Informacje o zgłoszeniach


Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane,

w przypadku zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a tj.

  • wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane (art. 29 ust. 1 pkt 1a),

  • wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 (art. 29 ust. 1 pkt 2b),

  • sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych (art. 29 ust. 1 pkt 19a),

właściwy organ zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia:

  1. doręczenia zgłoszenia – informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu;

  2. wniesienia sprzeciwu – informację o dacie jego wniesienia;

  3. upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 – informację o braku wniesienia sprzeciwu.Lp

Data wpływu zgłoszenia

Imię, nazwisko lub nazwa inwestora

Adres lub miejsce inwestycji

Opis projektowanego obiektu

Data wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia

Informacja o braku sprzeciwu

1

6.07.2015

Ewelina Bogacz, Bartłomiej Dulęba

Podłazie,

dz. 171/2, Łączna

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zbiornik na ścieki


Brak sprzeciwu do zgłoszenia


2

8.07.2015

Anna Jabłońska


ul. Rycerska 108,    dz. 3112 Skarżysko-Kamienna

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza na mieszkalne


Brak sprzeciwu do zgłoszenia

3

13.07.2015

Sebastian Łyżwa, Iwona Mączyńska

ul. Źródlana, dz. 108/6 Bliżyn

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego


Brak sprzeciwu do zgłoszenia

4

23.07.2015

Mateusz Wasiak

Osełków, dz. 25/5, Łączna

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami


Brak sprzeciwu do zgłoszenia

5

24.07.2015

Michał Kornatowski

ul. Zafabryczna dz. nr 1206/3 Bliżyn

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami


Brak sprzeciwu do zgłoszenia

6

03.08.2015

Cezary Kuza

ul. Dawidowicza 3a dz. nr 3188/1             i 3188/2 Suchedniów

Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego


Brak sprzeciwu do zgłoszenia

7.

05.08.2015

Bartosz Sztabowski

ul. Orla 17       dz. nr 6/4 Skarżysko - Kam.


Rozbudowa          i zmiana konstrukcji dachu budynku mieszkalnego jednorodzinnego


Brak sprzeciwu do zgłoszenia

8.

10.08.2015

Kamil Paź

Majków, dz. 374/12, Skarżysko Kościelne

Budowa budynku mieszkalnego  jednorodzinnego


Brak sprzeciwu do zgłoszenia

9.
11.08.2015
Marek Kowalski
Gózd, dz. 156/2, Łączna
Budowa budynku mieszkalnego  jednorodzinnego
Inwestor wycofał wniosek w dniu 21.08.2015r.
10.
17.08.2015
Agata i Michał Kędziora
ul. Źródłowa 4, dz. 3746/2, 5228/3, Suchedniów
Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Brak sprzeciwu do zgłoszenia
11.
17.09.2015
Rafał i Monika Bujnowscy
Łączna-Jaśle, dz. 256/4, gm. Łączna
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.

21.09.2015

Mariusz Matla

ul.Ostojów, dz. 842//1, Suchedniów

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego


Brak sprzeciwu do zgłoszenia

13.
23.09.2015
Ślusarczyk Jarosław
Występa 3 dz. 156, gm. Łączna
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.
21.10.2015
Sebastian Berus
Drożdżów 33, dz. 134, gm. Bliżyn
Rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Brak sprzeciwu do zgłoszenia
15.
28.10.2015
Patrycja Woźniak
ul. Świętokrzyska 5, dz. 5, Skarżysko-Kamienna
Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Brak sprzeciwu do zgłoszenia
16.
14.12.2015
Iwona Fąfara
Zalezianka 71, dz. 113,gm. Łączna
Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Brak sprzeciwu do zgłoszenia
17.
16.12.2015
Kamil Jasiński
ul. Poziomskiego, dz. 2584/2, gm. Suchedniów
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Brak sprzeciwu do zgłoszenia


metryczka


Wytworzył: Jolanta Janowska (8 lipca 2015)
Opublikował: Agnieszka Górecka-Blumchoff (8 lipca 2015, 09:57:13)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Górecka-Blumchoff (18 stycznia 2016, 13:27:07)
Zmieniono: Brak sprzeciwu do zgłoszenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1910