Rejestry i ewidencje

Prowadzone w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego W Skarżysku – Kamiennej rejestry i ewidencje:


1. Rejestr samowoli budowlanych
2. Rejestr inspekcji i kontroli budów
3. Rejestr utrzymania obiektów
4. Rejestr współdziałanie z innymi instytucjami i stowarzyszeniami.
5. Rejestr decyzji administracyjnych o pozwoleniu na budowę
6. Rejestr skarg i wniosków
7. Rejestr skarg i wniosków interwencyjnie przekazywane wg właściwości
8. Rejestr kontroli zewnętrznych i realizacji zaleceń i zarządzeń pokontrolnych
9. Rejestr spraw inwentaryzacyjnych.
10. Ewidencja decyzji pozwoleń i zgłoszeń przekazywanych przez organy administracji architektoniczno – budowlanych.
11. Rejestr zawiadomień o zakończeniu budowy obiektów budowlanych.
12. Rejestr rozpoczynanych o oddawanych obiektów budowlanych do użytkowania.
13. Ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.

Prowadzenie powyższych ewidencji i rejestrów odbywa się z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z póź. zm.).


metryczka


Wytworzył: Administrator (13 stycznia 2014)
Opublikował: Jadwiga Półtorak Berus (13 stycznia 2014, 11:15:23)

Ostatnia zmiana: Jadwiga Półtorak-Berus (12 stycznia 2016, 15:01:08)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2736