Uchwała Nr 393/LVIII/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 listopada 2023 roku


Uchwała Nr 393/LVIII/2023
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 30 listopada 2023 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na okres dłuższy niż trzy lata  

 
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1526 oraz z 2023r. poz. 572), art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r. poz. 344, 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906 i 2029 ) oraz § 1 ust. 2 Uchwały Nr 128/XVI/2000 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 maja 2000r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie powiatu.
 
Rada Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
Wyraża się zgodę na odstąpienie od przetargu i zawarcie umowy najmu na okres dłuższy niż trzy lata, lokalu Nr 207 o powierzchni 12,80 m2, położonego na drugim piętrze w budynku biurowym przy ul. Plac Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej, z przeznaczeniem na prowadzenie Biura Poselskiego.
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący
Rady Powiatu Skarżyskiego
Jacek Jeżyk    
 
 
 
UZASADNIENIE
 
 
Zgodnie z treścią art. 37 ust. 4 Ustawy o gospodarce nieruchomościami zawarcie umowy najmu na okres powyżej 3 lat, co do zasady następuje w drodze przetargu. Rada Powiatu może jednak wyrazić zgodę na odstąpienie od tego obowiązku i zezwolić w drodze uchwały na zawarcie tej umowy bez konieczności przeprowadzenia przetargu.
        W związku z rozpoczęciem w dniu 13.11.2023r. X Kadencji Sejmu RP, Poseł na Sejm Pani Marzena Okła-Drewnowicz, wystąpiła z prośbą o najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Plac Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej z przeznaczeniem na prowadzenie Biura Poselskiego. Pani Poseł prosi, aby umowa zawarta była na czas sprawowania mandatu Posła X kadencji Sejmu RP.
Zgodnie z kompetencją, proszę Wysoką Radę o wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu na czas dłuższy niż 3 lata i podjęcie przedłożonej uchwały.

Uchwała Nr 393-LVIII-2023.pdf (621kB) pdf    
 

metryczka


Wytworzył: Rada Powiatu Skarżyskiego (30 listopada 2023)
Opublikował: Nina Zolbach (6 grudnia 2023, 12:13:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 135