Uchwała Nr 424/LXII/2024 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 marca 2024 roku


Uchwała Nr 424/LXII/2024
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 21 marca 2024 roku
 
w sprawie przekształcenia mieszkań chronionych prowadzonych przez Dom Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” w mieszkania wspomagane

 
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024r. poz. 107) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2023r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023r. poz. 1693)
 
Rada Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
Przekształca się mieszkania chronione wspierane, prowadzone przez Dom Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Ekonomii 7, w mieszkania wspomagane.
 
§ 2.
 
1.   Pobyt w mieszkaniach jest odpłatny.
2.   Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach wspomaganych ustala Rada Powiatu Skarżyskiego.
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2024 r.
 
 
 
Przewodniczący
Rady Powiatu Skarżyskiego  
Jacek Jeżyk
 
 
Uzasadnienie
 
Nowelizacja ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wprowadzona ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw wymusza wprowadzenie zmian w obrębie mieszkań chronionych wspieranych poprzez przekształcenie ich w mieszkania treningowe/lub wspomagane.
W związku z typem domu prowadzącego, tj. dla osób w podeszłym wieku lub osób z chorobami somatycznymi, obecne mieszkania chronione wspierane przekształcą się w mieszkania wspomagane dla osób w podeszłym wieku lub chorych somatycznie.

Uchwała Nr 424-LXII-2024.pdf (546kB) pdf   
 

metryczka


Wytworzył: Rada Powiatu Skarżyskiego (21 marca 2024)
Opublikował: Nina Zolbach (29 marca 2024, 11:00:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 84