Protokół Nr 28 z dnia 28 czerwca 2017 roku

Protokół Nr 28/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 28 czerwca 2017 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Artur Berus                                                   - Wicestarosta
2.      Katarzyna Bilska                                           - Członek Zarządu Powiatu
3.      Anna Leżańska                                              - Członek Zarządu Powiatu
4.      Bogusława Krawczyńska                                  - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                       - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                      - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta – Pan Artur Berus.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.
 
 
Wicestarosta – Pan Artur Berus poinformował zebranych, że przedmiotem posiedzenia jest podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Konkursowej na kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej powołanej Uchwałą Nr 23/50/2017 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 31 maja 2017 roku.
 
 
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska wyjaśniła, że na wniosek Rady Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego dokonuje się zmiany w składzie osobowym Komisji Konkursowej na kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej. Następnie Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z przedmiotową uchwałą.
W toku przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu podjął uchwałę jednogłośnie.
Na tym zakończono posiedzenie.
  
       Protokołowała                                                         Przewodniczący Zarządu

  Agnieszka Góralczyk                                                            wz. Artur Berus

 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      K. Bilska ……………………
2.      A. Leżańska ……………
3.      B. Krawczyńska…………
 
Załączników 2:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Konkursowej na kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej powołanej Uchwałą Nr 23/50/2017 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 31 maja 2017 roku.


Protokol (471kB) pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (28 czerwca 2017)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (18 lipca 2017, 09:43:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 411