Rejestr zgłoszeń 2023

Informacja o zgłoszeniach budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy Prawo budowlane

Zgłoszenia budowy 2023

Data wpływu zgłoszenia, Imię, nazwisko lub nazwa inwestora, Adres lub miejsce inwestycji, Opis projektowanego obiektu, Data wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, Informacja o braku sprzeciwu

1. 04.01.2023r., Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., dz. 1/280, 1/279, 1/114, 1/245, ul. Mościckiego 38, Skarżysko-Kamienna, Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn110 z przyłączem PEdn32, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

2. 13.01.2023r., Ewa i Piotr Orlikowscy, dz. 3411/2, ul. Graniczna 1, Skarżysko Kościelne, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

3. 25.01.2023r., Renata Wasik, dz. 113, ul. 1 Maja 127, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa do budynku mieszkalnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

4. 25.01.2023r., Tadeusz Ćwięka, dz. 108/2, ul. 1 Maja 125, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa do budynku mieszkalnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

5. 28.01.2023r., Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn110/63 z przyłączami PEdn40/25 w miejscowości Kamionki i Czerwona Górka, gm. Łączna, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

6. 06.02.2023r., Grzegorz Lech, dz. 570/6, ul. Poziomkowa 11, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

7. 06.02.2023r., Wiesława Błaszczykowska, dz. 509, ul. Łyżwy 48, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

8. 08.02.2023r., Gmina Bliżyn, Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn, Gostków, Gilów, gm. Bliżyn, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

9. 10.02.2023r., Małgorzata Kowalska, dz. 156/2, Gózd 120, Łączna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

10. 10.02.2023r., Sławomir Pankiewicz, dz. 98/4, Gózd 55C, Łączna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

11. 10.02.2023r., Stanisław Januchta, dz. 160/11, Gózd 123, Łączna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

12. 10.02.2023r., Jan Zając, dz. 131/2, Gózd 86, Łączna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

13. 13.02.2023r., Beata Zięba, dz. 6702/3, ul. Warszawska-Gajówka Rejów 1, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa do budynku mieszkalnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

14. 14.02.2023r., Katarzyna i Krzysztof Górzyńscy, dz. 96/2, ul. 1 Maja 139A, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa do budynku mieszkalnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia 

15. 16.02.2023r., Emil Borkowski, dz. 265, Świerczek, Skarżysko Kościelne, Instalacja zbiornikowa na gaz płynny ze zbiornikiem i wewnętrzną instalacją gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

16.14.02.2023r., Barbara Jasińska, dz. 116/3, Gózd 73A, Łączna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

17. 14.02.2023r., Sebastian Salwa, dz. 18/4, Gózd 40A, Łączna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

18. 14.02.2023r., Piotr Domagała, dz. 64/3, Gózd 25B, Łączna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

19. 20.02.2023r., Karolina Grzela, dz. 357/1, Bugaj 13, Bliżyn, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

20. 20.02.2023r., Jan Lech Mięso, Wędliny, Wyrób i Sprzedaż, dz. 4442/1, 4442/2, ul. Brzozowa 1 i 2, Skarżysko Kościelne, Instalacja gazowa w budynku produkcyjnym i mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

21. 20.02.2023r., Agata Żurada, dz. 470, 471, ul. Kanarkowa 30, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

22. 21.02.2023r., Józef Szumielewicz, dz. 172/63, ul. Rejowska, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa w budynku usługowym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

23. 22.02.2023r., Agnieszka Wrona, dz. 717/1, Podzagnańszcze, Łączna, Instalacja gazowa ze zbiornikiem naziemnym dla budynku mieszkalnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

24. 22.02.2023r., Joanna Kamińska, dz. 387/5, Łączna, gm. Łączna, Instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

25. 28.02.2023r., Mariusz Murawski, dz. 171, ul. 1 Maja 276, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

26. 28.02.2023r., Jan Miernik, dz. 190/3, 78/7, 75/6, 75/5, 190/5, Gózd 36, Łączna, Instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

27. 28.02.2023r., Dariusz Chrabąszcz, dz. 105/4, Gózd 60A, Łączna, Instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

28. 01.03.2023r., Beata i Dariusz Górzyńscy, dz. 203/3, ul. Poziomkowa 13, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

29. 06.03.2023r., Tomasz Musielak, dz. 235/1, ul. Równoległa 15, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

30. 10.03.2023r., Krzysztof Łyżwa, dz. 999, ul. Parkingowa 8, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

