OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z RODOOchrona danych osobowych jest jednym z kluczowych zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej. Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (popularnie zwane RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym, przedstawiamy najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PYTANIACH   I  ODPOWIEDZIACH

 Co to jest RODO?
Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza m. in. nowe prawa dla osób fizycznych, których dane są przetwarzane. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy  Twoje dane, aby prowadzić działalność wynikającą z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia; oraz wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Starostwo Powiatowe  w Skarżysku-Kamiennej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.

Czy możesz mieć dostęp do swoich danych?

Tak. Możesz mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Możesz  również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych w zakresie w jakim zbieranie danych osobowych nie jest obowiązkiem prawnym starostwa.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem  Twoich danych osobowych jest Starosta Skarżyski. Starosta odpowiada za przetwarzanie danych w sposób bezpieczny, zgodny  z obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych p. Ryszardem Chałą poprzez email:  iod@skarzysko.powiat.pl  tel.41 3953050

Kto jest odbiorcą  Twoich danych?

Starostwo nie przewiduje udostępniać  Twoich danych osobowych podmiotom innym, niż te którym urząd powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

Jak długo  Twoje dane osobowe będą przechowywane przez starostwo?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Twoich spraw  i wniosków oraz ewentualnie po ich zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego (wyrażonego w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy) ciążącego na  starostwie, a następnie zostaną usunięte lub przekazane do archiwum państwowego.
 
Jakie  masz prawa w tym zakresie?

W związku z przetwarzaniem przez urząd Twoich  danych osobowych przysługuje Ci prawo do:
1.     dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
2.     żądania sprostowania danych (art. 16. RODO),
3.     żądania usunięcia danych (art. 17 RODO),
4.     żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
5.     przenoszenia danych (art. 20 RODO),
6.     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
7.     niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO)

Do kogo możesz wnieść skargę ?

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Twoich danych przez urząd narusza przepisy RODO przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednakże w celu dokonania prawidłowej obsługi Twoich wniosków niezbędne i obowiązkowe, gdy tak określają przepisy prawa. Brak podania danych, niejednokrotnie może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić załatwianie spraw w sposób zgodny z Twoimi oczekiwaniami.

Skąd  starostwo  ma Twoje dane osobowe?

Źródłem  Twoich danych osobowych są wnioski złożone do  starostwa oraz umowy zawarte  z  urzędem. W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są inne organy administracji publicznej lub osoby trzecie. Wówczas  starostwo ma obowiązek poinformować o źródle pozyskania Twoich  danych, chyba że przepis szczególny zwalnia urząd z tego obowiązku.

Czy  Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać dla Ciebie inne podobne doniosłe skutki.

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Łakomiec (19 czerwca 2018)
Opublikował: Małgorzata Łakomiec (19 czerwca 2018, 11:11:05)

Ostatnia zmiana: Ryszard Chała (1 czerwca 2023, 13:56:25)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1503