Kadencja IV (2010/2014)

Kadencja IV (2010/2014)

Uchwała Nr 395/LVI/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na umorzenie należności pieniężnej przypadającej Powiatowi Skarżyskiemu od Gminy Skarżysko-Kamienna

Uchwała Nr 395/LVI/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na umorzenie należności pieniężnej przypadającej Powiatowi Skarżyskiemu od Gminy Skarżysko-Kamienna [...]

Uchwała Nr 394/LVI/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie: udzielenia w 2014 roku dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Uchwała Nr 394/LVI/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie: udzielenia w 2014 roku dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do [...]

Uchwała Nr 391/LV/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 października 2014 roku w sprawie: udzielenia w 2014 roku dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Uchwała Nr 391/LV/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 października 2014 roku w sprawie: udzielenia w 2014 roku dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do [...]

Uchwała Nr 390/LV/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 października 2014 roku w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2014 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej

Uchwała Nr 390/LV/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 października 2014 roku w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2014 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – [...]

Uchwała Nr 389/LV/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 października 2014 roku w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi"

Uchwała Nr 389/LV/2014Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 października 2014 roku w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi [...]

Uchwała Nr 385/LIV/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 września 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości prawem nieodpłatnego użytkowania na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego

Uchwała Nr 385/LIV/2014Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 września 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości prawem nieodpłatnego użytkowania na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej [...]

Uchwała Nr 384/LIV/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29.09.2014 roku w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu Skarżyskiego do przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia kandydata na biegłego rewidenta do badania sprawozdania

finansowego za 2014 rok w Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej Szpitalu Powiatowym im. Marii Skłodowskiej - Curie Uchwała Nr 384/LIV/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 września 2014 roku w sprawie: [...]

Uchwała Nr 383/LIV/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29.09.2014 roku w sprawie: wspólnej realizacji inwestycji w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój

Uchwała Nr 383/LIV/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 września 2014 roku w sprawie: wspólnej realizacji inwestycji w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność [...]

Uchwała Nr 380/LIII/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 12 września 2014 roku w sprawie: zawarcia umowy współpracy z samorządami gmin i powiatów północnej części województwa świętokrzyskiego w celu realizacji zadań w ramach

Uchwała Nr 380/LIII/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 12 września 2014 roku w sprawie: zawarcia umowy współpracy z samorządami gmin i powiatów północnej części województwa świętokrzyskiego w celu realizacji zadań w [...]

Uchwała Nr 379/LIII/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 12 września 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieokreślony

Uchwała Nr 379/LIII/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 12 września 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieokreślony. Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a [...]

Uchwała Nr 374/LI/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych

Uchwała Nr 374/LI/2014Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. [...]

Uchwała Nr 373/LI/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie: utworzenia III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej.

Uchwała Nr 373/LI/2014Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie: utworzenia III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w [...]

Uchwała Nr 372/LI/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie: likwidacji II Liceum Profilowanego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Powstańców Warszawy 11

Uchwała Nr 372/LI/2014Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie: likwidacji II Liceum Profilowanego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Powstańców Warszawy 11. Na podstawie art. 12 [...]

Uchwała Nr 371/LI/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24.07.2014 roku w sprawie: likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 119.

Uchwała Nr 371/LI/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie: likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 119. Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. [...]

Uchwała Nr 366/L/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie: pokrycia straty finansowej ZOZ w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej – Curie, wykazanej w sprawozdaniu finansowym za 2013 rok

Uchwała Nr 366/L/2014Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 czerwca 2014 rokuw sprawie: pokrycia straty finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej – Curie, wykazanej [...]

Uchwała Nr 365/L/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ZOZ w Skarżysku – Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej – Curie za 2013 rok.

Uchwała Nr 365/L/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii [...]

Uchwała Nr 364/L/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie: podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej za 2013 rok

Uchwała Nr 364/L/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie: podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej za 2013 [...]

Uchwała Nr 363/L/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku – Kamiennej za 2013 rok.

Uchwała Nr 363/L/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku – Kamiennej za 2013 rok. Na podstawie [...]

Uchwała Nr 362/L/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie: podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku - Kamiennej za 2013 rok

Uchwała Nr 362/L/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie: podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku - Kamiennej za 2013 [...]

Uchwała Nr 361/L/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku – Kamiennej za 2013 rok.

Uchwała Nr 361/L/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku – Kamiennej za 2013 [...]

Uchwała Nr 360/L/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr 350/XLVIII/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21.05.2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy pomieszczeń MOMP

Uchwała Nr 360/L/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr 350/XLVIII/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy [...]

