Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - Właściciele działki nr 236/2

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-S
Mieczysław Szymański
ul. Kasztanowa 12
26-110 Skarżysko-Kamienna
Właściciele działki nr 236/2
Data: 11.10.2022r.
Nr ewid. zgłoszenia: GG.6641.1118.2022
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji
gruntów i budynków - na podstawie art. 39 ust. 1 / ust. 5 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 tekst jedn.),
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - na podstawie § 32
Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji
gruntów i budynków (Dz.U. 2021 poz. 1390),
Działając na podstawie w/w przepisów, zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej oraz zlecenia
władającego działką nr 236/2, położoną przy ul. Legionów 3 w Skarżysku-Kamiennej,
zawiadamiam, że w dniu 15.11.2022 r. o godz. 12:00 nastąpi wyznaczenie punktów granicznych / ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków, nr 236/2 z działkami nr: 182/1, 235/2, 236/1, 237 i 364.
Stawiennictwo: Skarżysko-Kamienna ul. legionów 3.
W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych
czynnościach.

Zawiadomienie (202kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Mieczysław Szymański (11 października 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (13 października 2022, 09:07:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 262