Protokół Nr 25 z dnia 20 czerwca 2016 roku


 Protokół Nr 25/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 20 czerwca 2016 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                         - Starosta
2.      Artur Berus                                               - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                       - Członek Zarządu Powiatu
4.      Anna Leżańska                                         - Członek Zarządu Powiatu
5.      Bogusława Krawczyńska                              - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                  - Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                                - Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk– Inspektor w Wydziale OZ.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powitał zebranych oraz poinformował, że przedmiotem posiedzenia jest podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przydziału obligacji na okaziciela serie B16, D16, G16 i R16.
 
Streszczenie posiedzenia:

Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska przedstawiła powyższą uchwałę. Wyjaśniła, że zgodnie z umową o przygotowanie dokumentacji potrzebnej do emisji obligacji, prowadzenie ewidencji obligacji oraz wykonywanie funkcji agenta ds. płatności zawartą z Noble Securities s.a. z siedzibą w Warszawie podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne do wyemitowania obligacji.
              W związku z powyższym Zarząd Powiatu podjął przedmiotową uchwałę jednogłośnie.
Na tym zakończono posiedzenie.
        Protokołowała                                                         Przewodniczący Zarządu
    Agnieszka Góralczyk                                                            Jerzy Żmijewski

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ………………………
2.      K. Bilska ………………………
3.      A. Leżańska………………
4.      B. Krawczyńska……………


Załączników 2:
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: przydziału obligacji na okaziciela serir B16, D16, G16 i R16.

Protokol_Nr_25 (407kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (20 czerwca 2016)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (8 lipca 2016, 14:25:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 439