Rejestr zgłoszeń 2021

Informacja o zgłoszeniach budowy, o których mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy Prawo budowlane


Zgłoszenia budowy 2021


Data wpływu zgłoszenia, Imię, nazwisko lub nazwa inwestora, Adres lub miejsce inwestycji, Opis projektowanego obiektu, Data wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, Informacja o braku sprzeciwu


1. 07.01.2021r., Maria i Jerzy Zarzyccy, dz. 256/4, Mostki, Suchedniów, Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

2. 25.01.2021r., Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., dz. 1206/3, 1206/15, 1206/7, 1206/8, 1206/11, ul. Zafabryczna, Bliżyn, Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn40 z przyłączem PEdn25, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

3. 24.02.2021r., Gmina Bliżyn, dz. 227, 262, ul. Piaskowa, Wojtyniów, gm. Bliżyn, Budowa sieci wodociągowej, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

4. 01.03.2021r., PGE Dystrybucja SA, dz. 53/1, 52/2, 52/1, 40, 26/2, 26/1, 34/1, 168/1202, 36, 37, Majków, Skarżysko Kościelne, Budowa linii napowietrznej niskiego napięcia, budowa linii kablowej niskiego napięcia wraz z budową złączy kablowo-pomiarowych niskiego napięcia, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

5. 04.03.2021r., Zakład Robót Drogowych, dz. 52/2, 97, ul. Kochanowskiego i ul. Pułaskiego, Skarżysko-Kamienna, Budowa oświetlenia na terenie rekreacyjnym; Brak sprzeciwu do zgłoszenia

6. 04.03.2021r., Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., dz. 6499, 6617, 6816, 6538/2, 6844, ul. Modrzewiowa, ul. Klonowa, Suchedniów, Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn40 z przyłączami PEdn25, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

7. 04.03.2021r., Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., dz. 1, 163/2, 163/3, 163/4, 160, 152, 150, 149, 148, 147, 146, 133, 131/1, 130, 131/1, 125/1, 126/1, 121, 122, 118/1, 358/8, 112, 113, 106, 105, 102, 101, 98, 97/3, 97/4, 92, 87, 84, 83, 80, 79, 74, 73, 66, 69, 65, 61, 60, 56, 55, 48, 42, Łączna, Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn63 z przyłączami PEdn25, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

8. 11.03.2021r., Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., dz. 168, 419/2, Płaczków-Piechotne, Bliżyn, Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn40 z przyłączem PEdn25, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

9. 18.03.2021r., Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., dz. 322/1, 243/15, 243/139, ul. Torowa, Skarżysko-Kamienna, Budowa gazociągu niskiego ciśnienia PEdn110 z przyłączem PEdn40, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

10. 18.03.2021r., Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., dz. 272/2, 273/1, 273/2, 274, 279, Wojtyniów, ul. Spacerowa, Bliżyn, Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn63 z przyłączami PEdn25; Brak sprzeciwu do zgłoszenia

11. 18.03.2021r., Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., dz. 750/2, 752, ul. Kościuszki, Bliżyn, Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn40 z przyłączem PEdn25; Brak sprzeciwu do zgłoszenia

12. 01.04.2021 r., Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.dz. nr 199, 270, 1085, 1087, 400, 401/1, 401/2, 410, 415, 416, 421, 427, 429, 431, 441, 453, 465, 471 Obręb Wojtyniów, dz. nr  1919/2, 1919/3, 1919/4 Obręb Wołów, Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 63 z przyłączami PEdn25 Wojtyniów ul. Kamienna, Poprzeczna, Spacerowa, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

13. 11.05.2021r., Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.dz. nr 236/1 obręb Łączna, dz. nr 1, 220/15 obręb Czerwona Górka, gm. Łączna, Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn 63 z przyłączem PEdn25, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

14. 12.05.2021r., PGE Dystrybucja SA, dz. 111/2, 112/2, 113/3, 113/4, 113/1, 114/4, 115/1, 115/2, 116/1, 116/3, 116/4, 117/1, 117/2, 118/1, 118/2, 120/3,120/1, 120/2, 121/1, 121/2, 122/1, 122/2, 123/1, 123/4, 123/3, 124/1, 124/2, 125/1, 125/2, 126/1, 126/3, 126/4, 127/1, 127/6, 127/7, 127/3, 128/1, 128/2, 129/1, 129/2, 130/1, 130/2, 131/1, 131/2, 132/1, 132/3, 132/4, 133/1, 133/2, 134/1, 134/2, 135/1, 135/2, 136/1, 136/2, 127/5 Gózd, dz. 1, 79/3, 88 obręb Jęgrzna, dz. 1, 81, 79/6, 91, 93, 94, 95, 96 obręb Łączna, gm. Łączna, Budowa linii kablowych nn wraz z budową złączy kablowo-pomiarowych nN, rozbiórka sieci niskiego napięcia, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