Uchwała Nr 359/L/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie: uchwalenia statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej

Uchwała Nr 359/L/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie: uchwalenia statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 17, art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia [...]

Uchwała Nr 356/L/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Skarżyskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2013.

Uchwała Nr 356/L/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Skarżyskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2013. Na podstawie art.12 pkt 6 [...]

Uchwała Nr 355/L/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2013 rok.

Uchwała Nr 355/L/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2013 rok. [...]

Uchwała Nr 354/XLIX/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie: zmiany składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego

Uchwała Nr 354/XLIX/2014Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie: zmiany składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego Na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku [...]

Uchwała Nr 353/XLIX/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Uchwała Nr 353/XLIX/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 i art. 7 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia [...]

Uchwała Nr 352/XLVIII/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu Skarżyskiego do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Uchwała Nr 352/XLVIII/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 maja 2014 roku  w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu Skarżyskiego do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku [...]

Uchwała Nr 351/XLVIII/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr 330/XLV/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 stycznia 2014 roku

Uchwała Nr 351/XLVIII/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr 330/XLV/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia godzin pracy i dyżurów [...]

Uchwała Nr 350/XLVIII/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy pomieszczeń Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej na okres dłuższy niż trzy lata

Uchwała Nr 350/XLVIII/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy pomieszczeń Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej na okres dłuższy [...]

Uchwała Nr 349/XLVIII/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy pomieszczeń w budynku po stołówce szkolnej przy ul. Plac Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej

Uchwała Nr 349/XLVIII/2014 Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 21 maja 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy pomieszczeń w budynku po stołówce szkolnej przy ul. Plac Floriański 1 [...]

Uchwała Nr 348/XLVIII/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie: nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Transportowo - Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej.

Uchwała Nr 348/XLVIII/2014 Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 21 maja 2014 roku w sprawie: nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Transportowo - Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej. Na podstawie art. 12 [...]

Uchwała Nr 345/XLVII/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie: powierzenia Gminie Skarżysko-Kamienna zadania z zakresu dróg publicznych w części utrzymania zieleni miejskiej pasa drogowego dróg powiatowych

Uchwała Nr 345/XLVII/2014 Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 12 marca 2014 roku w sprawie: powierzenia Gminie Skarżysko-Kamienna zadania z zakresu dróg publicznych w części utrzymania zieleni miejskiej pasa drogowego dróg [...]

Uchwała Nr 344/XLVII/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości prawem nieodpłatnego użytkowania na rzecz ZOZ w Skarżysku-Kamiennej

Uchwała Nr 344/XLVII/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości prawem nieodpłatnego użytkowania na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej [...]

Uchwała Nr 343/XLVII/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata.

Uchwała Nr 343/XLVII/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata. Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a [...]

Uchwała Nr 342/XLVII/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr 183/XXIII/2001 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 16 lutego 2001r.

Uchwała Nr 342/XLVII/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr 183/XXIII/2001 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 16 lutego 2001r. w sprawie obciążenia nieruchomości [...]

Uchwała Nr 340/XLVII/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie: określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki PFRON w 2014

Uchwała Nr 340/XLVII/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie: określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji [...]

Uchwała Nr 337/XLVI/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 6 lutego 2014 roku w sprawie: wyłączenia i zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład ZSTM w Skarżysku-Kamiennej

Uchwała Nr 337/XLVI/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 6 lutego 2014 roku w sprawie: wyłączenia i zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych [...]

Archiwum

[...]

Uchwała Nr 334/XLV/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie: zmian do statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie

UCHWAŁA NR 334/XLV/2014RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 22 stycznia 2014 r.w sprawie: zmian do statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - CurieNa podstawie art [...]

Uchwała Nr 333/XLV/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej

Uchwała Nr 333/XLV/2014Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej Na podstawie art. [...]

Uchwała Nr 332/XLV/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Skarżyskiego oraz Komisji Stałych Rady na 2014 rok.

Uchwała Nr 332/XLV/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Skarżyskiego oraz Komisji Stałych Rady na 2014 rok. Na podstawie art. 17 ust.2 ustawy o [...]

Uchwała Nr 331/XLV/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 stycznia 2014 roku

Uchwała Nr 331/XLV/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr 12/II/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z 15 grudnia 2010 roku w sprawie: powołania stałych komisji Rady Powiatu [...]

Uchwała Nr 330/XLV/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie: ustalenia godzin pracy i dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2014 rok.

UCHWAŁA NR 330/XLV/2014RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 22 stycznia 2014 r.w sprawie: ustalenia godzin pracy i dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2014 rok.Na podstawie art. 12 pkt 11 oraz [...]

metryczka