Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych, nr 339

Na podstawie art. 39 ust. 3, 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo Geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz 1990 ze zm.) / §31 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w Sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków z dnia 27 lipca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej pod identyfikatorem zgłoszenia nr GG.6641.1053.2022 oraz zlecenia pracy geodezyjnej
 
uprzejmie zawiadamiam,

że w dniu 21.10.2022 r. odbędzie się wyznaczenie punktów granicznych / ustalenie przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 339 z działkami 140, 333/4, 338/3, 341. 349, 350 położonymi w obrębie ewidencyjnym Zbrojów gm. Bliżyn. Rozpoczęcie czynności nastąpi o godz. 16.00 przy działce 339 od strony miejscowości Drożdżów.
 
….........................................................  
 
(wykonawca prac geodezyjnych)
 
 
W interesie właścicieli jest udział w w/w czynnościach osobiście lub przez pisemnie upoważnionego przedstawiciela.
Osoby biorące udział w w/w czynnościach powinny posiadać dokument tożsamości oraz wszelkie dokumenty mogący być przydatne podczas w/w czynności.
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej – uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
Zgodnie z art. 32 ust. 3, 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz 1990 ze zm.) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.
 
Otrzymałem:
 
  
                Data                                                        Podpis
 
 
Zobowiązuję się przekazać niniejsze zawiadomienie adresatowi:
  
                Data                                                          Podpis                Informacja o doręczeniu zastępczy
  Zawiadomienie (469kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zdzisław Aulejtner (19 września 2022)
Opublikował: Ewelina Magdziarz (21 września 2022, 09:06:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 317