Zgłoszenia budowy 2016

Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane,

w przypadku zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a tj.

  • wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane (art. 29 ust. 1 pkt 1a),

  • wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 (art. 29 ust. 1 pkt 2b),

  • sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych (art. 29 ust. 1 pkt 19a),

właściwy organ zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia:

  1. doręczenia zgłoszenia – informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu;

  2. wniesienia sprzeciwu – informację o dacie jego wniesienia;

  3. upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 – informację o braku wniesienia sprzeciwu.Lp

Data wpływu zgłoszenia

Imię, nazwisko lub nazwa inwestora

Adres lub miejsce inwestycji

Opis projektowanego obiektu

Data wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia

Informacja o braku sprzeciwu

1.

07.01.2016

PGE Dystrybucja SA

Majków, dz. 372/20, Skarżysko Kościelne

Budowa stacji transformatorowej, linii kablowe SN oraz przyłącza energetycznego do zasilania budynku produkcyjno-usługowego


Brak sprzeciwu do zgłoszenia


2.
19.01.2016
Iwona Fąfara
Zalezianka71 dz. 113         gm. Łączna
Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Brak sprzeciwu do zgłoszenia
3.
10.02.2016
Maciej Białkowski
Bliżyn, dz. 1044/2, 1043/2, 1045/2, 1046/2 gm. Bliżyn
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Brak sprzeciwu do zgłoszenia
4.
23.02.2016
Ewelina Garbacz, Marcin Garbacz
Grzybowa Góra, ul. Świętokrzyska, dz. 696, gm. Skarżysko Kościelne
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego


Brak sprzeciwu do zgłoszenia
5.
25.02.2016
Jadwiga i Janusz Maślikowscy
dz. 4668/2, ul. Podlaska 13, Skarżysko-Kamienna
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Brak sprzeciwu do zgłoszenia
6.
01.03.2016
Grażyna Gula
Podzagnańszcze, dz. 776/1, gm. Łączna
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Brak sprzeciwu do zgłoszenia
7.
15.03.2016
Renata Bergman
ul. Wyspiańskiego 11, dz. 22/3, Skarżysko-Kamienna
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego


Brak sprzeciwu do zgłoszenia
8.
15.03.2016
Tomasz Durlej
ul. Reja, dz. 157/2, 158/2, Skarżysko-Kamienna
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego


Brak sprzeciwu do zgłoszenia
9.
17.03.2016
Helena Turek
Gilów, 80, dz. 175/1, Bliżyn
Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Brak sprzeciwu do zgłoszenia
10.
21.03.2016
Stachura Grzegorz
ul. Cicha, dz. 54, Skarżysko-Kamienna
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Brak sprzeciwu do zgłoszenia
11.
24.03.2016
Edyta i Jarosław Łuczyńscy
Drożdżów, dz. 120, 121, Bliżyn
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.
24.03.2016
Katarzyna i Paweł Adamczyk
Gostków, dz. 695/4, 698/5, 700/5, Bliżyn
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.
24.03.2016
PPHU "Wtórpol" Leszek Wojteczek Sp. z o.o.
ul. Towarowa, dz. 3/34, Skarżysko-Kamienna
Budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV, przyłącza kablowego 15kV,, 0,4kV dla zasilania hali

Brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.
19.04.2016
Anna i Mariusz Januchta
Podłazie 49, dz. 124 i 125, gm. Łączna
Rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Brak sprzeciwu do zgłoszenia
15.
20.04.2016
Damian Fijałkowski
ul. Słoneczna, Grzybowa Góra, dz. 289/1, gm. Skarżysko Kościelne
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Brak sprzeciwu do zgłoszenia
16.
26.04.2016
Jan Biskup
Brzeście 12, dz. 522/3, gm. Bliżyn
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Brak sprzeciwu do zgłoszenia
17.
04.05.2016
Elżbieta Jaworska
ul. Kościuszki, dz. 6480, gm. Suchedniów
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.
10.05.2016
PGE Dystrybucja SA
Jastrzębia, gm. Bliżyn
Budowa i przebudowa linii energetycznej

Brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.
12.05.2016
Andrzej i Agnieszka Siłakiewicz
Stokowiec, dz. 376/1, gm. Suchedniów
Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Brak sprzeciwu do zgłoszenia
20.
27.05.2016
Ewa i Robert Skowron
ul. Racławicka dz. 67 Skarżysko-Kamienna
Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Brak sprzeciwu do zgłoszenia
21.
10.06.2016
Patrycja i Paweł Adamczyk
ul. 3. Maja, dz. 4, Skarżysko-Kamienna
Nadbudowa budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne z instalacjami

Brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.
27.06.2016
Radosław Bułka
Ubyszów 44, dz. 1714, gm. Bliżyn
Rozbudowa budynku mieszkalnego  jednorodzinnego

Inwestor wycofał zgłoszenie 04.07.2016
23.
04.07.2016
Bartosz Bojanowski
Kopcie 44, dz. 91/2, gm. Bliżyn
Rozbudowa budynku mieszkalnego  jednorodzinnego

Brak sprzeciwu do zgłoszenia
24.
04.07.2016
Gmina Suchedniów
ul. Cmentarna, dz. 3174/, 3163, gm. Suchedniów
Budowa kanalizacji sanitarnej
Brak sprzeciwu do zgłoszenia
25.
16.08.2016
Gmina Skarżysko-Kamienna
ul. Asfaltowa, dz. 1/192/2, 1/452, 1/405, Skarżysko-Kamienna
Budowa linii kablowej nn, oświetlenia ulicznego

Brak sprzeciwu do zgłoszenia
26.
19.09.2016
Wioleta i Marcin Tomaszewscy
Michałów, dz. 75/2, Skarżysko Kościelne
Budowa budynku mieszkalnego z instalacjami

Brak sprzeciwu do zgłoszenia
27.
26.09.2016
Mirosława Kołodziejczyk
ul. Szeroka, dz, 3641/8, Suchedniów
Budowa budynku mieszkalnego z instalacjami
Brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.
04.11.2016
Gmina Skarżysko Kościelne
ul. Polna, dz. 2753/1, 2756/1, 2759/1, 2762/1, 2764/1, 2766/1, 2768/1, 2772/1, 2774/1, 2777/1, 2783/1, 2785/1, 2788/1, Skarżysko Kościelne
Budowa oświetlenia drogowego

Inwestor wycofał zgłoszenie 14.11.2016r.
29.
15.12.2016
Anita i Dariusz Magdziarz
ul. 3 Maja, dz. 222/1,Skarżysko-Kamienna
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Brak sprzeciwu do zgłoszenia
30.
20.12.2016
PGE Dystrybucja SA
dz. 101/6, 101/7,93/2, 101/8, 91/2, 101/15,obręb Place; 98,87, 62/170, 62/9, 89, 62/10, 93/2, 88, 62/162, 90, 91, 104, 255/2, 85/4, 34/2, 85/2, 45/1, 46/1, 46/2, 46/4, obręb Metalowiec; ul. Piłsudskiego, Sikorskiego, Prusa, Norwida, Skarżysko-Kamienna
Budowa elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia

Brak sprzeciwu do zgłoszenia
31.
23.12.2016
PPHU MEVIUS
ul. Sosnowa dz. nr 1/2, Skarżysko-Kamienna
Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego, rozbudowa istniejącej sieci teletechnicznej

Inwestor wycofał zgłoszenie 05.01.2017r
32.23.12.2016PPHU MEVIUS
ul. Oseta Wasilewskiego dz. nr 180/4, Skarżysko-Kamienna
Rozbudowa monitoringu miejskiego, rozbudowa oświetlenia ulicznego

Inwestor wycofał zgłoszenie 05.01.2017r.

metryczka


Wytworzył: Jolanta Janowska (8 stycznia 2016)
Opublikował: Agnieszka Górecka-Blumchoff (8 stycznia 2016, 14:13:37)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Pochwała (10 lutego 2017, 11:28:03)
Zmieniono: Brak sprzeciwu do zgłoszenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1928