Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - Obr. 14 - Skarżysko-Książęce

Skarżysko - Kamienna, dnia 21.09.2022 r.
„GEO-SKAR” BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH Katarzyna Rozwadowska 27-220 Mirzec, Gadka 231 A tel.kom. 793-669-229 NIP 6641928816 REGON 260304454
...................................................................
wykonawca prac geodezyjnych Właściciele działek: 6272, 6273, 6274 Obr. 14- Skarżysko Książęce Gm. Skarżysko-Kamienna
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia granic nieruchomości
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U z 2021, poz. 1390 t.j. z dnia 30.07.2021 r. oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej (GG.6641.977.2021) uprzejmie
zawiadamiam,
że wykonywane są czynności geodezyjne związane z ustaleniem granic nieruchomości, położonej w miejscowości Skarżysko - Kamienna oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka: 6273, ark.107 (obr.14- Skarżysko Książęce gm. Skarżysko-Kamienna). W związku z tym w dniu 17.10.2022 r. o godz. 09.00 w miejscowości Skarżysko - Kamienna, w miejscu położenia działki zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granicy nieruchomości. Wobec powyższego proszę zainteresowanych o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie na działce nr: 6273
Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy – pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie połączony do akt.
W toku czynności, geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takiego nie można stwierdzić – według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
W przypadku nieobecności adresata podejmuję się oddania pisma w/w osobie.
Otrzymują:
- wg rozdzielnik
„GEO-SKAR” BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH Katarzyna Rozwadowska 27-220 Mirzec, Gadka 231 A tel.kom. 793-669-229 NIP 6641928816 REGON 260304454
……………………………………………
Podpis wykonawcy

Zawiadomienie (108kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Rozwadowska (21 września 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (23 września 2022, 14:40:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 260