Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków / o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - właściciel działki nr 611/9

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-S
Mieczysław Szymański
ul. Kasztanowa 12
26-110 Skarżysko-Kamienna
Właściciele działki nr 611/9
położonej w Skarżysku-Kamiennej
przy ul. Gierymskiego
Data: 31.10.2022r.
Nr ewid. zgłoszenia: GG.6641.31.2022
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji
gruntów i budynków - na podstawie art. 39 ust. 1 / ust. 5 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 tekst jedn.),
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - na podstawie § 32
Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji
gruntów i budynków (Dz.U. 2021 poz. 1390),
Działając na podstawie w/w przepisów, zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej oraz zlecenia
władającego działką nr: 611/9, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Maksymiliana
Gierymskiego 16, zawiadamiam, że w dniu 06.12.2022 r. o godz. 12:00 nastąpi wyznaczenie
punktów granicznych / ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 611/9 z działkami nr: 611/8,
611/10, 611/11, 613/5, 613/8.
Stawiennictwo: ul. Maksymiliana Gierymskiego 16
W związku z powyższym, jako zainteresowaną, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych
czynnościach.
Geodeta uprawniony
Mieczysław Szymański
Nr upr. 7996

Zawiadomienie (57kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Mieczysław Szymański (31 października 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (4 listopada 2022, 10:47:53)

Ostatnia zmiana: Anna Cisowska (9 listopada 2022, 11:03:12)
Zmieniono: modyfikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 222