15. 12.05.2021r., PGE Dystrybucja SA, dz. 136/1, 136/2, 137/1, 137/2, 177/5, 177/6, 177/10, 177/9, 177/7, 177/8, 178/1, 178/2, 179/1, 179/4, 180/1, 180/2, 181/1, 181/4, 139/1, 139/4, 139/3, 140/1, 141/1, 141/2, 142/1, 143, 154/1, 154/2, 155/1, 155/4, 155/3, 179/4, 140/2 obręb Gózd, dz. 1, 96,97 98/1, 98/2, 100, 101/3, 102, 103, 104, 105, 106, 107 obręb Jęgrzna, gm. Łączna, Budowa linii kablowych nn wraz z budową złączy kablowo-pomiarowych nN, przebudowa przyłącza napowietrznego nN, rozbiórka sieci niskiego napięcia, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

16. 10.05.2021r., Katarzyna Zegadło, dz. 14, Krzyżka, gm. Suchedniów, Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
Brak sprzeciwu do zgłoszenia

17. 18.05.2021r., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., dz. 372/20, 372/23, 372/28, 372/34, 372/40, Majków, gm. Skarżysko Kościelne, Budowa sieci wodociągowej PEdn90, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

18. 21.05.2021r., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., dz. 54/1, 372/20, 372/28, 372/34, 372/40, Majków, ul. Dębowa, gm. Skarżysko Kościelne, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

19. 25.05.2021r., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., dz. 182/1, 240, ul. Legionów, gm. Skarżysko-Kamienna, Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej DN200, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

20. 25.05.2021r., Katarzyna Łakomiec, dz. 758, Ostojów, gm. Suchedniów, Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

21. 09.06.2021r., Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., dz.128/4, 115, Gilów, dz. 1123/4, Górki, gm. Bliżyn, Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn63 z przyłączem PEdn25, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

22. 09.06.2021r., Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., dz. 2320, 1711/3, ul. Świerkowa, gm. Suchedniów, Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn63 z przyłączem PEdn25, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

23. 10.06.2021r., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., dz. 1974/2, 1974/3, 1974/51, 1974/50, 1974/62, 1974/71, 1974/31, 1974/49, 1974/12, 1974/32, 4222/5, 1974, 3502, 1974/61, 1974/60, 1974/59, 1974/67, 1974/68, 1974/66, 1974/48, 1974/47, 1974/19, ul. Południowa, gm. Skarżysko Kościelne, Budowa sieci wodociągowej DN 160 o długości L=909,0 mb wraz z siedmioma hydrantami, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

24. 14.06.2021r., Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., dz. 2618, 2226/3, 34/10, ul. Kielecka, gm. Suchedniów, Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn63 z przyłączem PEdn25, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

25. 18.06.2021r., Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., dz. 232/2, 215/7, 215/1, 215/2, 215/3, 215/4, 215/5, ul. 3 Maja, Skarżysko-Kamienna, Budowa gazociągu niskiego ciśnienia PEdn90 z przyłączami PEdn40, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

26. 25.06.2021r., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., dz.3506, ul. Łąkowa, gm. Skarżysko Kościelne, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz przepompowni ścieków z wewnętrzną instalacją elektryczną, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

27. 25.06.2021r., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., dz. 3506, ul. Łąkowa, gm. Skarżysko Kościelne, Budowa sieci wodociągowej wraz z hydrantem, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

28.08.07.2021r., Krzysztof Korbacz, dz. 6771/2, ul. Słoneczna 1A, Suchedniów, Instalacja gazowa, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

29. 08.07.2021r., Agnieszka Miernik, dz. 6834, ul. Burdzyńskiego 4, Suchedniów, Instalacja gazowa, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

30. 09.07.2021r., Adam Gumułka, dz. 176/2, ul. 3 Maja 136A, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

31. 16.07.2021r., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., dz. 1/460, 1/332, 1/335, ul. Asfaltowa, Skarżysko-Kamienna, Budowa sieci wodociągowej DN160 wraz z 8 hydrantami, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

32. 23.07.2021r., Wspólnota Mieszkaniowa, dz. 80/5, ul. Paryska 229, Skarżysko-Kamienna, Przebudowa instalacji gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