31. 13.03.2023r., Artur Jurneczko, dz. 6159, ul. Sokolica 55, Suchedniów, Instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

32. 13.03.2023r., Wiesław Książek, dz. 93/11, 93/13, ul. Szarych Szeregów 1, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

33. 15.03.2023r., Anna Wilkosz, dz. 4977/2, ul. Leśna 36, Suchedniów, Instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

34. 15.03.2023r. Kamila Kepas, dz. 187/1, ul. Poziomkowa 6, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

35. 17.03.2023r., Renata Świtała, dz. 4441/1, 4441/3, ul. Kopernika 125A, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

36. 20.03.2023r.,  Artur Rurarz, dz. 525, ul. Rajdowa 43, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

37. 16.03.2023r., Bogusława Krawczyńska, dz. 132/3, Gózd 88, Łączna, Instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

38. 21.03.2023r., Mirosław Stępień, dz. 81/5, ul. Sokola 113, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa w budynku handlowym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

39. 21.03.2023r., Urszula i Grzegorz Cieloch, dz. 191/1, ul. Borówkowa 9, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

40. 21.03.2023r., Katarzyna Malik, dz. 196, ul. Borówkowa 8, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

41. 22.03.2023r., Edyta Żmijewska, dz. 2104/3, ul. Kielecka 96, Suchedniów, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

42. 22.03.2023r., Andrzej Salwa, dz. 15, Gózd 39A, Łączna, Instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

43. 23.03.2023r., Grzegorz Świerczyński, dz. 3410, ul. Kościelna 43A, Skarżysko Kościelne, Instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

44. 28.032023r., Marcin Piwowarczyk, dz. 191, Czerwona Górka 6A, Łączna, Instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

45. 30.03.2023r., Magdalena Ludew, dz. 997/11, ul. Skrajna, Bliżyn, Instalacja zbiornikowa LPG ze zbiornikiem i instalacją gazową dla budynku gospodarczego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

46. 31.03.2023r., Sylwester Chrzęszczyk, dz. 50/3, 49/4, Góżd, Łączna, Instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

47. 31.03.2023r., Edwin Pedryc, dz. 639, Ostojów, Suchedniów, Instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

48. 06.04.2023r., Halina Skokowska, dz. 705, Mostki, Suchedniów, Instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

49. 06.04.2023r., Mariusz Angelo, dz. 319, ul. Łyżwy 141, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

50. 11.04.2023r. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., dz. 243/151, 243/149, 243/40, 243/41, 56/2, ul. Paryska, Skarżysko-Kamienna, 2. sieci gazowe o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5MPa, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

51. 12.04.2023r., Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., dz.85/1, 85/2, 79/3, 77, 58/2, 43/3, 36, 23/32, 22/7, 22/6, 17/5, 16/2, 16/1, 9, 6/1, 5/3, 64, 62/5, 62/6, 60, 49/4, 41, 49/5, 50, 27, 24, 18, 17, 16, 14/1, 11, 8/1, ul. Kopernika, Skarżysko-Kamienna, Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

52. 12.04.2023r., Tomasz Wołowiec, dz. 4920/8, 4920/7, ul. Leśna, Suchedniów, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

53. 13.04.2023r., Jadwiga Krzysiek, dz. 68/2, Zagórze 23, Łączna, Instalacja gazowa zasilana z baterii czterech butli 33 kg dla budynku mieszkalnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

54. 13.04.2023r. Ryszard Oleś, dz. nr 6482, 6483, ul. Miła, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego oraz budowa zbiornika na gaz płynny, Wycofano zgłoszenie

55. 14.04.2023r., Zofia Brzoza, dz. 130/2, Gózd 86B, Łączna, Instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

56. 17.04.2023r., Anna Ledwójcik, dz. 168/7, Czerwona Górka 14A, Łączna, Instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

57. 17.04.2023r., Dorota Maciejska, dz. 176/12, 176/9, Czerwona Górka 10A, Łączna, Instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

58. 17.04.2023r., Ireneusz Barański, dz. 176/5, Czerwona Górka 9, Łączna, Instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

59.17.04.2023r., Krzysztof Dziarmaga, dz. 162/11, Czerwona Górka 15B, Łączna, Instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

60. 24.04.2023r., Zofia Liczbik, dz. 176/11, 176/10, Czerwona Górka 11, Łączna, Instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

