Uchwała Nr 426/LXII/2024 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 marca 2024 roku


Uchwała Nr 426/LXII/2024
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 21 marca 2024 roku
 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych

 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024r. poz. 107), art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023r. poz. 901, 1693, 1938 i 2760)
 
Rada Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
W uchwale Nr 56/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych, użyty w różnej liczbie i przypadku wyraz „chronionych” zastępuje się użytym w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazem ”wspomaganych”.
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2024 r.
 
 
 
Przewodniczący
Rady Powiatu Skarżyskiego
Jacek Jeżyk
 
  
 
Uzasadnienie
 
Nowelizacja ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej wprowadzona ustawą z dnia 28 lipca 2023r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw wymusza wprowadzenie zmian w obrębie mieszkań chronionych wspieranych poprzez przekształcenie ich w mieszkania treningowe/lub wspomagane. W związku z typem domu prowadzącego, tj. dla osób w podeszłym wieku lub osób z chorobami somatycznymi, obecne mieszkania chronione wspierane przekształcą się w mieszkania wspomagane dla osób w podeszłym wieku lub chorych somatycznie. W związku z powyższym konieczne jest dokonanie w uchwale zmiany nazwy mieszkań z mieszkań chronionych na mieszkania wspomagane. Powyższa zmiana nie wpływa na zasady ponoszenia odpłatności.

Uchwała Nr 426-LXII-2024.pdf (567kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Powiatu Skarżyskiego (21 marca 2024)
Opublikował: Nina Zolbach (29 marca 2024, 11:21:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 112