Protokół Nr 44 z dnia 28 września 2017 roku

Protokół Nr 44/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 28 września 2017 r.


W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                            - Starosta
2.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                                 - Członek Zarządu Powiatu

Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                    - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                    - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor w Wydziale OZ.
 
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował zebranych, że przedmiotem posiedzenia jest przyjęcie Autopoprawki z dnia 28 września 2017 r. do projektu Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 28 września 2017 r. w sprawie:
a)    wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
b)   zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035.
oraz rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych.

Streszczenie posiedzenia:

Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska zapoznała zebranych ze zmianami, jakie wprowadzają przedmiotowe Autopoprawki (załącznik nr 2 i nr 3).
W toku przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu przyjął Autopoprawki jednogłośnie, głosując nad każdą z nich oddzielnie.
 
W związku z rozstrzygnięciem w dniu 26.09.2017 r. przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny, Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska odczytała pismo Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych (załącznik nr 4) informujące o zamiarze zawarcia umowy najmu pomieszczenia na okres od 02 października 2017 r. do 30 września 2020 r.
Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację w powyższym zakresie. 
Na tym zakończono posiedzenie.


          Protokołowała                                                                        Przewodniczący Zarządu

          Anna Bugajska                                                                              Jerzy Żmijewski


Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus………………………
2.      K. Bilska………………………
3.      A. Leżańska …………………
4.      B. Krawczyńska………………
 
 
Załączników 4:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – Autopoprawka z dnia 28 września 2017 r. do projektu Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 28 września 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2017 rok,
Załącznik nr 3 – Autopoprawka z dnia 28 września 2017 r. do projektu Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego na dzień 28 września 2017 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035,
Załącznik nr 4 – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych z dnia 26.09.2017 r.

Protokol (484kB) pdf
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (28 września 2017)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (20 października 2017, 08:52:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 678