61. 26.04.023r. Kazimierz Miernik, dz. 774/1, ul. Żeromskiego 135, Majków, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

62. 26.04.2023r., Robert Włodarczyk, dz. 88/1, ul. Ogólna13/5, Skarżysko-Kamienna, instalacja gazowa w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

63. 26.04.2023r., Radosław Materek, dz. 3411/5, ul. Graniczna 7, Skarżysko Kościelne, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

64. 26.04.2023r., Jerzy Materek, dz. 3411/5, 3411/6, ul. Graniczna 5, Skarżysko Kościelne, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

65. 27.04.2023r., Piotr Pakuła, dz. 102, ul. Szkolna 3/2A, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa do budynku mieszkalnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

66. 28.04.2023r., Tomasz Mazur, dz. 9/2, ul. 1 Maja 17A/1, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa do budynku mieszkalno-handlowego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

67. 28.04.2023r., Łukasz Bartosik, dz. 573, Sorbin 15, Bliżyn, Instalacja gazowa do budynku mieszkalnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

68. 28.04.2023r., Beata Wychowaniec, dz. 1615, Ubyszów 70A, Bliżyn, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

69.28.04.2023r., Andrzej Winiarski, dz. 1505/2, Ubyszów 99, Bliżyn, Instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

70. 09.05.2023r., Mirosław Miernik, dz. 5236/9, ul. Berezów 98A, Suchedniów, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

71. 11.05.2023r., Anna Górecka, dz. 165/1 ul. 1 Maja 278, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

72. 11.05.2023r., Barbara Woźniak, dz. 892/2, 893/2, ul. Leśna 8, Skarżysko Kościelne, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

73. 15.05.2023r., Adam Kutryb, dz. 615, 614/4, Mroczków - Kamionka, Bliżyn, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

74. 17.05.2023r., Jerzy Figarski, dz. 99, ul. 1 Maja 108, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

75. 18.05.2023r. Maria i Remigiusz Dołęga, dz. 4219/2, ul. Książęca 175A, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

76. 18.05.2023r., Adam Moćko, dz. 66, 67/1, Gózd 27, Łączna, Instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

77. 18.05.2023r., Zakład Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie, dz. 6552/1, 3174/3, Suchedniów, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Parku Miejskiego, wycofano zgłoszenie

78. 19.05.2023r. Zakład Remontowo Budowlany, Marek Szaniawski, dz. 172/36, ul. Rejowska, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

79.19.05.2023r., Czesław Szmalec, dz. 936/1, ul. Henryków 17A, Bliżyn, Instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

80. 22.05.2023r., Karol Kawalec, dz. 3082/2, ul. Rycerska 82, Skarżysko-Kamienna. Instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

81. 22.05.2023r., Jolanta Ngo Ngoc, dz. 200/1. ul. Borówkowa 4A, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

82. 22.05.2023r., Lidia Powroźnik, dz. 242, ul. Jagodowa 8, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

83. 22.05.2023r., Ignacy Powroźnik, dz. 242, ul. Jagodowa 10, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

84. 23.05.2023r., Paweł Miernik, dz. 2203/2, ul. Topolowa 19, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

85. 25.05.2023r., Kazimiera Sieczka, dz. 549, ul. Rajdowa 6, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

86. 26.05.2023r., Tomasz Bernas, dz. 836, 837, ul. Langiewicza 2, Bliżyn, Instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego, Wycofano zgłoszenie

87. 26.05.2023r., Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., dz. 935, 828, 829, 830, 831/2, 832, 833/2, 834, 835, 836/2, 837/2, 838, 839/2, Górki, Bliżyn, Budowa sieci gazowej o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

88. 29.05.2023r., Agnieszka Kwiatkowska, dz. 40, ul. 3 Maja 19, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

89. 31.05.2023r., Janusz Garczyk, dz. 345/1, 345/3, Sobótka, Bliżyn, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

90. 31.05.2023r., Aneta i Krzysztof Koperek, dz. 1260, ul. Warszawska 70, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

91. 06.06.2023r., Cezary Kwiatkowski, dz. 194, 195, ul. 1 Maja, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

92. 06.06.2023r, Krystyna Grzegorczyk, dz. 158/3, 159/2, Gózd 122, Bliżyn, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

93. 12.06.2023r., Marta Czerniak, dz. 3696, ul. Iłżecka 178, Skarżysko Kościelne, Instalacja gazowa ze zbiornikiem na gaz płynny, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

