEODEZYJNE, WYCENA NIERUCHOMOŚCITomasz Tusznio26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 97NIP 663 129 54 33 REGON 260482316Skarżysko-Kamienna, dnia 03.03.2022 r....................................................................wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości - właściciele działek numer 6,7,34/9, 6685/2

USŁUGI GEODEZYJNE, WYCENA NIERUCHOMOŚCITomasz Tusznio26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 97NIP 663 129 54 33 REGON 260482316Skarżysko-Kamienna, dnia 03.03.2022 r....................................................................wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości -Właściciele działek numer 1617/3, 1516/3, 1515/1, 925, 1531/7, 1516/2

USŁUGI GEODEZYJNE, WYCENA NIERUCHOMOŚCITomasz Tusznio26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 97NIP 663 129 54 33 REGON 260482316Skarżysko-Kamienna, dnia 03.03.2022 r....................................................................wykonawca prac [...]

zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, Ubyszów

- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości – na podstawie § 31 rozporządzenia z dn. [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych - działki nr 721/1

Majków, dn. 21.02.2022r.Szach Map Krzysztof KabałaUl. S. Żeromskiego 12626-110 MajkówTel: 788-333-276Właściciele/ władającydziałki nr 721/1obręb 0001 Majkówgm. Skarżysko KościelneZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych - właściciele działki r 781

Majków, dn. 21.02.2022r.Szach Map Krzysztof KabałaUl. S. Żeromskiego 12626-110 MajkówTel: 788-333-276Właściciele/ władającydziałki nr 781obręb 0001 Majkówgm. Skarżysko KościelneZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych - działki nr 780

Majków, dn. 21.02.2022r.Szach Map Krzysztof KabałaUl. S. Żeromskiego 12626-110 MajkówTel: 788-333-276Właściciele/ władającydziałki nr 780obręb 0001 Majkówgm. Skarżysko KościelneZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych właściciel/władający działką nr 94

właściciel/władający działką nr 94ZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych - właściciel władający działką nr 92/2

właściciel władający działką nr 92/2ZAWIADOMIENIEo czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z [...]

zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych, Gmina Bliżyn

na podstawie art. 39 ust. 1 / ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficz(Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości – na podstawie § 32 ust. 1 rozporządzenia z dn. 27 [...]

zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków. Bliżyn

o czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - na podstawie art. 39 ust. 1 / ust. 5 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z [...]

zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia granic nieruchomości. Bliżyn

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz. U z 2020, poz. 2052.), oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r w sprawie ewidencji gruntów i budynków [...]

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych/wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków/ o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Skarżysko-Kamienna, dnia 01.02.2022 r.ZAWIADOMIENIEo czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych / wyznaczenia punktówgranicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków / o czynnościach podjętychw celu [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia granic nieruchomości - właściciele działek numer 481, 482, 483, 525

USŁUGI GEODEZYJNE, WYCENA NIERUCHOMOŚCITomasz Tusznio26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 97NIP 663 129 54 33 REGON 260482316Skarżysko-Kamienna, dnia 25.01.2022 r....................................................................wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości - właściciele działek numer 35, 105, 107, 108, 109, 131, 132, 193

USŁUGI GEODEZYJNE, WYCENA NIERUCHOMOŚCITomasz Tusznio26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 97NIP 663 129 54 33 REGON 260482316Skarżysko-Kamienna, dnia 25.01.2022 r....................................................................wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości - gm. Bliżyn

USŁUGI GEODEZYJNE, WYCENA NIERUCHOMOŚCITomasz Tusznio26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 97NIP 663 129 54 33 REGON 260482316Skarżysko-Kamienna, dnia 25.01.2022 r....................................................................wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości/przyjęcia granic nieruchomości gm. Suchedniów

USŁUGI GEODEZYJNE, WYCENA NIERUCHOMOŚCITomasz Tusznio26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 97NIP 663 129 54 33 REGON 260482316Skarżysko-Kamienna, dnia 17.01.2022 r....................................................................wykonawca prac [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej - jedn ewid. 261002-2 Bliżyn

Kielce,dnia 13.01.2022 r.Pracownia GeodezyjnaAgnieszka Wcześniak25-214 Kielceul. Jana Karskiego 52tel: 602194543(nadawca )Jedn.ewid. 261002_2 BliżynObręb: 0011 MROCZKÓWID Działki: 261002_2.0011.502261002_2.0011.503261002_2.0011.504Z A W I A D O [...]

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości gm. Suchedniów

USŁUGI GEODEZYJNE, WYCENA NIERUCHOMOŚCITomasz Tusznio26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 97NIP 663 129 54 33 REGON 260482316Skarżysko-Kamienna, dnia 11.01.2022 r....................................................................wykonawca prac [...]

zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych - obręb 0015 Pogorzałe

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz. U z 2020, poz. 276.), oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U [...]

metryczka