33. 23.07.2021r., Wspólnota Mieszkaniowa, dz. 141/3, ul. Mickiewicza 2, Skarżysko-Kamienna, Przebudowa instalacji gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

34. 23.07.2021r., Wspólnota Mieszkaniowa, dz. 14/9, ul. Rejowska 34, Skarżysko-Kamienna, Przebudowa instalacji gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

35. 28.07.2021r., Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., dz. 706/1, 710, Mostki, gm. Suchedniów, Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn63 z przyłączem PEdn25,
Brak sprzeciwu do zgłoszenia

36. 30.07.2021., Agnieszka Szwarc, dz. 390/2, 390/6, 393/3, 393/5, ul. Stokowiec, Suchedniów, Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

37. 13.08.2021r., Martyna Mosiołek, dz. 135, ul. Partyzantów 4, Suchedniów, Budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

38. 13.08.2021r., Oleksandr Anosow, dz. 296, ul. Krakowska 175, Skarżysko-Kamienna, Budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

39. 16.08.2021r., Halina Midura, dz. 416/2, 417/2, Lipowe Pole Plebańskie, Skarżysko Kościelne, Instalacja zbiornikowa gazu LPG z instalacją gazową w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

40. 18.08.2021r., Jadwiga Kusiak, dz. 197, Wojtyniów, ul. Kamienna, gm. Bliżyn, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

41. 19.08.2021r., Marzena Wiktorowska, dz. 861/1, Ostojów, Suchedniów, Rozbudowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

42. 20.08.2021r., Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., dz. 474, 396, ul. Granitowa, Skarżysko-Kamienna, Gazociąg niskiego ciśnienia PEdn110 z przyłączem PEdn40, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

43. 20.082021r., Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., dz. 361, 298/24, 298/12, ul. Żytnia, Skarżysko-Kamienna, Gazociąg niskiego ciśnienia PEdn110 z przyłączem PEdn40, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

44. 24.08.2021r. Gabriel Piotrowski, dz. 353/5, Bugaj, gm. Bliżyn, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

45. 20.08.2021r., Seweryn Klimorowski, dz. 1853, ul. Piłsudskiego 46, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

46. 25.08.2021r., Andrzej Geller, dz. 104, ul. Rynek 8/4, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

47. 25.08.2021r. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., dz. 150, ul. 1 Maja, Skarżysko-Kamienna, Budowa kanału sanitarnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

48. 30.08.2021r., Wiesław Osóbka, dz. 1493, ul. Kościuszki 82, Bliżyn, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

49. 30.08.2021r., Ryszard Niziołek, dz. 1495/2, ul. Kościuszki 80, Bliżyn, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

50. 30.08.2021r., Jan Pajek, dz. 107, ul. Spółdzielcza 81, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

51.30.08.2021r., Magdalena Ślusarczyk, dz. 56, 60, 61, Łączna 21, Łączna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

52. 30.08.2021r., Paweł Orszulak, dz. 612/2, ul. Zgodna 20, Bliżyn, Przebudowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

53. 02.09.2021r., Jacek Bilski, dz. 942, ul. Sosnowa, Majków, Skarżysko Kościelne, Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

54. 02.09.2021r., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., dz. 2804/1, 1976/127, 1976/128, 1976/129, 507, ul. Polna, Grzybowa Góra, gm. Skarżysko Kościelne, Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

55. 03.09.2021r., Ewa Serafin, dz. 980/2, Górki 39, Bliżyn, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

56. 06.09.2021r., Iwona Stachura, dz. 38, ul. Konarskiego 62, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

57. 06.09.2021r., Artur Moskal, dz. 118/1, Łączna 52, Łączna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

58. 06.09.2021r., Jerzy Ślusarczyk, dz. 112, 113, Łączna 48, Łączna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

59. 13.09.2021r., Anna Sułek, dz. nr 270/1, ul. Słoneczna 102, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

60. 13.09.2021r., Tadeusz Bzinkowski, dz. nr 887, ul. Pleśniówka 20, Majków, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

61. 14.09.2021r., Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., dz. 2398, 5362/1, 5362/3, ul. Słowackiego, Suchedniów, Gazociąg średniego ciśnienia PEdn40 z przyłączem PEdn25, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

62. 16.09.2021r., Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., dz. 3113/7, 3947/1, 3081/2, ul. Kościelna, Suchedniów, Gazociąg średniego ciśnienia PEdn40 z przyłączem PEdn25, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

63. 17.09.2021r., Tomasz Tumulec, dz. 2704/2, ul. Bodzentyńska 35, Suchedniów, Instalacja gazowa dla potrzeb budynku mieszkalnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