94. 13.06.2023r., Elżbieta Sawera, dz. 400, ul. Żeromskiego 4, Majków, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

95. 13.06.2023r., Gmina Suchedniów, dz. 6552/1, 3174/3, Suchedniów, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Parku Miejskim w Suchedniowie, Brak sprzeciwu do zgłoszenia     

96. 14.06.2023r. Beata Jurek, dz. 135/1, Czerwona Górka 23B, Łączna, Instalacja gazowa dla dwóch budynków mieszkalnych, Sprzeciw do zgłoszenia       

97. 16.06.2023r., Mariusz Bidziński, dz. 95/1, Zagórze, Łączna, Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia          

98.19.06.2023r.,Elżbieta i Włodzimierz Jach, dz. 3412/1, ul. Graniczna 9, Skarżysko Kościelne, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

99. 20.06.2023r., Elżbieta Parszewska, dz. 199/1, ul. Jagodowa 5, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

100. 21.06.2023r. Bogdan Maistrenko, dz. 1686, ul. Kościuszki 177, Bliżyn,  Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

101. 21.06.2023r., Dariusz Pierzchalski, dz. 235/2, ul. 1 Maja 53, Skarżysko-Kamienna,  Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

102. 22.06.2023r., Wanda Sobótka, dz. 4219/1, ul. Książęca 175, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia         

103. 22.06.2023r. Justyna Herman, dz. 370, ul. Staffa 34, Majków, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

104. 23.06.2023r. Agnieszka Ślusarczyk, dz. nr 564, Ostojów 213a, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

105. 27.06.2023r. PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, dz. nr 95, 82/6, 82/3, 82/1, 82/2, 81, 83, 84/1, 84/2, 85, 74/4, 74/6, 72, 63/4, 54/3, 54/5, 54/6, 54/10, 54/9, 54/11, 54/8, 54/7, 228/3, 231/3, 170/1, 169, 181/4, 232/2, 236/2, 182/5, 237/4, 193, 243, 354, 246, 195, 198, 253, 362/1, 362/2, 363 obręb 08 Bzinek ark. 45 ul. Żytnia, Ponurego, Grota Roweckiego w Skarżysku-Kamiennej, Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

106. 27.06.2023r. PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, dz. 22/1, 21/2, 20, 298/4, 236/1, 241, 244, 299/1, 299/2, 299/3, 300, 298/2, 298/5, 303, 362/2, 361, 298/24, 298/25, 172/1202, obręb 08 Bzinek ul. Żytnia, Ponurego, Grota Roweckiego w Skarżysku-Kamiennej, Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

107. 28.06.2023r. Ewelina Kołodziejczyk, dz. 35/12, ul. Partyzantów 8D, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

108. 29.06.2023r. Anna Zatorska, dz. nr 3952/8 i 3953/8, Suchedniów, Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

109. 03.07.2023r. Jakub Pacek dz. nr 1659/10 Suchedniów, ul. Wrzosowa, Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

110. 03.07.2023r. Maria Kawecka, dz. nr 151/1, Osełków 2, Łączna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

111. 03.07.2023r. Bogdan Krzęszczyk, dz. nr 905 i 284,  Kamionki 20a, Łączna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

112. 03.07.2023r. Maria Kawecka, dz. nr 151/1 Osełków 2, Łączna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

113. 03.07.2023r. Zofia Bujnowska, dz. nr 687 Suchedniów, ul. Zagórska 87, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

114. 03.07.2023r. Mikołaj Biłusiak, dz. nr 423/4 Kamionki 20, Łączna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

115. 05.07.2023r. Maciej Brylewicz, dz. nr 245 Skarżysko-Kamienna, ul. 1 Maja 260, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

116. 07.07.2023r., Michał Okła, dz. 47, Pięty 63, Bliżyn, Instalacja gazowa ze zbiornikiem na gaz płynny dla budynku mieszkalnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

 117. 07.07.2023r., Joanna Żak, dz. 32/2, ul. Fabryczna 13, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

118. 10.07.2023r., Marcin Mrówka, dz. 1/1, Mostki, Suchedniów, Instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

119. 10.07.2023r., Łukasz Jankiewicz, dz. 164/1, ul. 1 Maja 73, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

120. 11.07.2023r., Jacek Świerczyński, dz. 151/1, ul. 1 Maja 290, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa  w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

121. 12.07.2023r., Joanna Paryska, dz. 227/2, Kamionki 4A, Łączna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

122. 12.07.2023r., Jarosław Domański, dz. 228/13, Kamionki 5A, Łączna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

