Zawiadomienie

Opis:
W związku z pracami geodezyjnymi polegającymi na sporządzeniu mapy z
projektem podziału nieruchomości w ramach ustawy ZRID położonej w obrębie 0005
Lipowe Pole Skarbowe jednostka ewidencyjna 261004_2 Skarżysko Kościelne, w
obrębie 0014 Skarżysko Książęce jednostka ewidencyjna 261001_1 Skarżysko-
Kamienna, powiat skarżyski w dniu 30.11.2022 roku o godz. 12:00 dokonam na
gruncie ustalenie przebiegu i przyjęcia granic nieruchomości- działkami przyległymi
nr: 5-168,5-355,5-356,5-1143/2,5-354/2,14-6422/1,14-6422/3,14-6521,14-6457,14-
6458,14-6518,14-6425,14-6426,14-6522,14-3508,14-6460/1,14-6422/2
Zwracam się z prośbą o umieszczenie wniosku na Biuletynie Informacji
Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca
2021 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2021 poz.1390)
Osoby którym przysługuje prawo rzeczowe do wyżej wymienionych działek
winny się zgłosić w dniu 30.11.2022 roku o wyżej wymienionej godzinie na swoich
działkach.

Zawiadomienie (795kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Adrian Kędzierski (7 listopada 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (10 listopada 2022, 14:55:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 247