Skład Rady Powiatu

Skład Rady Powiatu

Skład Rady Powiatu Skarżyskiego - Kadencja 2018-2023

1. Tadeusz Bałchanowski 2. Mieczysław Bąk 3. Artur Berus 4. Bożena Bętkowska 5. Bartosz Bętkowski 6. Katarzyna Bilska 7. Renata Bilska 8. Adam Ciok 9. Jan Gajda 10. Jacek Jeżyk 11. Barbara Kocia 12. Anna Leżańska 13. Krzysztof Ligowski 14. [...]

Skład Rady Powiatu Skarżyskiego - Kadencja 2014-2018

1.Banaczek Danuta2.Bąk Mieczysław3.Berus Artur4.Bętkowska Bożena 5.Bętkowski Bartosz6.Bilska Katarzyna7.Bilska Renata 8.Gajda Jan9.Jeżyk Jacek10.Kołodziej Janusz11.Krawczyńska Bogusława12.Kwiatkowska Małgorzata13.Leżańska Anna14.Ligowski [...]

Skład Rady Powiatu Skarżyskiego - Kadencja 2010-2014

1.Banaczek Danuta2.Berus Artur3.Bętkowska Bożena - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Skarżyskiego4.Bilska Katarzyna - nieetatowy Członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego5.Bilska Renata6.Cichoń Eugeniusz – Przewodniczący Rady Powiatu [...]

metryczka