123. 13.07.2023r., Lidia Skrzeczyna, dz. 421/4, Kamioniki 19, Łączna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

124. 13.07.2023r., Jerzy Poddębniak, dz. 1031, ul. Szkolna 4, Skarżysko Kościelne, Instalacja gazowa ze zbiornikiem na gaz płynny dla budynku mieszkalnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

125.13.07.2023r., Wiesława Gajewska, dz. 25/1, ul. Niepodległości 22, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

126. 17.07.2023r., Anita Baińska-Trzebińska, dz. 995/20, ul. Skrajna, Bliżyn, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, 28.07.2023r. wycofano zgłoszenie

127. 17.07.2023r., Gmina Łączna, dz. 94, 91/4, 93/1, 95/1, 97, 89, 88, 98, 87, 209, 86, 100, 101/1, 85/1, 85/2, 101/2, 84, 102, 83, 103, 104, 81, 105, 106, 80, 107/1, 107/2, 79/1, 108/1, 109/5, 77/1, 110/1, 76, 111, 208/1, 112/1, 112/4, 205/3, 75/2, 113, 114, 73, 115, 72, 116/2, 116/1, 69, 117, 118/1, 68/1, 68/2, 118/2, 67, 119, 120, 66, 64/3, 121/5, 63/3, 121/4, 121/1, 63/2, 122, 61, 123/1, 124/3, 124/10, 124/8, 124/5, 124/7, 60/1, 59, 125, 58, 194, 126, 127, 57/2, 195/4, 57/1, 128/4, 129/4, 55, 130/4, 54/2, 54/1, 131/5, 132/4, 133/5, 51, 133/4, 50/1, 49/2, 49/1, 134/4, 135/2, 136/5, 136/2, 47/3, 137/3, 46/1, 45, 138/5, 139/1, 140/4, 140/3, 43/3, 43/1, 140/2, 141/1, 42, 41, 142/2, 143/4, 40, 143/3, 144/2, 145/1, 39, 146/1, 35/1, 147/1, 148/1, 149/1, 150/4, 211, 151/1, 152/1, 30/3, 201/1, 153/1, 200, 154/1, 28, 155/1, 156/1, 26, 157/1, 183/2, 158/1, 198/1, 197/1, 159/2, 23, 22, 160/1, 21/1, 161/3, 21/2, 161/4, 161/5, 21/5, 19/1, 162/1, 163/5, 210/4, 18/2, 17/1, 17/2, 164/5, 210/3, 16, 165/4, 15, 166/3, 168/6, 168/5, 14/6, 14/5, 13/1, 169/1, 170/1, 185, 171/1, 11, 172/1, 10, 173/1, 174/1, 9, 175/1, 8/1, 176/1, 7/1, 6/1, 177/1, 178/1, 5/1, 179/1, 4/3, 206/1, 202/5, 180/1, 3/2, 181/1, 210/8, 2/6, 1/1, 123/3, 136/4, 38/1, 79/2, 182, Zagórze, dz. 837/1, 836/8, 836/7, 836/6, 836/4, 832/1, 554/1, 534/2, 1001/15, 1001/17, 1001/16, 544/4, 543, 533/5, 533/1, 533/3, 530, Czerwona Górka, dz. 411/3, 415/2, 411/1, Jęgrzna, dz. 38, 37, 36, Zaskale, Łączna, Sieć wodociągowa w miejscowości Zagórze, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

128. 18.07.2023r., Anna Gospodarczyk, dz. 140, 142, ul. Jeżynowa, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

129. 19.07.2023r., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., dz. 337, ul. Długa, Skarżysko Kościelne, Budowa sieci wodociągowej, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

130. 19.07.2023r., Maryla Cieloch, dz. 188, ul. Poziomkowa 4, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

131. 28.07.2023r., Zbigniew Lamer, dz. 75/6, ul. Grabowa  2, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

132. 01.08.2023r., Renata Żmijewska, dz. 204/2, Czerwona Górka 5, Łączna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

133. 02.08.2023r., Stanisław Stawski, dz. 6635, ul. Choroszewskiego 2, Suchedniów, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

134. 02.08.2023r., Marian Piwowarczyk, dz. 137/3, Czerwona Górka 23C, Łączna,  Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

135. 02.08.2023r., Wiesława Sieczka, dz. 908/1, ul. Leśna 20, Skarżysko-Kościelne, Instalacja gazowa zbiornikowa na gaz płynny ze zbiornikiem dla budynku mieszkalnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

