Protokół Nr 13 z dnia 26 marca 2018 roku

Protokół Nr 13/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 26 marca 2018 r.

W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                              - Starosta
2.      Artur Berus                                                     - Wicestarosta
3.      Anna Leżańska                                               - Członek Zarządu Powiatu
4.      Bogusława Krawczyńska                                   - Członek Zarządu Powiatu

Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                      - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                    - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował zebranych, że przedmiotem posiedzenia jest przyjęcie Autopoprawki do projektu Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2018-2035 oraz przyjęcie Autopoprawki do projektu Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 26 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok. Następnie Starosta przedstawił zmiany, jakie wprowadzają przedmiotowe Autopoprawki.
Zarząd Powiatu przyjął Autopoprawki jednogłośnie, głosując nad każdą z nich oddzielnie.
Na tym zakończono posiedzenie.

          Protokołowała                                                           Przewodniczący Zarządu

       Agnieszka Góralczyk                                                            Jerzy Żmijewski


Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus………………………
2.      A. Leżańska…………………
3.      B. Krawczyńska
 
Załączników 3:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – Autopoprawka do projektu Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2018-2035
Załącznik nr 3 - Autopoprawka do projektu Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 26 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
 
Protokol (472kB) pdf  
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (26 marca 2018)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (6 kwietnia 2018, 08:55:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 599