Dokumenty

Dokumenty

Druki do pobrania

druki do wykorzystania - dot. spraw zakończonych na podstawie przepisów Prawa budowlanego obowiązującego do 19.09.2020r. Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia budowy/robót budowlanych.UWAGA - Opublikowane powyżej dokumenty mają [...]

Nowe druki

Nowe druki obowiązujące w przypadku wydanych pozwoleń i przyjętych zgłoszeń obiektów budowlanych na podstawie przepisów obowiązujących od dnia 19.09.202r. ustawy Prawo budowlane z 1994r. (po nowelizacji).Zawiadomienie o zamierzonym [...]

metryczka