136. 05.08.2023r., Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., dz. 1/74, 1/228, 1/405, 1/478, 1/421, 1/477, 1/332, 1/335, 1/212, 1/213, 1/96, 1/77, 1/195, ul. Asfaltowa, Skarżysko-Kamienna, Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn110 z przyłączami PEdn32,40, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

137. 09.08.2023r., Paweł Puchalski, dz. 45, ul. Wileńska 13. Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa w budynku gospodarczym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

138. 09.08.2023r., Leszek Piwowarski, dz. 1188/1, 987/1, 987/3, ul. Henryków 13A, Bliżyn,  Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

139. 09.08.2023r., PGE Dystrybucja SA, dz. 215/1, Osełków, Łączna, Budowa sieci elektroenergetycznej nN, przebudowa sieci elektroenergetycznej nN, budowa przyłączy kablowych nN, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

140. 09.08.2023r., PGE Dystrybucja SA, dz. 118/1, Osełków, Łączna, Budowa sieci elektroenergetycznej nN,  przebudowa sieci elektroenergetycznej nN, budowa przyłączy kablowych nN, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

141. 14.08.2023r. Grzegorz Świerczyński, dz. 251/1, ul. Łyżwy 17, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

142. 11.08.2023r. Mirosław Sawicki, dz. 12/2, ul. Warszawska 71a, Suchedniów, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

143. 16.08.2023r. Andrzej Frankiewicz, dz. 84/5, ul. Norwida 8a, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

144. 16.08.2023r. Artur Jach, dz. 3412/2, ul. Graniczna 11, Skarżysko Kościelne, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

145. 16.08.2023r. Elżbieta Tąporkiewicz, dz. 4023/2 ul. Langiewicza 159, Suchedniów, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

146. 17.08.2023r., Dariusz Sokołowski, dz. 2274/2, ul. Żeromskiego 7C, Suchedniów, Instalacja gazowa zbiornikowa na gaz płynny ze zbiornikiem dla budynku mieszkalnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

147. 17.08.2023r., Agnieszka Herbuś, dz. 197, Czerwona Górka 4, Łączna, Instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego, Instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

148. 17.08.202r., Beata Jurek, dz. 135/1, Czerwona Górka 23B, Łączna, Instalacja gazowa dla dwóch budynków mieszkalnych, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

149. 18.08.2023r., Barbara i Wilhelm Wierzbowicz, dz. 120, ul. Sezamkowa 3, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

150. 18.08.2023r., Krystyna Kwiecińska, dz. 135/3, Czerwona Górka, 23F, Łączna, Instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego, Instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

151. 21.08.2023r., Marta i Mieczysław Bąk, dz. 831/2, Górki 27A, Bliżyn, Instalacja gazowa do budynku mieszkalnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

152. 21.08.2023r., Robert Zgrzebnicki, dz. 835, Górki 29, Bliżyn, Instalacja gazowa do budynku mieszkalnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

153. 21.08.2023r., Wiesław Mastalerz, dz. 836/2, Górki 30, Bliżyn, Instalacja gazowa do budynku mieszkalnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

154. 21.08/2023r., Eugeniusz Kowalik, dz. 830, Górki 28A, Bliżyn, Instalacja gazowa do budynku mieszkalnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

155. 21.08.2023r., Mirosława Potępa, dz. 829, Górki 28, Bliżyn, Instalacja gazowa do budynku mieszkalnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

156. 22.08.2023r. Oskar Tamborski,dz. 218/5, 218/1, Płaczków 19, Bliżyn, Instalacja gazowa do budynku mieszkalnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

157. 23.08.2023r., Gmina Bliżyn, dz. 1708, 1687, 1686, 1674/1, 1653, 1648/1, 1646, 1637, 1636/1, 1633, Ubyszów, Bliżyn, Budowa kanalizacji sanitarnej, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

158. 25.08.2023r., Anna Bogucka, dz. 389, Płaczków 50, Bliżyn, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

159. 25.08.2023r., Józef Moskal, dz. 176/13, Czerwona Górka 10, Łączna, Instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego, wycofano zgłoszenie

160. 25.08.2023r., Michał Mędak, dz. 162/3, Czerwona Górka, Łączna, Instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

161. 25.08.2023r., Stanisław Ziółkowski, dz. 844/27, 844/28, ul. Langiewicza, Bliżyn, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Wycofano zgłoszenie

