Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Protokół z konsultacji społecznych w sprawie projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

W załączniku protokół z konsultacji społecznych w sprawie projektu Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Skarżyskiego na lata 2024-2030. [...]

Protokół z konsultacji społecznych

W załączniku protokół z konsultacji społecznych w sprawie projektu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Skarżyskim na lata 2024-2026. [...]

Konsultacje społeczne w sprawie projektu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Skarżyskim na lata 2024- 2026

Informujemy, iż w dniach od 7 do 13 marca 2024 roku odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie projektu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Skarżyskim na lata 2024 - 2026. [...]

Konsultacje społeczne w sprawie Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Skarżyskiego na lata 2024- 2030

Informujemy, iż w dniach od 7 do 13 marca 2024 roku odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie projektu Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Skarżyskiego na lata 2024- 2030. [...]

Pomoc dla osób usamodzielnianych, które opuściły pieczę zastępczą

Pomoc dla osób usamodzielnianych, które opuściły pieczę zastępczą Do pomocy dla osób usamodzielnianych, które opuściły rodzinę zastępczą albo placówkę opiekuńczo-wychowawczą stosuje się przepisy ustawy [...]

Protokoły z konsultacji społecznych

Protokół z konsultacji społecznych w sprawie projektu Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy Rodzinie i Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Skarżyskim na lata [...]

Protokół z konsultacji

Protokół z konsultacji społecznych w sprawie projektu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Skarżyskim na lata 2021- 2023 W dniach od 12 do 18 marca 2021 roku trwały konsultacje społeczne z mieszkańcami [...]

Konsultacje społeczne w sprawie projektu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Skarżyskim na lata 2021- 2023

Informujemy, iż w dniach od 12 do 18 marca 2021 roku odbywają się konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie projektu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Skarżyskim na lata 2021- 2023.W trakcie [...]

Protokół z konsultacji społecznych w sprawie projektu Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Skarżyskiego na lata 2021- 2023

W dniach od 12 do 18 lutego 2021 roku trwały konsultacje społeczne z mieszkańcami powiatu skarżyskiego w sprawie projektu  Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Skarżyskiego na lata 2021- 2023.W trakcie [...]

Konsultacje społeczne w sprawie Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Skarżyskiego na lata 2021- 2023

Informujemy, iż w dniach od 12 do 18 lutego 2021 roku odbywają się konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie projektu Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Skarżyskiego na lata 2021- [...]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szczegóły w załączniku [...]

Wyjaśnienia na dostawę komputerów

Wyjaśnienia oraz zmiana SIWZ [...]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 540165957-N-2020 z dnia 02-09-2020 [...]

III przetarg na dostawę komputerów

Ogłoszenie nr 577909-N-2020 z dnia 2020-08-27 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie [...]

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na zamówienie pn.,, Zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej w ramach Projektu'' Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19'' [...]

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. ,,Dostawy komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn.,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" [...]

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie

Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny dla dzieci w pieczy zastępczej. [...]

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę komputerów przenośnych [...]

Ogłoszenie na dostawę komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem

Ogłoszenie nr 573024-N-2020 z dnia 2020-08-11 r.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii [...]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Ogłoszenie nr 568376-N-2020 z dnia 2020-07-30 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie [...]

Konsultacje społeczne w sprawie Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Skarżyskim na lata 2019- 2021

Informujemy, iż w dniach od 13 do 20 marca 2019 roku odbywają się konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie projektu Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Skarżyskim na lata 2019- [...]

Informacja o wyborze partnera na rzecz realizacji projektu

Dotyczy: otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu RPSW.09.01.00-IŻ.00-26-225/18 w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie [...]

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych

Powiat Skarżyski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej z dniem 14 grudnia 2018 r. na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów  w zakresie polityki [...]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Psycholog (1 etat) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej

W dniu 28.12.2016r. Komisja Rekrutacyjna w składzie: Aleksandra Biegańska-Iciek  – Przewodnicząca Komisji Karina Adarczyn – Członek Komisji Beata Herc-Jaworczak – Sekretarz Komisji dokonała otwarcia kopert ze [...]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (3 etaty) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej

W dniu 28.12.2016r. Komisja Rekrutacyjna w składzie: Aleksandra Biegańska-Iciek  – Przewodnicząca Komisji Karina Adarczyn – Członek Komisji Beata Herc-Jaworczak – Sekretarz Komisjidokonała otwarcia kopert ze [...]

Ogłoszenie o wolnym miejscu pracy na stanowisku psycholog (pełny etat) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku- Kamiennej, Plac Floriański 1, poszukuje kandydata/ki do pracy na stanowisku: psycholog - pełny etat.   I. Wymagania niezbędne: 1) wykształcenie wyższe na kierunku [...]

Ogłoszenie o wolnym miejscu pracy na stanowisku koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej. 3 pełne etaty.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku- Kamiennej, Plac Floriański 1, poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej- 3 pełne etaty.I. Koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej [...]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko doradca d.s. osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach naboru (ogłoszenie z 10.02.2015r.) na stanowisko  doradca d.s. osób niepełnosprawnych zatrudniony przy realizacji projektu systemowego Dobry Start współfinansowanego przez Unię Europejską przy udziale środków z [...]

Kolejny etap postępowania rekrutacyjnego (rozmowa kwalifikacyjna) na stanowisko doradca d.s. osób niepełnosprawnych

Kolejny etap postępowania rekrutacyjnego (rozmowa kwalifikacyjna) na stanowisko doradca d.s. osób niepełnosprawnych zatrudniony przy realizacji projektu systemowego Dobry Start współfinansowanego przez Unię Europejską przy udziale środków z [...]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ZASTĘPCA DYREKTORA W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W SKARŻYSKU- KAMIENNEJ

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ZASTĘPCA DYREKTORA W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W SKARŻYSKU- KAMIENNEJ, ogłoszenie z 9 lutego 2015r.Nabór zakończonyWybrany kandydat: Waldemar Mazur, Skarżysko- Kamienna [...]

Kolejny etap postępowania rekrutacyjnego (rozmowa kwalifikacyjna) na stanowisko ZASTĘPCA DYREKTORA W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W SKARŻYSKU- KAMIENNEJ

Kolejny etap postępowania rekrutacyjnego (rozmowa kwalifikacyjna) na stanowisko ZASTĘPCA DYREKTORA W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W SKARŻYSKU - KAMIENNEJ - ogłoszenie z dn. 9 lutego 2015r. zostanie przeprowadzony w dniu 25.02.2015r. od [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku- Kamiennej, Plac Floriański 1, 26- 110 Skarżysko- Kamienna ogłasza nabór na wolne stanowisko: Doradca d.s. osób niepełnosprawnych zatrudniony przy realizacji projektu systemowego [...]

Nabór na stanowisko Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej, Pl. Floriański 1

DYREKTOR Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej ogłasza nabór na stanowisko Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej, Pl. Floriański 1   I. Niezbędne [...]

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Nazwa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Herb lub logo Adres Plac Floriański 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna Telefon/Fax 41 [...]

metryczka