Protokół Nr 13 z dnia 17 marca 2017 roku

Protokół Nr 13/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 17 marca 2017 r.

 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                          - Starosta
2.      Artur Berus                                                - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                        - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                          - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                              - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Bogusława Wilczyńska                                 - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor w Wydziale OZ.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski poinformował zebranych, że przedmiotem posiedzenia jest rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok.
 
Streszczenie posiedzenia:
Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska odczytała pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych zawierające prośbę o zmiany w planie finansowym na kwotę 2500,00 zł. Dyrektor poinformował, że powyższe zmiany związane są z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych w 2017 roku na delegację zagraniczną do Austrii dla dyrektora i nauczyciela na zimowe, światowe igrzyska olimpiad specjalnych. Ponadto Dyrektor wyjaśnił, że delegacja zagraniczna dla dwóch osób do Austrii w dniach 17.03.2017 r. – 22.03.2017 r. rozliczona będzie według kosztów faktycznie poniesionych na podstawie faktur i rachunków. Koszty przewidziane są na zakup paliwa, nocleg wraz z wyżywieniem oraz inne uzasadnione i udokumentowane wydatki, osoby oddelegowane rezygnują z wyrównania do wysokości należnej diety.
Pani Katarzyna Bilska poinformowała, że przedmiotowy wydatek nie został zaplanowany w budżecie przez Dyrektora. Procedura przeniesienia środków wszczęta została przez dyrektora 3 dni przed wyjazdem tj. 14.03.2017 r. Każdy wyjazd służbowy pociąga za sobą konkretne działania spoczywające na delegującym chociażby ubezpieczenie. Ponadto w wyjeździe miały wziąć udział 2 osoby – dyrektor i nauczyciel. Nie były więc to koszty pokrycia pobytu dzieci i opiekuna, którzy na olimpiady wyjechali już w niedzielę. Stąd wydatek wnioskowanej kwoty 2500 zł. na kończące się już olimpiady w Austrii jest wydatkiem nieuzasadnionym, tym bardziej że wysokość subwencji oświatowej otrzymanej w 2017 r. na placówkę jest mniejsza od ubiegłorocznego wykonania budżetu o 700.000 zł. .
W toku przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu jednym głosem za (Wicestarosta – Pan Artur Berus), przy czterech głosach przeciw (Starosta – Pan Jerzy Żmijewski oraz Członkowie Zarządu – Pani Katarzyna Bilska, Pani Anna Leżańska oraz Pani Bogusława Krawczyńska) nie wyraził zgody na dokonanie powyższych zmian w planie finansowym placówki.
Na tym zakończono posiedzenie.

           Protokołowała                                                                  Przewodniczący Zarządu
          Anna Bugajska                                                                        Jerzy Żmijewski


Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ………………………
2.      K. Bilska ……………………...
3.      A. Leżańska …………………..
4.      B. Krawczyńska……………….
 
Załączników:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – pisma Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych


Protokol (477kB) pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (17 marca 2017)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (28 marca 2017, 14:23:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 432