Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Skarżysko - Kamienna, dnia 27.09.2022 r
GEO-SKAR” BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH Katarzyna Rozwadowska 27-220 Mirzec, Gadka 231 A tel.kom. 793-669-229 NIP 6641928816 REGON 260304454
...................................................................
wykonawca prac geodezyjnych
Właściciele działek: 620,621,622,624/2,625,626/2,627,628/2,629/1,632/1,632/2,635,636,637,638,639,940
Obr. 1- Majków 367/3,367/2,335,110/2,99/41,99/49,
119/2,120/1,120/3,120/2,121/1,122/2,
99/50,99/61,139/1,139/2,140/2,141/3,
99/13,99/15,156/2,157/2,158/186/2, 87,88/2,99/7,99/8 Obr.3- Michałów Gm. Skarżysko Kościelne
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U z 2021, poz. 1390 t.j. z dnia 30.07.2021 r. oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej (GG.6641.396.2022) uprzejmie
zawiadamiam,
że wykonywane są czynności geodezyjne związane z podziałem nieruchomości w związku z poszerzeniem pasa drogowego, położonych w miejscowości Majków przy ulicy Jana Pawła II. oraz miejscowości Michałów. W związku z tym w dniu 21.10.2022 r. od godz. 09.00 w miejscowości Michałów na działce drogowej nr.99/61, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. Wobec powyższego proszę zainteresowanych o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie na działce drogowej nr. 99/61
Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy – pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie połączony do akt.
W toku czynności, geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takiego nie można stwierdzić – według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
W przypadku nieobecności adresata podejmuję się oddania pisma w/w osobie.
Otrzymują:
- wg rozdzielnika
Otrzymują: „GEO-SKAR” BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH Katarzyna Rozwadowska 27-220 Mirzec, Gadka 231 A tel.kom. 793-669-229 NIP 6641928816 REGON 260304454
…………………………………………
Podpis wykonawcy

Zawiadomienie (111kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Rozwadowska (27 września 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (29 września 2022, 14:42:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 254