Rejestr zgłoszeń 2017

Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane,

w przypadku zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a tj.

  • wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane (art. 29 ust. 1 pkt 1a),

  • wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 (art. 29 ust. 1 pkt 2b),

  • sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych (art. 29 ust. 1 pkt 19a),

właściwy organ zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia:

  1. doręczenia zgłoszenia – informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu;

  2. wniesienia sprzeciwu – informację o dacie jego wniesienia;

  3. upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 – informację o braku wniesienia sprzeciwu.Data wpływu zgłoszenia

Imię, nazwisko lub nazwa inwestora

Adres lub miejsce inwestycji

Opis projektowanego obiektu

Data wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia

Informacja o braku sprzeciwu

13.01.2017
Marek Zegadło
ul. Langiewicza 199, dz. 5246/1, Suchedniów
Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

brak sprzeciwu do zgłoszenia


02.03.2017
January Lewandowski
ul. Tartaczna 7, dz. 79/2, Skarżysko-Kamienna
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

brak sprzeciwu do zgłoszenia
24.03.2017
Tomasz Piskulak
ul. Kościuszki, dz. 2532/9, Suchedniów
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

brak sprzeciwu do zgłoszenia
10.04.2017
Tomasz Miernik
ul. Słowackiego, dz. 2379, Suchedniów
Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Wycofano zgłoszenie 05.05.2017r.
09.05.2017
Jacek Gilbert
ul. Jarzębinowa 9, dz. 3539, Suchedniów
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego

Brak sprzeciwu do zgłoszenia
16.05.2017
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Niepodległości, dz. 35/1, 36, 1/35, 1/67, 1/74, 1/76, 1/77, Skarżysko-Kamienna
Budowa sieci wodociągowej

Brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.06,2017
Gmina Suchedniów
ul. Koszykowa, dz. 4547/4, 4547/4, 4547/5, 4547/7, 4547/8, 4548/1, 4555, 4556/2, 4556/3, 4557/2, 4559/1, 4560/2, 4560/3, 4561/1, 4562, 4563/1, 4564, 4566, 4567/2, 4567/3, 4567/4, 4568/2, 4568/3, 4568/5, 4568/6, 4569/1, 4569/2, 4569/3, 4570/1, 4570/3, 4571/2, 4572, 4573/1, 4573/2, 4574, 4575, 4576, 4577, 4578, 4579/1, 4579/2, 4580, 4581,4582, 4583, 4584, 4585, 4586, 4587, 4588/1, 4588/2, 4589/1, 4589/2, 4590, 4591/1, 4591/2, 4594, 4595, 4598/1, 4599, 4600/1, 4601/2, 4601/3, 4601/4, 4603/1, 4603/2, 4604/1, 4606/1, 4607, 4608, 4610, 4611, 4612, 4614, 4615, 4617, 4619/2, 4622/1, 4623, 4625/1, 4626, 4628, 4629, 4630, 4632, 4633, 4635, 4636, 4637, 4640, 4643, 4644, 4646/1, 4646/2, 4646/3, 4647, 4649, 4650, 4652, 4653/1, 4653/2, 4655, 5233, 5254, 5255, Suchedniów
Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej


Brak sprzeciwu do zgłoszenia
(Uzupełniono w dniu 05.07.2017 r., w tym zmieniono zakres inwestycji - dz. nr ewid.: 4547/8, 4556/3, 4557/2, 4559/1, 4563/1, 4566, 4567/2, 4567/3, 4567/4, 4568/2, 4568/3, 4569/3, 4570/1, 4570/3, 4571/2, 4572, 4574, 4576, 4579/2, 4587, 4588/1, 4588/2, 4589/2, 4590, 4591/1, 4594, 4599, 4611, 4619/2, 4623, 4629, 4630, 4635, 4643, 4644, 4646/1, 4649, 4653/2, 4655, 5233, 4803, 4647, 4577.
27.06.2017
PGE Dystrybucja SA
dz. 101/8, 91/2, 91/3, 104, 90/2, obręb ew. 0003, arkusz 7 Skarżysko-Kamienna; dz, 89, 93/2 obręb ew.  0010, arkusz 6 Skarżysko-Kamienna
Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowych nN 0,4kV

Brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.07.2017
PGE Dystrybucja SA
dz. 508, 982, 983, 806/1, 807, 808, 810, 812, 811, 813, 814, 1667/1, 1667/2, 815, 817, 818/1, 816, 818/2, 819, 1052, 824, 829, 830, 831, 834, 840/2, 841/1, 841/2, 847/1, 847/2, 402/1, 1409, 1410, 391, 378, 375, 364/1, 363/1, 353, 352, 691/1, 350, 348/1, 344 343, 342, 341, 340/1, 339, 338, 333/1, 699, 553, 331, 330/2, 328, 324/2, 700, 967, 1472/5, 706, 707/1, 338, 720, 737, 740/1, 746/3, 759, 1408/2, 1408//1, 325, 761/1, 765/1, 770, 777/1, 779/1, 792/1, 793, 794, 796/1, 798/1, 800, 1408/2, obręb ew. 2 Grzybowa Góra, Skarżysko Kościelne; oraz dz. 108, 110, 109, 111, 113/1, 116/1, 119, 121, 122, 123, 1423, 125, 126, 129, 130, 134/1, 135, 136, 140/2, 2499, 1444, 1439, 1424/2, 1422, 1421, 1409/1, 1420/2, 1420/1, obręb ew. Gadka, Mirzec
Przebudowa linii napowietrznej nN po istniejącej trasie, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej

Wycofano zgłoszenie 18.07.2017r.
19.07.2017
Gmina Skarżysko Kościelne
ul. Św. Anny, dz. 23, 39,Majków, gm. Skarżysko Kościelne
Rozbudowa linii napowietrznej nN z doświetleniem odcinka drogi gminnej

Brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.07.2017
Gmina Skarżysko Kościelneul. Polna, dz. 1976/105, Skarżysko Kościelne
Rozbudowa linii napowietrznej nN z doświetleniem odcinka drogi gminnej
Brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.08.2017
Agencja "Piękne Miasto"s.c. L. Kumański, M. Kumański
Klonów, dz. 281/9, 282, 243, Łączna
Budowa wodociągu rozdzielczego


Brak sprzeciwu do zgłoszenia


31.08.2017
Krzysztof Kowalik
ul. Grzybowa 7, dz. 240, Skarżysko-Kamienna
Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.09.2017
Zofia Kowalik
ul. Bobowskich 51, dz. 71/2, 70/2, Skarżysko-Kamienna
Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Brak sprzeciwu do zgłoszenia
03.10.2017
Norbert Bodo
ul. Szydłowiecka, dz. 567/1, 567/2, Kierz Niedźwiedzi, gm. Skarżysko Kościelne
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Brak sprzeciwu do zgłoszenia
27.11.2017
PGE Dystrybucja SA
Zbrojów, dz 72, 35, 253, 255, 330, obręb ew. Zbrojów; Płaczków, dz. 1956/2, 1959, 12/2, 11/1, obręb ew. Płaczków; Górki, dz. 1054, 1029, 1030, 1040, 1053, 1041, 1042, 1043, 1044, 1158, 1045, 1155, 1154, 1052, 1016, 1017, 1039, obręb ew. Górki, gm. Bliżyn
Budowa sieci  elektroenergetycznej linii napowietrznych i Kablowych nN 0,4kV

Brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.12.2017
Gmina Skarżysko-Kamienna
Skarżysko-Kamienna ul. Powstańców Warszawy i ul. Górnicza 134/1, 134/2, 103/2, 102/9, 158/3, 124, 125/2, 90/3
Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego celem doświetlenia odcinków dróg w rejonie ulic: Powstańców Warszawy i Górniczej w Skarżysku-Kam.


Brak sprzeciwu do zgłoszenia
metryczka


Wytworzył: Jolanta Janowska (16 stycznia 2017)
Opublikował: Agnieszka Górecka-Blumchoff (16 stycznia 2017, 09:35:53)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Pochwała (31 stycznia 2018, 09:20:48)
Zmieniono: Brak sprzeciwu do zgłoszenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1198