Roczny plan kontroli wewnętrznej na rok 2023 w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej oraz jednostkach organizacyjnych powiatu skarżyskiego

Skarżysko-Kamienna,dn.31.01.2023r.


Zespół Kontroli i Audytu Wewnętrznego     

     
 
L.p. Temat kontroli Przewidywany termin przeprowadzenia kontroli Kontrolowana
jednostka  organizacyjna
Rodzaj kontroli
1.Prawidłowość
i terminowość rozpatrywania wniosków
i skarg w Starostwie Powiatowym
w Skarżysku-Kamiennej
w  latach 2021-2022
I-II kwartał1.Wydział Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
w Starostwie Powiatowym
w Skarżysku-Kamiennej.
2.Biuro Rady Powiatu
w Starostwie Powiatowym
w Skarżysku-Kamiennej.
3.Wydziały Starostwa Powiatowego
w Skarżysku-Kamiennej uczestniczące
w procedurze.   
sprawdzająca
2.
Kontrola organizacji pracy Wydziału  Komunikacji
i Transportu
w Starostwie Powiatowym
w Skarżysku-Kamiennej
II-III kwartałWydział Komunikacji
i Transportu
w Starostwie Powiatowym
w Skarżysku-Kamiennej.
kompleksowa  
3.
Prawidłowość prowadzenia ewidencji
 i dokumentacji dotyczącej posiadanych  licencji
i programów komputerowych
w Starostwie Powiatowym
w Skarżysku-Kamiennej.                                  
IV kwartał Wydział Informatyki
w Starostwie Powiatowym
w Skarżysku-Kamiennej.
sprawdzająca
                    
 

  Sporządził:                                                              Zatwierdził:
  starszy inspektor                                                    Starosta Skarżyski

 Anna Radzimirska-Lange                                             Artur Berus


Roczny plan kontroli wewnętrznej na rok 2023 w Strostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej oraz jednostkach organizacyjnych powiatu skarżyskiego (327kB) pdf


 

metryczka


Wytworzył: Anna Radzimirska-Lange (31 stycznia 2023)
Opublikował: Anna Radzimirska-Lange (1 lutego 2023, 13:43:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 842