Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - Właściciele działki nr 21

NIERUCHOMOŚCI                                                                          Myszków, dn.29.11.2022
Karolina Góźdź-Skuła
Wzdół-Kolonia 3
26-010 Bodzentyn
tel. 505 052 983
Pani / Pan
Właściciele działki nr 21
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - na podstawie §38 ust. 1
rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021r., poz. 1390).
Działając na podstawie w/w przepisów, zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku – Kamiennej,
zawiadamiam:
Pana (Panią), że w dniu 23.12.2022 o godz. 12.30 zostaną przeprowadzone czynności
wyznaczenia/wznowienia znaków granicznych/ ustalenie przebiegu granic nieruchomości
określających granice nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako
działka nr 118 (obręb 0004 Kamienna) z działkami sąsiednimi nr 21, 22.
W związku z powyższym, zapraszam Pana (Panią) do wzięcia udziału w opisanych
czynnościach.
Przypomina się o konieczności posiadania stosownych pieczątek, pełnomocnictw i dowodu
tożsamości.
Karolina Góźdź-Skuła
nr upr 22042

Zawiadomienie (280kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Karolina Góźdź-Skuła (29 listopada 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (5 grudnia 2022, 14:47:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 188