Ogłoszenie o LX Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego


OGŁOSZENIE
INFORMUJĘ, IŻ 15 LUTEGO 2024 ROKU O GODZ. 10.00
W SALI KONFERENCYJNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO
W SKARŻYSKU – KAMIENNEJ, UL. PLAC FLORIAŃSKI 1
ODBĘDZIE SIĘ LX W KADENCJI
SESJA RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO


Projekt porządku obrad przewiduje:

  
1.    Otwarcie Sesji.
2.    Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z LVIII i LIX sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.
4.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami.
5.    Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych po ostatniej sesji.
6.    Wolne wnioski i oświadczenia.
 
7.    Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Skarżyskiego za 2023 rok.
8.    Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat skarżyski za 2023 rok.
9.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej w 2023 roku kontroli Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskie-Curie.  

10.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
1)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na  lata 2024–2035,
2)    wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2024 rok,
3)    uchwalenia statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej,
4)    dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2024,
5)    przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Skarżyskiego oraz Komisji Stałych Rady na 2024 rok,
6)    rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia przez Radę Powiatu Skarżyskiego uchwały w sprawie reparacji od Niemiec.  
 
11.Przyjęcie oświadczenia Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie reparacji od Niemiec.

12.Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.
 


Przewodniczący
Rady Powiatu Skarżyskiego
/-/ Jacek Jeżyk

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego (8 lutego 2024)
Opublikował: Nina Zolbach (8 lutego 2024, 12:41:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 331