Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - Właściciele działki nr 170

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-S
Mieczysław Szymański
ul. Kasztanowa 12
26-110 Skarżysko-Kamienna
Właściciele działki nr 170
położonej przy ul. Krakowskiej 22
w Skarżysku-Kamiennej
Data: 02.11.2022r.
Nr ewid. zgłoszenia: GG.6641.30.2022
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji
gruntów i budynków - na podstawie art. 39 ust. 1 / ust. 5 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 tekst jedn.),
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - na podstawie § 32
Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji
gruntów i budynków (Dz.U. 2021 poz. 1390),
Działając na podstawie w/w przepisów, zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej oraz zlecenia
władającego działkami nr: 107, 153, 168, 169, 179, położonymi w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Krakowskiej 22, zawiadamiam, że w dniu 06.12.2022 r. o godz. 13:00 nastąpi wyznaczenie
punktów granicznych / ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 170 z działkami nr: 168 i 169.
Stawiennictwo: Skarżysko-Kamienna ul. Krakowska 22
W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych
czynnościach.
Geodeta uprawniony
Mieczysław Szymański
Nr upr. 7996

Zawiadomienie (200kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Mieczysław Szymański (2 listopada 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (9 listopada 2022, 12:05:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 176