Geodezja

Geodezja

Nieodpłatne przyznanie własności działki siedliskowej właścicielom budynków znajdujących się na działce gruntu, która wchodziła w skład gospodarstwa rolnego przekazanego na rzecz Skarbu Państwa w zamian za emeryturę lub rentę

Miejsce załatwienia Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Plac Floriański 1 I piętro, pokój 124, tel. 41 39 53 047 Wymagane dokumenty 1.pisemny [...]

metryczka