Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych - Właściciele/Władający/działki 135/5

Skarżysko – Kamienna, dn.09.11. 2022r.
...................................................................
wykonawca prac geodezyjnych Właściciele/Władający/ działki 135/5
Obr.Czerwona Górka gmina Łączna
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych
Na podstawie § 32 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii
z dnia 27 lipca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390), uprzejmie
zawiadamiam,
że wykonywane są czynności geodezyjne związane z ustaleniem granic nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym nr 261003_2.0001 CZERWONA GÓRKA oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 137.
W związku z tym w dniu 30.11.2022r., o godz. 11.30 w Czerwona Górka 23C gm.Łączna zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granic tych nieruchomości z nieruchomościami sąsiednimi: 135/5
Wobec powyższego proszę o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie w terenie Czerwona Górka 23C.
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie
z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy –
pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
……………………………………………
podpis geodety

Zawiadomienie (179kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Alfreda Dulęba (9 listopada 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (10 listopada 2022, 14:37:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 271