Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - Właściciele działki nr 777/2

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-S
Mieczysław Szymański
ul. Kasztanowa 12
26-110 Skarżysko-Kamienna
Właściciele działki nr 777/2
położonej w Odrowążku
26-120 Bliżyn
Data: 7.09.2022 r
Nr ewid. zgłoszenia: GG.6641.629.2022
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - na podstawie § 31 Rozporządzenia
Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2022 w sprawie ewidencji gruntów i
budynków (Dz.U. 2022 poz. 1390)
Działając na podstawie w/w przepisów, zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej oraz zlecenia
władającego działką nr 777/2, położoną we wsi Odrowążek gm. Bliżyn, zawiadamiam, że w dniu
04.10.2022 r. o godz. 12:00 nastąpi ustalenie przebiegu granic nieruchomości, oznaczonej w
ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 777/2 z działkami nr: 412, 775/1, 777/3, 779/1.
Stawiennictwo: Odrowążek 88.
W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych
czynnościach.
geodeta uprawniony
Mieczysław Szymański
nr upr. 7996

Zawiadomienie (199kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Mieczysław Szymański (7 września 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (13 września 2022, 12:19:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 261