Protokół Nr 29 z dnia 30 czerwca 2015 roku


Protokół Nr 29/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 30 czerwca 2015 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                   - Starosta
2.      Artur Berus                                         - Wicestarosta
3.      Katarzyna Bilska                                 - Członek Zarządu Powiatu
4.      Bogusława Krawczyńska                       - Członek Zarządu Powiatu                            
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                          -  Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                        - Skarbnik Powiatu
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.

Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – Inspektor w Wydziale OZ.
Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powitał zebranych oraz poinformował, że przedmiotem posiedzenia Zarządu Powiatu jest podjęcie Uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.

Streszczenie posiedzenia:

        Starosta - Pan Jerzy Żmijewski przedstawił zebranym projekt powyższej Uchwały i poinformował, że zmiany wynikają z pisma Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych znak: ZPEW:3211.38.2015 z dnia 23.06.2015 r. w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 1.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę delegacji dla nauczycieli dojeżdżających na indywidualne nauczanie do wychowanków ośrodka.
            Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie przedmiotowej uchwały.

  • za głosowały 4osoby: (Starosta – Pan Jerzy Żmijewski, Wicestarosta – Pan Artur Berus oraz Członkowie Zarządu Powiatu: Pani Katarzyna Bilska oraz Pani Bogusława Krawczyńska)
  • przeciw nie głosował nikt
                       
       W świetle powyższego Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w powyższej sprawie.
       Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.
 

     Protokołowała                                                                     Przewodniczący Zarządu

Agnieszka Góralczyk                                                                       Jerzy Żmijewski

 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus ……………………
2.      K. Bilska ……………………
3.      B. Krawczyńska ………
 
Załączników 2:
Załącznik nr 1 – lista obecności,
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2015 rok.

Protokół Nr 29 (309kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (30 czerwca 2015)
Opublikował: Agnieszka Góralczyk (1 lipca 2015, 13:00:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 530