Zmiany w przepisach w sprawie rejestracji pojazdów

UWAGA: od dnia 01 stycznia 2024 roku wprowadzono ustawą z dnia 07 lipca 2023r. "o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości" następujące zmiany dotyczące rejestracji pojazdów:

1. Właściciel pojazdu (który nie prowadzi działalności w zakresie obrotu pojazdami) jest obowiązany złożyć wniosek o rejestrację pojazdu w terminie 30 dni od dnia:
a) nabycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP;
b) dopuszczenia do obrotu prze organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego spoza Unii Europejskiej;
c) sprowadzonego na terytorium RP z terytorium państwa należącego do Unii Europejskiej.

Właściciel pojazdu, który nie złoży wniosku o rejestrację w terminie 30 dni, zgodnie z art. 140 mb ustawy Prawo o ruchu drogowym podlega karze administracyjnej pieniężnej w wysokości 500 zł. W przypadku przekroczenia 180 dni podlega karze w wysokości 1000 zł.

2. Jeżeli właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami obowiązany jest do złożenia wniosku w terminie 90 dni ( jak wyżej, pkt 1, lit. a.b.c).
Jeżeli przedsiębiorca nie dopełni wyżej wymienionego obowiązku, podlega karze administracyjnej pieniężnej w wysokości 1000 zł. Gdy przekroczy 180 dni, kara administracyjna wynosi 2000 zł.

Art. 78 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, utrzymuje obowiązek zawiadomienia właściwego Starosty o zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium RP, w terminie 30 dni od daty zbycia.
W przypadku gdy Strona nie dopełni tego obowiązku, podlega karze administracyjnej pieniężnej w wysokości 250 zł.

metryczka


Wytworzył: Piotr Żmijewski (27 grudnia 2023)
Opublikował: Piotr Żmijewski (28 grudnia 2023, 15:04:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 302