64. 17.09.2021r. Andrzej Piwowarczyk, dz. 878/5, Ostojów Dulęba, Suchedniów, Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

65.20.09.2021r., FHU "Eva" Ewa Ciszek-Skuza, dz. 20/7, ul. Asnyka, 12, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalno-usługowym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

66. 21.09.2021r., Ewa Nowak, Stanisław Nowak, dz. 108/11, ul. Źródlana 6, Zagórze, Bliżyn, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

67. 21.09.2021r., Szymon Karpeta, dz. 1031, ul. Warszawska, 38, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

68. 21.09.2021r., Andrzej Moliszewski, dz. 2229/1, ul. Żeromskiego 31B, Suchedniów, Instalacja zbiornikowa na gaz płynny, zbiornik, przyłącze gazowe, i wewnętrzna instalacja gazowa dla potrzeb budynku mieszkalnego,  Brak sprzeciwu do zgłoszenia

69. 17.09.2021r., Rafał Wiśniewski, dz. 713/1, 716/1, Sorbin, Bliżyn, Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

70. 27.09.2021r., Paweł Jachimowicz, dz. 526, Sorbin, gm. Bliżyn, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

71. 27.09.2021r., Zdzisław Tatar, dz. 544/4, Brzeście, gm. Bliżyn, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

72. 27.09.2021r., Krzysztof Łukomski, dz. nr 176 i 178, Bugaj, gm. Bliżyn, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

73. 30.09.2021r., Sebastian Sputo, dz. 2457/5, ul. St. Suchyni 6, Suchedniów, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

74. 30.09.2021r., Aldona Klonowska, dz. 198, ul. Borówkowa 6, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

75. 01.10.2021r., Paweł Kijewski, dz. 48, Łączna 18a, Łączna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

76. 06.10.2021r., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., dz. 3510, 3502, ul. Południowa, Skarżysko Kościelne, Zmiana zgłoszenia dot. budowy sieci wodociągowej, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

77. 08.10.2021., Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej "Tęcza", dz. 66/1, ul. Równoległa 23, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa do budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

78. 08.10.2021r., Mariusz Bidziński, dz. 95/1, Zagórze, Łączna, Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

79. 11.10.2021r., Alfreda Przeorska, dz. 106, Zalezianka 63, Łączna, Instalacja zbiornikowa na gaz płynny, zbiornik, przyłącze gazowe i wewnętrzna instalacja gazowa do budynku mieszkalnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

80. 11.10.2021r., Krystyna Śniowska, dz. 566/1, ul. Zagórska 88A, Suchedniów, Instalacja gazowa do budynku mieszkalnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

81. 13.10.2021r., Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., dz. 505, 454, 471, ul. Kanarkowa, Skarżysko-Kamienna, Gazociąg niskiego ciśnienia PEdn110 z przyłączami PEdn40, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

82. 13.10.2021r., Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., dz. 150, 172, 55/2, 53, ul. Ogrodnicza, Skarżysko-Kamienna, Gazociąg średniego ciśnienia PEdn63 z przyłączami PEdn25, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

83. 13.10.2021r., Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., dz. 66/4, 226, 210, ul. Średnia, Skarżysko-Kamienna, Gazociąg średniego ciśnienia PEdn63 z przyłączem PEdn25, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

84. 18.10.2021r., Dariusz Kuś, dz. 3591/12, ul. Langiewicza 3, Suchedniów, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

85. 18.10.2021r., Andrzej Soból, dz. 2626, 2627/2, ul. Kielecka, Suchedniów, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

86. 18.10.2021r., Plisak Finance Andrzej Plisak, dz. 133/21, ul. Kosmonautów 1 lok. 1F/U, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z częścią usługową, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

87. 25.10.2021r., Gmina Skarżysko Kościelne, ul. Szydłowiecka, Kierz Niedźwiedzi, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

88. 25.10.2021r., Sławomir Kowalski, dz. 55, Łączna 21, Łączna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

89. 25.10.2021r., Monika Nowak-Ołub, dz. 800/1, Ubyszów 18, Bliżyn, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

90. 25.10.2021r., Zofia Cedzyńska, dz.106, Łączna 47, Łączna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

91. 25.10.2021r., Szymon Sławek., dz. 249, ul. Odlewnicza 3, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

92. 22.10.2021r., Gmina Bliżyn, dz. 8, 1895, 1968, 1969/1, 2059/1, Bliżyn i Ubyszów, gm. Bliżyn, Budowa oświetlenia ulicznego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

93. 02.11.2021r., Zofia Wołoncewicz, dz. 2472, ul. Warszawska 259, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

