Protokół Nr 23/2015 z dnia 25 maja 2015 roku


Protokół Nr 23/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 25 maja 2015 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.      Jerzy Żmijewski                                       - Starosta
2.      Artur Berus                                             - Wicestarosta
3.      Anna Leżańska                                       - Członek Zarządu Powiatu
4.      Bogusława Krawczyńska                           - Członek Zarządu Powiatu   
                      
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.      Małgorzata Łakomiec                                -  Sekretarz Powiatu
2.      Bogusława Wilczyńska                               - Skarbnik Powiatu
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Jerzy Żmijewski.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor w Wydziale OZ.

Starosta – Pan Jerzy Żmijewski powitał zebranych oraz poinformował, że przedmiotem posiedzenia Zarządu Powiatu jest zatwierdzenie projektu ogłoszenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie.
 
Streszczenie posiedzenia:
 W związku z koniecznością ponownego ogłoszenia konkursu na w/w stanowisko, Starosta - Pan Jerzy Żmijewski  przedstawił przedmiotowy projekt ogłoszenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego. Dodał, że termin składania dokumentów ustalono do dnia 10 lipca 2015 r., a przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do 31 lipca br.

Z uwagi na powyższe Zarząd Powiatu zatwierdził proponowany projekt ogłoszenia.
 
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.
           
 
 
     Protokołowała                                                                        Przewodniczący Zarządu

     Anna Bugajska                                                                             Jerzy Żmijewski
 
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Berus …………………….
2.      A. Leżańska…………………
3.      B. Krawczyńska …………….
 
Załączników 2:
Załącznik nr 1 – lista obecności,
Załącznik nr 2 – projekt ogłoszenia,
 
Protokół Nr 23/2015 (293kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (25 maja 2015)
Opublikował: Anna Bugajska (28 maja 2015, 12:17:03)

Ostatnia zmiana: Anna Bugajska (28 maja 2015, 12:26:19)
Zmieniono: zmiana tytułu informacji.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 526