Protokół Nr 28 z dnia 15 czerwca 2018 roku

Protokół Nr 28/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 15 czerwca 2018 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                                 - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                      - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                     - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powitał zebranych oraz poinformował, że przedmiotem posiedzenia będzie podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Konkursowej na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej powołanej Uchwałą Nr 23/50/2018 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 maja 2018 roku.
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z treścią powyższej uchwały. Wyjaśniła, że na wniosek Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, na mocy przedmiotowej uchwały dokonuje się zmian w składzie osobowym Komisji Konkursowej,
a mianowicie w miejsce dotychczasowych przedstawicieli organu nadzoru pedagogicznego powołuje się nowych przedstawicieli: Panią Zdzisławę Wielguszewską i Pana Krzysztofa Jabłońskiego.
Na tym zakończono posiedzenie.
 
            Protokołowała                                                             Przewodniczący Zarządu

       Agnieszka Góralczyk                                                              Jerzy Żmijewski

 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus …………………
2.      K. Bilska………………………
3.      A. Leżańska…………………
4.      B. Krawczyńska……………
 
 
 
Załączników 2:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Konkursowej na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej powołanej Uchwałą
Nr 23/50/2018 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 maja 2018 roku.
 
  Protokol (503kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (15 czerwca 2018)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (26 czerwca 2018, 09:27:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 494