162. 25.08.2023r., Krzysztof Milcarz, dz. 114/1, Czerwona Górka 27A, Łączna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

163. 29.08.2023r., Aldona Woźniak, dz. 70/4, ul. Reja 3, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

164. 29.08.2023r., Lech Ambroziak, dz. 175/1, Czerwona Górka, Łączna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

165. 30.08.2023r., Mirosław Potkański, dz. 463, Ostojów 117A, Suchedniów, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

166. 31.08.2023r., Krzysztof Szczytowski, dz. 6552/2, ul. Rycerska 175, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

167. 01.09.2023r., Danuta Szewczyk, dz. 110/6, ul. Legionów 76, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

168. 01.09.2023r., Karolina i Paweł Iwanicz, dz. 4062, ul. Langiewicza 189, Suchedniów, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

169. 08.09.2023r., Renata Sikora, dz. 97/7, Gózd, Łączna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

170. 11.09.2023r., Bożena i Antoni Zegadło, dz. 12/2, ul. Warszawska 71A, Suchedniów, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

171. 11.09.2023r., Marta i Stanisław Pękowski, dz. 250, 253, Kamionki 13a, Łączna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

172. 11.09.2023r., MPWiK Sp. z o.o., dz. 921, 922, 1980, 438, 435, Świerczek, Skarżysko Kościelne, Sieć wodociągowa, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

173. 12.09.2023r., Monika Wilczyńska, dz. 753/1, Mostki 111E, Suchedniów, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

174. 12.09.2023r., Barbara Skoczek, dz. 588, ul. Zagórska 72, Suchedniów, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

175. 12.09.2023r., Jan Wąsowski, Leszek Steć, dz. 39, 38, ul. Kościuszki 38 i 36, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa w budynku usługowo-mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

176. 14.09.2023r., Gmina Bliżyn, dz. 844/21, 844/22, 844/24, 844/25, 844/26, 844/27, 844/28, 844/29, 844/30, 844/31, 844/32, 844/33, 1681, 851/4, Bliżyn, Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ul. Rudowskiego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

177. 14.09.2023r., Katarzyna Komoń-Szeraniec, dz. 3946/5, 3946/7, 3946/8, ul. Gajzlera 12A, Suchedniów, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

178. 18.09.2023r., Halina Wisowata, Elżbieta Chojnacki, dz. 270/3, 270/4, 270/6, Kamionki 17B, 17C, Łączna, Instalacja gazowa w dwóch budynkach mieszkalnych, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

179. 18.09.2023r., Beata Kołda, dz. 259/3, Kamionki 15a, Łączna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

180. 18.09.2023r., Wojciech Korus, dz. 259/3, 259/2, Kamionki 15a, 15b, Łączna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

181. 19.09.2023r., Jolanta Drożdżał, dz. 667, ul. Świętokrzyska 148, Grzybowa Góra, Instalacja gazowa dla budynku gospodarczego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

182. 20.09.2023r., Sławomir Piwowarczyk, dz. 392/9, Kamionki 3a, Łączna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

183. 21.09.2023r., Hanna i Stanisław Jankiewicz, dz. 93, ul. 1 Maja 141,Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

184. 22.09.2023r., Gmina Bliżyn, dz. nr 1902/1, 1895, 1797, 1798, Budowa kablowej linii oświetlenia drogowego w miejscowości Ubyszów, gm. Bliżyn, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

185. 28.09.2023r., Ewa Sitkowska, dz. 841/2, ul. Kolonia 18, Skarżysko Kościelne, Instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym naziemnym  zbiornikiem, zewnętrzną i wewnętrzną instalacją gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

186. 03.10.2023r., Zofia Fąfara, dz. 233, 236, Kamionki 9a, Łączna, Instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

187. 04.10.2023r., Sławomir Zych, dz. 17/2, ul. Chałubińskiego 5, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

188. 04.10.2023r., Milena Orynek, dz. 1675, ul. Zafabryczna 33, Bliżyn, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

189. 05.10.2023r., Adrian Kowalik, dz. 33/7, ul. Ponurego, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

190. 06.10.2023r., Nadleśnictwo Suchedniów, dz. 6652, ul. Bodzentyńska 16a/1, Suchedniów, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

191. 06.10.2023r., Nadleśnictwo Suchedniów, dz. 6652, ul. Bodzentyńska 16a/2, Suchedniów, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

192. 09.10.2023r., Beata i Dariusz Górzyńscy, dz. 203/3, ul. Poziomkowa 13A, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa do budynku mieszkalnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

