Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - Właściciele działki nr 216

Majków, dn. 05.12.2022r.
SZACH MAP Krzysztof Kabała
Ul. S. Żeromskiego 126
26-110 Majków
Tel: 788-333-276
Właściciele
działki nr 216
obręb 0001 Majków
gm. Skarżysko Kościelne
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych
- na podstawie art. 39 ust. 1/ust. 5 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości – na podstawie § 32 rozporządzenia z dn. 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 ze zm.) o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości - na podstawie § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268 poz. 2663)
Działając na podstawie ww. ustaw i rozporządzeń, a także zgłoszenia pracy geodezyjnej
w PODGIK w Skarżysku-Kamiennej pod nr GG.6641.644.2022, oraz zlecenia właściciela
działek nr 931, 217, 121, 55, 926 położonych w Majkowie przy ul. Staffa i Św. Anny
zawiadamiam
że w dniu 10.01.2023r. (wtorek) o godz. 9:30 w Majkowie przy ul. Leopolda Staffa 87 od
strony drogi powiatowej nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z wznowieniem znaków
granicznych/ wyznaczeniem punktów granicznych /ustaleniem przebiegu granic
nieruchomości/ przyjęciem granic w/w nieruchomości, działek ewidencyjnych nr 217 (KW
KI1R/00019995/9) i 931, wraz z działką ewidencyjną nr 216 (KW KI1R/00020079/2).
W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych
czynnościach.
GEODETA UPRAWNIONY
inż. Krzysztof Kabała
POUCZENIE
- Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym
terminie z dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu/ ustalaniu granic ich
gruntów oraz dokumentami tożsamości. Udział w tych czynnościach leży w interesie
zawiadomionego podmiotu a nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie
stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.
- W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.
- W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności
ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
- Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety

Zawiadomienie (193kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Kabała (5 grudnia 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (7 grudnia 2022, 08:49:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 190