94. 02.11.2021r., Marek Tumulec, dz. 2947, ul. Kielecka 2, Suchedniów, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

95. 04.11.2021r., Drób-POL SC J.K.B.A Piwowarczyk, dz. 4464/4, ul. Berezów, Suchedniów, Instalacja gazowa w budynku gospodarczym, 17.12.2021r. sprzeciw do zgłoszenia

96. 04.11.2021r., Małgorzata Szklarska, dz. 710, Mostki, Suchedniów,  Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Inwestor wycofał zgłoszenie

97. 05.11.2021r., Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., dz. 667, 664, 654, 677/3, ul. Żeromskiego, Majków, Gazociąg średniego ciśnienia PEdn63 z przyłączem PEdn25, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

98. 05.11.2021r., Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., dz. 6632, 6628, 4667, 4671/8, 6626 ul. Choroszewskiego, Suchedniów, Gazociąg średniego ciśnienia PEdn63 z przyłączami PEdn25, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

99. 05.11.2021r., Rafał Tuśnio, dz. 23, ul. 3 Maja 40, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

100. 09.11.2021r., Jolanta Ryba, Magdalena Kurpińska, dz. nr 4929/1 Suchedniów ul. Leśna, Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

101. 08.11.2021r.,Radosław Walkowiak, dz. 128/2, ul. Wiejska 154, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu o zgłoszenia

102.08.11.2021r., Ewa Kępa, dz. 510/1, ul. Żeromskiego 59, Majków, gm. Skarżysko Kościelne, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

103.08.11.2021r., Maria Żak, dz. 150, 153, 155, Łączna 61a m.1, Łączna, Instalacja gazu w gruncie i w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

104.08.11.2021r., Jan Jęczmiński, dz. 1721/1, ul. Sienkiewicza 41/5, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

105.08.11.2021r., Agnieszka Żak, Artur Żak, dz. 150, 153, 155, Łączna 61a m.2, Łączna, Instalacja gazu w gruncie i w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

106. 15.11.2021r., Małgorzata Szklarczyk, dz. 710, Mostki, Suchedniów, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

107. 19.11.2021r., Wojciech Pochwała, dz. 255, ul. Staffa 37, Majków, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

108. 23.11.2021r., Jerzy Harabin, dz. 2944, ul. Warszawska 33A, Suchedniów, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

109. 26.11.2021r., Zbigniew Borowski, dz. 3122/2, ul. Kościelna, Suchedniów, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

110. 07.12.2021r., Gmina Suchedniów, ul. Żeromskiego, Suchedniów, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

111. 09.12.2021r., Zenon Dziób, dz. 3081/2, ul. Kościelna 28A, Suchedniów, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

112. 10.12.2021., Andrzej Zimałka, dz. 59/2, Michałów 59, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

113. 14.12.2021r., Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., dz. 292/11, 292/8, 89, 525/5, 526/11, 526/13, ul. Szydłowiecka, Bliżyn, Gazociąg średniego ciśnienia PEdn40 z przyłączem PEdn25, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

114. 14.12.2021r., Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., dz. 1/155, 1/154, ul. Legionów, Skarżysko-Kamienna, Gazociąg średniego ciśnienia PEdn90 z przyłączem PEdn40, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

115. 14.12.2021r., Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., dz. 1233, 34/9 ul.Warszawska, Suchedniów, Gazociąg średniego ciśnienia PEdn63 z przyłączem PEdn25, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

116. 14.12.2021r., Bogusława Goworek, dz. 279, ul. Spacerowa, Wojtyniów, gm. Bliżyn, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

117. 14.12.2021r., Piotr Kwiatkowski, dz. 4671/42, 4671/13, 4671/15, ul. Berezów, Suchedniów, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

118.14.12.2021r., Edward Kozieł, dz. 4060, ul. Czachowskiego, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

119. 16.12.2021r., Dariusz Kuliński, dz. 40, ul. Kościuszki 40, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

120. 17.12.2021r., Agata Krupa, dz. 2/2, ul. Struga 3/13, Skarżysko-Kamienna, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

121. 21.12.2021r., Paweł Dzioba, dz. 115, Gilów 58D, Bliżyn, Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, Brak sprzeciwu do zgłoszenia

metryczka


Wytworzył: Janowska Jolanta (8 stycznia 2021)
Opublikował: Agnieszka Górecka-Blumchoff (8 stycznia 2021, 12:01:09)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Pochwała (3 lutego 2022, 08:53:02)
Zmieniono: Brak sprzeciwu do zgłoszenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2196