Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - Obr. 1 - Majków

Skarżysko - Kamienna, dnia 23.09.2022 r.
GEO-SKAR”
BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH
Katarzyna Rozwadowska
27-220 Mirzec, Gadka 231 A
tel.kom. 793-669-229
NIP 6641928816 REGON 260304454
...................................................................
wykonawca prac geodezyjnych
Właści ciele działek : 519, 520, 518/1,522
599,600,601,602,603,604,605,606,607,944,
608,945,609,610,611, 612,613,614,615,616,
617,367/5
Obr. 1- Majków
Gm. Skarżysko Kościelne
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U z 2021, poz. 1390 t.j. z dnia 30.07.2021 r. oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej (GG.6641.396.2022) uprzejmie
zawiadamiam,
że wykonywane są czynności geodezyjne związane z podziałem nieruchomości w związku z poszerzeniem pasa drogowego, położonych w miejscowości Majków przy ulicy Jana Pawła II. W związku z tym w dniu 19.10.2022 r. od godz. 09.00 w miejscowości Majków przy ul. Jana Pawła II, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. Wobec powyższego proszę zainteresowanych o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie przy ul. Jana Pawła II na działce drogowej nr. 54/2
Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy – pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie połączony do akt.
W toku czynności, geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takiego nie można stwierdzić – według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
W przypadku nieobecności adresata podejmuję się oddania pisma w/w osobie.
Otrzymują:
- wg rozdzielnika Otrzymują: „GEO-SKAR”
BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH
Katarzyna Rozwadowska
27-220 Mirzec, Gadka 231 A
tel.kom. 793-669-229
NIP 6641928816 REGON 260304454
................................................
Podpis wykonawcy

Zawiadomienie (110kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Rozwadowska (23 września 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (29 września 2022, 14:37:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 267