Protokół Nr 60 z dnia 28 grudnia 2017 roku

Protokół Nr 60/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 28 grudnia 2017 r.

 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
4.      Bogusława Krawczyńska                                 - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                    - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                   - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował, że przedmiotem posiedzenia jest podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, że zmiany wprowadzone w uchwale wynikają z końcowego rozliczenia bieżącego roku budżetowego i koniecznością uregulowania wszystkich zobowiązań, których termin płatności mija w grudniu oraz przeniesieniem nadwyżek w planie na zapłatę zobowiązań za grudzień, które są płatne w styczniu. Uchwała stanowi    do protokołu.
Następnie Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie podjęcie przedmiotowej uchwały.
W drodze przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu podjął przedmiotową uchwałę jednogłośnie.
 
 
Na tym zakończono posiedzenie.
 
          Protokołowała                                                           Przewodniczący Zarządu

      Agnieszka Góralczyk                                                              Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus………………………
2.      K. Bilska………………………
3.      B. Krawczyńska………………
 
 
Załączników: 2
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2017 rok, 

Protokol (473kB) pdf  
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (28 grudnia 2017)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (16 stycznia 2018, 08:50:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 389