193. 11.10.2023r., Danuta Szczygieł, dz. 101/2, ul. Malinowa 4, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

194. 12.10.2023r., Andrzej Warwas, dz. 45, ul. Matejki 29, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Wycofano zgłoszenie

195. 13.10.2023r., Jan Miernik, dz. 76/5, Gózd 36, Łączna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Wycofano zgłoszenie

196. 16.10.2023r., Piotr Błazik, dz. 80, ul. Wojska Polskiego, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

197. 16.10.2023r., Kinga Danhel, dz. 1436, ul. Szydłowiecka 3, Bliżyn, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

198. 17.10.2023r., Wioletta Kuszewska, dz. 534, Ostojów 185, Suchedniów, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

199. 17.10.2023r. Iwona Hinc, dz. 814, ul. Kościuszki 104, Bliżyn, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

200. 23.10.2023r., Katarzyna Matlińska, dz. 598/1, ul. 1 Maja 143, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

201. 23.10.2023r., Maciej Osuch, dz. 123/3, 123/4, Gózd, Łączna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

202. 23.10.2023r., Alicja Osuch, dz. 123/3, 123/4, Gózd, Łączna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

203. 23.10.2023r., Barbara i Stanisław Stróżyk, dz. 183, ul. Poziomkowa 5, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

204. 25.10.2023r., Mirosław Stępień, dz. 152/1, ul. Paryska 113, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa do budynku mieszkalnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

205. 25.10.2023r., Monika i Artur Kania, dz. 2668/3, ul. Ogrodowa 7B, Suchedniów, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

206. 26.10.2023r., PERN SA, dz. 3503/10, ul. Kościelna 4, Skarżysko Kościelne, Budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV w Bazie Paliw Nr 6, Wycofano zgłoszenie

207. 30.10.2023r., Andrzej Warwas, dz. 45, ul. Matejki 45, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

208. 06.11.2023r., Dariusz Ledzion, dz. 6, ul. Podjazdowa 11, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

209. 14.11.2023r., Maria Adamczyk, dz. 92, ul. Piękna, Skarżysko-Kamienna, Instalacja zbiornikowa na gaz płynny ze zbiornikiem dla budynku mieszkalnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

210. 17.11.2023r., Teresa Nowak, dz. 144/2, 278, ul. Szarych Szeregów 29, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

211. 20.11.2023r., Gmina Łączna, Podzagnańszcze i Kamionki, Łączna, Budowa kanalizacji sanitarnej, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

212. 21.11.2023r., Polska Spółka Gazownictwa, Sp. z o.o., dz. 1/30, 1/55, 1/57, 171/1200, 170/1201, 170/1202, ul. Młodzawy, Skarżysko-Kamienna, Budowa sieci gazowej ś/c, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

213. 29.11.2023r., Anna Tołwińska, dz. 95/7, ul. 1 Maja 139, Skarżysko-Kamienna, Instalacja zbiornikowa na gaz płynny ze zbiornikiem dla budynku mieszkalnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

214. 14.12.2023r., Agnieszka Orłowska, dz. 134/2, Gózd 91, Łączna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

215. 19.12.2023r., Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suchedniowie, dz. 6509/32, 6506/30, 2674/1, 2685/5, ul. Ogrodowa, Suchedniów, Przebudowa i budowa instalacji gazowej w budynkach niemieszkalnych i usługowym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

216. 20.12.2023r., Sławomir Galas, dz. 42, ul. Konarskiego 68, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

217. 22.12.2023r., Jadwiga Zbroja, dz. 10/1, ul. Ponurego, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

218. 22.12.2023r., Michał Głuch, dz. 3434/3, ul. Graniczna 21, Skarżysko Kościelne, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

219. 28.12.2023r., Bożena i Jan Lucima, dz. 981/2, ul. Kolonia, Skarżysko Kościelne, budowa instalacji zbiornikowej gazu propan dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

220. 29.12.2023r., Artur Miernik, dz. 161, Jęgrzna 44B, Łączna, Instalacja zbiornikowa na gaz płynny ze zbiornikiem dla budynku mieszkalnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

metryczka


Wytworzył: Janowska Jolanta (5 stycznia 2023)
Opublikował: Agnieszka Górecka-Blumchoff (5 stycznia 2023, 11:35:22)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Górecka-Blumchoff (25 marca 2024, 12:44:37)
Zmieniono: Uzupełnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1050